трусики женские украина

На головну

Податкова інспекція Дзержинського району - Финансовые науки

ЗМІСТ

ВСТУП

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ІНСПЕКЦІЇ У ДЗЕРЖИНСЬКОМУ РАЙОНІ М.ХАРКОВА

2. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВОЮ ІНСПЕКЦІЮ ВІДДІЛУ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ 3 ФІЗИЧНИХ ОСІБ

3. ФОРМИ І МЕТОДИ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЄ ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ДЗЕРЖИНСЬКОГО РАЙОНУ

4. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ НА ПРИКЛАДІ ДПІ ДЗЕРЖИНСЬКОГО РАЙОНУ MІCTA ХАРКОВА

5. ТРАНСФОРМАЦІЯ СТРУКТУРНО - ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАСАД ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Із набуттям Україною незалежності важливим етапом и розвитку стало запровадження податків i створення структури яка б займалась питаннями i проблемами оподаткування.

Головною метою діяльності Державної податкової служби України є контроль за діяльністю суб'єктів господарювання. Так як таких суб'єктів на території України багато, то існує розгалужена система податкових інспекцій (далі-ДПІ) для забезпечення належного контролю за додержанням податкового та валютного законодавства.

Отже, дана робота буде написана на основі роботи ДПІ у Дзержинського районі міста Харкова.

Метою проходження практики є поглиблення та закріплення набутих теоретичних знань на практиці, формування професійних вмінь i навичок, необхідних для виконання обов'язків податкового інспектора.

Державна податкова інспекція у Дзержинському районі міста Харкова є апаратом державної виконавчої влади, що здійснює податкову політику, організовує i контролює надходження податків, зборів i інших видів платежів до державного бюджету України.

Головним завданням державної податкової інспекції є забезпечення: додержання податкового законодавства платниками податків; повного обліку всіх платників податків; здійснення контролю за правильністю обчислення, своєчасністю та повнотою сплати податків, зборів та інших видів платежів до державного бюджету.

Завдання, які стоять перед державною податковою інспекцією - забезпечення нею надходження від платників податків до державного бюджету України податків та інших видів платежів . Держава повинна мати бюджет із стабільним джерелом надходжень. Тому основним завданням проходження практики є вивчення структури ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова та організації роботи її відділів, що безпосередньо займаються обліком, аналізом та контролем за нарахуванням та надходженням до державного бюджету України податків, зборів та інших видів платежів від платників податків.

Дзержинський район по праву називають "серцем міста", тому що йому належить винятково важлива роль у політичному і культурному житті не тільки міста Харкова, але й у житті нашої країни.

Без перебільшення можна сказати, що початок існування Харкова нерозривно пов'язаний з територією сучасного Дзержинського району. Харків розкинувся на 5 пагорбах і 5 долинах. 3 пагорби і частково 2 долини знаходяться на території району. На одному з цих пагорбів, що на початку XIX століття одержав назву Університетської Горки, оселилися перші жителі Харкова.

Історично склалося, що Дзержинський район завжди займав провідне місце серед районів м. Харкова, і таке положення зобов'язувало і стимулювало податківців району бути та залишатись флагманом податкової ниви.

Державна податкова інспекція у Дзержинському районі м. Харкова за весь час свого існування чотири рази змінювала своє місце розташування, і кожного разу - це було приміщення більше за площею та найбільш зручніше як для фахівців, так і для платників податків.

У 1990 році Державна податкова інспекція у Дзержинському районі міста Харкова в період становлення нараховувала 42 співробітника і займала усього кілька кімнат на першому поверсі у будинку фінансового відділу по вулиці Бакуліна, 1, а на податковому обліку лічилось біля 25 підприємств комунального господарства та державного сектора і трохи більше ніж 200 кооперативів.

Станом на 01.06.10 року на обліку ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова перебуває 31 510 платників податків, у тому числі: юридичних осіб - 12 929 фізичних осіб - 18 581

Обслуговування платників податків - є пріоритетним напрямком в роботі органів ДПС, та складає значну частину тих завдань, які поставлені перед податківцями. Велике значення для формування партнерських відносин з платниками податків відіграє організація та проведення заходів, які забезпечують безпосереднє спілкування представників бізнесових структур та податківців. Форми спілкування різноманітні та налаштовані на різні категорії слухачів.

Семінари для платників податків це подія, яка вже не викликає здивування і такий захід перетворився на буденну подію. Але семінар, що відбувся 11травня 2010 року у Дзержинській районній у м. Харкові ради відрізнявся від звичайного тим, що слухачами були громадяни, які у кризовий період залишилися без роботи і держава не залишила їх поза увагою. Центр зайнятості населення та Харківська обласна молодіжна організація "Союз молодих підприємців" виступили ініціаторами проведення підготовки майбутніх самозайнятих осіб, зокрема з податкових питань. Державна податкова інспекція у Дзержинському районі м. Харкова охоче прийняла запрошення щодо участі у такому заході.

14 червня 2010 року у залі засідань ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова відбулася ще одна значна подія у житті ДПІ - чергове засідання Громадської ради на тему: " Сьогодення податкової служби та її майбутнє".

У засіданні Громадської ради прийняли участь посадові особи ДПІ, представники засобів масової інформації, громадських організацій інвалідів та профспілок, а також керівники підприємств району.

Були підведені підсумки та на мові цифр повідомлено присутнім про досягнення податківців по забезпеченню надходжень по податках і зборах до бюджетів усіх рівнів за січень - травень 2010 рік.

Державна податкова інспекція у Дзержинському районі м. Харкова, керуючись наказами ДПА у Харківській області про розрахункову базу, досягла наступних підсумків у наповненні бюджету:

- до Державного бюджету за січень - травень 2010 року зібрано 108666,1тис.грн., що на 12 432,5 тис. грн. (або на 12,9%) більше збору за відповідний період 2009 року, у тому числі:

- до загального фонду Державного бюджету зібрано платежів на суму 104288,4тис. грн., що на 18 310,0 тис. грн. (або на 21,3%) більше відповідного періоду 2009 року;

- до спеціального фонду Державного бюджету зібрано платежів за січень - травень 2010 року на суму 4377,6тис. грн., що на 5 877,5 тис. грн. (або у 2,3 рази) менше відповідного періоду 2009 року.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ІВНСПЕКЦІЇ ДЗЕРЖИНСЬКОГО РАЙОНУ М.ХАРКОВА

Відділ адміністрування податків з фізичних осіб є структурним підрозділом державної податкової інспекції у Дзержинському районі м. Харкова. Відділ здійснює свою роботу відповідно до завдань, визначених Законом України "Про державну податкову службу в Україні", Положенням про відділ адміністрування податків з фізичних осіб річними i квартальними планами. Відділ у своїй роботі керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради i розпорядженнями Президента України, Декретами i Постановами Кабінету Міністрів України, нормативними актами Державної податкової адміністрації в Харківській області, іншими нормативними, інструментами та методичними документами, а також Положенням про відділ адміністрування податків з фізичних осіб. Завдання i функції відділу

1. Функція" Керівництво":

1) забезпечення виконання встановлених податковим органом вищого рівня завдань, встановлення розподілу обов'язків щодо керівництва підрозділами податкового органу та визначення ступеня відповідності начальників, заступників начальників, керівників підрозділів та спеціалістів;

2)контроль за використанням робочого часу працівниками;

3)забезпечення достовірності оперативної та статистичної звітності;

4)організація збереження державної таємниці та контроль за її станом.

2. Функція " Робота з персоналом":

Здійснення заходів щодо підвищення професійного рівня працівників структурних підрозділів.

3. Функція "Роз'яснення податкового законодавства":

Використання Єдиної бази податкових знань при підготовці податкових роз'яснень платникам податків та громадянам.

4. Функція " Забезпечення захисту прав i законних інтересів платників податків при первинному оскарженні ними рішень органів державної податкової служби в адміністративному порядку ":

1) перевірка належності до компетенції органу державної податкової служби розгляду питань, викладених у скарзі, (заяві), та дотримання передбачених законом граничних термінів оскарження рішення i (постанов), а також у випадках, передбачених законодавством, наявність заяви про продовження термінів для подання заяви про перегляд рішення (постанови)

2)  перевірка наявності та з'ясування достатності доданих до скарги (заяви) документів, необхідних для и розгляду по суті;

3)  взаємодія зі структурними підрозділами ДПІ при перевірці відповідальності вимогам податкового законодавства рішення (постанови), яке оскаржується;

4) узагальнення та аналіз причин надходження i результатів розгляду скарг (заяв) платників податків у порядку адміністративного оскарження рішень органів державної податкової служби;

5) аналіз проблемних питань, виявлених під час розгляду скарг (заяв) платників податків, i надання пропозиції щодо їх вирішення, та підготовка за необхідності пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства;

6) участь у заходах щодо підвищення кваліфікації працівників державної податкової інспекції.

5. Функція " Контрольно - перевірочна робота із оподаткування фізичних oci6":

1) вивчення та практичне впровадження нових інструкцій, методичних рекомендацій та інших нормативно-правових актів з питань адміністрування та здійснення контрольно-перевірочної роботи по податку з доходів фізичних oci6, податку з власників транспортних 3aco6iв та інших самохідних машин i механізмів, податку на майно, плати за землю з фізичних oci6, державного мита, єдиного та фіксованого податку з фізичних oci6 та податку на промисел;

2) виявлення схем ухилень від оподаткування, вжиття заходів щодо їх руйнування при проведенні контрольно-перевірочні роботи та надання пропозицій з метою удосконалення податкового законодавства.

3) відбір платників податків для документальних перевірок (засобами системи АОД та інформаційно-аналітичної системи податкової служби) за такими критеріями:

- тип суб'єкта господарської діяльності (малий, середній, великий);

- вид діяльності (промисловість, торгівля i т.інш.);

- форма власності, організаційно-правова форма, географічне положення;

- тип перевірки (планова, позапланова), визначення сум податкових зобов'язань за непрямими методами;

- група податкового ризику;

4) використання допоміжної зовнішньої інформації;

5)оцінка комп'ютерного переліку порушників податкового законодавства для остаточного визначення списку для планування документальної перевірки;

6)повідомлення платників податків про документальні перевірки (не проводиться при проведенні позапланових перевірок);

7) здійснення документальної перевірки;

8)  оформлення результатів документальних перевірок (акти, довідки, протоколи, проекти рішень i постанов, про документи), їх передача для введення в систему АОД та до відповідних структурних підрозділів про виявлені об'єкти оподаткування;

9)  застосування фінансових санкцій i адміністративних стягнень до порушників податкового законодавства;

10)підбір та комплектування вилучених первинних документів до акта документальної перевірки;

11) розгляд зауважень платника податків щодо результатів перевірки та/або прийнятих рішень;

12) підготовка матеріалів, які розглядаються у судах (господарських судах) щодо визнання угод недійсними або отримання коштів без установлених законом підстав, та участь у судових засіданнях;

13) обмін інформацією із відповідними структурними підрозділами ДПІ;

14) взяття на облік бланків суворої звітності, контроль за їх використанням, підготовка даних щодо додаткової потреби у них;

15) надання відповідей на скарги платників податків;

16)взаємодія відповідних структурних пiдpoздiлiв ДПІ та інших контролюючих органів з питань проведення документальних перевірок фізичних осіб;

17)проведення роботи з державними установами та іноземними представництвами щодо залучення до сплати податків юридичних i фізичних oci6 - резидентів i нерезидентів;

18)опрацювання та узагальнення матеріалів щодо виявлених схем, способів ухилення від сплати податків та зборів платниками податків - фізичними особами;

19)підготовка податкових повідомлень - рішень за несвоєчасну сплату платниками узгодженої суми податкового зобов'язання протягом граничних термінів;

20)використання даних інформаційно-пошукових систем (картка платника податку та картка суб'єкта ЗЕД) при проведенні документальних перевірок;

21) обстеження території що відноситься до відповідної податкової інспекції, з метою виявлення та забезпечення повного обліку само зайнятих фізичних oci6 та їх об'єктів, виробництв, складів тощо, які не перебувають на обліку в органах державної податкової служби та/або не враховуються при визначені бази оподаткування фізичних oci6.

6. Функція "Відбір платників податків для документальних перевірок":

1)проведення вибору платників податків засобами наявної системи АОД та інформаційно-аналітичної системи податкової служби;

2)використання допоміжної зовнішньої інформації;

3)оцінка комп'ютерного переліку порушників податкового законодавства для остаточного визначення списку для планування документальної перевірки;

4)відбір платників податків для документальних перевірок за критеріями:

- тип суб'єкта господарської діяльності (малий, середній, великий);

- вид діяльності (промисловість, торгівля i інше.);

- форма власності, організаційно-правових форм, географічного положення

- тип перевірки (планова, позапланова, визначення сум податкових зобов'язань за непрямими методами тощо);

- група податкового ризику;

5) координація дій між структурними підрозділами ДПІ, державними податковими органами вищого рівня, а також іншими державними контролюючими органами, взаємодія структурних підрозділів при проведенні планових та позапланових перевірок.

7. Функція "Адміністрування податку на додану вартість":

1) розгляд заяв платників щодо реєстрації як платника податку на додану вартість (виключення з реєстру платника ПДВ) та прийняття рішень про реєстрацію платника ПДВ(виключення з реєстру платників ПДВ) або рішень про відмову у реєстрації;

2) передача відповідних документів до підрозділу обліку платників податків для включення (виключення) до (з) реєстру платників податку на додану вартість, контроль за поверненням свідоцтва платників ПДВ;

3) реєстрація книг обліку придбання товарів та книг обліку продажу товарів платниками податків;

4)здійснення заходів щодо забезпечення надходжень до бюджету ПДВ;

5)контроль за сплатою податку;

6)аналіз надходжень, аналіз податкової звітності платника податку;

7)взаємодія з місцевими органами влади та іншими організаціями з питань повноти та своєчасності сплати податку на додану вартість;

Повний текст реферату

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка