На головну

 Забезпечення комфортних умов праці працівників планово-економічного бюро - Безпека життєдіяльності

Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки

Кафедра охорони праці

РЕФЕРАТ

на тему: «забезпечення комфортних умов ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНОГО БЮРО (НА ПРИКЛАДІ РУП« МАЗ »)»

МІНСЬК, 2009

Особливості розумової праці, показники його напруженості. Всі види праці діляться умовно на дві групи:

- Фізична праця, при якому переважає м'язова діяльність, який характеризується тяжкістю праці;

- Розумова праця з переважанням розумової та творчою діяльністю, який характеризується напруженістю роботи.

З причини того, що для працівників планово-економічного бюро характерний розумова праця, розглянемо особливості розумової праці.

Розглянемо особливості розумової праці.

Даний вид праці характеризується значним зниженням рухової активності (гіпокінезією), що призводить до серцево - судинної патології; тривала розумова навантаження пригнічує психіку, погіршує функції уваги, пам'яті.

Основним показником розумової праці є напруженість, яка відображає навантаження на центральну нервову систему.

Під напруженістю розумової роботи розуміють характеристику трудової діяльності, яка відображатиме функціональну ступінь психічної (розумової) навантаження в процесі своєї роботи.

Напруженість праці - це стан людини, обумовлений кількісними та якісними характеристиками структури діяльності та інтенсивністю фізіологічних процесів, що забезпечують виконання діяльності.

Специфічна напруженість включає два види: інтенсивну і темпову напруженість; неспецифічна - визначається процесом діяльності і підрозділяється на інформаційну, енергетично-силову, мотиваційну, наприклад, напруженість відповідальності, небезпеки і напруженість праці, обумовлену нераціональним режимом праці та відпочинку, умовами населеності на робочому місці.

В якості критеріїв напруженості розумової роботи використовуються величини фізіологічних і психофізіологічних показників, до яких відносяться: частота злиття світлових мигтіння; максимальний темп рухових реакцій; час простою і складною сенсомоторних реакцій; концентрація, розподіл уваги та обсягу пам'яті.

За значеннями спостережуваних фізіологічних і психофізіологічних показників розрізняють чотири категорії напруженості розумової праці (див. Табл. 1):

- Ненапряженная;

- Малонапряженний;

- Напружена;

- Дуже напружена

Таблиця 1

Класифікація напруженості розумової роботи

за фізіологічними і психофізіологічними критеріями

 Показники Критерії напруженості розумової роботи за категоріями

 ненапря-

 женная

 мало

 напря-

 женная

 напря-

 женная

 дуже

 напря-

 женная

 Збільшення частоти серцевих скорочень, уд. / Хв. 0 - 1 1,5 - 19 20 - 37 понад 37

 Зменшення критичної частоти світлових мигтіння,%. 0 - 12 12 - 18 19 - 22 понад 22

 Зменшення рухів при тепінг-тесті,%. 0 - 7 8 - 17 18 - 27 понад 27

 Збільшення часу простої сенсомоторної реакції,%. 0 - 10 11 - 15 16 - 20 понад 20

 Збільшення часу складної сенсомоторної реакції,%. 0 - 15 16 - 20 21 - 25 понад 25

 Концентрація і розподіл уваги - час обробки червоно-чорній таблиці (збільшення,%). 0 - 8 вересня - 45 46 - 82 понад 82

 Зменшення обсягу оперативної пам'яті,%. 0 - 5 6 - 15 16 - 25 понад 25

Вплив елементів робочого місця, повітряного середовища та організації праці на працездатність і здоров'я працівників планово-економічного бюро. Важливим показником стану організму є працездатність. Протягом робочого дня вона змінюється, маючи три періоди, які можна представити на рис. 1.

Рис. 1. Працездатність протягом робочого дня: 1 - період впрацьовування, або входження в роботу, (0,5 - 1,5 години), має низькі показники працездатності; 2 - період стійкого збереження працездатності (2 - 2,5 години); 3 - період зниження працездатності в результаті стомлення

Розглянемо, більш докладно які негативні фактори впливають на трудовий процес працівників бюро, а також причини їх виникнення.

На трудовий процес впливають елементи робочого місця, до яких відносяться робоче приміщення, робочі меблі, освітленість, а також предмети, якими безпосередньо користуються економісти в процесі роботи. При неправильної їх організації дані елементи вносять додаткову негативну навантаження при довготривалій, копіткої і монотонної обробці економічної інформації, яка виражена переважно цифрами, що призводить до напруги зору, пам'яті, уваги; також в процесі довгого перебування в одному сидячому положенні; або при непотрібних, що не природних рухах.

Тому правильна організація робочого місця, це означає не тільки оснастити засобами і предметами праці, а й у раціональному порядку розмістити їх таким чином, щоб створити затишну обстановку для високопродуктивної роботи. Сучасне підприємство неможливо уявити без персональних комп'ютерів, принтерів, сканерів та іншої офісної техніки, які зіграли не останню роль у появі шкідливих факторів в повітряному середовищі: підвищений вміст позитивних аероіонів в повітрі; знижений вміст негативних аероіонів в повітрі; підвищена або знижена температура і вологість повітря; підвищені рівні запиленості повітря навколо робочого місця; підвищена напруга в електричному ланцюзі, замикання якого може відбутися через тіло людини; підвищена або знижена рухливість повітря;

Свою лепту вніс і людський фактор - вміст у повітрі мікроорганізмів. Таким чином, перераховані вище фактори викликають додаткове навантаження на організм людини працюючого в планово-економічному бюро, який і без цього переносить істотні розумові напруги у вигляді загального стомлення і зниження працездатності.

Тому при прийомі на роботу такого плану пред'являються вимоги до нервово-психічної стійкості; розвиненою лічильно-аналітичної спроможності; високої працездатності; здатності до концентрації і розподілу уваги протягом тривалого часу; хорошою оперативності та довготривалої пам'яті.

Для зниження стомлення в процесі праці і підвищення працездатності і збереження здоров'я людини використовують такі ефективні методи:

- Раціональна організація робочого місця, часу, праці та відпочинку;

- Створення сприятливого мікроклімату;

- Виробнича гімнастика.

Вимоги до виробничому середовищі, робочих меблів та організації праці для профілактики психофізіологічних перевантажень оператора. Способи і засоби їх забезпечення. Приміщення повинні мати природне і штучне освітлення. Віконні отвори повинні бути обладнані регульованими світлозахисними пристроями типу: жалюзі, штори, зовнішні козирки та ін.

Штучне освітлення повинно здійснюватися системою загального рівномірного освітлення. Слід обмежувати пряму блесткость від джерел освітлення, при цьому яскравість світяться поверхонь (вікна, світильники тощо.), Що знаходяться в полі зору, повинна бути не більше 200 кд / м2 (кандел на метр квадратний).

Яскравість світильників загального освітлення в зоні кутів випромінювання від 50 до 90 градусів з вертикаллю в подовжній і поперечній площинах повинна складати не більше 200 кд / м2, захисний кут світильників повинен бути не менше 40 °.

Світильники місцевого освітлення повинні мати не просвічує відбивач із захисним кутом не менше 40 °.

Коефіцієнт пульсації не повинен перевищувати 5%, для цього застосовуються газорозрядні лампи у світильниках загального та місцевого освітлення з високочастотними пускорегулюючими апаратами (ВЧ ПРА) для будь-яких типів світильників.

Розглянемо основні вимоги пред'являються до приміщень і робочих меблів.

Робоче приміщення працівників бюро (відділів) має сприяти створенню творчої обстановки. Цьому сприяє раціональне квіткове оформлення.

Сприятливі кліматичні умови на робочому місці можуть забезпечити системи кондиціонування повітря. Для ослаблення шумових впливів за межами робочого приміщення, рекомендується використовувати звукопоглинаючі плити, килими і т. П.

Для підвищення вологості повітря слід застосовувати зволожувачі повітря, що заправляють щодня дистильованої або прокип'яченої питною водою.

Робочі місця допускається розташовувати по периметру приміщення або рядами.

Так як робота економіста творча, і вимагає значного розумового напруження або високої концентрації уваги, тому слід ізолювати робочі місця один від одного перегородками висотою 1,5-2,0 м.

При конструюванні устаткування та організації робочого місця економіста слід забезпечити відповідність конструкції всіх елементів робочого місця та їх взаємного розташування ергономічним вимогам з урахуванням характеру виконуваної користувачем діяльності, комплектності технічних засобів, форм організації праці та основного робочого положення користувача.

Конструкція робочого столу повинна забезпечувати оптимальне розміщення на робочій поверхні використовуваного обладнання з урахуванням його кількості і конструктивних особливостей, характеру виконуваної роботи. При цьому допускається використання робочих столів різних конструкцій, що відповідають сучасним вимогам ергономіки.

Висота робочої поверхні столу повинна регулюватися в межах 680-800 мм, при відсутності такої можливості висота робочої поверхні столу повинна складати 725 мм.

Модульними розмірами робочої поверхні столу, на підставі яких повинні розраховуватися конструктивні розміри, слід вважати: ширину 800, 1000, 1200 і 1400 мм, глибину 800 і 1000 мм при нерегульованої його висоті, що дорівнює 725 мм.

Робочий стіл повинен мати простір для ніг висотою не менше 600 мм, шириною - не менше 500 мм, глибиною на рівні колін -

не менше 450 мм і на рівні витягнутих ніг - не менше 650 мм.

Конструкція робочого стільця (крісла) повинна забезпечувати підтримку раціональної робочої пози, дозволяти змінювати її з метою зниження статичного напруження м'язів шийно-плечової області і спини для попередження розвитку втоми.

Тип робочого стільця (крісла) мусить вибиратися залежно від характеру та тривалості роботи і з урахуванням зростання користувача.

Робочий стілець (крісло) повинен бути з підлокітниками, підйомно-поворотним регулюванням по висоті і кутам нахилу сидіння і спинки, відстані спинки від переднього краю сидіння, при цьому регулювання кожного параметра повинна бути незалежною, і мати надійну фіксацію.

Поверхня сидіння, спинки та інших елементів стільця (крісла) повинна бути напівм'якої, з нековзним, що не електризується і повітропроникним покриттям, що забезпечує легке очищення від забруднень.

Конструкція робочого стільця (крісла) повинна забезпечувати;

- Ширину і глибину поверхні сидіння не менше 400 мм;

- Поверхня сидіння з заокругленим переднім краєм;

- Регулювання висоти поверхні сидіння в межах 400-550 мм і кутам нахилу вперед до 15 ° і назад до 5 °;

- Висота спинки стільця 300 ± 20 мм, ширину - не менше 380 мм і радіус кривизни горизонтальної площини-400 мм;

- Кут нахилу спинки у вертикальній площині в межах 0 ± 30 °;

- Врегулювання відстані спинки від переднього краю сидіння в межах 260-400 мм;

- Стаціонарні або знімні підлокітники довжиною не менше 250 мм і шириною -50-70 мм;

- Регулювання підлокітників по висоті над сидінням у межах 230 ± 30 мм і відстанню між підлокітниками в межах 350-500 мм.

Робоче місце має бути обладнане підставкою для ніг, має ширину не менше 300 мм, глибину не менше 400 мм, регулювання по висоті в межах до 150 мм і за кутом нахилу опорної поверхні підставки до 20 градусів. Поверхня підставки повинна бути рифленою і мати по передньому краю бортик висотою 10 мм.

Розглянемо вимоги до організації режиму праці та відпочинку

Робота економіста пов'язана з персональним комп'ютером, тому види трудової діяльності поділяються на 3 групи: група А - робота з зчитування інформації; група Б - робота з введення інформації; група В - творча робота в режимі діалогу.

Для видів трудової діяльності встановлюється 3 категорії тяжкості і напруженості (табл. 6.2), які визначаються:

- Для групи А - по сумарному числу прочитуються знаків за робочу зміну не більше 60 000 знаків за зміну;

- Для групи Б - по сумарному числу зчитуються або вводяться знаків за робочу зміну не більше 40 000 знаків за зміну;

- Для групи В - по сумарному часу безпосередньої роботи з ПК за робочу зміну не більше 6 годин за зміну.

При невідповідності фактичних умов праці вимогам цих санітарних правил, час регламентованих перерв слід збільшити на 30%. Рівень навантаження економістів належить до 1-й групі, тому при 8-ми годинний робочій зміні регламентовані перерви слід встановлювати через 2 години від початку робочої зміни і через 2 години після обідньої перерви тривалістю 15 хвилин кожен;

Під час регламентованих перерв рекомендується виконувати комплекси вправ для очей, пальців, кистей рук, спини, ніг і т. Д.

Таблиця 2

Час регламентованих перерв у залежностях від тривалості робочої зміни, виду і категорії трудової діяльності ПК

 Категорія

 роботи

 з ПК

 Рівень навантаження за

 робочу зміну

 Сумарний час

 регламентованих

 перерв

 група А (кол. знак.)

 Група Б

 (Кол. Знак.)

 група В,

 годину.

 при 8-ми

 годинній зміні

 при 12-ти

 годинній зміні

 1 до 20000 до 15000 до 2,0 30 70

 2 до 40000 до 30000 до 4,0 50 90

 3 до 60000 до 40000 ДО 6,0 70120

Таким чином, запропоновані вище заходи дозволять забезпечити високу працездатність працівників планово-економічного бюро.

ЛІТЕРАТУРА

1. Куценко, Г. Ф. Охорона праці в електроенергетиці: практичний посібник / Г. Ф. Куценко. - Мінськ: Дизайн ПРО, 2005. - 784с.: Ил.

2. Лазаренков, А. М. Охорона праці: підручник / А. М. Лазаренков. - Мінськ: БНТУ, 2004. - 497с.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com