трусики женские украина

На головну

 Електропостачання цеху підприємства - Фізика

ВСТУП

Електроенергетика Казахстану є найважливішою життєзабезпечуючою галуззю країни. Основними споживачами електричної енергії є промисловість, транспорт, сільське господарство, комунальне господарство міст і селищ, причому на промисловість припадає понад 70% споживання електроенергії, яка повинна витрачатися раціонально та економно на кожному підприємстві, ділянці, установке.С створенням таких електростанцій, як Екібастузька ГРЕС -1, ГРЕС-2, Ермаковска ГРЕС і лінії електропередач постійного струму, у яких немає аналогів у світі, намітилося зростання в розвитку електроенергетики Казахстану. В даний момент на території РК функціонують 60 електростанцій. Одні з найбільших представників: Бухтормінская, Усть-Каменогорськ та Копшігайская ГЕС. У той же час 90% електроенергії Казахстану виробляють ТЕС, що працюють на вугіллі Екибастузского, Майкубенскому і Торгайской басейнів. Сьогодні Екібастуз є центром паливо-енергетичного комплексу РК. В середньому зараз в Казахстані одна електростанція виробляє до 4000 МВт, що є величезною концентрацією енерговиробних потужності.

Для управління всією енергосистемою була створена ЄЕС - Єдина енергетична система. ЄЕС Казахстану знаходиться під управлінням ВАТ «KEGOC». ЄЕС РК співпрацює з енергосистемами Росії, Центральної Азії, що сприяє можливому взаємообміну електроенергією.

У Програмі «Казахстан 2030» Н.А. Назарбаєв відзначив, що при таких запасах енергетичних ресурсів, як в Казахстані, необхідно за допомогою іноземних інвестицій створювати і розвивати енергетичну структуру своєї країни. У своєму посланні 2008р. Назарбаєв сказав: «Уряд має сконцентрувати свої зусилля на впровадженні енергозберігаючих та екологічно чистих технологій».

Державна програма «Енергопостачання РК на 2008-2015 роки», повинна працювати за двома напрямками:

-енергоснабженіе у сфері споживання;

-енергосбереженіе при виробництві і розподілі енергоресурсів.

У посланні Президента «Нове десятиліття - новий економічний підйом - нові можливості Казахстану» від 29.01.2010г. було сказано багато про електроенергетику РК: «У майбутні 5 років буде введений в експлуатацію ряд великих електроенергетичних станцій - Балхашська ТЕС, Мойнакськоє ГЕС і новий блок Екібастузської ГРЕС-2. Індустріальний розвиток - це наш шанс в новому десятилітті, нові можливості для розвитку країни. Центр енергетичних досліджень буде займатися питанням відновлюваної енергетики, фізики та техніки високих енергій ».

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА. Підрахунок Максимальна споживана

ПОТУЖНОСТІ

1.1 Визначення максимальної споживаної потужності

Підрахунок максимальної споживаної потужності проводиться таким чином:

Ефективне число електроприймачів визначається за формулою

= 2

(1.1)

де = 215,31кВт - сумарна номінальна, тобто встановлена ??потужність приймачів електроенергії;

= 86кВт - номінальна потужність найбільшого приймача електроенергії в групі.

За графіком залежності коефіцієнта максимуму активного навантаження від коефіцієнта використання активної потужності та ефективного числа пріёмніковпрі заданномі знайденому = 5 визначається коефіцієнт максимуму активного навантаження. = 2,5.

Коефіцієнт заповнення графіка навантаження визначається за формулою

(1.2)

Середнє навантаження за зміну з урахуванням індивідуального графіка активної нагрузкіопределяется за формулою

==

кВт (1.3)

Визначаються розрахункові активна і реактивна навантаження за формулами

кВт (1.4)

кВар, (1.5)

де = 1,11,5-коефіцієнт форми графіка навантаження. Приймається = 1,1.

Максимальна споживана потужність визначається за формулою

= 2627,41 кВА (1.6)

1.2 Побудова картограми навантажень

Для того, щоб знайти найбільш вигідний варіант розташування підстанції, будується картограма навантажень, що представляє собою розміщені на генплані площі, які в обраному масштабі відповідають розрахунковим навантаженням цеху. Картограма навантажень дозволяє встановити найбільш вигідне місце розташування розподільних і цехових ТП і максимально скоротити протяжність силових мереж.

Місцезнаходження трансформаторної підстанцій по картограмі навантажень визначається таким чином: на території цеху розташовується обладнання, позначене символічними квадратами. Визначається центр кожного квадрата, позначений точкамі.Находітся центр всієї території. Після цього визначається площі кожного квадрата, які позначаються точками. Площа всій території позначається крапкою. За системою координат знаходяться відстані; і .. Отримані по картограмі навантажень координати заносяться в таблицю 1.1.

Таблиця 1.1 Розрахункові дані для картограми навантажень

 Параметри 0 1 2 3 4 5 6 7 8

 486 15 24 27 13,5 28,5 17,5 25,65 17

 9 3,5 12 5,5 13,8 2,5 9,7 13,2 16,5

 13,5 23 23 18 19 11,3 9,5 11,3 10,8

Коордінатиіопределяются за формулами

=

(1.7)

== 12,3 (1.8)

Відповідно до отриманих координатами в точці пересеченіяіна картограми розміщується центр електричних навантажень.

2. СХЕМА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЦЕХУ

2.1 Теоретичне обґрунтування схем внутрішнього електропостачання

Існують наступні схеми електропостачання: радіальні, магістральні та змішані.

Радіальна схема проста, надійна і в більшості випадків дозволяє використовувати спрощені схеми первинних комутацій підстанцій нижнього рівня. При аварійному відключенні радіальної схеми на споживачах це не позначиться. Недоліками радіальної схеми є висока вартість у порівнянні з магістральної схемою і велика витрата комутаційної апаратури.

Перевагами магістральної схеми (рисунок 2.1) є краща завантаження магістральної лінії по струму, менше число комутаційних апаратів, зменшений витрата кольорових металів і витрат на виконання електричної схеми. Недоліком такої схеми є складна схема первинної комутації підстанцій нижнього рівня і низька надійність.

Змішана схема поєднує в собі елементи радіальної і магістральної схеми.

Найбільш прийнятною схемою електропостачання в даному випадку є змішана схема (рисунок 2.2), так як вона поєднує в собі переваги радіальної і магістральної схеми і відповідає вимогам, що пред'являються до надійності електропостачання та умов навколишнього середовища.

Рисунок 2.1 Магістральна схема живлення електроприймачів

Рисунок 2.2 Схема змішаного живлення споживачів в системі внутрішнього електропостачання цеху

2.2 Опис обраної схеми електропостачання

Електропостачання цеху здійснюється від цехової трансформаторної підстанції, розташованої на території цеху, яка отримує харчування від головної понизительной підстанції. Від цехової трансформаторної підстанції електроенергія надходить на розподільчі шафи. Розподільні шафи, в свою чергу, живлять силове обладнання цеху: від ШР1 отримує харчування гартівна установка 1-100 / 3 загальною потужністю 86 кВт; від ШР2- трубоотрезной верстат і верстат точильний двосторонній загальною потужністю 26,3 кВт; від ШР3 - токарно-гвинторізний верстат 1М63М і балансування верстат загальною потужністю 59,96 кВт; від ШР4- шлифмашинка пневматична, прес гідравлічний, поперечно- стругальний верстат загальною потужністю 57,76кВт.

Дана схема містить: масляні вимикачі, шинопроводи, роз'єднувачі, розрядники, силові трансформатори, запобіжники.

Масляні вимикачі призначені, для замикання і розмикання ланцюга під навантаженням і для гасіння електричної дуги.

Вимикачі призначені для замикання і розмикання ланцюга.

Роз'єднувачами називають електричні апарати, призначені для створення видимих ??розривів електричних ланцюгів з метою забезпечення безпеки людей, що оглядали і ремонтують обладнання електричних установок високої напруги або лінії електропередачі.

3. КОНСТРУКТИВНЕ ВИКОНАННЯ СИЛОВОЙ МЕРЕЖІ

3.1 Розподіл енергії нижчої напруги за допомогою

шинопроводов

Передача та розподіл електроенергії до споживачів цехів здійснюється електричними мережами. Правильно вибрана схема повинна відповідати вимогам надійності живлення споживачів електроенергії, зручності і наочності в експлуатації. При цьому витрати на її спорудження, витрата провідникового матеріалу і втрати електроенергії повинні бути мінімальними. Електропостачання від енергосистеми можна здійснювати за двома схемами глибокого вводу подвійний магістралі напругою 35-220 кВ на території підприємства з підключенням отпайки від обох ланцюгів кількох пар трансформаторів, з однієї потужної ДПП на все підприємство. Перша схема застосовується на великих підприємствах займають великі території і мають в своєму розпорядженні площами для проходження ліній напругою 35-220 кВ. Тому для електропостачання даного заводу приймається схема з однієї потужної ДПП на все підприємство.

Схема живлення верстатних електродвигунів здійснюється за допомогою шинопроводів. Шинопроводи прокладають уздовж ліній цехового обладнання, утворюючи як би розтягнуті по всій довжині цеху збірні шини розподільного пристрою. При цьому електродвигуни цехового обладнання можуть підключатися до шинопроводи в будь-якій точці цеху, що представляє значні зручності при частій перестановці обладнання, необхідність в якій виникає у зв'язку зі змінами технологічного процесу сучасного виробництва. Таким чином, шинопроводи поєднують в собі функції живильної магістралі і розподільного пристрою.

3.2 Розподіл енергії нижчої напруги за допомогою

індивідуальної радіальної схеми

Радіальна схема - це схема, в якій лінії, електропередачі з'єднують підстанцію верхнього рівня з підстанцією нижнього рівня (або пристроєм розподілу електроенергії, приймачем електроенергії) без проміжних відборів потужності. Радіальні схеми характеризуються тим, що від джерела живлення, наприклад від розподільного щита підстанції, відходять лінії, що живлять великі електроприймачі або групові розподільні пункти, від яких у свою чергу відходять самостійні лінії, що живлять інші дрібні електроприймачі.

Радіальні схеми забезпечують високу надійність живлення і легко пристосовуються до автоматизації. Однак вони вимагають великих витрат на установку розподільних щитів, прокладку кабелів і проводів. Радіальні схеми слід застосовувати при зосереджених навантаженнях, для живлення потужних електроприймачів з нелінійними, різко змінними, ударними навантаженнями, що негативно впливають на якість електричної енергії, при підвищених вимогах до надійності електропостачання

потужність картограма електропостачання шинопровід

4. РОЗРАХУНОК СИЛОВОЙ МЕРЕЖІ

4.1 Вибір перерізу проводів ліній електропередач

Основна мета розрахунків електричних мереж промислового підприємства - знаходження оптимального проектного рішення при виборі параметрів електричної мережі з урахуванням всіх технологічних вимог при найменших наведених витратах на її спорудження й експлуатацію.

Перетин проводів ліній електропередачі має бути таким, щоб дроту не перегрівалися при будь-якому навантаженні в нормальному робочому режимі, щоб втрата напруги в лініях не перевищувала встановлені межі і щоб щільність струму в проводах відповідала економічної.

По таблиці 5-12для кабельної лінії електропередач вибирається переріз проводу марки АС-6. Даному перетину проводу відповідає допустиме значення струму.

(4.1)

де = 1,4 - економічна щільність струму для даного регіону;

= 50- площа перерізу, тобто сила робочого струму, переданого лінією в нормальному режимі, не повинна перевищувати допустиму по ПУЕ для даного проводу силу струму навантаження.

Переріз проводу вибирається по таблиці 5-12і перевіряється за умовою:

;

Оскільки дане перетин дроту підходить за умовою. Приймається до установки провід марки АС-6, перетином.

4.2 Вибір і перевірка шин

Шини вибираються по розрахунковому току, номінальній напрузі, умов навколишнього середовища і перевіряються на термічну та динамічну стійкість. Шини можуть бути встановлені на ізоляторах плазом або на ребро, відстань між осями суміжних фаз а, відстань між ізоляторами.

За табліцевибіраются шини і виписують їх основні параметри.

Площа термічно стійкого перерізу визначається за формулою

, (4.2)

де = 2,7кА - сталий струм короткого замикання;

наведене час короткого замикання. Приймається = 0,2сек;

= 88 - термічний коефіцієнт алюмінію.

Момент опору визначається за формулою

, (4.3)

де- товщина смуги;

= 4см - ширина шини.

Розрахункове напруження в металі шин визначається за формулою

, (4.4)

де = 5,1кА - ударний струм короткого замикання;

а = 25см - відстань між осями шин суміжних фаз;

= 90см - відстань між ізоляторами.

Таким чином, приймається до установки алюмінієва шина марки ШМА - 6 розміром 405мм встановлена ??на ізоляторах плазом, так як вона термічно і динамічно стійка.

4.3 Вибір і перевірка запобіжників

Запобіжники вибираються по конструктивному виконанню, родом установки, номінальному струму і напрузі, а перевіряються на здатність, що відключає, тобто на виконання умови

По таблиці 5.2вибірается плавкий запобіжник ПНБ-5 з параметрами.

Визначається струм короткого замикання за формулою

(4.5)

Обраний запобіжник перевіряється на відключає здатність

,

Таким чином, плавкий запобіжник підходить за умовою. Приймається до установки плавкий запобіжник марки ПНБ-5.

4.4 Вибір і перевірка вимикачів

Вимикачі вибираються по номінальному струму і напрузі і перевіряються на здатність, що відключає в нормальному робочому режимі.

По таблиці 27.1вибірается малооб'ємним масляний вимикач підвісної виконання, марки ВМП - 10. Номінальна напруга, номінальний токтіп приводу ПП з параметрами ,.

Визначається номінальний струм відключення за формулою

(4.6)

Обраний вимикач перевіряється на здатність, що відключає.

Таким чином, до установки приймається вимикач марки ВМП - 10.

Малюнок 4.1 Масляний вимикач типу ВМП - 10: 1 - полюс; 2 - опорний ізолятор; 3 - рама; 4 - тяга з ізоляційного матеріалу; 5 - вал; 6 - масляний буфер

5. РОЗРАХУНОК І ВИБІР ТИПУ компенсуючих пристроїв

5.1 Розрахунок компенсуючого пристрою

У цехах промислових підприємств в якості компенсуючого пристрою зазвичай застосовується батарея статистичних конденсаторів. Розрахунок компенсуючого пристрою проводиться таким образом.Необходімая трансформаторна потужність до установки конденсаторів визначається за формулою

, (5.1)

де = 824,33 кВт - активна розрахункова потужність приймачів електроенергії цеху.

По таблиці 5.Необхідність підприємству реактивна потужність визначається за формулою

кВар (5.3)

Необхідна потужність конденсаторної батареї визначається за формулою

(5.4)

де = 361,1 кВар - розрахункове значення реактивної потужності конденсаторної батареї.

5.2 Вибір типу комплектної конденсаторної установки

По таблиці 5.2 (методичні вказівки до виконання курсового проекту) вибираються комплектні конденсаторні установки по найближчій номінальної мощностікВар. Вибирається конденсаторна установка марки КК - 0,38 - 450.

Некомпенсированная реактивна потужність визначається за формулою

, (5.5)

Необхідна трансформаторна потужність визначається за формулою

(5.6)

Трансформатори для підстанції вибираються виходячи з розрахунку компенсуючого пристрою та розрахункової максимальної споживаної потужності по таблиці 5.1 [методичні вказівки до виконання курсового проекту]. У відповідність з даними умовами вибираються два трансформатора марки ТМ - 1000/10 з номінальною потужністю 1000 кВА.

Трансформатор - це електромагнітне пристрій складається з двох електрично не пов'язаних між собою обмоток і магнітопровода за яким замикається магнітний потік. Робота трансформатора грунтується на законі електромагнітної індукції. Трансформатор перетворює тільки енергію змінного струму.

Якщо трансформатор включити в мережу постійного струму працювати він не буде, т.к при незмінному магнітному потоці ЕРС в обмотках наводиться не будуть, струм первинної обмотки стане занадто великий що може призвести пошкодження трансформатора.

Трансформатори класифікуються за такими ознаками:

1. За призначенням - силові (перетворює тільки значення напруги і струму), трансформатори для перетворення числа фаз, для перетворення частоти струму, зварювальні, пік трансформатори, автотрансформатори.

2. По виду охолодження - (повітряні та масляні)

3. За кількістю фаз - однофазні, трифазні і багатофазні

4. За кількістю обмоток - двохобмотувальні, трьохобмотувальні і багатообмоточні.

5. За конструкцією - броньові, стрижневі й бронестержневие.

Трансформатори можуть виконуватися з повітряним або масовим охолодженням. Повітряне охолодження може бути природним або штучним за допомогою вентиляторів.

Сердечник трансформатора утворює замкнутий для магнітного потоку контур і виготовляється з електротехнічної сталі товщиною 0,5 і 0,35 мм, марки Е4 - 2. Окремі листи стали для ізоляції їх один від одного покривають шаром лаку після чого стягують болтами, пропущеними в ізолюючих втулках.

Обмотка трансформатора виконується з круглої або прямокутної ізольованою міді. На стрижень муздрамтеатру попередньо надягають ізолюючий циліндр, на якому поміщають обмотку нижчої напруги. На накладену обмотку нижчої напруги надягають інший ізолюючий циліндр, на який поміщають обмотку вищої напруги. Кінці обмоток вищої і нижчої напруги виводяться через прохідні ізолятори.

Сердечник з обмоткою зазвичай опускають у бак прямокутної або овальної форми виготовленим зі сталі. У бак заливається спеціальне трансформаторне масло, що володіє великою теплопровідністю.

Щоб дати можливість маслу розширяться на кришці трансформатора встановлюють додатковий бочок званий розширювачем. Цей бочок з'єднують трубкою з баком, для розширювача встановлюють масломерной скляну трубку для спостереженням за рівнем масла.

6. ЗАХОДИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

6.1 Правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок

При експлуатації електроустановок існує небезпека для життя людей, через що необхідно дотримуватися правил техніки безпеки. Одним з основних положень, які забезпечують безпеку роботи в знову монтованих і діючих електроустановках, є стан здоров'я монтажного та експлуатаційного персоналу. У зв'язку з цим згідно з правилами безпеки всі особи, які допускаються до робіт, проходять спеціальний медичний огляд.

Про стан здоров'я перевіряється поліклінікою дається спеціальне висновок, в якому має бути також зазначена можливість працювати на висоті і в діючих електроустановках. Медичні огляди персоналу, допущеного до роботи в електроустановках, проводяться систематично не рідше одного разу на два роки. Перед тим як бути допущеним до роботи в електроустановці, знову прийнятий електромонтер повинен пройти вступний інструктаж. Завдання вступного інструктажу полягає в тому, щоб ознайомити надходить працівника із загальними правилами безпеки при виробництві електромонтажних робіт або при обслуговуванні діючої електроустановки. У ході вступного інструктажу особливу увагу інструктували звертається на необхідність неухильного виконання правил, щоб уникнути нещасних випадків при роботі.

Вступний інструктаж проводить особа, яка курує технікою безпеки на даному підприємстві. Допуск до робіт без вступного інструктажу категорично забороняється. На проведення вступного інструктажу відводиться приблизно дві навчальні години. Інструктаж повинен являти собою популярну бесіду, яка супроводжується демонстрацією плакатів і захисних засобів з техніки безпеки. У ході бесіди повинні бути розібрані основні причини травматизму, викликаний неправильними прийомами роботи, неузгодженими діями при одночасній роботі декількох осіб, застосуванням несправних інструментів і механізмів та ін.

Крім вступного інструктажу кожен електромонтер повинен пройти інструктаж про техніку безпеки безпосередньо на робочому місці, або так званий виробничий інструктаж. Його проводить виконавець робіт чи майстер об'єкта. Без виробничого інструктажу електромонтер не може бути допущений до виконання робіт. Кількість часу, що витрачається на виробничий інструктаж, не обмежується. Він проводиться до тих пір, поки інструктованих твердо не засвоїв всі заходи безпеки, характерні для виконання робіт на даному робочому місці. Ступінь засвоєння визначається шляхом опитування інструктували особою, що проводить інструктаж.

Крім інструктажів, для новоприйнятих на роботу електромонтерів організовується обов'язкове навчання їх безпечним методам виконання робіт, яке проводиться не пізніше трьох місяців з моменту надходження на роботу. Навчання ведеться за спеціальною програмою. Заняття проводить інженер з техніки безпеки або інша особа за призначенням керівництва даної організації. Після закінчення навчання проводиться іспит, після якого кожному з навчалися присвоюється відповідна кваліфікаційна група з техніки безпеки з видачею посвідчення на право участі в електромонтажних роботах або в роботах з обслуговування електроустановок.

Найчастіше нещасні випадки відбуваються в результаті дотику людини до струмоведучих частин установки і удар відбувається в місці порушення ізоляції. Небезпека ураження електричним струмом посилюється ще й тим, що в струмоведучих частинах устаткування немає яких-небудь зовнішніх ознак загрози, що попереджають людини. Тяжкість ураження людини електричним струмом залежить від ряду факторів: сила струму і тривалості його впливу; шляху проходження струму в тілі людини; стану навколишнього середовища; електричного опору тіла людини; частоти струму та інші.

Сила струму, що протікає через тіло людини, є головним чинником, від якого залежить тяжкість ураження. Людина відчуває протікає через нього струм промислової частоти, 50Гц починаючи зі значень 0,6 ... 1,5 мА. Струм вище 0,6 ... 1,5 мА може виявитися смертельним для людини.

Тривалість протікання струму через тіло людини також впливає на тяжкість ураження, так як з плином часу опір шкіри людини падає. При зменшенні тривалості впливу струмів їх нищівну силу знижується. Гранично допустимі струми, що проходять через тіло людини при тривалості впливу до 1сек.

Суттєво впливає на тяжкість ураження шлях проходження струму через тіло людини. Найбільш небезпечними є випадки, коли струм проходить через голову, а також через грудну клітку.

Електричний опір тіла людини визначається опорами зовнішніх шарів шкіри і внутрішніх органів. Шкіра в сухому і не пошкодженому вигляді володіє значним опором, а опір внутрішніх органів зазвичай становить до 500Ом. При зволоженні і забрудненні шкіри її опір знижується. У розрахунках електричний опір тіла людини приймають рівним 1000Ом.

Струм, що проходить через який-небудь ділянку тіла людини, залежить від прикладеної напруги (напруга дотику) та електричного опору тіла людини

Навколишнє середовище підсилює або послаблює небезпека ураження струмом. На електричний струм, що проходить через тіло людини, впливають: стан поверхні контакту людини з струмоведучими частинами обладнання; наявність заземлених металевих підлог і конструкцій, струмопровідного пилу; підвищена вологість приміщень.

Для безпеки необхідно використовувати заземлювальні пристрої. Вони призначені для створення надійних малоомних заземлень певних частин електричних машин, апаратів, струмопроводів і блискавковідводів з метою забезпечення необхідних режимів роботи електроустановок, захисту персоналу від ураження електричним струмом, грозозахисту та захисту від перенапруг.

Відповідно до цього заземлення підрозділяють на робочі, захисні і грозозахисні.

Робочі заземлення забезпечують необхідний режим роботи установки в нормальній експлуатації. До них відносять заземлення нейтралей силових трансформаторів, генераторів, реакторів поперечної компенсації на довгих ЛЕП, вимірювальних трансформаторів напруги, систем з використанням землі як робочий дроти (електрифікований транспорт) та інші.

Захисним заземленням називають навмисне з'єднання з землею металевих частин електричної установки, не перебуває під напругою, завдяки чому струм через тіло людини при дотику до корпусу з пошкодженою ізоляцією знижується до такого значення, яке не загрожує життю та здоров'ю.

Грозозахисні заземлення необхідно для забезпечення ефективної грозозахисту електроустановок. До грозозахисним заземлень відносять заземлення стрижневих і тросових блискавковідводів металевих дахів будівель і споруд, металевих і залізобетонних опор ЛЕП, розрядників.

Як правило, для виконання заземлення всіх типів використовують одне заземлюючих пристроїв.

Згідно ПУЕ, забороняється застосування заземлення корпусів електроустаткування без металевого зв'язку з глухозаземленою нейтраллю, а також використання в одній і тій же мережі засобів заземлення з глухозаземленою та ізольованої нейтраллю.

Напругою дотику називають напругу, що виникає між точками в ланцюзі струму заземлення, яких може одночасно торкнутися чоловік.

Крокові напругу являє собою різницю потенціалів, під якою можуть виявитися ноги людини, що знаходяться одна від одної на відстані кроку на поверхні з різними потенціалами.

Таке явище може статися на поверхні, що прилягає до опор високовольтних ЛЕП, ТП чи інших установок у разі псування засобів захисту.

Електрозахисні засоби класифікують на основні та додаткові.

Основними називають такі захисні засоби, ізоляція яких надійно витримує робочу напругу установки. З їх допомогою можна торкатися струмоведучих частин, що знаходяться під напругою.

Додаткові захисні засоби самі по собі не можуть при певному напруженні оберігати від ураження струмом. Вони посилюють дію основного захисного засобу і забезпечують захист від напруг дотику і крокової, а також від опіків електричною дугою. Основні захисні засоби застосовують спільно з додатковими.

До основних захисних засобів, які використовуються при обслуговуванні електроустановок напругою вище 1000В відносять: оперативні вимірювальні штанги, ізолюючі і струмовимірювальні кліщі, ізолюючі пристрої та пристосування для ремонтних робіт (ізолюючі сходи, площадки, тяги, безпосередньо стикаються з проводом щитові габаритників, захвати для перенесення гірлянд, ізолюючі штанги для зміцнення затискачів і установки габаритників, ізолюючі ланки телескопічних вишок).

Основні захисні засоби виготовляють з ізоляційних матеріалів з досить стійкими діелектричними характеристиками (фарфор, бакелит, ебоніт, гетинакс, древеснослоїстиє пластики, пластичні матеріали). В якості ізоляційного матеріалу можна застосовувати деревину, проварену в лляному або інших висихають маслах. Використання парафіну та інших аналогічних речовин для просочення деревини забороняється.

До додаткових захисних засобів, що застосовуються при обслуговуванні електроустановок напругою вище 1000В, відносять: діелектричні рукавички, боти, гумові килимки, ізолюючі підставки, переносні заземлення, огороджувальні пристрої, плакати і знаки безпеки.

До основних захисних засобів, які використовуються при обслуговуванні електроустановок напругою до 1000В, відносять: діелектричні рукавички, інструмент з ізольованими рукоятками, ізолюючі кліщі, покажчики напруги, ізолюючі штанги.

Для перевірки наявності напруги в мережі або електроустановках застосовують спеціальні покажчики напруги, що працюють за принципом протікання активного струму. Наприклад, для електроустановок напругу до 500В змінного струму використовують покажчики напруги ТІ-2, УВП-10, ІН-92. Багато частин електроустановок, що не знаходяться під напругою (корпуси електричних машин, кожухи трансформаторів, освітлювальна арматура, приводи й кожухи електричних апаратів, вторинні обмотки вимірювальних трансформаторів, каркаси розподільних шаф, щитів управління) можуть під час аварії опинитися під напругою, що обумовлює небезпеку ураження електричним струмом обслуговуючого персоналу. Забезпечити безпеку дотику до таких частин дозволяє захисне заземлення.

Способи виконання захисного заземлення залежать від системи електропостачальної мережі і напруги електроустановки. В електроустановках напругою до 1000В з глухозаземленою нейтраллю трансформаторів (або генераторів) захисне заземлення виконують приєднанням заземлюються частин установки до заземлений нейтрального проводу електромережі.

6.2 Розрахунок і вибір заземлювального пристрою

Опір розтікання одиночного заземлювача визначається за формулою

(6.1)

де = - питомий опір грунту чорнозем.

коефіцієнт для кліматичної зони. Приймається.

= 610 - число заземлювачів. Приймається

По таблиці 11.5прі заданому числі заземлювачів знаходяться коеффіціентиі. Приймається = 0,55, = 0,34. У цьому випадку опір всіх заземлювачів розтіканню дорівнюватиме [1, с.271]

(6.2)

Визначається опір розтіканню горизонтальних з'єднань, в якості яких приймаються сталеві круглі прутки діаметром 8 мм. При наміченому числі вертикальних заземлювачів і прийнятих відстанях між ними довжина горизонтальних з'єднань (з урахуванням відгалужень від контуру до опори) складе від 50 до 60 метрів. Глибина закладення горизонтальних з'єднань.

Опір горизонтальних з'єднань без урахування екрануючого впливу вертикальних заземлювачів визначається за формулою

(6.3)

де- ширина смугового заземлювача.

Дійсне значення опору розтікання горизонтальних заземлювачів визначається за формулою

(6.4)

Опір всього заземлюючого пристрою визначається за формулою

(6.5)

Ом

Розрахунки показали, що опір всього заземлювального пристрою не перевищує нормативного значення опору заземлювача, значить число стрижневих заземлювачів вибрано вірно.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Назарбаєв Н.А. Програма «Казахстан 2030»

2. Послання Президента «Нове десятиліття - новий економічний підйом нові можливості Казахстану» 29.01.2010 р

3. Сібікін Ю.Д. Електропостачання промислових і цивільних зданій.- М .: Академа, 2006 р.- 357с.

4. Князевський Б.А., Ліпкин Б.Ю. Електропостачання промислових підприємств.- М .: Вища школа, 1986 р.- 399с.

5. Ліпкин Б.Ю. Електропостачання промислових підприємств і установок.- М .: Вища школа, 1981 р.- 373с.

6. Федоров А.А. Довідник з електропостачання промислових підприємств.- М .: Енергія, 1973 р.- 519с.

7. Князевський Б.А., Ліпкин Б.Ю. Електропостачання та електрообладнання промислових підприємств і цехов.- М .: Енергія, 1971 р.- 373с.

8. Герасимов В.Г. Електротехнічний довідник. Том 2.- М .: Вища школа, 1986 р.- 711с.

9. Герасимов В.Г. Електротехнічний довідник. Том 3.- М .: Вища школа, 1986 р.- 879с.

10. Сібікін Ю.Д., Сібікін М.Ю., Яшков В.А. Електропостачання промислових підприємств і установок.- М .: Вища школа, 2001 р.- 335с.

11. Коновалова Л.Л., Рожкова Л.Д. Електропостачання промислових підприємств і установок.- М .: Вища школа, 1989 р.- 524с.

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка