На головну

Башкортостан - суверенна республіка - Географія

Зміст

Введення

Суверенітет республіки: реальність і закон

Небагато історії

Висновок

Список використаної літератури

Введення

РЕСПУБЛІКА БАШКОРТОСТАН - одна з найбільших суб'єктів Російської Федерації, розташована на території Південного Уралу і Пріуралья, що історично носить назву на ім'я корінного народу - башкир (башҡ)(орт).

Історія Башкортостана - це історія корінних жителів краю башкир, а також що переселилися в цей регіон протягом ХVII-ХХ вв. росіян, татар, мишарей, мари, чувашів, удмуртов, мордвы, українців і інших народів Росії. Башкортостан пройшов тривалий і складний шлях історичного розвитку. Башкири являють собою один з древніх народів Євразії, що сформувався на Південному Уралі як самостійному етносі в першій половині 1 тисячоліття н. е. Перші письмові згадки про окремі племена, що війшли до складу башкирського народу, зустрічаються в творах Геродота (5 в. до н.э.). На карті Птолемея (2 в. н.э.) показана р. Daiks (нині р.Урал). Цінні відомості містяться в соч. Саллама Тарджемана (9 в.) і Ахмеда ибн-Фадлана (10 в.); ал-Балхи (10 в.) писав про башкирів як про народ, розділений на дві групи, одна з яких мешкала на Південному Уралі, інша - біля Дунаю, поблизу меж Візантії. Його сучасник Ибн-Русте зазначав, що башкири - "народ самостійний, що займає території по обох сторонах Уральського хребта між Волгою, Камой, Тоболом і верхньою течією Яїка". Географ Ідріси (12 в.) згадував Внутрішню Башкирію, Зовнішню Башкирію і башкирські міста Немжан, Гурхан, Каракия, Касра і Масра.

Важливою особливістю історії башкир є те, що протягом багатьох віків вони жили по сусідству або в складі досить великих державних утворень, таких як Тюркський каганат, Хазарський каганат, Дешт-и-Кыпчак, Булгарськоє ханство, Золота Орда, що негативно впливало на їх політичну консолідацію і примушувало шукати, нарівні з боротьбою проти них, інші форми збереження етнічної і територіальної цілісності, національної самобутності. Зокрема, коли почалося татаро-монгольське нашестя, башкири після наполегливого опору вимушені були піти на угоду із завойовниками і визнати верховну владу їх хана. Це дозволило їм добитися певної автономії в складі Золотої Орди.

Після розпаду Золотої Орди башкирські племена перебували в складі Ногайської орди, Казанського і Сибірського ханств і частково Астраханського ханства. У складній обстановці середини ХVI в., коли не було реальних умов для створення самостійної держави, башкири знайшли вірне для того часу рішення - прийняти російське підданство на основі угоди з урядом царя Івана Грозного і тим самим знайшли можливість для нормального існування.

У перші віки знаходження в складі Росії башкири займали величезну територію від середньої течії і верховьев р. Тобол до Волги в районі Саратова і Самари, від р. Илек і Яїк до середньої течії Ками і низовьев Силви.

Внаслідок входження Башкортостана до складу Російської держави в краї припинилися феодальні усобиці, що позитивно позначилося на розвитку господарства і зростанні чисельності населення. Встановлювалися господарські і культурні зв'язки між башкирами і російськими переселенцями, розвивалися продуктивні сили башкирського краю, відбувалося посилення меж Російської держави. Російський уряд гарантував збереження за башкирами займаних ними земель на основі вотчинного права, башкири ж, визнавши себе підданими російського царя, зобов'язалися за свій рахунок нести військову службу і вносити в скарбницю поземельну подать (ясак) медом і хутра. У 1574 р. на місці древнього башкирського поселення було засноване місто Уфа - адміністративний центр краю і майбутня столиця Башкортостана.

Суверенітет республіки: реальність і закон

Питання про те, чи володіють республіки в складі Російській Федерації державним суверенітетом, не є дозвільним. Від певного розв'язання цього питання в федеральному і регіональному конституційному законодавстві залежить стабільність в суспільстві і державі, напрям, принципи і форми розвитку федеративних відносин в Росії.

Незважаючи на однозначне рішення в Конституції Російської Федерації питання про єдність державного суверенітету Російської Федерації, даний принцип не дотримується на інакших рівнях влади. Камінь спотикання - життєздатність ідеї суверенітету республік.

Після прийняття Конституції РФ 1993 року більшість республік не стали поспішати з скасуванням декларацій про державний суверенітет. Деякі з республік, наприклад Башкортостан, Бурятія, в своїх нових конституціях, прийнятих вже після вступу внаслідок федеральної Конституції, знову визначили себе суверенними державами.

Державний суверенітет республік признається і в договорах, що укладаються між республіками. Так, в преамбулі договору про дружбу і співпрацю між Чуваською Республікою і республікою Башкортостан від 24 травня 1994 року вказується на взаємне визнання державного суверенітету обох сторін. Підписаний в Уфе 18 серпня 1994 року договір про дружбу і співпрацю між Республікою Башкортостан і Республікою Абхазія констатує їх державний суверенітет. Таким чином, Башкортостан як би бере на себе право Російської Федерації на визнання іншої суверенної держави.

Відмова від визнання основ конституційного ладу і принципів федеративного пристрою Росії і створення власної моделі відрізняє насамперед конституційне законодавство Татарстана і Башкортостана.

Діючі конституції цих республік закріплюють, по суті, конфедеративний спосіб зв'язків. Республіка розглядається як суверенна держава, що будує свої відносини з Федерацією шляхом делегування їй предметів ведіння і повноважень на основі договору. Договору з федеральними органами державної влади віддається пріоритет перед федеральними законами і Конституцією Росії.

Представляється, що позиція з даного питання повинна засновуватися на ст. 4 Конституції Російської Федерації, що визначила верховенство федеральних законів як одна з основних властивостей державного суверенітету Російської Федерації. Це має на увазі пріоритет федеральних законів і Конституції РФ над договором і означає, що основною формою розмежування предметів ведіння і повноважень повинен бути визнаний федеральний закон, в той час як договір необхідно розглядати як додаткова до федерального закону форма правового регулювання.

Представляється важливим визначити тенденції розвитку договірних форм регулювання, що підривають державний суверенітет Російської Федерації. Серед них потрібно виділити, передусім, практику використання договору як форма відмови від конституційно закріпленої на федеральному рівні концепції єдиного і неподільного державного суверенітету Російської Федерації і здійснення спроби проведення ідей державного суверенітету складових частин Федерації.

Тенденція відходу від конституційно закріпленої вимоги єдиного і неподільного державного суверенітету Російської Федерації найбільш яскраво позначена першими трьома договорами, укладеними в 1994 році з Татарстаном, Башкортостаном і Кабардино-Балкарией. І за формою, і за змістом дані договори виходять за межі договірного регулювання, певні ст. 11 Конституції Російської Федерації, і встановлюють фактично конфедеративний спосіб зв'язку.

Сторонами даних договорів позначені не органи державної влади, а Російська Федерація і суб'єкт Російської Федерації. Назва договорів - "Про розмежування предметів ведіння і взаємне делегування повноважень" - вводить невідоме діючій Конституції Росії поняття "делегування". При визначенні федеративних відносин, чого склався в Росії, даний термін є недоречним. Про делегування один одному повноважень може йти мова лише при формуванні федерації як союзу, об'єднуючого раніше суверенні держави.

У сучасний період в конституційному регулюванні державного суверенітету Російської Федерації склалася суперечність між визнанням в Конституції РФ концепції єдиного і неподільного державного суверенітету Росії і практикою її заперечення в нормах конституційного (статутного) і поточного законодавчого регулювання суб'єктів Російської Федерації, а також окремими двосторонніми договорами про розмежування предметів ведіння і повноважень, укладеним між органами державної влади Російській Федерації і її суб'єктів.

Така ситуація в чималій мірі зумовлена "живучістю" теорії державного суверенітету республік в складі Російській Федерації. Навряд чи потрібно вважати дану теорію конструктивною, оскільки її подальше втілення в правових актах, вступаючих в суперечність з федеральною конституцією, буде все більш посилювати дезинтеграционные процеси в російській державно-правовій системі, сприяти подальшої конфедерализации в системі розділення влади по вертикалі в збиток задачам становлення Росії як федеративної держави.

Небагато історії

11 жовтня 1990 року в Башкортостане з'явився нове свято - День Республіки. У цей день була прийнята історична Декларація про державний суверенітет республіки, що став найважливішою подією в її новітній історії і багато в чому справжнього федералізму, що сприяв твердженню в країні. З прийняттям суверенітету був визначений курс на демократизацію суспільного життя, оновлення економіки і соціальної сфери.

Прийняття цього політичного акту по своїй значущості - в одному ряду з такими історичними подіями, як проголошення національної державності Башкортостана в листопаді 1917 року або Радянської Автономії Башкирії в березні 1919-го. Більш того Декларація стала логічним розвитком тієї пам'ятної Угоди з центральною Радянською владою, тому що вже через 14 місяців після його підписання правовий статус республіки був низведен до положення обласної автономії.

Формалізовані і усічені повноваження Башкирії не дозволяли їй самостійно вирішувати елементарні питання. По рівню економічного розвитку республіка займала одне з ведучих місць в Радянському Союзі, випереджаючи більшість союзних республік, а по соціальних показниках знаходилася в шостому-сьомому десятку регіонів країни. Вона істотно відставала по виробництву товарів народного споживання, забезпеченості житлом, лікарнями і дитячими садами. Положення ускладнялося тим, що при убогій соціальній сфері республіка стала екологічно бідуючим краєм, перенасиченим виробництвами, що шкодять природі. Перебудова, що почалася в країні у другій половині 80-х років, створила умови для перетворення союзного за формою, але унітарної за змістом держави в дійсно федеративне.

У складних умовах республіка робила свої перші кроки в Росії, що оновляється. У країні бушувала найгостріша політична і економічна криза, виникли конфлікти між різними гілками влади, практично був відсутній регіональна політика. Башкортостану довелося самому, без реальної підтримки, вирішувати найважчі економічні і соціальні питання, фактично спасати систему життєзабезпечення республіки. Були прийняті безпрецедентні заходи, щоб люди змогли пристосуватися до змін.

У той же час республіка не побоялася в рамках своїх повноважень взяти на себе відповідальність за все, що відбувається на території республіки. Тоді були знайдені вірні шляхи по об'єднанню зусиль органів влади і суспільства для проведення перетворень в економічній і соціальній сфері. Розумне поєднання сильної державної влади і ініціативи, активності громадян дозволило з достоїнством пройти переломний період, зберегти керованість суспільними процесами, створити сприятливе середовище для підйому народного господарства і зростання добробуту населення.

Завдяки Суверенітету в ці нелегкі роки - роки політичного і економічного распутья, шквалу реформ Башкортостан не тільки зберіг свій могутній виробничий потенціал, але і багато чого досяг. Передусім, завдяки певній економічній самостійності, яку забезпечила Декларація. Виявивши господарський прагматизм, республіка відмовилася від шокової терапії, обвальної приватизації, зберегла і підтримала реальний сектор економіки. Тому вдалося уникнути масового безробіття, створити умови для економічного підйому. Щоб нейтралізувати важкі наслідки економічної кризи 90-х років, в Башкортостане застосовувалося державне регулювання цін на основні продукти харчування, вводилися додаткові до федеральних допомоги і пільги, навіть встановлювався безкоштовний проїзд на громадському транспорті.

Для розв'язання соціально-економічних проблем найважливіше значення мало становлення державності Башкортостана: створення республіканського парламенту, чіткої вертикалі виконавчої влади. Нове республіканське законодавство дозволило реалізувати свою модель реформування. У її основу були встановлені два принципи - трансформація, а не руйнування планово-розподільної економіки в ринкову і збереження соціальних гарантій для населення. При цьому характерною особливістю розвитку Башкортостана всі ці роки була активна координуюча і организующая роль держави. Причому не тільки в економічній, але і в соціальній сфері.

Розвиваючись разом з всією Росією, реалізовуючи багато в чому свою власну модель побудови сучасної системи державності, реформування виробництва, республіка зуміла успішно подолати складні випробування, зберегти і примножити свій багатий економічний і духовний потенціал, добитися спочатку стабілізації ситуації, а потім - вийти на шляхи прискореного прогресу у всіх сферах.

Прийняття Декларації про державний суверенітет Башкортостана стало першим, самим відповідальним, самим важким і мужнім кроком на шляху до демократичної, правової держави, нового статусу республіки як повноправного суб'єкта Російської Федерації. Далі логічно пішли підписання Федеративного Договору з Додатком до нього від Республіки Башкортостан, прийняття Конституції, укладення Договору з Федеральним центром про розмежування предметів ведіння і повноважень. Ці документи з'явилися надійним правовим підмурівком для всіх наших перетворень. Був сформований сучасний ефективний державний пристрій з чітким розділенням гілок влади - законодавчої, виконавчої і судової. Головною рушійною силою і гарантом нової системи влади став інститут Президента. Башкортостан, безсумнівно, пішов багато в чому самостійним шляхом, реалізовуючи власну дійову модель перетворень. Це стало можливим завдяки чому склався в республіці унікальному досвіду регіонального законодавства. Прийнято в загальній складності біля 680 законів і 16 кодексів, які послужили основою всіх дій, докорінно що змінили життя башкортостанцев.

Велике значення придбавають реалізація національних проектів в сільському господарстві, житловому будівництві, освіті і охороні здоров'я, стратегія інноваційного розвитку.

Головна особливість сучасного Башкортостана - комплексний характер його розвитку. На відміну від минулих десятиріч, коли економічне зростання слабо впливало на соціальну сферу, сьогодні успіхи у виробництві прямо супроводяться підвищенням якості життя людей.

У самі складні періоди російських реформ Башкортостан зберіг свій могутній виробничий потенціал і упевнено вийшов на шлях стійкого прогресу. Продовжується стабільний підйом економіки. Провідними галузями тут виступають електроенергетика, паливна промисловість, хімія і нафтохімія, машинобудування і металообробка. Прискореними темпами розвиваються агропромисловий комплекс, будівництво, транспорт, зв'язок, торгівля і сфера послуг. Республіка активно бере участь в рішенні стратегічної задачі перетворення Росії в світову енергетичну державу

Одна з найважливіших особливостей нашої економіки - поєднання високорозвинений індустрії і великого аграрного сектора. На початку 90-х років, коли в ряді регіонів його почали реформувати дуже радикально, республіка пішла по своєму шляху. Була зроблена ставка на життєздатні форми господарювання, не припинялася державна підтримка села.

Величезну роль в технічному переозброєнні аграрного сектора зіграло створення міжрайонних машинно-технологічних станцій. У сільськогосподарському виробництві республіка практикує розумний протекціонізм. Підприємствам і організаціям агропромислового комплексу щорічно виявляється державна підтримка на придбання не тільки сільськогосподарської техніки, але і племінної худоби, елітного сім'я, мінеральних добрив і паливно-мастильних матеріалів.

Стратегічне значення сьогодні придбало інтенсивний розвиток будівельної галузі і транспортної інфраструктури. Близиться до завершення газифікація населених пунктів республіки. Бурхливо розвивається і виняткове важлива в сучасних умовах сфера інформатизації і зв'язку. Башкортостан - серед перших регіонів країни по рівню розвитку телефонії. Динамічно розвивається споживчий ринок товарів і послуг. Тут особливо велика роль підприємництва.

Швидко розширяються зовнішньоекономічні, торгові зв'язки Башкортостана. Основними торговими партнерами Башкортостана є 86 країн світу.

Республіка з регіону, що експортує сировину, поступово перетворюється в експортера високотехнологічної конкурентоздатної готової продукції. Тут проводять сучасну техніку, нові технології, наукоемкие і високотехнологічні продукти нафтопереробки і нафтохімія. Новітні вироби машинобудівного комплексу постачаються в Індію, Китай, Південну Корею, Малайзію і інші країни.

По багатьох показниках рівня життя з сьомого-шостого десятка суб'єктів Російської Федерації, як це було на початок 90-х років, Башкортостан вийшов в число лідерів. Питання якості життя населення - завжди в центрі уваги керівництва Башкортостана. Вони вирішуються планомірно і послідовно.

Активна соціальна політика значно нейтралізувала втрати перехідного часу для башкортостанцев. За цей час в декілька разів виросли витрати на соціальне забезпечення, введена безліч шкіл, поліклінік, здравниць, палаців культури і театрів. Взятий курс на будівництво фізкультурно-оздоровчих комплексів у всіх великих населених пунктах.

Організований персональний облік багатодітних і малозабезпечених сімей, особлива увага приділяється ветеранам і інвалідам. Успішно реалізовуються республіканські цільові програми по цілому ряду напрямів - охороні здоров'я, материнства і дитинств, соціальній підтримці населення. Особлива увага приділяється зміцненню сім'ї. У Башкортостане виплачується додаткова щомісячна допомога багатодітним сім'ям, що мають чотирьох і більш дітей, а сім'ям, що мають десятьох і більш неповнолітніх дітей, безкоштовно надаються микроавтобусы. А всі новонароджені малюки, а точніше, їх мами, отримує подарунковий набір - спеціальний комплект дитячої білизни. Не залишається без уваги і підростаюче покоління: спеціальні президентські програми «Діти Республіки Башкортостан» і «Молодь Башкортостана» направлені на підтримку наших хлоп'ята. Зрозуміло, що все це вимагає матеріальних вкладень, і республіка незважаючи на важкі фінансові часи їх знаходить, тому що економити на своєму майбутньому недалекоглядно.

На думку авторитетних незалежних агентств, Башкортостан визнаний одним з самих благополучних регіонів Росії, поміщається за якістю життя населення другу, після Москви,. Підвищення добробуту людей залишається головною метою політичного курсу, що проводиться в республіці.

У Башкортостане демографічні показники сьогодні загалом вище, ніж в середньому по країні. Так, в 2005 році середня тривалість життя у нас склала біля 67 років. Башкортостан має один з самих високих показників народжуваності і самий низький рівень природного спаду населення в Пріволжськом окрузі.

Конкурентоздатність, перспективи розвитку країн і народів в наш час багато в чому визначаються освітою, наукою і культурою. У середньому за рік будується і реконструюється до 40 і більш освітніх установ. Вже видно позитивні результати реалізації в республіці російського національного проекту «Освіта». Ведеться робота по забезпеченню доступу всіх учбових закладів в світову мережа «Інтернет». Найближчим часом в республіку поступлять нове учбове обладнання і шкільні автобуси.

Башкортостан традиційно входить в першу десятку регіонів Росії по індексах освіти і розвитку людського потенціалу. Він - в числі передових регіонів також по кількості гімназій і учнів в них, чисельності учнів професіонально-технічних училищ і ліцеїв, студентах середніх спеціальних учбових закладів.

Башкортостан вже давно є одним з небагато суб'єктів Російської Федерації, де приділяється серйозна увага підтримці наукових установ. Це принципова позиція. Вона відповідає стратегії Президента Росії В.В. Путіна про базові складові прогресу - освіті, науці, інноваціях. Взятий курс на тісну інтеграцію наукових і освітніх установ, фундаментальних і прикладних досліджень, підвищення їх інноваційної спрямованості, економічної і соціальної ефективності.

Важливе місце в нашій державній політиці займають питання духовно-культурного розвитку. Успішно працюють творчі союзи. Розширяється мережа театрів, музеїв, філармоній, клубів. Сьогодні в Башкортостане діють 12 професійних театрів, 7 концертних організацій, 85 музеїв, 1782 публічні бібліотеки і більше за 2 400 культурно-досуговых установ. По багатьох показниках в цій сфері ми займаємо лідируючі позиції в Росії. Розвивається масова самодіяльна художня творчість. Зберігається і примножується духовна спадщина наших народів. Відновлюється і зберігається пам'ять про видатних людей нашої історії.

Республіка стала одним з визнаних центрів російського і світового мистецтва. Успішно проводяться такі масштабні російські і міжнародні форуми, як фестиваль оперного мистецтва, «Шаляпінськиє вечора в Уфе», Аксаковський свято, Нурієвський фестиваль балетного мистецтва, фестиваль тюркоязычных театрів «Туганлик» і багато які інші. Всенародне визнання отримали Дні Салавата Юлаєва, свята «Шежере-байрами» - «Свято родоводу» і «Здрастуйте, односельчани!».

У республіці зареєстровані 637 друкарських видань. У районах і містах видаються більше за 70 газет і журналів. По підписці на періодичні видання республіка щорічно на першому місці в Росії. Супутникове телебачення вже переходить на 18-часове віщання.

Найбільш важливим в республіці став розвиток системи місцевого самоврядування, муніципальної влади. До її організації республіка підійшла підготовленої. Міністерство фінансів в повному об'ємі профінансувало місцеві бюджети для виконання повноважень муніципальних районів і міських округів. Встановлена Рада муніципальних освіт. Ці перетворення наблизять управління до громадян, підвищать його дієвість.

Продовжується робота по налагодженню конструктивної співпраці з партіями, суспільними рухами і об'єднаннями. У цих цілях вже багато років при Президентові республіки діє Суспільна Нарада. Необхідно особливо відмітити значення національної політики. Сучасний Башкортостан - один з самих багатонаціональних регіонів країни. І при цьому - один з самих спокійних і стабільних.

Зрозуміло, згода і взаємна співпраця народів і конфесій не складаються самі собою. Тут важливі і історичні традиції нашого краю, і продумана, ефективна національна політика. У нас створена одна з самих розвинених в країні систем національної освіти. У школах республіки організоване навчання на 6 рідних мовах, а 14 - вивчаються як предмет. При цьому значна увага приділяється духовній спадщині, традиціям народів Башкортостана. Національно-культурні запити населення відображені і в засобах масової інформації, які виходять на 6 мовах.

Велика підтримка виявляється національній культурі. У Башкортостане є унікальний досвід - створені 14 историко-культурних центрів в місцях компактного мешкання народів республіки. При Асамблеї народів Башкортостана і в Будинку дружби народів республіки діє цілий ряд національних об'єднань і національно-культурних центрів. Виконуються державні програми «Народи Республіки Башкортостан», збереження, вивчення і розвитку мов народів республіки, по відродженню і розвитку фольклору народів Башкортостана і інші.

У складні роки перетворень вдалося зробити все можливе для того, щоб многонациональность стала чинником сили, згуртування суспільства в ім'я головних цілей. І основний результат такої політики - стабільність і згода в республіці, дружба і братство її народів. Як сказав під час свого відвідування нашої республіки Президент країни Володимир Володимирович Путін: «У Башкирії, як в краплині води, відбивається вся наша Росія з її різноманіттям культур, релігій, мов, з дружбою народів...».

Багато можна говорити про придбання і уроки самостійного розвитку республіки. Саме головне підсумовується в одному - Башкортостан став одним з найбільш економічно розвинених і політично стабільних регіонів країни, відмінним своїм творчим спрямуванням. Суспільно-політичні новації останніх років - зміцнення владної вертикалі, наполегливе узгодження регіонального і федерального законодавства, зміна межбюджетных відносин говорять про переоцінку чого склався системи відносин Центра і регіонів.

Для Башкортостана, як і для інших регіонів, важливо, щоб реформування державного управління не перекреслило раціональну практику в цій системі. Мова йде про договори, що чітко розмежували повноваження і що зіграли позитивну роль в розвитку суб'єктів Російської Федерації. Тому депутати Державних Зборів - Курултая - РБ направили Президенту Володимиру Путіну Звертання «Про оновлення договірних відносин між Російською Федерацією і Республікою Башкортостан по розмежуванню повноважень». У ньому підкреслено, що подальше вдосконалення договірних відносин між Російською Федерацією і її суб'єктами є стратегічним напрямом розвитку Росії як федеративної держави, і висловлене прохання до глави держави - ініціювати процес оновлення Договору Російської Федерації і Республіки Башкортостан про розмежування предметів ведіння і повноважень, утворивши комісію з розробки проекту Договору. У новій редакції Конституції Башкортостана термін «суверенітет» замінений поняттям «державність», яке передбачає володіння республікою всією повнотою державної влади поза межами ведіння Російської Федерації і її повноваженнями в сфері спільного ведіння. Але ця заміна не міняє суті: державність Башкортостана, не порушуючи суверенітету Федерації, дозволяє більш ефективно вирішувати задачі, що стоять перед республікою, з максимальною віддачею використати її величезний потенціал.

Висновок

2010 рік оголошений в Башкортостане Роком республіки. Зроблене це не випадково, а в зв'язку з 20-летием отримання регіоном нинішнього державно-правового статусу, як економічно самостійного регіону в складі оновленій Росії.

Двадцять років разом з всією країною йде Башкортостан по шляху демократичного розвитку економіки, культури, утворення і інших сфер життя. І у всіх напрямах, незважаючи на об'єктивні і суб'єктивні причини, що є досягнуті значні успіхи.

За два десятиріччя виросло нове покоління, яке тепер вступає у доросле життя. Вони тільки по розповідях старших дізнаються про ті труднощі, через які довелося пройти країні на початку 90-х років віку, що пішов.

У Башкортостане, багато в чому завдяки мудрій і зваженій політиці нашого президента М.Г.Рахимова, вдалося максимально пом'якшити для людей економічні і соціальні труднощі тих років. Успішно минувши цей нелегкий період, республіка вступила на шлях стійкого розвитку, по якому упевнено рухається і зараз.

Суверенітет, як відомо, є одним з найважливіших ознак держави. Під цим терміном звичайно розуміється самостійність або незалежність держави в реалізації своїх внутрішніх і зовнішніх функцій. Коль скоро республіки в складі Російській Федерації - держави, а це є конституційним положенням, то їх необхідним атрибутом повинна бути суверенність. Заперечення суверенітету республік в складі федерації знижує їх правовий статус до рівня обласної автономії, як це було, наприклад, з автономними республіками в складі РСФСР.

Суверенітет Республіки Башкортостан не суперечить суверенітету Російській Федерації, як це хочуть представити деякі політики. Наявність в одній федеративній державі двох суверенітетів (Російської Федерації і республік в її складі) легко з'ясовна. Росія - це не тільки вхідні в неї республіки. Краю, області, автономні області і автономні округи, міста федерального значення, будучи суб'єктами Російської Федерації, не володіють кожний окремо державним суверенітетом. Їх суверенітет втілений в суверенітеті Російській Федерації. Реалізація державного суверенітету Російської Федерації відбувається так само, як і реалізація суверенітету республік в її складі. Зокрема, на основі договорів і угод між Російською Федерацією і республіками в її складі відбувається взаємне делегування повноважень Росії своїм республікам і навпаки. Процес цей взаємний, рівноправний, що не ущемляє права кожної сторони.

Сьогодні можна сказати, що башкирський народ переживає своє друге народження. Розвиток національної культури, збільшений інтерес до рідної мови, відновлення старовинних традицій - все це дає надію, що башкири не втратять, своєї національної самобутності і надалі будуть вносити свою лепту в світову культуру. Разом з тим я хотіла б особливо підкреслити, що подальший всебічний розвиток башкирського народу можливий лише в тому випадку, якщо інші народи Башкортостана будуть переживати той же процес розвитку, повернення до рідних мов, джерел своєї моральності, історії, культури.

республіка башкортостан суверенітет

Список використаної літератури

1. Стаття з «Російської газети» випуск від 4 жовтня 2008 р.

2. Стаття з газети «Сільські вогні» випуск від 2 вересня 2010 р.

3. Стаття з суспільно-політичного Науково-популярного і художнього журналу «Ватандаш» випуск від 1 жовтня 2000 р.

4. Ігор Кучумов «Багуманова М. Х. Указатель літератури про башкирів. Уфа: Китап, 2001. Випуск 3. 160 з. Тираж 4000 экз.»

5. Хамидуллин С.И., Таймасов Р.С. «Утворення «Великої Башкирії». Як це було...» інтернет-книга

6. Йорн Гревінгхольт «Республіка Башкортостан: через державний суверенітет до авторитарного режиму» інтернет-книга

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com