На головну

 Визначення ефективності заходів з охорони праці та розрахунки компенсації за шкідливі умови праці - Безпека життєдіяльності

Визначення ефективності заходів з охорони праці та розрахунки компенсації за шкідливі умови праці

Зміст

Завдання 1. Розрахунок соціально-економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці

Завдання 2 Визначення величини витрат на оплату скороченого робочого дня по шкідливості (як компенсація за шкідливі умови праці)

Завдання 3. Визначення суми витрат на оплату додаткових відпусток при роботі в несприятливих умовах виробництва (компенсація за шкідливість)

Завдання 4. Визначення річного економічного збитку підприємства через виробничого травматизму, професійної та загальної захворюваності

Завдання 5. Визначте ефективності виконання заходів щодо поліпшення умов і охорони праці на підприємстві

Завдання 1 Розрахунок соціально-економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці

Провести розрахунок соціально-економічної ефективності вироблених заходів щодо поліпшення умов праці, враховуючи, що плинність кадрів від цього знизилася. Коефіцієнти плинності кадрів Кт1- до впровадження заходів з охорони праці та Кт2- після впровадження заходів з охорони праці. Річне виробництво на одного працівника склала V. Показник (коефіцієнт) норми втрат q = 0,037. Коефіцієнт плинності кадрів (коефіцієнт звільнення) за власним бажанням через поганих умов праці ?. Витрати на впровадження заходів з охорони праці, склали, руб.

Нормативний коефіцієнт економічної ефективності капвкладень на охорону праці E = 0,08.

Рішення:

Зробимо розрахунок соціально-економічної ефективності вироблених заходів на охорону праці з урахуванням плинності кадрів [3, с.225].

1. Зробимо розрахунок економії виробничих засобів за рахунок зменшення плинності кадрів за такою формулою:

(1)

Де ет- економія за рахунок зменшення плинності кадрів;

КТ1, Кт2- фактичний і очікуваний коефіцієнт плинності,%;

- Середньорічний збиток, що заподіюється підприємству плинністю кадрів (зниження продуктивності праці протягом двох тижнів у працівників, які вирішили звільнитися; низька продуктивність праці у знову прийнятих на роботу; витрати, пов'язані з навчанням та ін.).

Так, як величина середньорічного збитку невідома, то спочатку розрахуємо її за такою формулою

= V - Чр - q (руб.); (2)

де V - середня вироблення на одного робітника;

q - коефіцієнт втрат підприємства;

Чр- чисельність звільнених працівників за власним бажанням.

87875руб.

2. Розрахуємо економія коштів, за рахунок зменшення плинності кадрів:

Пов = 87875 - (1-14 / 18) - 0,16 = 4218 руб.

3. Розрахуємо соціально - економічний ефект від впровадження заходів щодо поліпшення умов праці:

Е = Ет-З - E (3)

де ет- економія коштів за рахунок зменшення плинності кадрів, руб .;

З - витрати на впровадження заходів з охорони праці, руб .;

Е - нормативний коефіцієнт економічної ефективності капіталовкладень на охорону праці.

Е = 4218 - 9000 - 0,08 = 4218 - 720 = 3498 руб.

Відповідь: Соціально - економічна ефективність заходів щодо поліпшення умов праці на підприємстві дорівнює 3498 руб.

Завдання 2 Визначення величини витрат на оплату скороченого робочого дня по шкідливості (як компенсація за шкідливі умови праці)

Визначити величину витрат на оплату скороченого робочого дня по шкідливості (як компенсація за шкідливі умови праці).

1. Загальна чисельність робітників на підприємстві (середньорічний показник) - Рчел.

2. Річний фонд заробітної плати - Ф - тис. Руб.

3. Відпрацьовано одним робочим протягом року - Т, тис. Чол. / Днів; N - людино - годин;

4. Кількість робітників, які мають скорочений робочий день, чол.

Рішення:

1. Розрахуємо норматив оплати праці одного працівника підприємства без обліку відпрацьованого часу за наступною формулою [4, с. 156]:

Н = Ф / Рчел (1)

де Ф - річний фонд оплати праці, тис. руб .;

Рчел.- загальна чисельність працюючих на підприємстві;

Н = 15000/800 = 18,75 тис. Руб.

2. Розрахуємо витрати підприємства на оплату праці робітників підприємства за наступною формулою:

З = Н - Т (2)

де З - середньорічна заробітна плата всіх робітників підприємства, тис. руб;

Н - норматив заробітної плати на одного робітника;

Т - фактично відпрацьований час час, чол - день;

З = 18,75 - 199 = 3731 тис. Руб.

3. Розрахуємо фактично відпрацьований час, в чіл.- годиннику робітників, які мають право на скорочений робочий день по шкідливості за такою формулою:

N = N1- N2 / 7, (3)

де N1- число відпрацьованих чол - годин усіма працівниками підприємства;

N2- число відпрацьованих чол. - Годин працівниками підприємства, які мають право на скорочений на 1 ч. Робочий день по шкідливості.

N = 1571 - 365/7 = 172,3 чол - днів.

4. Розрахуємо витрати на оплату скороченого робочого дня по шкідливості, для розрахунків використовуємо формулу 2 з урахуванням, що право на скорочений робочий день мають 35 осіб:

З = 18,75 - 172,3 - 35 = 112 875 руб.

Завдання 3. Визначення суми витрат на оплату додаткових відпусток при роботі в несприятливих умовах виробництва (компенсація за шкідливість)

Визначте суму витрат на оплату додаткових відпусток при роботі в несприятливих умовах виробництва (компенсація за шкідливість):

Вихідні дані:

1. Чисельність працівників підприємства Рчел = 800 чол.

2. Річний фонд заробітної плати, Ф = 18000 тис. Руб.

3. Відпрацьовано працівниками протягом року, Т - 225 тис. Чол - днів

4. Тривалість додаткових відпусток (n, n2, n3, n4), - 4,6,12,18 днів.

5. Чисельність працівників, який одержує додаткову відпустку за шкідливістю P1,2 ......, 10,15,22,3 чол.

Рішення:

1. Розрахуємо норматив оплати праці одного працівника підприємства без обліку відпрацьованого часу за наступною формулою [4, с. 156]:

Н = Ф / Рчел (1)

де Ф - річний фонд оплати праці, тис. руб .;

Рчел.- загальна чисельність працюючих на підприємстві;

Н = 18000/800 = 22,5 тис. Руб.

2. Розрахуємо витрати підприємства на оплату праці робітників підприємства за наступною формулою:

З = Н - Т (2)

де З - середньорічна заробітна плата всіх робітників підприємства, тис. руб;

Н - норматив заробітної плати на одного робітника;

Т - фактично відпрацьований час час, чол - день;

З = 22,5 - 225 = 5 062,5 тис. Руб.

3. Розрахуємо середню тривалість додаткової відпустки для категорій робітників, які мають на нього права при

1 умови: 4 - 10 = 40 чол. - Годин.

2 умови: 6 - 15 = 90 чол. - Година.

3 умови: 12 - 22 = 264 чол-годину.

4 умови: 3 - 18 = 54 чол. - Година.

4. Розрахуємо витрати на додаткові відпустки по шкідливості, так як за відпускників зберігається оплата праці за фактичний час відпустки

При першому умови: З = 22,5 - 40 = 900 тис. Руб.

При другому умови: З = 22,5 - 90 = 2025 тис. Руб.

При третьому умови: З = 22,5 - 264 = 5940 тис. Руб.

При четвертому умови: З = 22,5 - 54 = 1215 тис. Руб.

Завдання 4. Визначення річного економічного збитку підприємства через виробничого травматизму, професійної та загальної захворюваності

Визначити річний економічний збиток підприємства через виробничого травматизму, професійної та загальної захворюваності.

Дані для розрахунків беруться в установі або на підприємстві, де ви працюєте за останній рік, і зводяться в таблицю.

Вивчіть колективний договір (розділи, які стосуються охорони праці), Угода щодо поліпшення умов і охорони праці на Вашому підприємстві, в установі, проаналізуйте його виконання і зробіть критичні висновки.

 Дані для розрахунку Значення

 1. Кількість нещасних випадків за попередній рік, Н 4

 2. З них кількість нещасних випадків з можливим інвалідним результатом або з летальним (смертельним) результатом, Н 1 січня

 3. Кількість днів, втрачених протягом року з - за виробничого травматизму, Д н 24

 4. Кількість днів, втрачених в результаті загальної та професійної захворюваності Д 3121

 5. Середньомісячний заробіток до захворюваності, ?, руб. 5600

 6. Середньорічне виробництво, А ср, руб. 12000

 7. Число робочих днів у році, Д г 269

 8. Середньооблікова кількість робітників, Р ср 150

 9.Доплата до середнього заробітку разі інвалідності або переведення на легшу роботу, М доп. , Руб. 890

 10. Витрати на спецодяг З СП, руб. 1500

 11. Витрати на молоко, спецхарчування, З м, руб. 8900

 12. Витрати на скорочені робочі дні по шкідливості, З сд, руб. 3600

 13. Середньоденний заробіток до захворюваності, руб. 510

 14. Кількість місяців, доплачувати до переведення на інвалідність, n, міс. 2

Рішення:

1. Розрахуємо економічний збиток, обумовленого професійної та загальної захворюваності населення:

Економічний збиток, обумовлений захворюваністю населення, пов'язаний з витратами на лікування і виплатами по соціальному страхуванню. Крім того, в результаті тимчасової втрати працездатності людьми, зайнятими в економіці, втрачається певна частина вигоди у виробництві ВВП.

Економічні втрати, викликані захворюваністю з тимчасовою втратою працездатності за період, що дорівнює одному року, (IВУТt) визначаються за формулою:

IВУТ t = nуt · (ВВПt + Бt + Зt), (1)

де Бt - виплати за лікарняним листком протягом року в році t;

Зt - середня величина витрат на лікування одного хворого протягом року в році t;

nуt - чисельність осіб, умовно відсутніх на роботі протягом року в році t,

nуt = Nt / 365, де Nt - абсолютне число днів тимчасової непрацездатності в році t.

nуt = 121/365 = 0,331

IВУТ t = 0,331 - (1500 + 8900 + 3600),

IВУТ t = 4634 руб.

2. Розрахуємо економічний збиток, пов'язаний з виробничим травматизмом:

Е = 1,5 - М - D, (2)

де 1,5 - коефіцієнт неврахованих втрат;

M - середня заробітна плата постраждалих за один день, руб .;

D - число втрачених днів через травми на підприємстві.

Е = 1,5 - 510 ??- 24 = 18360 руб.

Завдання 5. Визначте ефективності виконання заходів щодо поліпшення умов і охорони праці на підприємстві

Визначте інтегральні показники важкості праці Іт, показники працездатності R і резерви зростання продуктивності праці? П по і після виконання заходів щодо поліпшення умов і охорони праці на підприємстві.

Рішення:

1. Визначимо інтегральні показники важкості праці до впровадження заходів щодо поліпшення умов і охорони праці за такою формулою:

(1)

де ІТ- інтегральна оцінка важкості праці, бал;

Xопр- фактичний фактор, який отримав найбільшу оцінку в балах;

- Сума балів усіх i-тих фактичних біологічно значущих чинників без Xопр;

n - кількість виробничих факторів.

2. Визначимо інтегральні показники важкості праці до впровадження заходів щодо поліпшення умов і охорони праці за такою формулою:

(2)

Таким чином, можна зробити висновок про те, що після проведення заходів з охорони праці інтегральний показник важкості праці збільшився, що дозволяє нам зробити висновок про те, що проведені заходи в галузі охорони праці не були ефективними і не досягли своєї мети.

3. Розрахуємо працездатність на підприємстві за такою формулою:

P1 = 100 - (ІТ- 15,6) / 0,64 (3)

P1 = 100 - (80,6 - 15,6) / 0,64

P1 = 54,68 - до впровадження заходів щодо поліпшення умов і охорони праці на підприємстві.

P2 = 100 - (90,5 - 15,6) / 0,64

P2 = 39,68

Таким чином, даний показник показує нам, що в результаті проведених заходів в галузі поліпшення умов праці, а також охорони праці на підприємстві показник працездатності робітників підприємства знизився, що дозволяє також нам зробити висновок про те, що вироблені заходу не були успішними.

4. Розрахуємо? П - резерви зростання продуктивності праці за такою формулою:

? П = К - (P2 / P1-1) - 100, (4)

де К - коефіцієнт, що враховує вплив зростання працездатності на продуктивність праці (нормативний показник, значення якого в середньому становить 1,2)

P1і P2- інтегральні показники працездатності відповідно до і після проведення заходів щодо поліпшення умов та проведення заходів з охорони праці.

? П = 1,2 - (54,68 / 39,68 -1) - 100,

? П = 45,36.

Список використаної літератури

1. Бєлов, С. В., Ільініцкая, А. В., Козьяков, А. Ф. Безпека життєдіяльності - 2-е вид. исправл. і доп. - М .: Вища школа, 1999.- 448с.

2. Безпека життєдіяльності: Підручник / за ред. Е. А. Арустамова - 10е вид. перераб. і доп.- М .: Видавництво «Дашков і К0», 2006.- 476с.

3. Графкіна, М. В. Охорона праці та виробнича безпека / М. В. Графкіна.- М .: Велбі, 2009.- 234с.

4. Кривошеїн, Д. А., Мураха, Л. А. Екологія і безпека життєдіяльності / Д. А. Кривошеїн, Л. А. Муравей, М .: ЮНИТИ - ДАНА, 2000.- 447с.

5. Основи безпеки та першої медичної допомоги / за ред. Р. І. Айзмана, С. Г. Крівощекова, І. В. Омельченко - 2-е вид. исправ. і доп.- Новосибірськ: Сиб унів. вид - во, 2004.- 396с.

6. Охорона праці. Довідник. / Уклад. Е. А. Арустамов.- М .: Дашков і К0, 2008.- 588с.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com