трусики женские украина

На головну

 Структура системи пенсійного забезпечення регіонів - Соціологія

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Кафедра філософії та соціології

Індивідуальне контрольне завдання

з дисципліни: «Управління соціальним розвитком регіону»

на тему:

«Структура системи пенсійного забезпечення регіонів»

Виконала студентка 5 курсу, д / о

Спеціальність соціологія

Ворона Е.М.

Перевірила Фертюк Є.В.

Макіївка, 2009

ПЛАН

Введення

1. Структура пенсійної системи в Україні

2. Недоліки сучасної пенсійної системи України

Висновок

Список використаної літератури

ВСТУП

В умовах радикальної трансформації суспільства, а саме переходу на ринкові умови життя, з особливою гостротою постають проблеми соціального захисту найменш забезпечених верств населення, у тому числі пенсіонерів. Найважливішою складовою частиною соціальної політики щодо пенсіонерів виступає пенсійне забезпечення.

Тому вивчення пенсійної системи в сучасній Україні є не тільки важливою науково-дослідної завданням, але й однією з найголовніших практико-прикладних проблем суспільного розвитку. При цьому ця тема залишається малоразработанних з точки зору соціології, що додатково підкреслює актуальність нашого дослідження.

Очевидна необхідність вдосконалення пенсійного забезпечення як на державному, так і на регіональному рівнях, а особливо - системи управління цього складного соціального процесу.

Об'єктом даної роботи є система структури пенсійного забезпечення. В якості предмета виступає соціальний захист найменш забезпечених верств населення.

1. Структура пенсійної системи в Україні

Структура пенсійної системи відображена в Законі України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року № 1058-IV та Законі України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 9 липня 2003 року № 1057-IV. Пенсійна система є трирівневою:

Перший рівень - солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, що базується на принципах солідарності та субсидування та здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду на умовах та в порядку, передбачених законодавством.

Другий рівень - накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, що базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді та здійснення фінансування витрат на оплату договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат на умовах і в порядку, передбачених законом.

Третій рівень - система недержавного пенсійного забезпечення, що базується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об'єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами пенсійних виплат на умовах і в порядку, передбачених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення.

Перший і другий рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Другий і третій рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему накопичувального пенсійного забезпечення.

Як схематично можна зобразити структуру нашої майбутньої пенсії? Пенсія буде триматися на трьох рівнях:

1. Пенсійний фонд.

2. Накопичувальний пенсійний фонд

3. Недержавний пенсійний фонд (банки, страхові компанії).

У Пенсійному фонді впроваджується персоніфікований облік, завдяки якому кожен буде знати, скільки вираховується внесків із заробітної плати. Майбутня пенсія буде нараховуватися за формулою:

П = з / ПХК,

де К - коефіцієнт, який відображає трудовий стаж.

Чим вище заробітна плата і чим більше трудовий стаж, тим вищою буде пенсія.

Що хорошого в Пенсійному фонді? Людина отримує гарантію того, що держава не залишить його без пенсії. Але гроші, накопичені в Пенсійному фонді, нам не належать. Пенсіонер, який виходить на пенсію, може прожити півроку, а гроші накопичував 30 - 40 років. Після смерті гроші залишаються в Пенсійному фонді і навіть не унаследиваются. Щоб виправити це, створений другий рівень пенсійного забезпечення:

2. Накопичувальний пенсійний фонд

Накопичувальна система функціонує з 2007 року.

Усі працюючі (жінки до 35 років і чоловіки до 40 років) мають право і змушені відраховувати до Накопичувального фонду не більше 7% від заробітної плати. Кошти, які збираються в НФ, інвестуються і належать особисто кожній людині.

Таким чином, при виході на пенсію ми отримуємо пенсію з державного Пенсійного фонду і Накопичувального фонду. Але все одно з цих двох фондів пенсіонери отримують максимум 30% від тих прибутків, які вони мали до пенсії. Проблема не вирішена. Тому і впроваджується третій рівень пенсійного забезпечення.

3. Недержавні пенсійні фонди, банки та страхові компанії

У Євросоюзі з цього рівня забезпечення пенсіонери отримують до 70% своєї пенсії.

Правову основу і правила функціонування фінансових установ, які займатимуться недержавним пенсійним забезпеченням в Україні, визначено Законом № 1057-ГУ. Згідно п. 3 ст.2 Закону № 1057-IV відкладати грошові кошти на додаткову пенсію дозволені через:

- Пенсійні фонди шляхом укладення пенсійних контрактів між адміністраторами пенсійних фондів та їх вкладниками;

- Страхові організації шляхом укладення договорів страхування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду;

- Банківські установи шляхом укладення договорів про відкриття пенсійних депозитних рахунків для накопичення пенсійних заощаджень у межах суми, визначеної для відшкодування вкладів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, який встановлюється згідно із законом.

Таблиця 1.1 - Суб'єкти системи пенсійного страхування в Україні

 Суб'єкти солідарної системи

 Суб'єкти Характеристика

 застраховані особи, а в окремих випадках, визначених законодавством, - члени їхніх сімей та інші особи фізична особа, яка підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню і сплачує (сплачувала) та / або за яку сплачуються чи сплачувалися у встановленому законом порядку страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

 страхувальники роботодавці та інші особи, які сплачують страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

 Пенсійний фонд

 уповноважений банк банк, який здійснює свою діяльність відповідно до законодавства про банки і банківську діяльність і виробляє розрахунково-касові операції з коштами Пенсійного фонду

 підприємства, установи, організації, що здійснюють виплату і доставку пенсій

 Суб'єкти системи накопичувального пенсійного забезпечення

 особи, від імені та на користь яких здійснюється накопичення та інвестування коштів

 підприємства, установи, організації та фізичні особи, які здійснюють перерахування внесків до системи накопичувального пенсійного забезпечення

 Накопичувальний фонд цільовий позабюджетний фонд, який акумулює страхові внески застрахованих осіб, що обліковуються на накопичувальних пенсійних рахунках та інвестуються з метою отримання інвестиційного доходу на користь застрахованих осіб, пенсійні активи якого використовуються для оплати договорів страхування довічних пенсій або одноразових виплат застрахованим особам, а у випадках, передбачених передбачені законодавством, членам їх сімей чи спадкоємцям та на інші цілі

 недержавні пенсійні фонди недержавний пенсійний фонд, який створений та діє відповідно до законодавства про недержавне пенсійне забезпечення

 юридичні особи, які здійснюють адміністративне управління Накопичувальним фондом і недержавними пенсійними фондами та управління їх пенсійними активами

 хранитель банк, який здійснює свою діяльність відповідно до законодавства про банки і банківську діяльність та відповідає вимогам законодавства в частині зберігання і обслуговування коштів Накопичувального фонду

 страхові організації юридичні особи, виключним видом діяльності якого є страхування життя, має відповідну ліцензію, видану в установленому законодавством порядку, та здійснює страхування і виплату довічних пенсій

Таблиця 1.2 - Види пенсійних виплат

 За рахунок коштів Пенсійного фонду в солідарній системі призначаються такі пенсійні виплати За рахунок коштів Накопичувального фонду, що обліковуються на накопичувальних пенсійних рахунках, здійснюються такі пенсійні виплати

 пенсія за віком довічна пенсія з установленим періодом

 пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання (в тому числі каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства) довічна обумовлена ??пенсія

 пенсія у зв'язку з втратою годувальника довічна пенсія подружжя

 Допомога на поховання пенсіонера одноразова виплата

2. Недоліки сучасної пенсійної системи України

Говорячи про діючу пенсійну систему нашої країни, слід насамперед підкреслити її соціальну несправедливість і фінансову уразливість.

У тих верствах українського суспільства, які прагнуть зберегти лише солідарну пенсійну систему, побутує думка про її нібито максимальну націленість на підтримку соціально незахищених. Це не зовсім так.

Ось уже протягом досить тривалого часу існуюча система пенсійного забезпечення є одним із найсерйозніших чинників напруженості в суспільстві, тут сконцентровані головні суперечності між законодавчою і виконавчою владою в соціальній сфері. Особливо посилюється значення пенсійних проблем у період передвиборних кампаній. І підстав для цього більш ніж достатньо: незадоволені і пенсіонери, і працівники, і роботодавці.

Роботодавці вважають відрахування до Пенсійного фонду (32% фонду заробітної плати) зависокими, стверджують, що саме це - основна перешкода для підвищення зарплати і виходу економіки з тіні. Ми дуже багато говоримо про необхідність залучення в українську економіку інвестицій з-за кордону. Але, приймаючи рішення про розміщення своїх коштів, кожен підприємець, за інших рівних умов, порівнює величину пенсійних внесків - 32% фонду оплати праці в нашій країні зі, скажімо, 16% - у Польщі, 19,5% - у Чеській Республіці або 8 , 75% - у Хорватії.

Наймані працівники вважають, що їх несправедливо обдирають, оскільки сьогодні - через високі пенсійні відрахування - їм платять маленьку зарплату (і дійсно, у двох третинах бідних сімей є хоча б один працюючий), а завтра, попри ці високі відрахування, платитимуть маленьку пенсію .

Літні люди, які все своє життя тяжко працювали і чесно платили податки, справедливо ображаються на те, що держава не може забезпечити їм більш-менш пристойного рівня життя. І дійсно, 85% пенсій - за межею бідності. Особливо скривджені люди, які отримували відносно високу зарплату (за українськими стандартами, звісно) і, відповідно, перераховували великі суми до Пенсійного фонду, але не належать до привілейованих груп і одержують сьогодні пенсію за законом «Про пенсійне забезпечення». Якщо в середньому вихід на пенсію означає втрату приблизно двох третин доходу, то ці люди втрачають близько 90% доходу. До речі, в СРСР середня пенсія робітників та службовців становила 40% середньої зарплати, але не можна забувати про те, що колгоспники пенсійного віку одержували жалюгідні крихти, а тепер принаймні такого роду дискримінацію ліквідовано.

Вкрай низькі пенсії змушують усіх, хто має силу і може знайти робоче місце, працювати. На жаль, багато людей не за власним бажанням працюють не за фахом, дуже часто в тіньовому секторі. Протягом перших десяти років після «виходу на заслужений відпочинок» працює (з урахуванням зайнятості в приватному підсобному господарстві) третина пенсіонерів.

Частка пенсії в сукупних доходах пенсіонерів скоротилася до 54%, а в сільській місцевості - до 38%. Таким чином, навіть у родинах, які складаються лише зі старих, вона перестала бути основним джерелом доходу. Зараз не пенсії визначають рівень їхнього життя, можливість отримання додаткових доходів, передусім з наявних у них ділянок землі.

Ще більше невдоволення пенсіонерів викликає те, що розмір пенсії ніяк не залежить ні від трудового стажу, ні від суми пенсійних внесків, зроблених протягом усього життя.

Після досить нетривалого періоду (2000-2010 рік) виходу на пенсію відносно нечисленного покоління воєнних років Україна неминуче зіткнеться зі значним зростанням демографічного навантаження. Його пік очікується в середині століття, коли (за умови збереження нинішнього пенсійного віку) на 1000 працюючих припадатиме близько 900 пенсіонерів.

Навіть якщо вдасться мінімізувати безробіття, тобто знизити її з нинішніх 16% (за методологією Міжнародної організації праці) до близьких до природної норми 4-5%, а також практично викорінити всі наявні пільги і забезпечити дуже високий рівень сплати пенсійних внесків, - без підвищення пенсійного віку кардинально поліпшити ситуацію в рамках лише солідарної системи не видається можливим.

ВИСНОВОК

З наведеного вище ми бачимо, що структуру пенсійного забезпечення складається з трьох рівнів:

- Солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

- Накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

- Система недержавного пенсійного забезпечення.

На сьогоднішній момент діють перші два рівня. Кожен з даних рівнів має свої плюси і мінуси, але найбільш оптимальним є використання всіх трьох систем в сукупності.

Говорячи про діючу пенсійну систему нашої країни, слід, перш за все, підкреслити її соціальну несправедливість і фінансову уразливість. Тому при реформуванні пенсійний системи був впроваджений третій рівень пенсійного забезпечення, але результати його діяльності проглядаються слабо, тому він був впроваджений лише в 2005 р і не отримав широкого розповсюдження.

Отже, що ж дає кожній конкретній людині участь одночасно в трьох рівнях, і чому світ не відмовляється від солідарної системи, якщо вона така погана?

Перш за все, слід зазначити, що солідарна система базується на принципах безумовної соціальної рівності. Тому, якщо залишити за нею тільки первісно властиві їй функції однакового для всіх захисту від бідності у старості і звільнити від всіх інших, так чи інакше пов'язаних з закріпленням соціальних відмінностей, зокрема щодо фінансування пільг, - то з'ясовується, що ця система може забезпечити невеликий дохід усім, хто працював. Якщо людина - чи то через невисоку заробітної плати, чи то в силу інших причин - не зумів зібрати собі на старість грошей, він змушений буде задовольнятися цими вельми скромними засобами. Альтернатива класичній солідарній системі - фінансування так званих мінімальних трудових пенсій з бюджету. Така практика існує, наприклад, в Австралії.

Участь в обов'язковій накопичувальній системі (другого рівня) передбачає, що, незалежно від власного бажання, кожен легально працююча людина протягом усього свого трудового життя частину зароблених коштів не витрачає на моментальне споживання, а відкладає на старість. Фактично запровадження суспільством цього пенсійного компонента пов'язане із властивою багатьом людям легковажністю і необхідністю «силою» забезпечувати їхні доходи і після припинення трудової діяльності. Якщо в суспільстві домінує пріоритет особистої свободи і права вибору (як, наприклад, в США), обов'язкова накопичувальна система не впроваджується.

Таким чином, навіть обов'язкова накопичувальна система передбачає значно більшу, ніж солідарна, свободу вибору і одночасно відповідальність.

Участь у додатковій (добровільній) накопичувальній системі (третій рівень) розрахована на тих людей, хто хоче і може зробити більше, ніж зазвичай, накопичення на старість. Крім того, саме в рамках додаткових систем фінансуються, наприклад, дострокові пенсії працівникам ряду галузей і професій.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1 Бахмач А. Розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Вісник Пенсійного фонду України. - 2008. - № 3. - с. 12-13.

2 Гнибіденко І. Пенсійна реформа в Україні: стан, проблеми, перспективи // Економіка України. - 2007. - № 4. - с. 4-11.

3 Малецький О. Накопичувальна система // Вісник Пенсійного фонду України. - 2007. - № 1. - с. 20-21

4 Морозова Є. Міжнародні стандарти побудови пенсійної системи // Вісник Пенсійного фонду України. - 2004. - № 9. - с. 17-19.

5 Морозова Є. Міжнародні стандарти побудови пенсійної системи (продовження) // Вісник Пенсійного фонду України. - 2005. - № 1. - с. 16-17.

6 Підліснюк В. Забезпечуємо введення накопичувальної системи // Пенсійного фонду України. - 2007. - № 11. - с. 17.

7 http://www.pension.kiev.ua

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка