трусики женские украина

На головну

Розрахунок ефекту фінансового та операційного важеля - Фінансові науки

Задача 1

Умова

Виручка від реалізації продукції на підприємстві вона склала 1400 млн руб. при змінних витратах 800 млн руб. і постійних витратах 500 млн руб. Визначити силу впливу операційного важеля і дати йому економічний тлумачення.

Рішення

Дія операційного важеля в тому, що будь-яка зміна виручки від реалізації завжди породжує більш сильна зміна прибутку. Ефект обумовлений різним ступенем впливу динаміки постійних і змінних витрат на формування фінансових результатів. Чим більше рівень постійних витрат, тим вище сила впливу операційного важеля.

В якості проміжного фінансового результату при визначенні ефекту операційного важеля виступає валова маржа.

Валова маржа = Виручка від реалізації - Змінні витрати,

В даному прикладі, Валова маржа = 1400 - 800 = 600 млн. руб.

Сила операційного важеля розраховується відношенням валової маржі до прибутку і показує , скільки відсотків зміни прибутку дає кожний відсоток зміни виручки. Даний показник розраховується для певної виручки від реалізації. З зміна виручки від реалізації змінюється і сила операційного важеля.

Сила операційного важеля = Валова маржа / Прибуток = (Виручка про реалізацію - Змінні витрати) / (Виручка про реалізацію - Змінні витрати - Постійні витрати)

Сила операційного важеля = 600 / (1400 - 800 - 500) = 600/100 = 6.

Це означає, що при можливому збільшенні виручки від реалізації, скажімо, на 3%, прибуток зростає на 3% * 6 = 18%; при зниженні виручки від реалізації на 10% прибуток знизиться на 10% * 6 = 60%, а збільшення виручки на 10% дасть приріст прибутку на 10% * 6 = 60%.

Покажемо це на прикладі . Припустимо, що виручка від реалізації в наступному періоді зросте на 10%, тобто складе 1400 + 1400 * 0,1 = 1540 млн. руб. Тоді постійні витрати за правилами їх руху залишаються колишніми - 500 млн. Руб., А змінні витрати за правилами їх руху зростуть теж на 10% і складуть 800 + 800 * 0,1 = 880 млн. Руб. Сумарні витрати будуть рівні 500 + 880 = 1380 млн. Руб. Прибуток в новому періоді складе 1540 - 500 - 880 = 160 млн. Руб., Що на 60 млн. Руб. і на 60% більше прибутку минулого періоду.

Збільшення виручки на 10% зумовило приріст прибутку на 60%. Цей приріст є результатом ефекту операційного (виробничого) важеля.

Задача 2

Актив підприємства за звітний період склав 1400 млн. Руб. Для виробництва продукції воно використало 800 млн. Руб. власних коштів і 600 млн. руб. позикових. В результаті виробничої діяльності прибуток підприємства до сплати відсотків за кредит та податку на прибуток склав 400 млн. Руб. При цьому фінансові витрати за позиковими коштами склали 55 млн. Руб. В звітному періоді податок на прибуток склав 18%.

Потрібно розрахувати для даного підприємства:

1. Прибуток, що підлягає оподаткуванню.

2. Чисту прибуток.

3. Чисту рентабельність власних коштів.

4. Економічну рентабельність.

5. Рівень ефекту фінансового важеля .

Рішення

Прибуток, що підлягає оподаткуванню = Прибуток від продажів + Інші доходи і витрати

Прибуток, що підлягає оподаткуванню = 400 - 55 = 345 млн. руб.

1. Чистий прибуток = Прибуток до оподаткування - Податок на прибуток

2.

Чистий прибуток = 345 - 345 * 0,18 = 345 - 62,1 = 282900000. руб.

3. Чиста рентабельність власних коштів = Чистий прибуток / Актив (собст. ср-ва) * 100

Чиста рентабельність власних коштів = 282,9 / 800 * 100 = 35,4%

4. Економічна рентабельність = Прибуток до сплати відсотків за кредит та податку на прибуток / Актив * 100

Економічна рентабельність = 400/1400 * 100 = 28,57%

5. Ефект фінансового важеля - це приріст до рентабельності власних коштів, одержуване завдяки використанню кредиту, незважаючи на платність останнього.

Дія Фінансового важеля полягає в тому, що підприємство, яке використовує позикові кошти, виплачує відсотки за кредит і тим самим збільшує постійні витрати і, отже, зменшує прибуток і рентабельність. Нарощування фінансових витрат за позиковими коштами супроводжується збільшенням сили важеля і зростанням підприємницького ризику. Фінансовий важіль дозволяє визначити безпечний обсяг позикових коштів, розраховувати допустимі умови кредитування і, отже, має велике значення в забезпеченні фінансової стійкості господарюючого суб'єкта.

Рівень ефекту фінансового важеля = Податковий коректор * Диференціал фінансового левериджу * Плече фінансового левериджу = (1 - Ставка оподаткування прибутку) * (ЕР - СРСП) * (ЗС / СС),

де ЕР - економічна рентабельність активів,

СРСП = ФИ / ЗС - середня розрахункова ставка відсотка (фінансові витрати (ФМ) на 1 руб. позикових коштів,%),

ЗС - позикові кошти,

СС - власні кошти .

Податковий коректор показує в якому ступені виявляється ефект фінансового левериджу у зв'язку з різним рівнем оподаткування,

Диференціал фінансового левериджу характеризує різницю між рентабельністю активів і ставкою відсотка за кредит.

Плече фінансового левериджу характеризує обсяг позикового капіталу, що припадає на одиницю власного капіталу

Рівень ефекту фінансового важеля = (1 - 0,18) * (0,2857 - 55 / 600) * 600/800 = 0,82 * (0,2857 - 0,0917) * 0,75 = 0,82 * 0,194 * 0,75 = 0,11931 або 11, 93%

Ефект фінансового важеля буде тим більше, чим більше буде економічна рентабельність активів порівняно зі ставкою відсотка по кредиту і чим більше співвідношення позикових і власних коштів.

Задача 3

Які щорічні відрахування необхідно здійснювати фірмі, щоб за 6 років сформувати інвестиційний фонд у розмірі 800 млн руб. для заміни застарілого обладнання? При цьому процентна ставка комерційного банку становить 7% річних.

Рішення

S = P * ((1 + ic) n- 1) / ic,

P - величина кожного окремого платежу,

ic- складна процентна ставка, за якою нараховуються відсотки,

S - нарощена (майбутня) сума всього ануїтету постнумерандо (тобто сума всіх платежів з відсотками),

n-число платежів.

Звідси, P = S * ic / ((1 + ic) n- 1)

Т.ч. Р = 800 * 0,07 / (1 + 0,07) 6-1) = 56 / 0,501 = 111 776 000. Руб.

Т.е. при щорічних відрахуваннях у розмірі 111, 776 млн. руб. фірма через 6 років сформує інвестиційний фонд у розмірі 800 млн. руб.

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка