На головну    

 Будівництво житлового 4-х поверхового 2-х секційного будинку на 16 квартир - Будівництво

Зміст

1. Календарний план

1.1 Календарний план

1.2 Визначення складу роботи та чисельного складу бригад

1.3 Розрахунок нормативної тривалості будівництва

1.4 Технологічна послідовність робіт

1.5 Підрахунок обсягів робіт нульового циклу

1.6 Підрахунок обсягів робіт надземного циклу

1.7 Підрахунок обсягів робіт оздоблювального циклу

1.8 Зведена відомість обсягу робіт і витрат праці

1.9 Розрахунок спеціальних робіт

1.10. Графік руху робочих

1.11 Проектування робіт будівельних машин і механізмів

1.12 Технологія виконання робіт

1.13 Техніко-економічні показники

2. Технологічна карта на водоемульсійну забарвлення стелі

2.1 Область застосування

2.2 Підрахунок обсягів робіт

2.3 Розрахунок витрати матеріалу

2.4 Розрахунок калькуляції трудових витрат

2.5 Розрахунок тривалості робіт і чисельного складу бригад

2.6 Технологія виконання робіт

2.7 Техніка безпеки при виконань робіт

2.8 Техніко-економічні показники

3. Будівельний генеральний план

3.1 Будівельний генеральний план

3.2 Розрахунок побутових приміщень

3.3 Розміщення побутових приміщень на будгенпланом

3.4 Розрахунок площі складів

3.5 Розміщення складів на будівельному генеральному плані

3.6 Вибір монтажного крана

3.7 Розміщення монтажного крана на будівельному генеральному плані

3.8 Проектування доріг

3.9 Розрахунок потреби будівельному майданчику у воді

3.10 Розрахунок потреби будівельному майданчику в електроенергії

3.11 Техніка безпеки при виконанні земляних робіт

3.12 Техніка безпеки при виконанні кам'яних робіт

3.13 Техніка безпеки при виконанні оздоблювальних робіт

3.14 Пожежна безпека на будівельному майданчику

3.15 Розрахунок ТЕП

Список літератури

1. Календарний план

Календарний план будівництва - це графік будівництва житлового 4-поверхового, 2-хсекціонний будинку на 16 квартир і визначає тривалість всього будівництва та окремих видів робіт.

Календарний графік складається у вигляді лінійного графіка, в якому роботи проектуються у вигляді вектора:

Тривалість роботи

Кількість осіб

Початок робіт 5 травня 2010 Закінчення робіт

Роботи виконуються у дві зміни в календарному плані проектуються у вигляді:

Вихідні дані для проектування календарного плану:

1. Номенклатура будівельно-монтажних робіт - зведена відомість обсягу робіт і затрат праці.

2. Нормативна тривалість будівництва.

3. Креслення на будівництва будівлі - план поверху, план фундаментів, план перекриття і покриття, план покрівлі, розріз будівлі.

1.1 Порядок розробки календарного плану

Календарний план складається з лівої - розрахункової частини і правої - графічної частини, яка наочно відображає хід будівництва в часі, послідовність і ув'язку робіт між собою.

Роботи, що виконуються однією бригадою або одним механізмом, в календарному плані об'єднуються і відображаються у вигляді одного вектора.

Після угруповання робіт, розраховується тривалість робіт і чисельний склад бригад.

У календарному плані використовується наступні способи організації робіт:

1. Послідовний спосіб - наступні роботи починаються після завершення попередніх робіт, технологічні перерви не проектують:

Даним способом проектуються наступні будівельно-монтажні роботи: земляні, кам'яні, монтажні, покрівельні, влаштування підлог, оздоблювальні роботи.

2. Паралельний спосіб - роботи виконуються одночасно:

Даним способом проектуються: спеціальні роботи - санітарно-технічні, електромонтажні, слабкострумові.

Після проектування календарного плану, проводиться його коректування з урахуванням: а) нормативного терміну будівництва;

б) максимальної кількості осіб;

в) середньої кількості осіб.

1.2 Визначення тривалості робіт і чисельного складу бригад

Механізовані процеси

Планування майданчики, зрізка рослинного шару, розробка грунту, установка збірних залізобетонних конструкцій, зворотна засипка.

1. Визначаємо тривалість роботи:

t = tмаш / змін., де tмаш / смен- трудомісткість роботи в машинах змінах (графа №9 календарного плану), t -Прийняття тривалість:

а) ціле число;

б) кратне 0,5;

в) округляємо в меншу сторону.

2. Розраховуємо кількість осіб:

N = Тч / д / tпрінятоех К, де: К-коефіцієнт змінності (приймаємо що, роботи виконуються в одну зміну), К = 1, Тч / залізничний нормативна трудомісткість робіт (графа №6 календарного плану), tпрінятое- прийнята тривалість.

Приймаємо ціле кількість осіб, записуємо в графу №12 календарного плану.

Ручні процеси

Зачистка дна, гідроізоляція фундаментів, цегляна кладка, заповнення віконних і дверних прорізів, влаштування підлог і покрівлі, штукатурні, малярні, шпалерні і спеціальні роботи.

1. Визначаємо кількість осіб:

З умови, що на виконання робіт можна ставити від 2 - 16 осіб.

2. Розраховуємо тривалість роботи:

t = Тч / д / N х К, де: Тч / залізничний нормативна трудомісткість роботи (графа №6 календарного плану), N- кількість осіб, К - коефіцієнт змінності.

t - приймаємо: а) ціле;

б) кратне 0,5;

в) округляємо в меншу сторону.

Приймаємо ціле кількість осіб, записуємо в графу №12 календарного плану.

1.3 Розрахунок нормативної тривалості будівництва

Нормативна тривалість будівництва це термін будівництва в місцях визначених за нормами:

СНиП 1.04.03-85- (Норми тривалості будівництва і зачепила в будівництві).

Нормативний термін будівництва залежить від:

1. Типу будівлі - житлового 4-поверхового, 2-хсекціонний будинку на 16 квартир.

2. конструктивні особливості будівлі - цегляна.

3. Площі будівлі-1523,4м2

Нормативний термін будівництва розраховується за формулою:

tнорматівное = tобщ.- tобщгде: tнорматівное- нормативний термін будівництва в місяцях; tобщ- загальний термін будівництва по СНиП; tобщ- тривалість підготовчого періоду (в розрахунку приймаємо - 0,5 місяців).

tнорматівное = 8-0,5 = 7,5 місяців.

Початок будівництва 5 травня 2010року.

1.4 Технологічна послідовність робіт

Технологічна послідовність робіт це порядок виконання робіт при будівництві житлового 4-поверхового, 2-хсекціонний будинку на 16 квартир.

У календарному плані роботи проектуються в відповідності з технологічною послідовністю:

Нульовий цикл

1. Планування майданчики.

2. Срезка рослинного шару.

3. Розробка грунту.

4. Зачистка дна.

5. Встановлення фундаментів і плит перекриттів над підвалом.

6. Гідроізоляція фундаментів.

7. Зворотній засипка з ущільненням.

Надземний цикл

1. Пристрій стін.

2. Установка збірних залізобетонних конструкцій (плит перекриття і покриття, сходових маршів, сходових майданчиків, перемичок і т.д)

3. Заповнення віконних і дверних прорізів блоками.

4. Покрівля.

5. Скління віконних і дверних прорізів.

6. Підготовка під поли.

7. Штукатурка стін, затирка стелі.

8. Облицювання.

9. Всі види чистих підлог (за винятком підлог з лінолеуму).

10. Малярські роботи - всі види забарвлень.

11. Шпалерні роботи.

12. Підлоги з лінолеуму.

Спеціальний цикл

1. Санітарно-технічні роботи.

2. Електромонтажні роботи.

3. Слабкострумні роботи.

4. Благоустрій території.

5. непередбачені роботи.

1.5 Підрахунок обсягів робіт нульовий цикл

1. Планування площі бульдозером ДЗ-19 в кількості 1676,8 м2

Fплощадкі = 53,4 х 31,4 = 1676,8

2. Срезка рослинного шару бульдозером ДЗ-19 в кількості 685,5 м2

Fсрезкі = 39,4 х 17,4 = 685,5

3.Разработка грунту екскаватором, ЕО-801 пряма лопата в кількості 965,4м3

Дно котловану 36,4х14,4

Розмір котловану 39,4х17,4

Ширину укосу приймаємо рівну 1,5 м.

Нкотлована = висоті підвалу (глибина закладання фундаменту) = 1,6 м

Vкотлована = 1,6 / 6 х (36,4х14,4 + 39,4х17,4) + (36,4 + 39,4) х (14,4 + 17,4) = 965,4

4. Зачистка дна (вирівнювання дна) в кількості 48,2 м3

Обсяг зачистки котловану приймаємо рівну 5% від обсягу котловану.

Vзачісткі = 48,2 м3

5. Установка фундаментних подушок вагою до 3т в кількості 77шт.

6. Установка фундаментних блоків у кількості 308 шт.

7. Установка плит перекриття над підвалом площею до 10м2в кількості 42 шт.

8. Вертикальна гідроізоляція з обмазки гарячому бітумом на два рази. Горизонтальна гідроізоляція з двох шарів толі.

Fвертікальной гідроізоляції = довжина фундаменту х висоту котловану

F = 89,6х1,6 = 143,3м3

9. Горизонтальна гідроізоляція з двох шарів толі.

Fгорізонтальной гідроізоляції = В х довжину фундаменту, де В = 0,6м

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати