На головну

 Періодичність та порядок проведення тренувальних занять з особовим складом в ЗІЗОД - Військова кафедра

Періодичність та порядок проведення тренувальних занять з л / с в ЗІЗОД

Тренування газодимозахисників на свіжому повітрі, в тепло - і димокамере

Тренування на свіжому повітрі.

Виходячи з рівня фізичної і тактичної підготовки газодимозахисників, а також з урахуванням реальних умов роботи (висота підйому і спуску, маса вантажів тощо) підбираються вправи для відпрацювання на свіжому повітрі.

Підбір комплексів вправ нормативів і завдань необхідно здійснювати з таким розрахунком, щоб всі рекомендовані нормативи і завдання були відпрацьовані протягом року. Окремі вправи можуть включатися по кілька разів на різні комплекси.

При підготовці до заняття з пожежно-тактичної підготовки, на якій планується робота ланок ГДЗС, керівник заняття окрім розробки задуму пожежно-тактичного завдання визначає способи імітації задимлення місце включення в ЗІЗОД і розташування поста безпеки підбирає вправи підлягають відпрацюванні в ЗІЗОД.

Тривалість кожного тренувального заняття на свіжому повітрі, як правило, повинна становити 90 хвилин з наступним зразковим розподілом часу:

· Перевірка мети вирішуваних завдань інструктаж з охорони праці - 5 хв.

· Перевірка № 1 і одягання ЗІЗОД - 5 хв

· Розминка і включення в ЗІЗОД - 10 хв

· Виконання вправ нормативів і завдань в ЗІЗОД - 60 хв

· Виключення з ЗІЗОД та відпочинок - 5 хв

· Розбір занять - 5 хв

Частка сушка перевірка № 2 ЗІЗОД проводиться після занять протягом 45 хвилин.

Час, відведений на роботу ланок ГДЗС при вирішенні ПТЗ, може бути зменшено до 25-30 хвилин при користуванні дихальними апаратами на стисненому повітрі - не менше ніж до 30 хвилин.

Теплова тренування газодимозахисників.

Теплова тренування газодимозахисників проводиться в наступній послідовності:

1-й етап - при первісній підготовці у навчальних закладах;

2-й етап - при бойовій підготовці в підрозділах.

Теплова тренування газодимозахисників в процесі первинної підготовки полягає, з трьох тренувань в тепловій камері з інтервалом в один день за наступною схемою:

1 - е заняття - температура 30C, час - 30 хв

2 - е заняття - температура 40C, час - 25 хв

Третій заняття - температура 50C, час - 15 хв

Теплова тренування газодимозахисників в процесі бойової підготовки включає в себе:

· Відпрацювання фізичних вправ на снарядах і тренажерах;

· Тренування в парильної або сауні.

Час, що відводиться на тренування в Теплокамери в протигазах, рекомендується розподіляти наступним чином:

· Постановка задачі інструктаж - 5 хв

· Перевірка № 1 і одягання ЗІЗОД - 5 хв

· Розминка і включення в ЗІЗОД - 10 хв

· Тренування на повітрі - до 20 хв

· Виключення з ЗІЗОД та відпочинок - 5 хв

· Визначення ІСТ (індекс степ - тесту) - 15 хв

· Тренування в Теплокамери - 25 хв

· Розбір занять - 5 хв

Перед тренуванням в Теплокамери виконується розминка без включення в ЗІЗОД протягом 10 хв. з них до 3 - х. хв разминочний біг і до 7 хв - загальнорозвиваючі фізичні вправи.

Подальша тренування протягом 20 хв на повітрі проводиться в ЗІЗОД і включає в себе виконання вправ та відпрацювання нормативів. Після виконання вправ і нормативів на повітрі газодимозахисників відпочивають в передкамері 5 хвилин.

До подальшої тренуванні в Теплокамери допускаються особи, у яких ЧСС (частота серцевих скорочень) не перевищує 100 уд / хв. Тренування в Теплокамери починається з виконання газодимозахисників ступеневої степ - тесту для визначення ІСТ під керівництвом медичного працівника (санінструктора), і проводиться в передкамері, при цьому заповнюється вкладиш до особистій картці газодимозахисників. Потім тренування в Теплокамери здійснюється на різних типах тренажерів (біговій доріжці вертикальному ергометрі велоергометрі тренажері «Темп» та ін.) За методом кругової тренування. Перехід від одного тренажера до іншого дозволяється після відпочинку протягом 3 - 5 хв і відновлення ЧСС до вихідного значення, але не більше 100 уд / хв. рекомендовані межі ЧСС під час тренувань представлені в таблиці:

Табл. 1

 Місце проведення Вік, років

 На повітрі 150-160 140-150 130-140

 На Теплокамери 160-170 150-160 140-150

Індивідуально - оптимальну ЧСС можна розрахувати за формулою:

ЧСС опт. = 180 - вік, років - для тренувань на повітрі;

ЧСС тк. = ЧСС опт. + (10 ... 15) - для тренувань в Теплокамери.

Тренування особового складу в Теплокамери повинна бути припинена якщо:

· Є скарги газодимозахисників на погане самопочуття (зрив дихання судоми запаморочення);

· Після виконання декількох вправ ЧСС перевищує 160 уд, / хв і не стає нижче цієї межі протягом 3 - 5 хв відпочинку

Критерієм граничної фізичного навантаження прийнято вважати ЧСС до 170 уд, / мин.

Газодимозахисників, у якого протягом 2 - 3 тренувань поспіль ЧСС перевищує зазначений вище межі індекс степ - тесту оцінюються оцінкою «погано» повинен спрямовуватися на позачергове медичний огляд.

Допустимий час перебування газодимозахисників в Теплокамери в залежності від температури і вологості повітря наведено в таблиці:

Табл. 2

 Температура навколишнього середовища, С Допустимий час перебування людей, хв. при відносній вологості,%

 15 - 49 50 - 84 85 - 100

 31 90 90 80

 35 90 70 60

 40 60 50 25

 45 50 40 20

 50 45 35 15

 55 40 30 жовтня

 60 35 20 травня

 65 30 20 -

 70 25 15 -

Для підвищення і підтримки на досить високому рівні теплової стійкості, поліпшення стану здоров'я, зниження сприйнятливості до простудних захворювань необхідно відвідування газодимозахисників саун і лазень, обладнаних в тренувальних комплексах ГДЗС.

Температура повітря в парних лазнях повинна підтримуватися на рівні (50 - 60) С при вологості (80 - 100)% і в саунах в межах (70 - 90) С при вологості (10 - 15)%. Час перебування в сауні - 25 - 30 хв в парній - 8 - 12 хв

Тренування газодимозахисників в димокамере

Модельовані ситуації при тренуванні в теплодимокамерах повинні бути максимально наближені до реальних екстремальних умов бойової роботи. У них необхідно включати елементи небезпеки ризику тривалих максимальних фізичних і емоційних навантажень. Все це дозволить домогтися від пожежного повної напруги його сил розумових здібностей і волі.

Час, що відводиться на тренування, в теплодимокамерах рекомендується розподіляти наступним чином:

· Постановка задачі та інструктаж - 5 хв

· Розминка і визначення PWS170 - 20 хв

· Перевірка № 1 і одягання ЗІЗОД - 5 хв

· Включення в ЗІЗОД і тренування в Теплокамери - до 25 хв

· Виключення з ЗІЗОД та відпочинок - 5

· Розбір занять - 5 хв

Визначення рівня загальної фізичної працездатності (ОФР) газодимозахисників через степ-тест PWS 170 проводить медичний працівник із заповненням вкладиша до особистій картці.

Після виконання вправ в Теплокамери газодимозахисників відпочивають в передкамері, вимкнути з ЗІЗОД, до встановлення ЧСС 100 уд. / Хв.

Якщо за час відпочинку пульс до зазначеної частоти не відновився, то до подальшої тренуванні газодимозахисників в димокамере не допускаються.

Керівник занять, з урахуванням оснащеності димокамери засобами імітації, створює в ній обстановку яка невідомої для тренуються. Зміна обстановки досягається розстановкою модулів, перешкод, трансформуються перегородок, послідовністю включення звукових і світлових ефектів ит.д.

У ході виконання поставленого завдання командир ланки ГДЗС постійно передає інформацію на пост безпеки про обстановку та своїх діях.

З урахуванням інформації, що надходить керівник занять з пульта управління при необхідності коректує хід виконання вправи.

Тренування в тепло-і димокамере допускається об'єднувати в залежності від складності та обсягу виконуваних вправ, а загальний час перебування в середовищі з підвищеною температурою визначати за таблицею 2.

Апарат дихальний для пожежних АІР-98 МІ.

Апарат дихальний зі стисненим повітрям АІР-98МІ призначений для захисту органів дихання та зору людини від шкідливого впливу непридатною для дихання, токсичною і задимленій газового середовища при гасінні пожеж та виконанні аварійно-рятувальних робіт у будівлях, спорудах, і на виробничих об'єктах в діапазоні температур навколишнього середовища від -40 до + 60С, і перебуванні в середовищі з температурою 200С протягом 60с. Основні технічні характеристики апарату і його модифікації наведені в таблиці №1

 Найменування параметрів Значення

 Виконання

 10 11 * 30 31 * 40 41 * 50 51 * 80 81 * 90 91 *

 Кількість балонів, шт. 1 січня 2 1 2 1

 Місткість балонів, л. 6,8 6,8 6,0 6,8 4,7 9,0

 Позначення балона БГ-7,3-30 БК-7-300С L 058 L 066 L045 L 087

 Робочий тиск в балоні, МПа (кгс / см2) 29.4 (300)

 Редуцированное тиск при нульовій витраті, МПа (кгс / см2) 0.7 ... 0.85 (7 ... 8.5)

 Тиск спрацьовування запобіжного клапана редуктора, МПа (кгс / см2 1.2 ... 1.4 (12 ... 14)

 Час захисної дії апарату при легеневій вентиляції 30 дм3 / хв і температурі навколишнього середовища 25С, хв., Не менше 60 60 108 60 85 82

 Надлишковий тиск в подмасочном просторі при нульовій витраті, Па (мм вод. Ст.) 420 ... 460 (42 ... 46)

 Фактичне опір диханню на вдиху при легеневій вентиляції 30 дм3 / хв. Па (мм вод. Ст.), Не більше 350 (35)

 Тиск спрацьовування сигнального пристрою, МПа (кгс / см2) 5.0 ... 6.0 (50 ... 60)

 Габаритні розміри, мм, не більше 670х300х220 670х300х220 630х320х230 620х300х220 670х300х210 660х300х250

 Маса спорядженого апарату (без рятувального пристрою), кг, не більше 15,4 15,7 12,1 12,4 15,4 15,7 10,0 10,3 14,8 15,1 11,8 12,1

 Маса рятувального пристрою, кг, не більше 1,0

 Термін служби, років 10

Апарат виконаний по відкритій схемі (рис.1) з виходом в атмосферу і працює наступним чином:

Рис.1. Принципова схема дихального апарату АІР-98МІ (варіант виконання з одним балоном)

При відкритті вентиля (вентилів) 1 повітря під високим тиском надходить із балона (балонів) 2 в колектор 3 (при його наявності) і фільтр 4 редуктора 5, в порожнину високого тиску А і після редукування в порожнину редуцированного тиску Б. Редуктор підтримує редуцированное тиск в порожнині Б незалежно від зміни тиску на виході.

У разі порушення роботи редуктора і підвищення редуцированного тиску спрацьовує запобіжний клапан 6.

З порожнини Б редуктора повітря надходить по шлангу 7 в легеневий автомат 11 або в адаптер 8 (при його наявності) і далі по шлангу 10 в легеневий автомат 11. Через клапан 9 під'єднується рятувальний пристрій.

Легеневий автомат забезпечує підтримку заданого надлишкового тиску в порожнині Д. при вдиху повітря з порожнини Д легеневого автомата потрапляє в порожнину В маски 13. Повітря, обдуваючи скло 14, перешкоджає його запотіванню. Далі через клапан вдиху 15 повітря надходить у порожнину Г для дихання.

При видиху клапани вдиху закриваються, перешкоджаючи потраплянню повітря, що видихається на скло. Для видиху повітря в атмосферу відкривається клапан видиху 16, розташований в клапанної коробці 17. Клапан видиху з пружиною дозволяє підтримувати в подмасочном просторі задане надлишковий тиск.

Для контролю за запасом повітря в балоні повітря з порожнини високого тиску А надходить по капілярній трубці високого тиску 18 в манометр 19, а з порожнини низького тиску Б по шлангу 20 до свистка 21 сигнального пристрою 22. При вичерпанні робочого запасу повітря в балоні включається свисток, застережливий звуковим сигналом про необхідність негайного виходу в безпечну зону.

Призначення, пристрій і правила роботи з системою контролю дихальних апаратів СКАД-1

Система контролю дихальних апаратів СКАД-1

Система призначена для стаціонарного використання на контрольних постах і базах ГДЗС, а також для роботи на місці пожежі. Система дозволяє проводити такі види перевірок: герметичності дихального апарату з лицьовою частиною; вакуумметричного тиску відкриття легеневих автоматів без надлишкового тиску рятувального пристрою;

· Редуцированного тиску дихальних апаратів;

· Надлишкового тиску повітря в подмасочном просторі лицьової частини при нульовій витраті повітря;

· Герметичності воздуховодной системи рятувального пристрою без надлишкового тиску під лицьовою частиною;

· Власної герметичності системи при надмірному і вакуумметрічсс- кому тиску повітря;

· Власної герметичності системи з муляжем голови або перевірочним диском.

 Найменування основних параметрів системи СКАД-1 Значення

 Діапазон вимірювання низького тиску, Па ± 1000

 Верхня межа виміру редуцированного тиску, МПа. не менше 1,5

 Діапазон вимірювання часу, з 0 ... 3600

 Корисний об'єм насоса, дм 1 не менше 0.5

 Габаритні розміри, мм не більше 420x260x220

 Маса системи з комплектом перехідників, кг не більше 7

 Маса муляжу голови людини СКАД.50.000. кг не більше 1,8

 Маса перевірочного диска ДІП.88.00.000, кг не більше 4,0

 Термін служби системи, не менше, років 10

Найменування основних параметрів системи СКАД-1

Система (рис. 1) складається з контрольно- вимірювального блоку розміщеного в переносному пластиковому корпусі 1. Корпус закривається кришкою 2, має ручку для перенесення 3, замок кришки 4, вушко для транспортної пломби 5, відсік для перехідників 6 і кнопку-фіксатор 7. : Крім того, до складу системи входить муляж голови г людини 8 або перевірочний диск 9 з трубкою 10

Зовнішній вигляд системи

дихальний аппатат димокамера газокамерах

. У корпусі розміщений контрольно-вимірювальний блок. Органи управління блоком, контрольно-вимірювальні прилади та пристрої підключення до блоку (муфта приєднувальна і швидкороз'ємне з'єднання) винесені на панель управління (рис. 2).

Панель управління

На панелі розміщені: приєднувальна муфта 1 (різьблення. М45'3) з кільцем ущільнювача 2 і заглушкою 3, кнопка скидання надлишкового або вакуум- метричного тиску 4, важіль перемикання "надлишок-вакуум" 5, мановакуумметри 6, фіксатор рукоятки насоса 7, рукоятка насоса 8, кнопка скидання редуцированного тиску 9, швидкороз'ємне з'єднання (БРС) 10, манометр редуцированного давленія11, секундомір 12.

Контрольно-вимірювальний блок системи складається з двох автономних блоків:

Блок низького тиску

Блок низького тиску. Джерелом тиску в блоці служить річний поршневий насос 1 з пружиною повернення штока насоса у робочий (крайнє верхнє) положення. При натисканні на рукоятку насоса повітря під тиском надходить до пневморозподільника 2, перемикання якого в одне з його положень визначає створення в блоці вакуумметричного або хати точного тиску. Від пневмораспрсделітеля надлишкове (вакуумметричний) тиск надходить до муфти 3, призначеної для приєднання перевіряється вузла апарата або перехідника; мановакуумметрів 4, призначеному для контролю тиску в блоці і пневморозподільника 5 з регульованим дроселем, призначеному для скидання тиску в блоці.

Блок редуцированного тиску

Блок редуцированного тиску. Редуцированное тиск від воздуховодной лінії дихального апарату надходить до блоку через швидкороз'ємне з'єднання 6. Значення редуцированного тиску контролюється манометром 7. Скидання тиску в блоці здійснюється пневморозподільника 8.

Перевірку працездатності дихальних апаратів проводять і відповідно до методики, наведеної в інструкції з експлуатації на дану систему.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com