На головну

 Інженерно-технічні працівники, відповідальні за безпечну експлуатацію теплопотребляющіх установок - Безпека життєдіяльності

Квиток №1. ІТП відповідальні за безпечну експлуатацію ТПУ і ТЗ

1. Експлуатація теплопотребляющіх установок. Загальні вимоги

Експлуатація теплових енергоустановок організації здійснюється підготовленим теплоенергетичним персоналом.

Залежно від обсягу та складності робіт з експлуатації теплових енергоустановок в організації створюється енергослужба, укомплектована відповідним по кваліфікації теплоенергетичним персоналом. Допускається проводити експлуатацію теплових енергоустановок спеціалізованою організацією.

Відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію теплових енергоустановок і його заступник призначаються розпорядчим документом керівника організації з числа управлінського персоналу і фахівців організації.

Розпорядчим документом керівника організації встановлюються межі відповідальності виробничих підрозділів за експлуатацію теплових енергоустановок. Керівник визначає відповідальність посадових осіб структурних підрозділів та служб, виходячи зі структури виробництва, транспортування, розподілу та споживання теплової енергії і теплоносія, передбачивши зазначену відповідальність посадовими обов'язками працівників і поклавши її наказом чи розпорядженням.

При недотриманні цих Правил, що викликали порушення в роботі теплової енергоустановки або теплової мережі, пожежа або нещасний випадок, персональну відповідальність несуть:

- Працівники, які безпосередньо обслуговують і ремонтують теплові енергоустановки - за кожне порушення, що сталося з їх вини, а також за неправильні дії при ліквідації порушень в роботі теплових енергоустановок на обслуговуваному ними ділянці;

- Оперативний та оперативно-ремонтний персонал, диспетчери - за порушення, допущені ними або безпосередньо підпорядкованим їм персоналом, який виконує роботу за їх вказівкою (розпорядженням);

- Управлінський персонал і фахівці цехів і відділів організації, опалювальних котелень і ремонтних підприємств; начальники, їх заступники, майстри та інженери місцевих виробничих служб, дільниць та ремонтно-механічних служб; начальники, їх заступники, майстри та інженери районів теплових мереж - за незадовільну організацію роботи і порушення, допущені ними або їх підлеглими;

- Керівники організації, що експлуатує теплові енергоустановки, та їх заступники - за порушення, що сталися на керованих ними підприємствах, а також в результаті незадовільної організації ремонту та невиконання організаційно-технічних запобіжних заходів;

- Керівники, а також фахівці проектних, конструкторських, ремонтних, налагоджувальних, дослідницьких і монтажних організацій, які виробляли роботи на теплових енергоустановках, - за порушення, допущені ними або їх підлеглим персоналом.

Розмежування відповідальності за експлуатацію теплових енергоустановок між організацією-споживачем теплової енергії та енергопостачальною організацією визначається укладеним між ними договором енергопостачання.

Загальні вимоги

Технічні рішення, виробництво будівельно-монтажних робіт на системах теплоспоживання, а також засоби автоматизації теплопотребляющіх енергоустановок повинні відповідати вимогам діючих норм, правил, інструкцій і стандартів.

На теплопотребляющіх енергоустановках встановлюються:

- Запірна арматура на лініях входу та виходу греющей і нагрівається середовища;

- Оглядові та водовказівні скла в тих випадках, коли має здійснюватися спостереження за рівнем або станом рідини чи маси в енергоустановки;

- Пристрої для відбору проб і видалення повітря, газів, технологічних продуктів і конденсату;

- Запобіжні клапани відповідно до правил Держгіртехнагляду Росії;

- Манометри і термометри для вимірювання тиску і температури теплоносія, що гріє і нагрівається середовища;

- Контрольно-вимірювальні прилади в обсязі, необхідному для контролю за режимом роботи установок і для визначення фактичних питомих витрат теплової енергії по кожному виду виробленої продукції;

- Інші прилади та засоби автоматичного регулювання, передбачені проектною документацією та чинними нормативно-технічними документами

Приєднання різних систем теплоспоживання проводиться за окремими трубопроводами. Послідовне включення різних систем теплоспоживання не допускається.

Тиск і температура теплоносія, що подається на теплопотребляющіх енергоустановки, повинні відповідати значенням, встановленим технологічним режимом. Межі коливань параметрів теплоносія вказуються в інструкції з експлуатації.

У тих випадках, коли теплопотребляющіх енергоустановки розраховані на параметри нижче, ніж на джерелі теплоти, передбачаються автоматичні пристрої для пониження тиску і температури, а також відповідні запобіжні пристрої.

Відведення конденсату від пароіспользующей енергоустановки поверхневого типу здійснюється через автоматичні конденсатовідвідники та інші автоматичні пристрої. Конденсатовідвідники повинні мати обвідні трубопроводи з установкою на них запірної арматури.

При надходженні в теплопотребляющіх енергоустановки вологої пари в разі потреби його осушення передбачаються сепаратори (влагоотделітелі).

Теплопотребляющіх енергоустановки, що працюють під тиском, піддаються зовнішньому і внутрішньому оглядам, а також випробуванням на міцність і щільність відповідно до вимог, встановлених Держнаглядохоронпраці України, цими Правилами та інструкціями з експлуатації. Разом з теплопотребляющіх енергоустановкою випробуванням підлягають відносяться до неї арматура, трубопроводи і допоміжне обладнання.

Порядок та періодичність проведення випробувань на міцність і щільність теплопотребляющіх енергоустановок або їх частин, призначених для роботи під тиском або розрідженням, встановлюються інструкцією з експлуатації, вимогами заводу-виробника або цими Правилами.

Позачергові випробування на міцність і щільність і внутрішні огляди теплопотребляющіх енергоустановок проводяться після капітального ремонту або реконструкції, в разі бездіяльності енергоустановки більше 6 місяців, а також на вимогу особи, відповідальної за експлуатацію даних енергоустановок, або органів державного енергетичного нагляду.

Теплопотребляющіх енергоустановки, у яких дія хімічного середовища викликає зміна складу і погіршення механічних властивостей металу, а також теплопотребляющіх енергоустановки з сильною корозійної середовищем або температурою стінок вище 175 ° С повинні піддаватися додатковим оглядам відповідно до інструкції заводу-виробника.

Всі зовнішні частини теплопотребляющіх енергоустановок і теплопроводи ізолюються таким чином, щоб температура поверхні теплової ізоляції не перевищувала 45 ° С при температурі навколишнього повітря 25 ° С. У випадках, коли за місцевими умовами експлуатації метал теплопотребляющіх енергоустановок під ізоляцією може піддаватися руйнуванню, теплова ізоляція повинна бути знімною.

Теплова ізоляція теплопотребляющіх енергоустановок, розташованих на відкритому повітрі (поза будівлями), обладнується захисним покриттям від атмосферних опадів, вітру.

Теплопотребляющіх енергоустановки, трубопроводи і допоміжне обладнання до неї повинні бути пофарбовані. Лаки або фарби повинні бути стійкими проти парів і газів, що виділяються в приміщенні, де розташована дана енергоустановки.

На арматурі наносяться назви і номера згідно з оперативними схемами трубопроводів, покажчики напрямку обертання штурвалів. Регулюючі клапани забезпечуються покажчиками ступеня відкриття регулюючого органу, а запірна арматура - покажчиками "відкрито" і "закрито".

Забарвлення, написи і позначення на теплових енергоустановках і трубопроводах повинні відповідати проектним схемам. При виборі основного кольору забарвлення, величини розміру написи і маркувальних щитків необхідно керуватися державними стандартами.

Трубопроводи агресивних, легкозаймистих, горючих, вибухонебезпечних або шкідливих речовин виконуються герметичними. У місцях можливих витоків (крани, вентилі, фланцеві з'єднання) встановлюються захисні кожухи, а при необхідності - спеціальні пристрої зі зливом з них продуктів витоків у безпечне місце.

На кожній теплопотребляющіх енергоустановки, що працює під тиском, після встановлення та реєстрації на спеціальну табличку форматом 200'150 мм наносяться такі дані:

реєстраційний номер;

- Дозволений тиск;

- Дата (число, місяць і рік) наступного внутрішнього огляду і випробування на міцність і щільність.

Робота теплопотребляющіх установок не допускається в наступних випадках:

- Відсутня підготовлений експлуатаційний персонал;

- Відсутній паспорт;

- Закінчився термін огляду енергоустановки;

- Несправні запобіжні пристрої;

- Тиск піднявся вище дозволеного і незважаючи на заходи, вжиті персоналом, не знижується;

- Несправний манометр і неможливо визначити тиск по інших приладах;

- Несправні або в неповному комплекті кріпильні деталі кришок і люків;

- Несправні прилади безпеки і технологічних блокувань, контрольно-вимірювальні прилади та засоби автоматизації;

- Є інші порушення, що вимагають відключення теплопотребляющіх енергоустановок відповідно до інструкцій з експлуатації та нормативно-технічною документацією заводів-виготовлювачів теплових енергоустановок

На шкалі манометра наноситься червона риска, яка вказує величину дозволеного тиску. Замість червоної риски дозволяється прикріплювати до корпусу манометра металеву пластинку, пофарбовану в червоний колір.

Манометр встановлюється з 3-ходовим краном або замінюють його пристроєм, що дозволяє проводити періодичну перевірку манометра за допомогою контрольного.

У необхідних випадках манометр залежно від умов роботи і властивостей середовища забезпечується сильфонні трубкою або іншими пристроями, захищають його від безпосередньої дії середовища і температури та забезпечують його надійну роботу.

2. Наряд, розпорядження. Порядок видачі та оформлення наряду

Роботи на обладнанні виробляються за письмовим нарядам і усним розпорядженням *.

* В подальшому для стислості "усне розпорядження" буде іменуватися "розпорядженням".

Наряд може бути оформлений на проведення будь-якої роботи на одному робочому місці або на послідовне виконання однотипних робіт на кількох робочих місцях.

Організаційними заходами, що забезпечують безпеку робіт при ремонті обладнання, є:

· Оформлення роботи нарядом або розпорядженням;

· Допуск до роботи;

· Нагляд під час роботи;

· Переведення на інше робоче місце;

· Оформлення перерв у роботі;

· Оформлення закінчення роботи.

Газонебезпечні роботи проводяться відповідно до вимог "Правил безпеки в газовому господарстві" за нарядами-допусками для виробництва газонебезпечних робіт.

Час дії наряду визначає видає наряд, але не більше ніж на строк, затверджений графіком ремонту устаткування.

Якщо термін дії наряду минув, але ремонт не закінчений, наряд може продовжити видав його працівник, а в його відсутність - працівник, який має право видачі нарядів, на термін до повного закінчення ремонту. При цьому в обох примірниках наряду в рядку "Наряд продовжив" робиться запис про новий термін дії наряду. Продовження наряду дозволяється тільки 1 раз.

За нарядами виконуються наступні роботи:

· Ремонт теплопотребляющіх установок;

· Ремонт обертових механізмів;

· Вогневі роботи на устаткуванні, в зоні діючого устаткування і у виробничих приміщеннях;

· Установка і зняття заглушок на трубопроводах (крім трубопроводів води з температурою нижче 45 ° С);

· Ремонт вантажопідіймальних машин (крім колісних і гусеничних самохідних), кранових візків, підкранових колій;

· Монтаж і демонтаж обладнання;

· Врізка гільз і штуцерів для приладів, установка і зняття вимірювальних діафрагм і витратомірів;

· Ремонт трубопроводів та арматури без зняття її з трубопроводів, ремонт і заміна імпульсних ліній;

· Висновок теплопроводів в ремонт;

· Гідропневматичне промивання трубопроводів;

· Випробування теплової мережі на розрахунковий тиск і розрахункову температуру теплоносія;

· Роботи в місцях, небезпечних відносно загазованості і поразки електричним струмом і з обмеженим часом перебування;

· Роботи в камерах, колодязях, апаратах, резервуарах, баках, колекторах, тунелях, трубопроводах, каналах;

· Хімічне очищення обладнання;

· Нанесення антикорозійних покриттів;

· Теплоізоляційні роботи;

· Складання та розбирання риштувань і кріплення стінок траншей, котлованів;

· Земляні роботи в зоні розташування підземних комунікацій;

· Ремонт споруд і будівель.

З урахуванням місцевих умов за нарядами можуть виконуватися і інші роботи, перелік яких повинен бути затверджений головним інженером (головним енергетиком) підприємства.

Право видачі нарядів надається фахівцям цеху (дільниці), у віданні яких перебуває обладнання, пройшли перевірку знань, допущеним до самостійної роботи і включеним в список працівників, які мають право видачі нарядів.

У разі відсутності на підприємстві зазначених осіб право видачі нарядів надається черговому, якщо він не є допускає за виданими їм нарядам.

Черговий персонал, який має право видачі нарядів, повинен бути внесений до списку працівників, які мають на це право.

Списки осіб, які мають право видачі нарядів, повинні бути затверджені головним інженером (головним енергетиком) підприємства. Списки повинні коректуватися при зміні складу фахівців. Копії списків повинні знаходитися на робочому місці начальника зміни (відповідальної особи з чергового персоналу).

Наряди на виробництво робіт на електрообладнанні і КВП повинен видавати спеціалізований персонал, у веденні якого знаходиться обслуговуване устаткування. На виробництво таких робіт повинно бути отримано дозвіл керівника цеху (дільниці), у віданні якого знаходиться основне обладнання, про що він робить запис на полях наряду.

Роботи, для виконання яких не вимагається проведення технічних заходів щодо підготовки робочих місць і не зазначені в п. 2.1.5, можуть виконуватися за розпорядженням.

Перелік робіт, що виконуються за розпорядженням однією людиною, повинен бути визначений виходячи з місцевих умов і затверджений головним інженером (головним енергетиком) підприємства.

Право видачі розпоряджень надається особам, які мають право видачі нарядів.

Розпорядження передаються безпосередньо або за допомогою засобів зв'язку і виконуються згідно з вимогами цих Правил.

Розпорядження мають разовий характер, термін їх дії визначається тривалістю робочого дня виконавців.

При необхідності продовження роботи розпорядження має віддаватися і оформлятися заново.

Облік і реєстрація робіт за нарядами і розпорядженнями виробляються в журналі обліку робіт за нарядами і розпорядженнями. Форма журналу наведена в додатку до цих Правил. У зазначеному журналі реєструються тільки первинний допуск до роботи і повне її закінчення із закриттям наряду (розпорядження). Журнал має бути пронумерований, прошнурований

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати
8ref.com