На головну    

Історія Росії (80 роки 19 століття - кінець 20 століття) - Історія

(Шпаргалка)

Росія на початку 80-х - середині 90-х років XIX століття

Вступивши на престол у березні 1881 Олександр III (1881-1894) підписав маніфест про "непорушності самодержавства". У травні 1881 року міністр внутрішніх справ Лоріс-Меліков подав у відставку. Разом з ним з уряду пішли прихильники реформ.

На першому етапі новий уряд спробувало знайти середній шлях між реформами і реакцією. У 1881 р були прийняті закони про зниження викупних платежів та скасування тимчасовозобов'язаними-ного стану селян. У 1882 р відкрився Селянський банк, допомагав селянам придбання землі. З 1887 р була скасована подушна подати.

Курс уряду остаточно визначився в середині 1882 р Олександр III намагався внести поправки в реформи 60-70-х рр. Нова політика отримала назву контрреформ Олександра III.

У серпні 1881 було затверджено положення "Про заходи для збереження державної безпеки і громадського спокою". Тепер в будь-якій місцевості могло бути оголошено військовий стан.

У серпні 1882 прийняті Тимчасові правила про друк. В результаті був різко обмежений коло проблем, дозволених для обговорення в пресі. Нарада чотирьох міністрів одержало право закривати будь-які видання і забороняти неугодним особам займатися журналістською діяльністю. Було закрито кілька газет і журнал "Вітчизняні записки".

У 1884 р затверджений новий університетський статут. Ліквідована автономія університетів. Для вступу до університету тепер була потрібна довідка з поліції про благонадійність. У 1887 р міністр народної освіти видав "циркуляр про кухарчиних дітей". З гімназій отчислялись неугодні учні, скорочувався прийом дітей з нижчих станів, підвищувалася плата за навчання.

У сільській місцевості з 1889 р вводилася посада земських начальників. Вони призначалися міністром внутрішніх справ з місцевих дворян. В руках нових чиновників з'єдналася судова та адміністративна влада. Вони стежили за дотриманням порядку, збором податей, в разі необхідності садили селян під арешт, піддавали їх тілесним покаранням. У 1890 р вийшло нове положення про земські установи. Представництво дворян підвищилося. Повноваження земств зменшилися.

У 1892 р було прийнято нове Міське положення. Міське самоврядування урізано. У кілька разів зменшено число виборців.

Зміни вносилися в судову систему. Підвищувався майновий і освітній ценз для присяжних засідателів. Обмежувалася публічність і гласність засідань.

Нараставшие в Росії напруженість і протиріччя були багато в чому результатом контрреформ Олександра III. Країна опинилася на порозі великих потрясінь.

У 1897 р в Росії було проведено перший перепис населення. Кількість жителів склало близько 125 млн. Чоловік. Більшість населяло європейську частину. На початку XX в. відбувалося переміщення населення з центру на схід. У Російській імперії 57% становили неросійські народи. Приріст населення йшов дуже швидко і вже до 1914 в Росії проживало 175 млн. Чоловік.

Найбільш великою фігурою в оточенні царя був С.Ю.Віт-ті - прихильник державного втручання в народне господарство. У 1892 р він зайняв пост міністра фінансів. У 1897 р успішно здійснив грошову реформу, ввів золоте грошовий обіг і вільний обмін паперових грошових знаків на золото. Для збільшення державних доходів в 1894 р Вітте встановив винну монополію держави. Він був одним з організаторів будівництва Транссибірської залізниці, проводив активну політику залучення іноземного капіталу в російську промисловість.

Політика уряду сприяла бурхливому зростанню економіки в 90-і рр. За десятиліття промислове виробництво подвоїлося. Випуск продукції важкої індустрії збільшився майже в три рази, легкої - в 1,6 рази. В 1,5 рази збільшилася кількість робітників. З 1893 по 1900 р в країні було побудовано залізниць більше, ніж за 20 попередніх років. До початку XX в. Росія посіла п'яте місце серед розвинених країн.

У зовнішній політиці відбулися великі зміни. У цей період Росія не вела воєн. Олександра III ще за життя стали називати царем-миротворцем. Він вважав, що будь-які територіальні приєднання для Росії вррлни, я війна може призвести до революції і ослаблення країни.

Погіршилися політичні та економічні відносини Росії та Німеччини. Між двома державами почалася митна війна. Головним союзником Росії замість Німеччини стала Франція. Це зближення в 1891 р завершилося укладанням франко-російського союзу. У 1893 р вступила в силу секретна військова конвенція, в якій обговорювалося кількість військ, що виставляються сторонами у разі війни з Німеччиною. Олександр III розглядав союз з Францією як інструмент для підтримки миру в Європі.

У 1880-1890-і рр. російський уряд змушений був відмовитися від активних дій на Балканах. Різко погіршилися відносини з Болгарією. Але війни з Австрією вдалося уникнути.

У 1885 р була остаточно приєднана Середня Азія. Кордон Росії впритул підійшла до Афганістану. В області зовнішньої політики, якої Олександр III керував особисто, не було зроблено великих помилок.

Громадський рух в Росії в 80-ті роки XIX - початку XX століть

Розвиток промисловості супроводжувалося зростанням чисельності робітничого класу, яка до початку XX в. досягла майже 10 млн. чоловік. Частка найманих робітників у загальному складі населення країни була невелика. Матеріальне становище робітників було важким. Тривалий робочий день, низька заробітна плата, штрафи, травматизм, погані житлові умови - все це змушувало робочих до боротьби.

Найбільш значні страйку сталися на Невської бу-магопрядільне в 1870 р і Кренгольмской мануфактурі в 1872 р Учасники виступу на фабриці Морозова в Орехово-Зуєва в 1885 р вимагали поліпшення умов праці та створення робочого законодавства. Страйк була пригнічена, а керівники виступи заарештовані. Під час судового розгляду стало відомо про жахливі умови роботи на фабриках Морозова. Суд присяжних виправдав 33 активних учасника виступу. Уряд частково задовольнило вимоги робітників. У 1886 р виданий новий фабричний закон, згідно з яким був обмежений свавілля підприємців у питаннях найму, звільнення і штрафування робітників. У законі встановлювалося кримінальне покарання за участь у страйках.

Зростання робітничого руху і криза народництва призвели до поширення марксизму в Росії. У 1883 р в Женеві колишні члени "Чорного переділу" створили першу марксистську організацію "Звільнення праці". Керівником організації став Г.В.Плеханов. Він першим з російських марксистів виступив проти народництва і показав, що Росія йде по шляху промислового розвитку. Плеханов був одним з організаторів газети "Іскра". На II з'їзді РСДРП в 1903 р з основних питань він підтримав Леніна, але надалі перейшов на позиції меншовизму. Плеханов визнавав соціалізм, але заперечував необхідність насильницького захоплення влади. Він негативно зустрів жовтневий переворот більшовиків, -проте відмовився підтримати антибільшовицькі сили.

Члени групи "Звільнення праці" перевели на російську мову і видали низку творів Маркса та Енгельса. Група не була пов'язана з робочим рухом і займалася пропагандою ідей марксизму серед вузького кола людей. В результаті діяльності організації почалося поширення марксизму в Росії.

У 1884 р в Петербурзі створив марксистський гурток Д.Н. Бла-гоїв. Незабаром він був арештований і висланий до Болгарії, де згодом організував комуністичну партію. У 1887-1889 рр. існувала група Н.Е.Федосеева в Поволжі. М.І.Бруснев став в 1889 р організатором гуртка в Петербурзі. Марксистські організації виникали і в інших містах. Члени гуртків знайомилися з марксистською літературою, вели пропаганду серед робітників і студентської молоді, критикували народників. Подібні організації охоплювали незначну частину робітників.

У цей період почав політичну діяльність В.І.Ленін. У 1887 р він був виключений з Казанського університету за участь у студентських заворушеннях. У 1889 р Ленін у Самарі працював у марксистському гуртку Федосєєва. До 1893 йому вдалося екстерном закінчити юридичний факультет Петербурзького університету і він переїхав до столиці. Тут Ленін написав ряд робіт, в яких обгрунтував необхідність боротьби пролетаріату за поліпшення свого становища. Створення партії він вважав головним завданням.

Восени 1895 за участю Леніна в Петербурзі був створений "Союз боротьби за визволення робітничого класу". Ця організація першою почала керувати робочим рухом. Подібний союз] виникли у багатьох містах і перейшли від гурткової пропаганди до масової агітації та організації страйків. Найбільш великим

подією страйкового руху стало виступ петербурзьких текстильників у травні 1896 Страйкувало близько 35 тисяч чоловік. В кінці 1895 р керівники "Союзу боротьби" були арештовані, Ленін засланий до Сибіру, ??в село Шушенское.

У березні 1898 в Мінську почав працювати I з'їзд Російської соціал-демократичної робітничої партії (РСДРП), на якому були присутні 9 делегатів. З'їзд прийняв маніфест про утворення РСДРП.

У 1900 р Ленін повернувся з Сибіру і почав видавати газету "Іскра", яка нелегально поширювалася в Росії. У 1903 р в Брюсселі зібрався II з'їзд РСДРП. На ньому була прийнята перша програма партії. Вона передбачала повалення самодержавства і встановлення республіки (програма-мінімум). Кінцевою метою була проголошена соціалістична революція і встановлення диктатури пролетаріату (програма-максимум).

Більшість на з'їзді підтримало Леніна. Так утворилося більшовицьке течія в російській соціал-демократії. Меншість делегатів підтримало Ю.О.Мартова. Його прихильників стали називати меншовиками. Меншовики визнавали соціалізм, але вважали, що Росія поки до цього не готова. Вони критично ставилися до диктатури пролетаріату, тому що це суперечило демократії. Лідерами меншовизму були А.М.Потресов, П.Б.Аксельрод, Ф.И.Дан. До 1917 р партія меншовиків була однією з найчисельніших серед лівих партій.

У 1902 р із залишків народницьких гуртків і груп виникла партія соціалістів-революціонерів (есерів). У момент виникнення на чолі партії стояли В.М.Чернов, М.А.Натансон, М.Р.Гоц, Г. А. Гершуні. Есери головну роль у майбутній революції відводили селянству. В аграрній програмі пропонували націоналізацію всієї землі і передачу поміщицьких володінь у користування селянам. Есери виступали за повалення самодержавства і скликання на основі рівних загальних виборів Установчих зборів. Одним з головних методів боротьби есери обрали терор. У 1902-1906 рр. есерами були вбиті міністри внутрішніх справ Д.С.Сіпягін, В.К.Пле-ве, Великий князь Сергій Олександрович. Партія мала особливу популярність серед селян.

Помітне поширення отримали ліберальні ідеї. Ліберали виступали проти насильницьких, особливо кривавих дій. У цьому було їх головна відмінність від революціонерів. Ос

новні вимоги лібералів зводилися до боротьби за поступові реформи. До числа лібералів ставилися такі відомі люди як М.А.Стаховіч, П.Б.Струве, Е.Д.Кускова, П.Н.Милюков, В.Д.Набоков та ін.

На початку XX в. тактика лібералів стала радикальніше. У 1902 р за кордоном почав виходити журнал "Звільнення", який пропагував введення в Росії конституції і політичних свобод. У 1903 р в Росії були створені нелегальні організації "Союз визволення" і "Союз земців-конституціоналістів", в 1904 р об'єдналися в "Союз визволення". Восени 1904 ліберали приступили до створення напівлегальних політичних союзів за професіями. Ліберальний шлях розвитку був украй популярний серед інтелігенції.

Росія на рубежі XIX - початку XX століть

Микола II (1894-1917) був останнім імператором Росії. Спадкоємець престолу був добре підготовлений. Він володів чотирма мовами, отримав юридичне і військове освіти. Багато відзначали його відмінну пам'ять і вміння швидко вникати в суть справи. Микола II був вихованою людиною, володів особистою чарівністю. Останній імператор палко любив Росію і щиро бажав Вітчизні процвітання і спокою. Хороші, теплі стосунки в нього склалися з дружиною Олександрою Федорівною. Від шлюбу у них народилися чотири дочки і спадкоємець престолу царевич Олексій.

За оцінками сучасників, знали імператора, він міг бути хорошим полковником, непоганим сім'янином, люблячим батьком, ин-

тересно співрозмовником, але не самодержцем. Росія стояла на порозі великих потрясінь. Подальші події показали, що останній імператор виявився не здатний вирішити проблем країни.

Вступ на престол нового государя породило в суспільстві надію на реформи. Цього не сталося. У своїй промові 29 січня 1895 перед представниками земств Микола II відмовився від політичних поступок.

У Європі державна влада розвивалася в напрямку парламентаризму. Росія до початку XX в. продовжувала залишатися самодержавної монархією. Цар мав усі права, в тому числі і правом видавати закони. Государ був і главою російської православної церкви. У монарха було тільки дві обов'язки - дотримуватися закону про престолонаслідування і сповідувати православну віру.

В управлінні країною цар спирався на бюрократичний апарат. Дорадчим органом був Державна рада. При обговоренні питань у раді остаточне рішення приймав государ. Члени Державної ради затверджувалися царем з відставних міністрів, колишніх послів, придворних і військових.

Виконавча влада належала міністерствам. Найважливішими були: внутрішніх справ, військово-морське, фінансів, закордонних справ, народної освіти. Міністри підпорядковувалися государеві. Імператору також підпорядковувалися генерал-губернатори. Вони були наділені широкою владою на місцях.

Сенат виконував функції Верховного суду і стежив за виконанням законів. Сенатори призначалися самим государем. Охороною державної безпеки займався Департамент поліції.

Важливу роль у місцевому самоврядуванні грали земства. Більшість у цих органах становили дворяни. Міські думи, до виборів у які допускалися тільки домовласники, вирішували питання міського життя. У сільській місцевості опорою царизму залишалася громада.

У Росії всі жителі були розділені на стани, кожне з яких мало певними правами або було обмежено в них. Головною опорою самодержавства продовжували залишатися дворяни. Вони займали всі вищі державні пости. Дворянство являло собою замкнуту касту, доступ в, яку був утруднений. Їм належало майже половина всієї орної землі. Чисельність дворян досягала 150 тисяч чоловік (1% населення). Роль цього класу в житті країни поступово знижувалася.

Новою силою, яка рвалася до влади, була буржуазія. Вона займала головне положення в економіці. Роль буржуазії в політичному житті залишалася незначною. Загальна кількість підприємців була менш 3 млн. Чоловік.

До купецтву належало близько 600 тис. Чоловік. В цей стан записувалися люди, платили особливі мита. Їх звільняли від тілесних покарань, від особистих примусових робіт, вони мали свободу пересування.

Близько 85 млн. Чоловік налічувало селянство. Воно було головним податним станом. Селян піддавали тілесним покаранням. До 1906 р вони не могли вільно розпоряджатися своїм земельним наділом. У селі швидко йшов процес розшарування на бідняків і куркулів. Головну причину свого тяжкого становища селяни бачили в існуванні поміщицького землеволодіння.

Основну масу міського населення становили міщани. Вони не користувалися привілеями.

З розвитком промисловості швидко зростала чисельність робітничого класу. До початку XX в. вона склала більше 10 млн. чоловік. Робочі Росії були позбавлені багатьох громадянських прав. Незважаючи на те, що перехід з одного стану в інший був украй утруднений, це було можливо за наявності грошей, зв'язків чи здібностей.

Росія - країна багатонаціональна. Більше половини її населення становили неросійські народи. Протягом кількох століть проводилася політика терпимості до інородців. У результаті багато території добровільно увійшли до складу імперії. Положення почало змінюватися в XIX в. Неросійські народи стали зазнавати утисків. Це виражалося у прагненні покінчити з автономією Фінляндії, заборону викладання на національних мовах, обмеженні прав інородців і т.п. Особливо великі зміни відбулися в правління Олександра III і Миколи II. Національне питання загострився. Проте можливості культурного розвитку народів Росії продовжували зберігатися.

Російсько-японська війна 1904 - 1905 років

Основна причина війни - зіткнення інтересів Росії і Японії на Далекому Сході. Обидві держави прагнули до панування в Китаї і Кореї. У 1896 р Росія почала будівництво Кі-тайський-Східної залізниці, яка пройшла по території Маньчжурії. У 1898 р Вітте домовився про оренду в Китаї на 25 років Ляодунський півострова. Тут стали будувати військово-морську базу Порт-Артур. У 1900 р російські війська вступили в Маньчжурію.

Просування Росії до кордонів Кореї стривожило Японію. Зіткнення двох країн ставало неминучим. Японія почала готуватися до війни. Царське уряд недооцінив супротивника. Російська армія на Далекому Сході налічувала 98 тис. Солдатів проти 150-тисячної японської армії. Підвіз резервів був утруднений через малу пропускної здатності Сибірської залізниці. Чи не була закінчено зміцнення Владивостока і Порт-Артура. Тихоокеанська ескадра поступалася японському флоту. У той час як Японії допомагали найбільші держави, Росія залишилася майже ізольованою.

З обох сторін війна носила несправедливий загарбницький характер. Росія і Японія вступили в боротьбу за переділ світу.

Російсько-японська війна почалася 27 січня 1904 нападом японського флоту на російську ескадру в Порт-Артурі і корейському ^ порту Чемульпо. Перші втрати послабили російський флот. Командувач Тихоокеанської ескадрою адмірал С.О.Макаров почав підготовку до активних дій на морі. Незабаром його броненосець підірвався на міні і він загинув. Разом з ним загинув художник В.В.Верещагин. Після цього флот перейшов до оборони Порт-Артура і відмовився від наступальних операцій.

Командувач сухопутними силами генерал А.Н.Куропаткин обрав оборонну тактику. Це ставило російську армію в невигідне становище. Японські війська висадилися в Кореї, а потім у Маньчжурії. У травні 1904 Порт-Артур був відрізаний від основної армії. Наприкінці серпня 1904 відбулася битва під Ляояном, яке закінчилося відступом російських. Порт-Артур був наданий самому собі. У вересні-жовтні 1904 російська армія спробувала перейти в наступ, але була зупинена після битви біля річки Шаху.

Під Порт-Артуром 50 тисяч російських майже 8 місяців сковували двохсоттисячному японську армію. Тільки в грудні 1904 генерал Стессель здав фортеця противнику, хоча були можливості для подальшої оборони. Порт-Артурської ескадри загинула. Флот противника став панувати на морі. Японська облогова армія була перекинута проти головних сил росіян.

У вирішальній битві в лютому 1905 під Мукденом з обох сторін брало участь понад 660 тис. Чоловік. Росія зазнала чергової поразки і відступила на північ.

У жовтні 1904 на Далекий Схід була послана 2-я Тихоокеанська ескадра під командуванням адмірала З.П.Рожественского. У травні 1905 окодеостровов Цусіма сталося морське бій. Російська ескадра була знищена. Лише чотири кораблі прорвалися до Владивостока.

Несмотр »на оорввкенія, ситуація поступово змінювалася. Після перемоги під Мущвдаж- і до кінця війни японці не зважилися зробити нове, »аедупленіе. Японія витратила свої резерви. Багато военіиег передбачали, що до осені 1905 на фронті має настати перелом. Продовження війни завадила перша російська революція.

З найперших днів війна була непопулярна в Росії і сприймалася громадськістю як безглуздий конфлікт. З початком війни ускладнювалося економічне становище. Коли почали надходити звістки про поразки і втрати, то ненависть до війни стала майже загальної.

Виграти війну в такій обстановці було неможливо. Почалися мирні переговори, посередником на яких виступив американський президент Т.Рузвельт. У серпні 1905 підписали Портсмутський мирний договір. Російську делегацію на переговорах очолював С. Ю. Вітте. Йому вдалося домогтися відносно м'яких умов світу. Росія втратила південну частину острова Сахалін, визнала Корею японської сферою впливу, повернула Китаю Маньчжурію, передала Японії право на оренду Квантунської півострова з Порт-Артуром і сплатила вартість утримання російських полонених.

Причини поразки були в непопулярності війни, недооцінки супротивника, віддаленості театру військових дій, слабкості Тихоокеанського флоту, невмілому керівництві армії, несприятливої ??міжнародної обстановці. Перша російська революція зробила вирішальний вплив на результат війни.

Революція 1905-1907 років

Перша російська революція стала результатом протиріч економічного і політичного розвитку країни, небажання царату провести послідовні

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати