На головну

 Заслін в гірничо-лісистій місцевості - Військова кафедра

Міністерство внутрішніх справ

САРАТОВСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС РОСІЇ

КАФЕДРА: Тактики

Внутрішніх Військ.

Курсова робота

Тема: «Заслін в гірничо-лісистій місцевості».

Виконав: курсант 5 взводу 10 роти

Тимошенко О. С.

Науковий керівник:

Підполковник Алексєєв А.С.

Дата здачі: «» _____2006 року

Оцінка: «_________________»

Підпис наукового керівника:

Саратов 2006

План

 Введення 3

 1. Визначення «Спеціальної операції». При виникнення, яких надзвичайних обставин проводяться Спеціальні операції за участю ВВ ................ 4 - 6

 2. Заслін, як складова частина блокування ..................... ..

 3. Посол в гірничо-лісистій місцевості ................................. ...

 7 - 8

 9 - 12

 4. Тактика дій заслону в Спеціальної операції ......... .. 13 - 19

 Висновок .................................................................. ..

 Додаток .................................................................. ..

 20

 21 - 23

 Список використаної літератури .................................... .. 24

Введення

Протягом усіх років існування Внутрішні Війська були, є і будуть одним з основних гарантів стабільності громадської безпеки. Визначаючи структуру та зміст моєї курсової роботи, я вважав за необхідне включити в нього різноманітний матеріал, що дозволяє більш широко поглянути на роль і місце внутрішніх військ у системі забезпечення громадської безпеки за допомогою вирішення завдань по боротьбі з різними видами правопорушень і, в першу чергу, в бойовому порядку групи блокування (заслоні), в гірничо-лісистій місцевості.

Моя робота, яка містить характеристику заслону, дає уявлення про структуру та практичних діях, елементах бойового порядку і тактики дії у складі заслону.

Розглядаючи тему своєї роботи, я мав на меті докладного вивчення заслону в гірничо-лісистій місцевості. Для її досягнення необхідно проаналізувати вище означені питання:

· Розкрити поняття, види, структуру спеціальної операції;

· Дати чітку і повну характеристику заслону.

· Проаналізувати питання тактики дій заслону в гірничо-лісистій місцевості.

1. Визначення «Спеціальної операції». При виникнення, яких надзвичайних обставин проводяться Спеціальні операції за участю ВВ.

Спеціальна операція - це комплекс оперативних, режимних, військових та інших заходів, що проводяться на обмеженій території у встановлені терміни за загальним задумом і під єдиним керівництвом.

Мета спеціальної операції - відновлення порушеного правопорядку, затримання призвідників, активних учасників масових заворушень, затримання злочинців, забезпечення стабілізації обстановки в районі проведення операції, нормального функціонування підприємств, організацій та установ.

Спеціальна операція за участю військових сил і засобів можуть проводитися по:

- Затримання особливо небезпечних і озброєних злочинців;

- Припинення масових заворушень у населених пунктах, а при необхідності і в установах, які виконують кримінальні покарання у вигляді позбавлення волі;

- Звільнення заручників, захоплених будівель, приміщень, споруд, транспортних засобів та учасників місцевості;

- Роззброєння незаконних збройних формувань і вилучення зброї, боєприпасів, бойової техніки, вибухових речовин, інших предметів військового майна;

- Пошуку та затримання порушників, які проникли на охоронювану територію (акваторію) важливого державного об'єкта.

Етапи спеціальної операції:

1. Організація спеціальної операції:

- Прийняття рішення;

- Постановка завдань військовим частинам (підрозділам);

- Підготовка військових частин (підрозділів) до дій в операції;

- Організація взаємодії, виховної роботи, всебічного забезпечення та управління;

- Зосередження сил і засобів районі проведення спеціальної операції, заняття призначених рубежів і побудова бойового порядку угруповання сил і засобів.

2. Введення спеціальної операції:

- Безперервне управління діями підлеглих підрозділів в ході виконання завдань спеціальної операції;

- Оцінка обстановки та прийняття доцільного рішення на дії підлеглих підрозділів у випадках її різкої зміни.

3. Завершення спеціальної операції:

- Ретельний огляд району (місця) дій з метою виявлення кинутого злочинцями зброї, документів і майна;

- Вихід підлеглих в район збору;

- Перевірка наявності особового складу, озброєння та спорядження (при необхідності вилучення боєприпасів);

-можливість надання медичної допомоги постраждалим;

- Визначення маршрутів висування до місця дислокації (з підведенням підсумків).

Спеціальна операція може проводитися органами внутрішніх справ (органами державної влади та управління району надзвичайного стану) спільно з частинами (підрозділами) внутрішніх військ для:

1. участь у звільненні заручників;

2. участь у припиненні масових заворушень в населеному пункті;

3. участь у ліквідації незаконних збройних формуваннях;

4. участь у припиненні масових заворушень у виправних установах кримінального покарання у вигляді позбавлення волі;

5. участь у запобіганні та припиненні викрадення повітряного судна;

6. участь у припинення захоплення важливого державного об'єкта;

7. участь в розшуку злочинців (збройних дезертирів);

8. участь у ліквідації наслідків ЧО техногенного та природного характеру;

9. участь у припинення захоплення органів внутрішніх справ.

Основним органом управління у спеціальній операції є оперативний штаб, створюваний при МВС республіки, ГУВС, УВС крайової (обласної) адміністрації. УВСТ. Для безпосереднього керівництва діями військ у оперативному штабі створюється військова оперативна група. Правовий же базою діяльності ВВ [1] при виконанні завдань в умовах ЧО є Конституція РФ, загальновизнані принципи і норми міжнародного права, федеральні конституційні закони, укази Президента РФ, постанови Уряду РФ, міжвідомчі та відомчі нормативно-правові акти.

Таким чином, визначення Спеціальна операція і умови виникнення її вельми складні і різноманітні, також як і сама обстановка, що передбачає собою безліч фактів зазначених вище.

2. Заслін, як складова частина блокування.

Блокування - дії підрозділів (військових частин) по ізоляції ділянки місцевості (району, населеного пункту або їх частини) передбачуваного знаходження правопорушників з метою заборони виходу з нього, забезпечення їх пошуку та затримання.

Для цієї мети зі складу сил і засобів призначається група блокування. Вона складається з нарядів, що перекривають найбільш ймовірні напрямки руху противника з району операції.

Рубіж блокування повинен відповідати наступним вимогам:

- Проходити по тактично вигідною місцевості, мати зручні підходи (під'їзди) для швидкого заняття його підрозділами;

- Забезпечувати хороші огляд і обстріл перед фронтом і на флангах підрозділів, скритність розташування особового складу і вогневих засобів та їх взаємодію;

- Дозволяти швидко маневрувати силами і засобами при зміні обстановки;

- Сприяти управлінню та зв'язку.

При визначенні кордону блокування враховуються:

- Час порушення забороненою або режимної зони (виявлення противника);

- Час, що минув з моменту порушення (виявлення);

- Ймовірне місцезнаходження противника до моменту ухвалення рішення, швидкість і ймовірне напрям його руху;

- Час, необхідний для виходу підрозділів на рубіж і організації служби на ньому.

Рубіж блокування повинен бути зайнятий підрозділами та військовими нарядами раніше, ніж на нього можуть вийти порушники (злочинці).

Склад групи блокування, величина ділянок для підрозділів залежать від чисельності, озброєння та характеру дій противника, розміру району блокування, наявності сил і засобів, умов місцевості і видимості.

Щільність блокування не повинна бути рівномірною, вона залежить від важливості напрямки, умов місцевості і часу доби.

Бойовий порядок групи блокування складається з бойових порядків підрозділів, розгорнутих на рубежі блокування, вогневих засобів і резерву.

Відділення на рубежі блокування виконує бойову службу заслоном і звичайно розташовується трьома-чотирма групами, нарядами (пости спостереження, дозори, секрети).

Іноді відділення розташовується компактно, займаючи позицію, обладнану окопом. Такий порядок відділення характерний при пошуку та ліквідації великих груп противника, які можуть зробити спробу боєм прорватися через кордон блокування. Проміжки між заслонами прикриваються вогнем та інженерними загородженнями.

Кожному підрозділу (заслону) групи блокування зазначаються: засоби посилення, рубіж блокування, мета дій, місця зосередження основних зусиль, склад і місце резерву, порядок забезпечення стиків і флангів. Заслону, крім того, визначаються смуги вогню і спостереження, додаткові сектори обстрілу і спостереження.

З виходом на призначений рубіж командир групи блокування на місцевості уточнює кожному заслону завдання і порядок взаємодії з сусідами, визначає порядок маскування і, при необхідності, місця установки технічних засобів виявлення.

3. Заслін в гірничо-лісистій місцевості.

Заслін - військовий наряд чисельністю до взводу, призначений для прикриття ймовірних напрямків руху розшукуваних осіб, блокування району проведення спеціальної операції. Від заслону можуть виділятися спостережні пости, секрети, дозори.

Він застосовується при проведенні спеціальних операцій із затримання озброєних злочинців, роззброєння незаконних збройних формувань і вилучення зброї у населення. Заслони можуть діяти самостійно або об'єднуватися в групу блокування. На рубежі блокування заслін займає вигідні в тактичному відношенні і зручні для спостереження і ведення вогню ділянки місцевості. Організовується система вогню і спостереження.

Склад, озброєння, екіпірування, порядок і час несення служби заслону визначає командир з урахуванням обстановки і характеру виконуваних завдань, також можуть надаватися вогневі засоби.

Екіпірування особового складу: радіостанції; маскувальні костюми (халати); сигнальні пістолети і патрони до них; шанцевий інструмент; електричні ліхтарі; спеціальні засоби; прилади нічного бачення і виявлення; взимку - лижі.

Бойовий порядок відділення в заслоні складається з 3-4 військових нарядів (спостережних постів, секретів, дозорів). Склад наряду - 2-3 людини (Додаток № 1).

Бойовий порядок взводу в заслоні складається з 9-12 нарядів і резерву.

Начальники заслонів виставляють спостережні пости і висилають дозори, організовують систему вогню і спостереження, встановлюють зв'язок з сусідніми військовими нарядами, погоджують з ними порядок забезпечення стиків (флангів) і складають схеми рубежів блокування.

Спостережні пости приховано розташовуються на місцевості, обладнають найпростіші укриття і розчищають сектори огляду і обстрілу. Дозори, пересуваючись за вказаними маршрутами, ведуть спостереження в смузі місцевості, прилеглої до них. На відкритих ділянках місцевості дозори можуть діяти на бойовій техніці або транспортних засобах.

При виявленні порушників (злочинців) пошуковими групами командир групи блокування висуває до місця можливого прориву свій резерв і вживає заходів до посилення служби заслонів. Якщо порушники (злочинці) вийшли до рубежу блокування, начальник заслону, чинного на цьому напрямку, оповіщає командира групи блокування і сусідні заслони, підпускає їх можливо ближче, сміливими і рішучими діями у взаємодії з пошуковими групами і резервом групи блокування оточує їх.

При прориві порушників (злочинців) або їх частини через кордон блокування заслони, у смугах яких стався прорив, встановленим сигналом позначають напрямок їх руху і частиною сил невідступно переслідують (самостійно або у взаємодії з пошуковою групою). Командир групи блокування направляє свій резерв для відновлення кордону блокування і надання допомоги військовим нарядам, що переслідують порушників (злочинців).

З досвіду дій внутрішніх військ в Чеченській республіці в 1994-1996 рр., І 2001-2003 рр. блокування бандгрупп з метою подальшого їх знищення полягає в занятті вигідних рубежів, надійному перекритті доріг та інших шляхів можливого виходу і просочування бойовиків з району зосередження, а також з метою повної їх ізоляції та позбавлення можливості отримання зброї та боєприпасів ззовні.

Дії з блокування зазвичай проводилися в два етапи. На першому здійснювалося блокування наміченого району, на другому пошук. Мотострілкові і танкові підрозділи залучалися для блокування району, а підрозділи внутрішніх військ МВС, ОМОН, СОБР та органів внутрішніх справ МВС - для пошуку в блокованому районі. Останній ділився на ділянки відповідальності рот, які, в свою чергу, поділялися на сектори для взводів. З метою виключення просочування бойовиків через ланцюги підрозділів, що здійснюють пошук, блокувалися окремі об'єкти всередині району (населені пункти, сади, «зеленки»). З метою підвищення надійності блокування проміжки між підрозділами прикривалися загородженнями.

Група блокування (прикриття) включала в себе від однієї третини до половини сил, що беруть участь у блокуванні. Для зручності управління район блокування (прикриття) розбивався на ротні, взводні ділянки і ділянки для відділень. Вони призначалися з розрахунку: на закритій місцевості відділенню 100-150 м, взводу - 400-500 м, роті -1,5 км; на відкритій місцевості відділенню - до 500 м, взводу - до 1500 м, роті - до 3 км.

Рубіж блокування вибирався з такого розрахунку, щоб він проходив по тактично вигідною місцевості, мав зручні умови для маневрування і швидкого заняття його підрозділами, забезпечував хороші огляд і обстріл місцевості, і скритність розташування сил і засобів.

Бойовий порядок при блокуванні будувався, як правило, в один ешелон з виділенням резерву. До складу першого ешелону включалися підрозділи, що займають оборону на рубежі блокування, призначені для ведення бойових дій в заслонах і несення служби на КПП.

Досвід також підказує, що успіх операції в значній мірі визначає блокування району її проведення.

Так, при проведенні подібних операцій військами НКВД, в 40-х роках на блокування відводилося від 3 до 5 днів. Прикладами недооцінки цього можуть служити вихід у нічний час з села бойовиків в ході спеціальної операції в Самашках в квітні 1995, прорив банди Радуєва із блокованого району в районі Первомайського в січні 1996 р та інші.

Досягти раптовості блокування з ходу, на всіх ділянках і напрямках в ході дій у Чечні практично не вдавалося. Ефект давали нешаблонні, творчі рішення. Так, при проведенні спеціальної операції в Новогрозненскій в лютому 1996 війська блокували селище двічі. Спочатку - за шаблоном, з дотриманням усіх звичних для військ (і для бойовиків) вимог. Але пошук бойовиків не проводився, війська залишили рубежі. Другий раз вони зайняли їх раптово, через три дні після свого відходу. В результаті керівництво НВФ не змогло підтягнути резерви (зібрані раніше загони були розпущені) і надати, як планувалося, запеклого опору.

Залежно від обстановки блокування проводилося заслонами або взводними опорними пунктами, підготовленими до кругової оборони. На маршрутах виходу населення з району, операції виставлялися КПП. У нічний час у складі заслонів діяли освітлювальні пости. Район висвітлювався і артилерією.

На етапі блокування проходили переговори з адміністрацією населених пунктів. Основні вимоги - здача зброї, ліквідація оборонних споруд, розблокування ділянок доріг, видача бойовиків, а в 1996 р.- підписання договорів про взаємне не відкриття вогню.

Підводячи підсумок, необхідно зауважити, що на заслін покладається завдання, від виконання якої залежатиме результат проведеної операції. Невиконання покладених на нього завдання може призвести до незворотних наслідків, а зокрема, прорив на ділянці блокування, а відповідно і втратою життів військовослужбовців.

4. Тактика дій заслону.

Заняття кордону блокування. Організація системи вогню, спостереження, управління і взаємодії. Обладнання та маскування позицій. Використання технічних засобів виявлення, спостереження і службових собак

Командир підрозділу доводить до особового складу тактичну обстановку, ставить завдання на висунення, призначає спостерігачів і проводить розрахунок на випадок раптового нападу злочинців (бойовиків). Наприклад, здійснений великомасштабний терористичний акт в населеному пункті. Озброєна банда чисельністю до 10 осіб захопила 2-х заручників і утримувала їх. В результаті проведеної спеціальної операції більша частина бандитів знищена, заручники звільнені. Однак групі терористів, чисельністю приблизно 5 осіб, під прикриттям темряви вдалося прорватися за межі блокованого району. Переслідування результатів не дало. Терористи на околиці населеного пункту вирізали сім'ю з чотирьох осіб, захопили автомобіль, який о 12.00. 20.10. був виявлений кинутим. За оперативними даними злочинці сховалися в районі ПОЛИВАНІВКА. За клопотанням начальника УВС 20пон залучається до проведення спеціальної операції. Створено оперативний штаб на чолі з (посада, військове звання, прізвище). Рішенням керівника оперативного штабу для пошуку та затримання злочинців підрозділи 20 пон зосереджуються в районі, мсв поставлена ??задача, зробити марш і до 15.00. 20.10. зосередитися в районі околиці населеного пункту Поливанівка.

Наказую:

У пішому порядку висунутися за маршрутом: м Саратов - н.п. Поливанівка і до 15.00. 20.10. вийти в зазначений район. Похідний порядок - рядові Іванов, Петров- головний дозор; Сидоров, Смирнов - тиловий дозор. Завдання: рухатися по вказаному маршруту на видаленні зорової зв'язку, не допустити раптового нападу бойовиків на взвод. Зв'язок з начальником підтримувати по радіостанції і за допомогою умовних знаків.

Сигнали при виявленні підозрілих осіб піднята права рука вгору.

Спостерігачі за діями дозору - рядовий Кукушкін.

З прибуттям на місце командир підрозділу проводить топографічне і тактичне орієнтування особового складу, доводить порядок заняття кордону блокування.

Потім він нагадує, що блокування - дії підрозділів по ізоляції ділянки місцевості (району, міста, населеного пункту або їх частини) передбачуваного знаходження злочинців. Воно може бути суцільним (безперервним), вибірковим (за напрямками), на одному або двох рубежах (внутрішній і зовнішній). При блокуванні застосовуються службові собаки, переносні сигнальні (сигнально-загороджувальні) системи, техніка.

Блокування здійснюється заслонами. Заслін призначений для перекриття ймовірних напрямків руху розшукуваних осіб, блокування районів проведення спеціальних операцій. Його чисельність - до взводу. Основу заслону складають спостережні пости та дозори.

Для блокування призначаються рубежі:

 Місцевість Підрозділ

 Відділення Взвод Рота

 Закрита Відкрита до 250 м до 500 м до 750 м до 1500 м

 до 2 км

 до 5 км

Склад, озброєння, екіпірування, порядок і час несення служби заслону визначає командир з урахуванням обстановки і характеру виконуваних завдань. Особовий склад забезпечується радіостанціями, сигнальними пістолетами і патронами до них, електричними ліхтарями, приладами нічного бачення, виявлення, маскувальними костюмами (халатами), шанцевий інструментом, спеціальними засобами, взимку - лижами.

Рубіж блокування, як правило, займається з ходу. Якщо за умовами місцевості зайняти рубіж з ходу не представляється можливим або робити це недоцільно, то призначаються вихідні райони на видаленні до 2 км від рубежів блокування. У вихідному районі особовий склад спішується, потім висувається на місця несення служби [2].

На рубежі блокування спостережні пости, використовуючи маскують властивості місцевості, обладнають місця несення служби (відривають одиночні і парні окопи для стрільби лежачи або з коліна), встановлюють засоби виявлення.

Бистроразвертиваемие ТСО "Алмаз", "Трепанг", "Латаття" призначені для створення рубежів виявлення на непросматріваемих ділянках місцевості. Їх принцип дії заснований на реєстрації цілісності електричного кола, утвореної сигнальним шлейфом з мідного дроту. При обриві сигнального шлейфу подається сигнал тривоги. Лінійна частина встановлюється військовим нарядом на час несення служби. Установка її на місцевості може проводитися в одну лінію на два флангу, в дві лінії на один фланг і у вигляді петлі. Сигнальні дроти розташовуються по стовбурах дерев, чагарнику і маскуються.

Командир підрозділу орієнтири і ставить завдання на блокування ділянки місцевості. Наприклад: "2 мсв - заслін №1, блокує кордон: Окраїна н.п. Поливанівка - узлісся« Рідкісний », із завданням не допустити прориву злочинців у напрямку м Саратова.

Наказую:

1мсо до 15.00. 20.10. блокувати кордон: узлісся - окреме дерево, виставити три спостережних поста. Смуга спостереження і ведення вогню: праворуч узлісся - пагорб, ліворуч окреме дерево - яр, додатковий сектор обстрілу - узлісся - купа каміння.

2 мсо до 15.00. 20.10. блокувати кордон: окреме дерево - рідколісся, виставити три спостережних поста. Смуга спостереження і ведення вогню: праворуч окреме дерево - яма; зліва рідколісся - щогла; додатковий сектор обстрілу - рідколісся - кар'єр.

3 мсо до 15.00., Блокувати кордон: рідколісся - яр, виставити два спостережних поста. Смуга спостереження і ведення вогню: праворуч, рідколісся - окремо розташована будівля, ліворуч околиця н.п. Поливанівка - ставок, додатковий сектор обстрілу: околиця н.п. Поливанівка - пагорб.

Для огляду місцевості в проміжках між нарядами і підтримки зв'язку вислати дозор за встановленим маршрутом.

Резерв виділити від особового складу 3 відділення.

Праворуч 2 мсв займає рубіж блокування стик польових доріг - стовп, ліворуч 3 мсв займає рубіж блокування будинок з червоної цегли - польова дорога.

При виявленні злочинців вжити заходів до їх затримання, в разі прориву і спроби сховатися наглядовою постам, в секторах яких стався прорив, перейти на переслідування.

Зброя застосовувати порядком, встановленим Законом "Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації".

Зв'язок зі мною по радіо, сигналами і через зв'язкових ".

Порядок заняття та обладнання кордону блокування.

Спостережні пости приховано займають вказані місця, обладнають і маскують їх. Командир відділення вивчає місцевість, організує спостереження і інженерне обладнання позицій.

Особлива увага звертається на забезпечення скритності при занятті, обладнанні та маскування кордону блокування. Для досягнення цього один з військовослужбовців, розташувавшись на відстані 400-700 м від кордону блокування, доповідає по засобам зв'язку керівнику заняття про виявлені недоліки.

Блокування ділянки місцевості бистроразвертиваемимі ТСО.

Військовослужбовці встановлюють і маскують лінійну частину приладів виявлення, здійснюють підготовку приладу "Алмаз" до роботи і блокування ним ділянки місцевості.

Дії заслону при виході злочинців на рубіж блокування. Затримання розшукуваних. Огляд місця затримання.

При виявленні озброєних злочинців (бойовиків) заслін негайно вживає заходів до їх оточенню та захопленню, а при наданні збройного опору - ліквідації.

Виявивши злочинців, спостережні пости подають встановлений сигнал. До місця виявлення таємно висувається резерв (3-5 військовослужбовців, кінолог зі службовим собакою), який оточує їх і, використовуючи спеціальні засоби або службових собак, захоплює. При наданні збройного опору злочинці (бойовики) знищуються або блокуються вогнем до прибуття групи захоплення.

В16.00. 20.10. в районі околиці н. п. чутна стрілянина, в напрямку заслону подані дві ракети червоного вогню. По радіо отримана інформація про зіткнення пошукової групи зі злочинцями. В результаті один з них захоплений, інші пішли в глибину району спеціальної операції ".

Злочинці намагаються приховано перетнути кордон блокування. Особовий склад веде спостереження в зазначених секторах. Спостережні пости, що виявили злочинців, подають про це встановлений сигнал, а з їх підходом зупиняють окриком «Стій. Кидай зброю!" і затримують. При наданні злочинцями опору застосовують зброю. У разі якщо злочинці намагаються прорватися в проміжку між наглядовими постами (на значній відстані від них), військовослужбовці, подавши сигнал, потай виходять на напрям їх руху та вживають заходів до затримання.

Порядок затримання злочинців з використанням службового собаки, спеціальних засобів і димів.

У першому випадку для затримання злочинця кінолог подає команду "Всім стояти! Применяю службову собаку" і зближується з ним. Якщо злочинець не озброєний, пуск собаки на затримання (без намордника і повідка) проводиться тільки в тому випадку, коли є повна впевненість, що вона не скоїть напад на сторонніх громадян. В іншому випадку собака застосовується тільки на повідку.

Для затримання злочинця, чинить збройний опір, кінолог займає позицію, що дозволяє йому найбільш ефективно застосувати службову собаку. Собака пускається під прикриттям прицільного вогню військового наряду, як правило, у фланг стріляє злочинцеві або під таким кутом, який не дає йому спостерігати за рухом тварини. З початком руху собаки військовий наряд припиняє ведення вогню.

Дії заслону при прориві злочинцями рубіж блокування.

Командир підрозділу доводить до особового складу, що при прориві озброєних злочинців через кордон блокування спостережні пости, в секторах яких стався прорив, подають про це сигнал і переходять до переслідування. Одночасно начальник заслону висилає групу переслідування зі складу резерву та вживає заходів до відновлення бойового порядку.

Переслідування - це невідступне рух підрозділів (військових нарядів), військовослужбовців за що ховаються злочинцями (бойовиками) з метою їх затримання. Переслідування може бути безпосереднім - йдуть злочинці перебувають у полі зору військового наряду; слідами - опрацюванням сліду службовим собакою; але вірогідним напрямками руху злочинців.

Переслідування має вестися до затримання злочинців і може бути припинено лише за рішенням старшого начальника.

При переслідуванні необхідно звернути особливу увагу військовослужбовців на уважний огляд місця прориву (проходу) через кордон блокування з метою виявлення відбитків слідів, речей (предметів), залишених або кинутих (загублених) злочинцями. Виявлені сліди позначаються указкою, видимої на відстані кількох метрів. З видимих ??слідів або предметів злочинців кінологом здійснюється забір запаху. Службовий собака пускається на пошук запахових сліду з підвітряного боку. Рух військового наряду в цьому випадку починається за сигналом фахівця-кінолога, він рухається на відстані зорового зв'язку та підтримки вогнем.

"Спеціальна операція триває, пошукові групи вийшли на рубіж околиця н. П. Поливанівка - рідколісся. Злочинці не виявлені".

Відділення - група переслідування, за видами переслідування: безпосереднє, по слідах, за напрямами (додаток №2, №3).

При здійсненні військовим нарядом безпосереднього переслідування злочинці "прориваються" в проміжках між наглядовими постами і намагаються сховатися від переслідування.

Необхідно приступити до переслідування по слідах, на підготовленому розрахунку здійснити порядок виявлення слідів на місцевості, постановку службового собаки на запаховий слід.

У висновку необхідно зауважити, що на заслін покладається дуже відповідальна бойова завдання, що вимагає від військовослужбовців пильності і стійкості; беззаперечно слідувати інструкції.

Висновок

Для успішного виконання службово-бойових завдань, поставлених перед військовими частинами і підрозділами необхідна певна послідовність, яка має місце бути, але не завжди цей перелік дотримується, що неминуче призводить до порушення норм і законів, встановлених законодавством Російської Федерації. Щоб уникнути цього, я у своїй роботі спробував висвітлити всю необхідну послідовність роботи командира підрозділу очолює заслін, дав характеристику Спеціальної операції, елементам угруповання залучаються в проведення операції в гірничо-лісистій місцевості в бойовому порядку заслону.

Я сподіваюся, що розроблена мною курсова робота надасть допомогу командирам військових частин і підрозділів і мені, в подальшій службі.

У висновку слід зазначити, що питання, розкриті в моїй курсовій роботі не мають необхідну всебічність та глибину розкриття даної теми. Частина з них, безумовно, вимагають більш глибокого теоретичного вивчення і практичних перевірок.

Я висуваю пропозицію про необхідність подальшої теоретичної розробки даної теми.

Список використаних джерел!

1.Офіціальние документи я нормативні акти:

1.Конституция Російської Федерації. М .: Юрид. лит., 1993. 96с. Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку. Асамблея ООН 17 грудня 1979. М .: Міжнародні відносини 1998р.

2.Указ Президента Російської Федерації від 1 листопада 1994 року № 2052с «Про затвердження Тимчасового статуту внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ».

3.Закон РФ від 6 лютого 1997 року «Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації» // СЗ РФ. 1997. № 6. Ст. 711.

4.Закон РФ від 12 березня 1998 «Про статус військовослужбовців» // СЗ РФ. 1998.№22 Концепція національної безпеки Російської Федерації. (Постанова Президента Російської Федерації від 10 січня 2000 № 24) // Російська газета.

5.Пріказ головнокомандувача ВВ МВС Росії від 3 квітня 2003 «Настанови з організації планування та підготовки ВВ МВС Росії по припиненню масових заворушень при надзвичайних обставинах».

2. Підручники, навчальні посібники:

6. Можаєв М.Н. Службово-бойове застосування військових частин, підрозділів, військових нарядів Внутрішніх Військ прим Надзвичайних обставинах в умовах введення Надзвичайного стану. Саратов, 2004. С. 94-98; 4-16.

7. Військовий вісник №4, 2003; № 4, 1999.

[1] Див. Конституція Російської Федерації. М .: Юрид. лит., 1993. 96с. Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку. Асамблея ООН 17 грудня 1979. М .: Міжнародні відносини 1998р.

[2] Детально дивись матеріал "Бойова служба військових нарядів, вбираються від військових частин оперативного призначення". - "Військовий вісник" № 4, 1999р.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com