На головну

Підготовка громадян до проходження військової служби - Військова кафедра

Підготовка громадян до проходження військової служби

Зміст

1. Підготовка громадян до проходження військової служби

1.1 Обов'язкова і добровільна підготовка громадян до військової служби

1.2 Прієм на вояцький облік і заклик на військову службу

1.3 Права, обов'язки і відповідальність призовника

Список використаних джерел

1. Підготовка громадян до проходження військової служби

Стаття 57 Конституції Республіки Білорусь свідчить, що захист Республіки Білорусь - обов'язок і священний обов'язок кожного громадянина. Однак проходження вояцької служби передбачає наявність певних навиків і знань, тому перед проходженням громадянами військової служби, служби в резерві вояцький обов'язок передбачає проведення великої підготовчої роботи. Ця робота включає в себе обов'язкову і добровільну підготовку громадян до військової служби, приписку до призовних дільниць і заклик на військову службу, службу в резерві. Важливою складовою в системі підготовки громадян до військової служби є допризовна підготовка в установах, що забезпечують отримання загальної середньої, професіонально-технічної і середнього спеціальної освіти.

1.1 Обов'язкова і добровільна підготовка громадян до військової служби

Закон Республіки Білорусь "Про вояцький обов'язок і вояцьку службу" встановлює обов'язкову і добровільну підготовку громадян до військової служби. Обов'язкова підготовка до військової служби передбачає:

- отримання початкових знань в сфері озброєного захисту держави;

- допризовну і фізичну підготовку в установах, що забезпечують отримання загальної середньої, професіонально-технічної і середнього спеціальної освіти;

- патріотичне виховання;

- проведення лікувально-профілактичних заходів.

Отримання початкових знань в сфері озброєного захисту держави - перший етап в системі підготовки озброєного оборонця Вітчизни в Республіці Білорусь. Він здійснюється шляхом інтегрування питань озброєного захисту держави в ряд учбових предметів, вхідних в основному в освітню область "Обществознаніє". Питання захисту Вітчизни пріоритетні при позашкільному навчанні і вихованні, вихованні в дошкільних установах і в сім'ї.

Допризовна і фізична підготовка. Юнаки проходять допризовну і фізичну підготовку у всіх установах, що забезпечують отримання загальної середньої, професіонально-технічної і середнього спеціальної освіти, відповідно до учбових планів. Допризовна і фізична підготовка учнів здійснюється на заняттях по предметах "Допризовна і медична підготовка" і "Фізична культура" вчителями (викладачами, керівниками) допризовної підготовки і фізичної культури. У ході допризовної підготовки юнаки проходять учбово-польові збори.

Мета допризовної підготовки - формування у юнаків морально-психологічної і фізичної готовності до військової служби, забезпечення учнів знаннями і уміннями, необхідними для освоєння обов'язків оборонця Вітчизни.

У процесі допризовної підготовки юнаки повинні:

- поглибити знання про героїзм і мужність наших предків в справі захисту Вітчизни;

- осмислити особисту відповідальність за виконання конституційного обов'язку по захисту Республіки Білорусь;

- ознайомитися з оборонним характером військової політики Республіки Білорусь, історією і сучасним станом національних Збройних Сил, порядком проходження військової служби;

- освоїти права, обов'язки і відповідальність призовника, основи військової справи;

- навчитися стріляти, виконувати стройові прийоми, діяти в екстремальних умовах, виконувати військово-прикладні і фізичні вправи і нормативи.

Фізична підготовка допризовників і призовників проводиться з метою підготовки фізично міцних, витривалих юнаків, здатних успішно пристосуватися до високих фізичних і психологічних навантажень військової служби. Основу фізичної готовності призовників до майбутньої військової служби складають заняття по фізичній культурі, що проводяться у всіх класах середньої школи, на всіх курсах професіонально-технічних училищ і середніх спеціальних учбових закладів. У ході допризовної підготовки учні вдосконалюють свою общефизическую підготовку, пристосовуючись до нормативів молодого солдата, а також освоюють елементи військово-прикладної фізичної підготовки.

Заняття по фізичній підготовці проводяться відповідно до діючих учбових програм і нормативів по фізичному вихованню і допризовній підготовці.

Юнаки вдосконалюють свою фізичну підготовку в процесі позаурочної і позашкільної роботи у військово-прикладних кухлях і секціях, на змаганнях, змаганнях і спартакіадах, в походах, при польових виходах, на спортивно-патріотичній грі.

Важливу роль в розвитку технічних, авіаційних, військово-прикладних видів спорту і технічної творчості молоді грає Добровільне суспільство сприяння армії, авіації, флоту Республіки Білорусь (ДОСААФ). Суспільство має в своєму розпорядженні добре оснащену спортивно-технічну базу і широко розвинену мережу учбових центрів, шкіл, тирів, спортивних споруд, воно активно сприяє фізичному розвитку допризовників і призовників.

Патріотичне виховання. Для привития любові до своєї Батьківщини і формування морально-психологічної готовності до виконання конституційного обов'язку по захисту Республіки Білорусь з допризовниками і призовниками проводиться патріотичне виховання. Виховальний процес організується і ведеться органами місцевого управління і самоврядування спільно з Міністерствами оборони і утворення Республіки Білорусь, іншими державними органами, в яких передбачена військова служба, з громадськими організаціями і об'єднаннями, насамперед молодіжними.

У ході патріотичного виховання юнака глибше пізнають Білорусь, її героїчне і історичне минуле, справжнє, перспективи розвитку; заглиблюють знання Конституції, законодавства про захист Республіки Білорусь, питань внутрішньої і зовнішньої політики нашої держави. Вельми важливими формами військово-патріотичного виховання є уроки мужності, зустрічі з учасниками Великої Вітчизняної війни, музейна і пошукова робота, проведення вояцьких свят, шефські зв'язки з вояцькими частинами. Патріотичне виховання допризовників і призовників проводиться як в ході планових занять по допризовній підготовці, так і при проведенні позаурочних і позашкільних заходів з участю усього педагогічного колективу учбового закладу, представників вояцьких частин, військкоматів, ДОСААФ, громадських організацій.

Проведення лікувально-профілактичних заходів. Лікувально-профілактичні заходи організуються і проводяться по місцю проживання, навчання або робіт громадян призовного віку медичними організаціями Міністерства охорони здоров'я Республіки Білорусь з створенням в них підліткових кабінетів. До приписки юнаків до призовних дільниць щорічно проводяться (починаючи з 14-літнього віку) їх медичне обстеження, динамічне спостереження за станом здоров'я і фізичним розвитком, а при необхідності - інші профілактичні і реабілітаційні заходи. У процесі приписки юнаків до призовних дільниць проводиться медичний огляд допризовників. Комісії з приписки, до складу яких входять лікарі-фахівці, прикріпляють до лікувально-профілактичних організацій громадян, потребуючих медичного обстеження, лікування і спостереження.

Добровільна підготовка громадян до військової служби. Добровільна підготовка включає:

- заняття військово-прикладними видами спорту;

- підготовку по військово-технічних спеціальностях;

- навчання по учбових програмах, що передбачають військову підготовку неповнолітніх громадян (Мінське суворовское військове училище, військові оркестри);

- навчання по програмах підготовки молодших командирів на військових кафедрах або факультетах цивільних учбових закладів;

- навчання по програмах підготовки офіцерів запасу на військових кафедрах або факультетах цивільних учбових закладів.

Громадяни, належні заклику на військову службу, можуть займатися військово-прикладними видами спорту в суспільних об'єднаннях, установах освіти, спортивних клубах і секціях незалежно від їх відомчої приналежності. Наявність у громадян першого спортивного розряду або спортивного звання на військово-прикладний вигляд спорту враховується призовними комісіями при визначенні вигляду і роду військ Збройних Сил, інших вояцьких формувань, в яких вони будуть проходити термінову військову службу.

Підготовка громадян по військово-технічних спеціальностях і спеціальностях, родинним військово-обліковим, здійснюється в організаціях Білоруського ДОСААФ і установах освіти. На навчання по військово-технічних спеціальностях прямують громадяни чоловічої статі, що досягли 17-літнього віку, придатне за станом здоров'я до військової служби, належне заклику на термінову військову службу після закінчення навчання.

1.2 Прієм на вояцький облік і заклик на військову службу

Приписка громадян до призовних дільниць. Юнаки в рік досягнення ними 16-літнього віку підлягають приписці до призовних дільниць, що створюються в районах і містах без районного ділення. Приписка здійснюється з метою постановки громадян на вояцький облік, визначення категорії придатності їх до військової служби, встановлення загальноосвітнього рівня, придбаної спеціальності і фізичної підготовленості. Приписка проводиться щорічно в січні-квітні по місцю постійного проживання (прописки) громадян.

Керівники державних органів, інакших організацій щорічно у встановлені терміни представляють у військові комісаріати списки громадян, належних приписці. На основі представлених списків військові комісаріати складають зведені списки і розробляють графіки явки допризовників на приписку.

Для проведення приписки громадян до призовних дільниць виконкомами місцевих органів влади створюються комісії в складі голови комісії - військового комісара району (міста) і членів комісії: фахівців військового комісаріату, лікарів - фахівців медичних організацій Міністерства охорони здоров'я Республіки Білорусь, секретаря комісії.

У ході приписки юнаків до призовних дільниць комісії проводять медичний огляд допризовників і заздалегідь визначають їх призначення на вояцькій службі; заздалегідь відбирають на добровільній основі кандидатів для напряму у військові учбові заклади; визначають осіб для підготовки по спеціальностях, родинним військово-обліковим. Комісії з приписки прикріпляють до лікувально-профілактичних організацій осіб, потребуючих медичного обстеження, лікування і спостереження, а також розглядають питання про звільнення громадян від приписки до призовних дільниць.

Конкретні терміни явки на призовні дільниці встановлюються військовими комісарами в повістках виклику для приписки до призовної дільниці. Вручення повісток громадянам здійснюється через житлово-експлуатаційні організації, виконкоми місцевих Рад, відділи кадрів підприємств, установ і учбових закладів. У необхідних випадках сповіщення відбувається поштою або по телефону, повістки також можуть вручатися громадянам безпосередньо.

Громадяни, що викликаються для проходження приписки, зобов'язані прибути на призовні дільниці у вказані терміни, маючи при собі паспорт або свідчення про народження, документ про закінчення учбового закладу або довідку з місця навчання (роботи), довідку про склад сім'ї, характеристику з місця навчання або роботи, 4 фотографії 3x4 см (перелік документів вказується в повістці).

Призначені військовим комісаром працівники військкомату проводять бесіду з юнаками, перевіряють наявність і повноту представлених ними документів, оформляють особисті справи допризовників. У ході бесіди з допризовниками з'ясовуються їх схильності, спеціальність, риси вдачі, взаємовідношення з однолітками і в сім'ї, стан здоров'я, шкідливі звички, заняття спортом і інші відомості.

Кожний допризовник в ході приписки до призовної дільниці підлягає обов'язковому медичному огляду лікарями-фахівцями: хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, отоларингологом, стоматологом і при необхідності лікарями інших спеціальностей.

Громадянинові, приписаному до призовної дільниці, видається посвідчення призовника, роз'яснюються права і обов'язки призовника, правила вояцького обліку і порядок проходження обов'язкової підготовки до військової служби.

Заклик на термінову військову службу. Після приписки до призовної дільниці і до заклику на термінову військову службу, службу в резерві у військкоматах планомірно нагромаджуються зведення про призовників, їх ділові і моральні якості, стан здоров'я, фізичного розвитку, утворення і сімейного стану.

Заклику на термінову військову службу, службу в резерві підлягають громадяни чоловічої статі у віці від 18 до 27 років в терміни, встановлені Указом Президента Республіки Білорусь.

Заклик громадян на термінову військову службу, службу в резерві проводить призовна комісія в наступному складі:

- голова комісії - заступник керівника місцевого виконавчого і розпорядливого органу;

- члени комісії - військовий комісар району (міста), заступник начальника управління (відділу) внутрішніх справ місцевого виконавчого і розпорядливого органу, керівник (заступник керівника) місцевого органу управління охорони здоров'я, лікар, керівний роботою лікарів - фахівців з медичного огляду громадян, належних заклику на термінову військову службу, службу в резерві;

- секретар комісії.

У роботі призовної комісії можуть брати участь депутати, представники суспільних об'єднань і інакших організацій.

При заклику громадян на термінову військову службу, службу в резерві районна (міська) призовна комісія зобов'язана організувати медичний огляд призовників і прийняти по відношенню до них одне з наступних рішень:

- про заклик на термінову військову службу або службу в резерві;

- про надання відстрочки від заклику на термінову військову службу або службу в резерві;

- про звільнення від заклику на термінову військову службу, службу в резерві;

- про зарахування в запас;

- про звільнення від виконання вояцького обов'язку.

При прийнятті рішення про заклик громадян на термінову військову службу призовна комісія визначає вигляд і рід військ Збройних Сил, інші вояцькі формування, яких ці громадяни можуть пройти термінову військову службу. Рішення районної (міської) призовної комісії появляється призовнику. Призовнику, відносно якого прийняте рішення призовної комісії, на його вимогу видається копія відповідного рішення.

Громадяни, належні заклику на військову службу, службу в резерві, зобов'язані: з'явитися по повістці військового комісаріату на медичний огляд (обстеження) і на засідання призовної комісії; з'явитися для відправки у вояцькі частини для проходження військової служби; знаходитися у військовому комісаріаті (на призовному пункті) для відправки їх до місця військової служби, служби в резерві.

Повістки військового комісаріату вручаються призовникам під розписку. У повістках вказується інформація про правові наслідки невиконання громадянами викладених в них вимог. Громадяни, належні заклику на військову службу, службу в резерві, можуть викликатися поштовими картками або телефонограмами.

У разі відмови громадян від отримання повісток і нез'явлення у встановлені терміни без шанобливої причини на заходи щодо заклику на військову службу, службу в резерві органи внутрішніх справ здійснюють привід цих осіб у військові комісаріати (на призовні пункти) на основі письмового звертання військового комісара. У разі нез'явлення ці громадяни вважаються такими, що ухиляються від виконання вояцького обов'язку і притягуються до відповідальності відповідно до законодавства Республіки Білорусь.

Керівники підприємств зобов'язані забезпечити своєчасне прибуття призовників на призовну дільницю.

Для керівництва районними (міськими) призовними комісіями і здійснення контролю їх діяльності обласними (Мінським міським) виконавчими комітетами створюються відповідні обласні (Мінська міська) призовні комісії, які мають право переглядати і відміняти рішення районних (міських) призовних комісій.

Звільнення і надання відстрочок від заклику на військову службу, службу в резерві. Від заклику на військову службу, службу в резерві звільняються громадяни:

- визнане за станом здоров'я непридатними до військової служби при умові виключення з вояцького обліку;

- що не мають батьків, а також громадяни, батьки, матері, рідні брати, сестри яких загинули або померли або стали інвалідами I або II групи внаслідок каліцтва, захворювання, отриманих при виконанні обов'язків військової служби;

- минулі військову службу або інакшим образом що виконали вояцький обов'язок в іншій державі.

Заклику на військову службу, службу в резерві не підлягають громадяни:

- що від'їхали покарання у вигляді позбавлення свободи у виправних установах;

- від'їжджаючі покарання у вигляді позбавлення свободи, громадських або виправних робіт, обмеження свободи або арешту;

- що мають судимість;

- відносно яких судом застосовані примусові заходи медичного характеру, - протягом терміну застосування цих заходів;

- відносно яких здійснюється карне переслідування, або карна справа передана прокурору для напряму в суд, або здійснюється судочинство.

Відстрочка від заклику на термінову військову службу, службу в резерві надається громадянам:

- за станом здоров'я;

- для продовження освіти;

- по сімейному стану;

- для отримання військово-технічних спеціальностей;

- в зв'язку із здійсненням депутатських повноважень;

- на основі Указів Президента Республіки Білорусь.

заклик військова служба облік

1.3 Права, обов'язки і відповідальність призовника

Права призовника. Юнак є призовником від дня приписки його до призовної дільниці з видачею посвідчення призовника і до відправки для проходження військової служби, служби в резерві у вояцьку частину із заміною посвідчення призовника на військовий квиток.

Призовникам гарантуються права і свободи, встановлені законодавством для громадян Республіки Білорусь, з обмеженнями в їх використанні, зумовленими особливостями вояцького обов'язку.

У законодавстві Республіки Білорусь з питань проходження термінової військової служби різносторонньо враховуються можливості громадян, їх матеріальний, соціальний і сімейний стан, стан здоров'я. У зв'язку з цим призовник має право на відстрочки і звільнення від заклику у випадках, передбачених Законом Республіки Білорусь "Про вояцький обов'язок і вояцьку службу".

Призовник має право на об'єктивний медичний огляд і прийняття по відношенню до нього рішення призовної комісії, відповідного його стану здоров'я, освіті, сімейному і матеріальному стану. Члени призовної комісії, а також інші обличчя, що допустили зловживання або несумлінне відношення до виконання покладених на них обов'язків, притягуються до відповідальності.

Призовник має право оскаржити рішення районної (міської) призовної комісії в обласну (Мінську міську) призовну комісію. Рішення обласної (Мінської міської) призовної комісії є обов'язковими для нижчестоячих призовних комісій.

При необхідності призовник має право вимагати копії прийнятих відносно нього рішень районної (міської) або обласної (Мінської міської) призовної комісії.

Рішення обласної (Мінської міської) призовної комісії з жалоби громадянина може бути оскаржене ним в суд. У цьому випадку виконання рішення обласної (Мінської міської) призовної комісії припиняється до вступу в законну силу рішення суду.

Громадянам, призваним (що поступив) на військову службу, службу в резерві, по місцю їх роботи надаються гарантії і компенсації, встановлені законодавством Республіки Білорусь.

Призовникам, учням в установах освіти, призваним (що поступив) на військову службу, службу в резерві, виплачується по місцю навчання допомога в розмірі двотижневої стипендії.

Громадяни, учні в установах освіти, звільняються від навчання на час, необхідний для приписки до призовних дільниць, оформлення заклику (надходження) на військову службу, службу в резерві, постановки на вояцький облік і зняття з вояцького обліку із збереженням за ними стипендії по місцю навчання.

Юнакам, учням в установах освіти, що направляються на медичний огляд, обстеження, лікування або повторний огляд, на час знаходження в медичній установі зберігаються місце навчання і стипендія, а також відшкодовуються витрати по проїзду до місця медичного огляду, обстеження, лікування або повторного огляду і зворотно.

Обов'язки призовника. Призовник зобов'язаний:

- бути у встановлений час і місце по виклику (повістці) військового комісаріату або інакшого органу, що здійснює вояцький облік;

- повідомляти в тижневий термін у військовий комісаріат або інакший орган, що здійснює вояцький облік, по місцю постійного проживання (прописки) про зміну свого сімейного стану, утворення, місця роботи (навчання), місця постійного проживання (прописки);

- знятися з вояцького обліку при переїзді на нове місце постійного проживання (прописки) в межах Республіки Білорусь, а також при виїзді для тимчасового мешкання за межу і стати в тижневий термін на вояцький облік після прибуття на нове місце постійного проживання (прописки) або держави тимчасового мешкання;

- мати і зберігати посвідчення призовника. У разі втрати посвідчення в тижневий термін звернутися у військовий комісаріат або інакший орган, що здійснює вояцький облік, а при знаходженні за межею - в дипломатичне представництво або консульську установу Республіки Білорусь для розв'язання питання про отримання дубліката посвідчення призовника;

- готувати себе до майбутньої військової служби, в учбовому закладі сумлінно вивчати курс "Допризовна підготовка", виконувати нормативи прикладного физкультур- але-спортивного комплексу "Оборонець Вітчизни";

- будучи визначеним для навчання по військово-технічній спеціальності, акуратно відвідувати всі заняття.

Громадяни, належні заклику на військову службу, службу в резерві і що виїжджають з місця постійного проживання (прописки) в період проведення заклику на термін більше за один місяць, повинні особисто повідомляти про це у військовий комісаріат.

Шанобливими причинами нез'явлення призовника по повістці (напряму) військового комісаріату або інакшого органу, що здійснює вояцький облік, є:

- каліцтво (поранення, травма, контузія) або захворювання громадянина, пов'язане з втратою ним працездатність;

- важкий стан здоров'я батька, матері, вітчима, мачухи, дружини, сина, дочки, рідного брата або сестри, діда, бабки, хранителя громадянина або участь в похоронах вказаних осіб;

- перешкода, виникла внаслідок дії непереборної сили, або інакша обставина, що не залежить від волі громадянина;

- інакші причини, визнані шанобливими призовною комісією (військовим комісаром) або судом.

Причини нез'явлення повинні бути підтверджені документами відповідних органів.

Відповідальність призовників. Нез'явлення громадян без шанобливої причини у військовий комісаріат для приписки до призовної дільниці спричиняє попередження або накладення штрафу в розмірі до однієї мінімальної заробітної плати. Здійснення вказаного порушення повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення спричиняє накладення штрафу в розмірі від однієї до двох мінімальних заробітних плат.

Ухиляння призовника або військовозобов'язаного від вояцького обліку спричиняє накладення штрафу в розмірі до однієї мінімальної заробітної плати.

Нез'явлення громадян без шанобливої причини у військовий комісаріат для заклику на термінову військову службу в терміни, встановлені Законом Республіки Білорусь "Про вояцький обов'язок і вояцьку службу", або по виклику військового комісаріату спричиняє накладення штрафу в розмірі від двох до трьох мінімальних заробітних плат.

Умисне псування або недбале зберігання призовниками посвідчень про приписку до призовних дільниць, що призвело їх втрату, спричиняє попередження або накладення штрафу до однієї мінімальної заробітної плати.

Ухиляння від заклику на військову службу по мобілізації або від заклику на військову службу у військовий час карається позбавленням свободи на термін від двох до семи років.

Ухиляння від заклику на термінову військову службу, довершене протягом року після накладення адміністративного стягнення за таке ж порушення, карається штрафом, або арештом на термін до шести місяців, або обмеженням свободи на термін до двох років, або позбавленням свободи на той же термін.

Ухиляння від заклику на військову службу, довершене шляхом умисного спричинення собі тілесного пошкодження, або шляхом симуляції хвороби, або за допомогою фальсифікації документів, або шляхом іншого обману, карається обмеженням свободи на термін до п'яти років або позбавленням свободи на той же термін.

Ухиляння призовника або військовозобов'язаного від вояцького обліку, довершений протягом року після накладення адміністративного стягнення за таке ж порушення, карається штрафом або арештом на термін до трьох місяців.

Список використаних джерел

1. Конституція Республіки Білорусь 1994 р. (із змінами і доповненнями на республіканських референдумах 24 листопада 1996 р. і 17 жовтня 2004 р.) - Мн.: Амалфея, 2005. - 48 з.

2. Про вояцький обов'язок і вояцьку службу: Закон Республіки Білорусь // Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь.

3. Варламов, В. Б. Допрізивная підготовка: навчань. допомога / В. Б. Варламов. - Мінськ: Адукацыя i выхаванне, 2007. - 304 з

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com