трусики женские украина

На головну

 Розрахунок собівартості продукції - Фінансові науки

Завдання 1

Потрібно визначити собівартість виготовленої продукції та незавершеного виробництва на кінець періоду методом умовних одиниць.

Матеріали вводяться в процес на його початку, а вартість обробки додається протягом всього процесу.

Незавершене виробництво на початок місяця - НЗПнач од., Готовність 50%. Мат. витрати в НЗВ склали МЗнач руб., Додані витрати - ДЗнач руб. Протягом періоду ці вироби завершені, крім того вироблено ДП од. продукції. При цьому матеріальні витрати склали МЗпр руб., Додані витрати - ДЗпр руб. Незавершене виробництво на кінець місяця становила НЗПкон одиниць продукції, готовність 50%.

 Вар-т 6

 НЗПнач 50

 МЗнач 1000

 ДЗнач 500

 ДП 100

 МЗпр 2400

 ДЗпр 2200

 НЗПкон 40

Незавершене виробництво на початок місяця - 50 од., Готовність 50%. Мат. витрати в НЗВ склали 1000 руб., Додані витрати - 500 руб. Протягом періоду ці вироби завершені, крім того вироблено 100 од. продукції. При цьому матеріальні витрати склали 2400 руб., Додані витрати - 2200 руб. Незавершене виробництво на кінець місяця становила 40 одиниць продукції, готовність 50%.

Рішення

1. Оцінимо в умовних одиницях додані витрати в НЗВ на початок місяця: 50 * 50% = 25 ум. од.

Отже, 50 одиниць продукції зі ступенем завершеності в 50%, з точки зору виробничих витрат, еквівалентні 25 повністю завершеним одиницям.

Таким чином, на початок періоду маємо 0 у. е. матеріальних витрат (так як вже всі основні матеріали, необхідні для виготовлення цих 50 одиниць, відпущені у виробництво в минулому періоді і там же враховані) і 25 у. е. доданих витрат.

Оцінимо в умовних одиницях додані витрати в НЗВ на кінець місяця:

40 * 50% = 20 ум. од. - Це відповідає 40 у. е. матеріальних витрат.

Результати виконаних розрахунків представимо в табл. 1.

Таблиця 1 Розрахунок обсягу виробництва в умовних одиницях

 Показники Одиниці, що підлягають обліку (шт.) Умовні одиниці

 Матеріальні витрати Додані витрати

 Залишки НЗВ на початок періоду 50 0 25

 Розпочато і закінчено обробкою за період 100 100 100

 Залишки НЗВ на кінець періоду 40 40 20

 РАЗОМ: 190140145

Таким чином, весь обсяг виробничої діяльності підприємства у поточному періоді оцінюється в 285 у. е. (140 + 145)

2. За умовою, протягом періоду матеріальні витрати склали 2400 руб., Додані витрати - 2200 руб.

У поточному періоді матеріальні витрати оцінюються 140 в у. е.

Отже, 1 у. е. матеріальних витрат «коштує»:

2400/140 = 17,14 руб.

«Оцінимо» 1 у. е. доданих витрат:

2200/145 = 15,17 руб.

Результати цих розрахунків зведемо в табл. 2.

Таблиця 2. Розрахунок собівартості одиниці продукції

 Вид витрат Витрати, руб. Виробництво, у. е.

 Витрати на 1 в. е.

 (Гр. 2 / гр. 4)

 НЗП початок За період

 Всього витрат

 (Гр. 1 + гр. 2)

1

2

3

4

5

 Матеріальні 1000 2400 3400 140 17,14

 Додані 500 2200 2700 145 15,17

 РАЗОМ: 1500 4600 6100 - 32,31

3. Визначимо собівартість виготовленої продукції та НЗВ на кінець періоду.

Собівартість НЗВ на початок періоду: 1000 + 500 = 1500 руб.

З гр. 3 табл. 1 випливає, що робота, проведена над НЗП у звітному періоді, оцінюється в 25 у. е. Згідно з даними табл. 2, 1 у. е. доданих витрат «коштує» 15,17 руб. Отже, вартість готової продукції після доведення до 100% готовності напівфабрикатів, що були на початок періоду становитиме:

1500 + 25 * 15,17 = 1879,25 руб.

Так як розпочато і закінчено в поточному місяці = ДП = 100 од., То загальні витрати (матеріальні і додані) на 1 в. е. становлять 32,31 руб. (Табл. 2). Отже, ця частина готової продукції складе:

100 * 32,31 = 3231 руб.

Таким чином, собівартість виготовленої продукції в даному періоді складе:

1879,25 + 3231 = 5110,25 руб.

Визначимо собівартість НЗВ на кінець періоду. Вона складається з двох елементів - вартості матеріалів та доданих витрат.

З табл. 1 видно, матеріальні витрати в НЗВ оцінюються в 40 у. е., додані витрати - 20 у. е. З розрахунків випливає, що 1 у. е. матеріальних витрат відповідає 17,14 руб., доданих витрат - 15,17 руб. (Табл. 2)

Отже, собівартість НЗВ на кінець періоду становитиме:

40 * 17,14 + 20 * 15,17 = 685,6 + 303,4 = 989 руб. Завдання 2

Підприємство на власному агрегаті виготовляє в місяць 100 деталей, їх повна собівартість - С1 грн. / Од. Змінні витрати на 1 деталь - С2 руб.

Постачальник пропонує постачати деталь за Ц1 руб. з доставкою на місце монтажу.

Підприємство приймає пропозицію, проте через деякий час відмовляється від постачань, вирішивши, що виробляти самим - вигідніше.

У наступному році агрегат приходить в несправність і не підлягає відновленню. Прийнято рішення про придбання нового, вартістю Ц2 тис. Руб. із зразковим терміном експлуатації 5 років. Ціна капіталу - R%.

Чи правильно кожне з трьох рішень? Вказівка: оцінювати рішення з точки зору релевантних витрат

 Вар-т 6

 С1 30

 Ц1 20

 С2 16

 Ц2 67,2

 R 10

Підприємство на власному агрегаті виготовляє в місяць 100 деталей, їх повна собівартість - 30 грн. / Од. Змінні витрати на 1 деталь - 16 руб.

Постачальник пропонує постачати деталь за 20 руб. з доставкою на місце монтажу.

Підприємство приймає пропозицію, проте через деякий час відмовляється від постачань, вирішивши, що виробляти самим - вигідніше.

У наступному році агрегат приходить в несправність і не підлягає відновленню. Прийнято рішення про придбання нового, вартістю 67,2 тис. Руб. із зразковим терміном експлуатації 5 років. Ціна капіталу - 10%.

Чи правильно кожне з трьох рішень?

Рішення:

Управлінські рішення часто пов'язані з прогнозуванням витрат і доходів. Зазвичай виникає питання, які витрати повинні в такому випадку прийматися до уваги. Тільки ті витрати (і доходи), на які впливає вибір того чи іншого способу дій, можна вважати релевантними з точки зору прийняття рішень.

Проаналізуємо кожне з трьох рішень прийнятих підприємством.

1 рішення.

Постачальник пропонує постачати деталь за 20 руб. з доставкою на місце монтажу. Підприємство приймає пропозицію

Порівняємо витрати на виробництво та закупівлю. (Табл. 3)

Таблиця 3

 Показники Виробництво, руб. Закупівля, руб.

 Змінні витрати на 1 деталь 16 -

 Постійні витрати (30-16) 14 14

 Ціна закупівлі - 20

 Повна собівартість 30 34

Величина постійних витрат не залежить від прийнятого рішення, отже, ці витрати іррелевантние, і будуть враховуватися тільки приростні витрати, які залежать від даного рішення. У разі виготовлення власними силами релевантні витрати складуть 16 руб., А при закупівлі у постачальника - 20 руб.

Таким чином, майбутні релевантні витрати на 4 руб. менше, якщо фірма сама виготовить даний компонент.

Отже, рішення про прийняття пропозиції постачальника була не вірним, тим більше що і даний агрегат в цей період простоював, приносячи пердпріятія додатковий збиток.

2 рішення.

Підприємство через деякий час відмовляється від постачань, вирішивши, що виробляти самим - вигідніше.

Виходячи з вище вироблених розрахунків, дане рішення вірно.

3 рішення.

У наступному році агрегат приходить в несправність і не підлягає відновленню. Прийнято рішення про придбання нового, вартістю 67,2 тис. Руб. із зразковим терміном експлуатації 5 років. Ціна капіталу - 10%.

В даному випадку необхідно порівняти доцільність закупівлі нового обладнання з альтернативним варіантом закупівлі деталей у постащіка.

Отже, як уже було обчислено економія, що отримується при виробництві власними силами, становить 4 руб. з однієї деталі. Переведемо цю цифру в річний показник.

4 руб. * 100 деталей на місяць * 12 місяців = 4600 руб.

При розміщенні суми в розмірі 67,2 тис. Руб. (Вартість нового агрегату) під 10% вийде річний прибуток 6720 руб.

Очевидно, що покупка не доцільна.

Завдання 3

Будівельна організація веде будівництво трьох об'єктів А, Б і В.

За минулий місяць зроблено такі витрати по об'єктах:

А Б В

 1. Відпущені на приоб'єктні склади будматеріали, тис. Руб 302 76142

 2. Нарахована з / пл робітникам, тис. Руб. 173 47 58

 3. Зроблено відрахування у внебюдж. фонди

 Стор. 2 * 26% 44,98 12,22 15,08

 4. Прийнято спецроботи у субпідрядників, тис. Руб. 240130

 5. За актом здачі-приймання списані на виробництво робіт будівельні матеріали, тис. Руб. 290 30 95

На початок періоду залишок матеріалів на складі 263 тис. Руб.

Надійшло на склад за місяць - 420 тис. Руб.

Відхилення від облікової вартості матеріалів до моменту списання 39 тис. Руб.

Витрати електроенергії за місяць - 1400 КВт, по 1,6 руб. за 1 КВт, в т.ч. по

А - 700 КВт

Б - 200 КВт

В - 500 КВт

Загальногосподарські витрати склали 160 тис. Руб.

Робота машин і механізмів за об'єктами -

А - 45 м / ч

Б - 17 м / ч

В - 22 м / ч, загальні витрати на експлуатацію машин і механізмів - 220 тис. Руб.

Склад розподіляються накладних витрат і бази розподілу:

 Відхилення від облікової вартості матеріалів на кінець періоду, тис. Руб. Облікова вартість придбаних матеріалів

 Витрати на утримання та експлуатацію машин і механізмів, тис. Руб. Фактичні години роботи машин і механізмів

 Загальногосподарські витрати, тис. Руб. Сукупні витрати на БМР, виконані власними силами

Визначити виробничу і повну собівартість будівельно-монтажних робіт по кожному об'єкту за минулий період

Рішення:

Виробнича собівартість - це витрати підприємства на виробництво продукції. Повна ж (комерційна) собівартість - це витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції. Якщо до виробничої собівартості додати позавиробничі витрати, то сформується повна собівартість продукції.

Зробимо необхідні розрахунки.

Розподілимо накладні витрати

 Відхилення від облікової вартості матеріалів на кінець періоду, тис. Руб. Облікова вартість придбаних матеріалів

 Витрати на утримання та експлуатацію машин і механізмів, тис. Руб. Фактичні години роботи машин і механізмів

 Загальногосподарські витрати, тис. Руб. Сукупні витрати на БМР, виконані власними силами

- Загальногосподарські витрати 160 тис. Руб.

База розподілу: Сукупні витрати на БМР, виконані власними силами, які складають:

? рядків 2-7 мінус рядок 4 і 8 (табл. 4)

А - 605 тис. Руб. 64% 160 * 64% = 102 тис. Руб.

Б - 128 тис. Руб. 13% 160 * 13% = 21 тис. Руб.

В - 216 тис. Руб. 23% 160 * 23% = 37 тис. Руб.

Всього - 949 тис. Руб. 100% 160 тис. Руб.

Таблиця 4 А Б В

 1. Відпущені на приоб'єктні склади будматеріали, тис. Руб 302 76142

 2. Нарахована з / пл робітникам, тис. Руб. 173 47 58

 3. Зроблено відрахування у внебюдж. фонди

 Стор. 2 * 26% 44,98 12,22 15,08

 4. Прийнято спецроботи у субпідрядників, тис. Руб. 240130

 5. За актом здачі-приймання списані на виробництво робіт будівельні матеріали, тис. Руб. 290 30 95

 6. Електроенергія по 1,6 руб. за 1 КВЧ, тис. руб. 1,12 0,32 0,8

 7. Утримання та експлуатація машин і механізмів 119 44 57

 8. Відхилення від облікової вартості матеріалів на кінець періоді 23 10 червня

 9. Загальногосподарські витрати, тис. Руб. 102 21 37

Електроенергія по 1,6 руб. за 1 КВЧ >

А > 700 * 1,6 = 1120 руб.

Б > 200 * 1,6 = 320 руб.

В > 500 * 1,6 = 800 руб.

- Витрати на утримання та експлуатацію машин і механізмів 220 тис. Руб.

Фактичні години роботи машин і механізмів за об'єктами -

А - 45 м / ч 54% 119 тис. Руб.

Б - 17 м / год 20% 44 тис. Руб.

В - 22 м / ч 26% 57 тис. Руб.

Всього - 84 м / ч 100% 220 тис. Руб.

- Відхилення від облікової вартості матеріалів на кінець періоду 39 тис. Руб.

База розподілу - Облікова вартість придбаних матеріалів

А - 302 тис. Руб. 58% 23 тис. Руб.

Б - 76 тис. Руб. 15% 6 тис. Руб.

В - 142 тис. Руб. 27% 10 тис. Руб.

Всього - 520 тис. Руб. 100% 39 тис. Руб.

Таким чином, повна і виробнича собівартості по об'єктах складуть:

Таблиця 5. А Б В

 1. Відпущені на приоб'єктні склади будматеріали, тис. Руб 302 76142

 2. Нарахована з / пл робітникам, тис. Руб. 173 47 58

 3. Зроблено відрахування у внебюдж. фонди

 Стор. 2 * 26% 44,98 12,22 15,08

 4. Прийнято спецроботи у субпідрядників, тис. Руб. 240130

 5. За актом здачі-приймання списані на виробництво робіт будівельні матеріали, тис. Руб. 290 30 95

 6. Електроенергія по 1,6 руб. за 1 КВЧ, тис. руб. 1,12 0,32 0,8

 7. Утримання та експлуатація машин і механізмів 119 44 57

 8. Відхилення від облікової вартості матеріалів на кінець періоді 23 10 червня

 9. Загальногосподарські витрати, тис. Руб. 102 21 37

 10. Виробнича собівартість

 Стор. 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7-8 845,1 127,54 345,88

 11. Повна собівартість

 Стор. 10 + 9 947,1 148,54 382,88

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка