трусики женские украина

На головну

 Основи електротехніки - Фізика

МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Департамет КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ І ОСВІТИ

РОСІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ ЗАОЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інженерний факультет

Кафедра електрообладнання і автоматики

Контрольна робота

по предмету "Електротехніка та електроніка"

Москва, 2010

Завдання 1

Викреслити схему і розрахувати основні електричні параметри однополупериодного випрямляча з активним опором навантаження Rнпрі живленні від джерела синусоїдальної напруги U:

1. Середнє значення випрямленої напруги і струму UнсрIн СР

2. Середню потужність навантажувального пристрою Рн СР

3. Амплітуду основної гармоніки випрямленої напруги UОСНm.

4. Коефіцієнт пульсацій р випрямленої напруги.

5. Чинне значення струму навантаження I.

6. Повну потужність S джерела живлення.

7. Активну потужність Р в опорі навантаження.

8. Коефіцієнт потужності випрямляча.

Дано: U = 40 В, Rн = 5 ом.

Визначити: Uн.ср, Iн.ср, Uосн.м, р, I, S, P, cos?.

Рішення:

1. Середнє значення випрямленої напруги

Середнє значення випрямленого струму

2. Середня потужність навантажувального пристрою

3. Амплітуда основної гармоніки випрямленої напруги

4. Коефіцієнт пульсації

5. Чинне значення струму навантаження

6. Повна потужність джерела живлення

7. Активна потужність в опорі навантаження

8. Коефіцієнт потужності випрямляча

Завдання 2

Трифазний асинхронний двигун з короткозамкненим ротором включений в мережу на номінальну напругу 380В.

Визначити:

1. Номінальний струм Iн.

2. Номінальний момент Мн.

3. Пусковий струм Iпуск, пусковий момент Мпуск максимальний Ммаксмоменти.

4. Потужність Р1потребляемую двигуном з мережі при номінальному навантаженні.

5. Повні втрати в двигуні при номінальному навантаженні.

6. Побудувати механічну характеристику двигуна n = f (M).

7. З урахуванням каталожних даних нанести на графік механічної характеристики двигуна пусковий, максимальний і номінальний моменти і уточнити характеристику.

Трифазний асинхронний двигун 4а132М4 з короткозамкненим ротором має наступні дані:

- Кратність максимального моменту Ммах / Мн = 3,0

- Номінальна напруга Uн = 380 В

- Потужність на валу двигуна Рн = 11 кВт

- Коефіцієнт потужності cos? = 0,87

- Коефіцієнт корисної дії ?н = 87,5%

- Номінальне ковзання SН = 2,9%

- Критичне ковзання sкр = 19,5%

- Кратність пускового струму Iпуск / Iн = 7,5

- Кратність пускового моменту Мпуск / Мн = 2,2

Завдання:

1. Визначити номінальний струм, номінальний момент, пусковий струм, пусковий і максимальний моменти; потужність, споживану двигуном з мережі; повні втрати в двигуні; побудувати механічну характеристику

Рішення:

1. Номінальний струм двигуна

2. Номінальний момент

де

3. Пусковий струм

Пусковий момент

Максимальний момент

4. Потужність, споживана з мережі

5. Повні втрати в двигуні

6. Механічну характеристику двигуна будуємо за спрощеною формулою Клосса:

,

де s = 0,01; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1

Таблиця 1 - Дані для побудови механічної характеристики

 Величина Од Ковзання

 0,01 0,2 0,4 0,6 0,8 1 0,029 0,195

 М Нм 22 216,3 170,4 127,2 99,5 158,7 63 216,4

 n 2 об / хв 1485 1200 900 600 300 0 1457 1208

Малюнок 2 - Механічна характеристика двигуна

Завдання 3

Однофазний трансформатор має наступні номінальні дані: потужність Sн; вища напруга U1Н; нижча напруга U2н.

Крім того, задані величини: потужність втрат холостого ходу Р0; процентне значення напруги короткого замикання Uк = 5%; коефіцієнт потужності при короткому замиканні cos; коефіцієнт потужності вторинної обмотки.

Визначити:

1. Номінальні струми I1ні I2н.

2. Коефіцієнт трансформації k.

3. Коефіцієнт корисної дії трансформаторапрі значеннях коефіцієнта навантаження = 0,1; 0,5; 0,75; 1; 1,25.

4. Побудувати графік залежності

Однофазний двохобмотувальний трансформатор включений в мережу з напругою Uн при схемі з'єднання Y / Yн.

Дано: Повна потужність SH = 20 кВА,

Первинне лінійна напруга U1H = 10 kB,

Вторинне лінійна напруга U2H = 0,4 kB,

Напруга короткого замикання UК = 5%,

Потужність втрат холостого ходу p0 = 220 Вт,

Коефіцієнт потужності cos? = 0,8

Коефіцієнт потужності при к.з. cos?1к = 0,55.

1. визначити номінальні струми в обмотках, коефіцієнт трансформації.

2. Побудувати залежність ККД трансформатора від навантаження ? = f (?).

Рішення:

1. Коефіцієнт трансформації

= 10 / 0,4 = 25

2. Сили номінальних струмів в обмотках трансформатора:

первинної I1н == 20 / (1,73 · 10) = 1,16 А;

вторинної I2н == 20 / (1,730,4) = 28,9 А.

3. Для побудови графіковвичісляем ККД для ряду значень коефіцієнта навантаження, рівних 0,25; 0,5; 0,75; 1,0 ІПРІ cos = 0,83 і U1 = const за формулою:

де Рк = Uк Ік cos?1к = 500 * 1.16 * 0,55 = 319 Вт

Uк = (U1ф / 100%) * Uк% = (10000/100) * 5 = 500 В

Результати розрахунків зводимо в таблицю:

?

 0,1

 0,5

 0,75

1

 0,88

 0,96

 0,97

 0,967

Малюнок 3 - Графік залежності ККД від коефіцієнта завантаження

За значеннями ККД будуємо графіки залежності ККД від коефіцієнта завантаження (рисунок 3).

Література

1. Касаткін А.С., Нємцов М.В. Електротехніка. М .: Вища. школа. 1999.

2. Іванов І.І., Лукін А.Ф., Соловйов Г.І. Електротехніка. Основні положення, прмере і завдання. Серія "Підручники для вузів. Спеціальна література" - СПб .: Видавництво "Лань", 1999.

3. Іванов І.І., Равдонік В.С. Електротехніка. М .: Вища школа, 1984.

4. Борисов Ю.М., Ліпатов Д.Н., Зорін Ю.Н. Електротехніка. М .: Вища школа, 1985.

5. Довідковий посібник з електротехніки та основ електроніки / під ред. В.Г. Герасимова. М .: Вища. школа, 1987.

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка