трусики женские украина

На головну

 Статистичний аналіз демографічної ситуації, захворюваності та медичного забезпечення в Тарусском районі - Соціологія

Аналіз демографічних показників Тарусского району

Населення в Тарусском районі Н-ської області в даному році 87000, у тому числі жінок у віці від 15 до 49 років - 25200. У райцентрі р Тарусі проживає 36500 чоловік. Решта населення в районі - сільське. Район переважно сільськогосподарський.

Основні промислові підприємства: меблева фабрика і хімічний комбінат із середньорічним числом працюючих 2400 осіб (цілорічне число працюючих - 1810).

В даному році в районі народився 731 дитина, в минулому - 722 (всі у матерів віком від 15 до 49 років). Померло в даному році - 1044, у тому числі дітей у віці до 1 року - 11.

Розрахунок демографічних показників

1. Показник народжуваності за 1998 рік: 8,4

2. Коефіцієнт плодючості за 1998 рік: 29,0

3. Показник смертності за 1998 рік: 12,0

4. Показник малюкової смертності за 1998 рік: 15,0

5. Показник малюкової смертності по РАТС: 14,4

6. Коефіцієнт природного приросту за 1998 рік: - 3,6

Таблиця 1. Демографічні показники Тарусского району за 1995-1998 рр. і Н-ської області за 1997 р

 Показники

 Роки

 1995

 1996

 1997

 1998

 Н-ська обл. 1997

 Народжуваність (на 1000 населення) 8,7 8,2 8,3 8,4 8,5

 Смертність (на 1000 населення) 14,2 13,2 12,2 12,0 12,4

 Дитяча смертність (на 1000 народжених) 18,5 16,4 14,9 15,0 16,9

 Природний приріст (на 1000 населення) - 5,5 - 4,8 - 3,9 - 3,6 - 3,9

 Плодючість (на 1000 жінок плодів. Віку) 34,8 34,4 33,2 29,0 34,0

Таблиця 2. Динаміка народжуваності за 1995-1998 рр.

 Роки

 Народжуваність (на 1000 нас.)

 Абсолютна спад

 Темп зростання (зниження) у%

 Темп убутку

 Показник наочності

 Абсолютне значення одного% убутку

 1995 8,7 - - - 100,0 -

 1996 8,2 - 0,5 94,3 - 2,7 94,3 - 0,005

 1997 8,3 0,1 101,2 1,2 95,4 0,001

 1998 8,4 0,1 101,2 1,2 96,6 0,001

Приклади розрахунків:

1. Абсолютний ріст (убуток) - різниця між кожним наступним і попередньому рівнем динамічного ряду.

в 1996 р .: 8,2 - 8,7 = - 0,5

2. Темп зростання (зниження) - відношення кожного наступного рівня динамічного ряду до попереднього, помножене на 100 (у%).

в 1996 р .:

3. Темп приросту (убутку) - різниця між кожним показником зростання і сотнею (100).

в 1996 р .: 94,3 - 100 = - 2,7

4. Показники наочності:

для 1996 р .: 8,7 - 100

8,2 - Х Х =

5. Абсолютне значення одного відсотка приросту (убутку) визначаються ставленням абсолютного приросту (убутку) до свого темпу приросту (убутку).

для 1996 р .:

Висновок. Показник наочності поступово підвищився після різкого зниження в 1996 році. Абсолютне значення одного відсотка убутку поступово зросло і склало 0,001. У 1998 році рівень народжуваності в Тарусского районі Н-ської області знизився на 3,4% і склав 8,4 на 1000 населення.

Таблиця 3. Смертність в Тарусского районі за 1995-1998 рр.

 Роки

 Народжуваність (на 1000 нас.)

 Показник наочності (у%)

 1995 14,2 100,0

 1996 13,2 93,0

 1997 12,2 85,9

 1998 12,0 84,5

Таблиця 4. Дитяча смертність в Тарусском районі за 1995-1998 рр.

 Роки

 Дитяча смертність (на 1000 народжених)

 Показник наочності (у%)

 1995 18,5 100,0

 1996 16,4 88,6

 1997 14,9 80,5

 1998 15,0 81,1

Таблиця 5. Природний приріст в Тарусском районі за 1995-1998 рр.

 Роки

 Природний приріст (на 1000 населення)

 Показник наочності (у%)

 Згладжений ряд шляхом ковзної середньої.

 1995 - 5,5 100,0 - 5,5

 1996 - 4,8 87,3 - 4,7

 1997 - 3,9 70,1 - 4,1

 1998 - 3,6 65,4 - 3,6

Таблиця 6. Плідність (на 1000 жінок 15-49 років) в Тарусском районі за 1995-1998 рр.

 Роки

 Плодючість (на 1000 жінок 15-49 років)

 Показник наочності (у%)

 1995 34,8 100,0

 1996 34,4 98,9

 1997 33,2 95,4

 1998 29,0 83,3

Висновки, отримані при аналізі даних

1. А) Рівень народжуваності в Тарусского районі в 1998 році виріс на 1,2% в порівнянні з 1997 роком, проте він знизився на 3,4% порівняно з 1995 роком. Б) Рівень народжуваності в Тарусского районі в 1997 році нижче рівня народжуваності в середньому по Н-ської області (8,3 і 8,5 на 1000 населення відповідно) і становить 97,6% від рівня народжуваності в Н-ської області в 1997 році . В) Рівень народжуваності в Тарусского районі в 1997 році нижче на 3,4% загальноросійського показника.

2. А) Рівень смертності в Тарусского районі в 1998 році (12,0 на 1000 населення) знизився на 15,5% порівняно з 1995 роком, що може бути пов'язано з підвищенням якості медичної допомоги. Б) Рівень смертності в Тарусского районі в 1997 році виявився дещо нижче даного показника в середньому по Н-ської області (12,2 проти 12,4 на 1000 населення відповідно) і склав 98% від загальнообласного показника. В) Рівень смертності в Тарусского районі в 1997 році нижче на 10% загальноросійського показника.

3. А) Показник природного спаду населення в Тарусского районі в 1998 році (- 3,6) значно зменшився порівняно з 1995 роком (- 5,5), що може бути пов'язано з тенденцією зниження смертності населення. Б) Показник природного спаду населення в Тарусского районі в 1997 році зрівнявся з даними показником в середньому по Н-ської області (- 3,9). В) Показник природного спаду населення в Тарусского районі в 1997 році нижче загальноросійського показника на 25%.

4. А) Показник малюкової смертності в Тарусского районі в 1998 році (15,0) знизився на 19% порівняно з 1995 роком (18,5), що може бути пов'язано з тенденцією зниження смертності населення. Б) Показник малюкової смертності в Тарусского районі в 1997 році склав 88% від загальнообласного показника. В) Показник малюкової смертності в Тарусского районі в 1997 році (17,7) нижче загальноросійського показника на 15%.

5. Показник плодючості в Тарусского районі в 1998 році склав 29,0 на 1000 жінок 15-49 років, що значно нижче даного показника в попередні роки, і може бути обумовлено зниженням рівня життя на даній території і по країні в цілому.

Статистичний аналіз захворюваності по Тарусского районі Н-ської області

При медичних оглядах на виявлення гінекологічних захворювань, проведених лікарями ЦРЛ на Нікулінський лікарській ділянці і охопило 5800 населення, було виявлено 277 випадків гінекологічних захворювань. Їх них поставлені на диспансерний облік 240 осіб.

Патологічна ураженість складає 46,76.

За даними первинних звернень на 1000 населення рак шийки матки в районі зустрічається в 2 рази частіше (0,8%), ніж у середньому по Н-ської області (0,4%).

При вивченні складу населення за віком було виявлено в районі щодо менше осіб молодого віку, ніж в області загалом.

Елімінування відмінностей складу жителів за віком дозволило встановити наступні стандартизовані показники захворюваності: в районі - 0,6%, в області - 0,5%.

Висновок. Більш високі показники захворюваності в районі пов'язані з переважанням серед населення осіб старшого віку, що мають велику схильність до різних захворювань, в тому числі гінекологічним (на жінок у віці 40-60 років припадає 70-75% всієї гінекологічної патології).

За даними звіту про тимчасову непрацездатність - форма 16-ВН, на Тарусском хімічному комбінаті в цьому році зареєстровано 2160 випадків захворювань. Кількість днів непрацездатності склало 28800, в тому числі з приводу грипу - 7000, травм - 1100, хвороб печінки і жовчного міхура - 1022 дня.

За даними розробки персональних карток для реєстрації захворювань у працюючих, число хворих осіб склало 1680, у яких зареєстровано 2856 випадків.

У попередньому році серед усіх днів непрацездатності грип склав 20%, а травми 9%. На Тарусском хімкомбінаті є лікарський здоровпункт.

Таблиця 7. Динаміка показників захворюваності з тимчасовою втратою працездатності на Тарусском хімічному комбінаті за 1996-1998 рр.

 Показники.

 1996

 1997

 1998

 Число випадків на 100 працюючих 102,0 115,0 119,0

 Кількість днів непрацездатності

 на 100 працюючих 1350,0 1270,0 1167,0

 Середня тривалість одного випадку 13,2 11,0 10,1

 Відсоток хворих осіб 74,0 84,0 92,3

 Кратність захворювань 1,6 1,7 1,7

Розрахунок показників захворюваності з ВУТ.

1. Число випадків на 100 працюючих: 119,0

2. Кількість днів непрацездатності на 100 працюючих: 1167,0

3. Середня тривалість одного випадку непрацездатності: 10,1

4. Відсоток хворих осіб: 92,3

5. Кратність захворювання: 1,7

6. Показники питомої ваги окремих груп хвороб (по днях непрацездатності) за 1998 рік.

· Грип:

· Травми:

· Хвороби печінки і жовчного міхура:

· Інші: 65,9%

Висновок. При оцінці показників захворюваності з ВУТ можна зробити висновок про збільшення в 1998 році числа випадків ВУТ на 100 працюючих на 17% порівняно з 1996 роком. Кількість днів непрацездатності на 100 працюючих на 14%, середня тривалість одного випадку зменшилася на 23,5%, проте відсоток хворих осіб збільшився на 24%.

Медичне забезпечення населення Тарусского району Н-ської області

У районі є ЦРЛ на 275 ліжок і 5 дільничних лікарень.

Таблиця 8. Ліжковий фонд і середньорічна зайнятість ліжка дільничних лікарень Тарусского району у попередньому році

 Найменування

 лікарень

 Всього

 ліжок

 У тому числі

 Середньо

 річна

 зайнятість

 койки

 тер.

 хір.

 рід.

 пед.

 інф.

 заг.

 Нікулінського 75 25 15 10 20 - 5310

 Морозівська 75 30 20 5 15 5 - 320

 Лубенська 50 15 10 10 5 10 - 380

 Гавриловська 20 жовтня 5 травня - - - 280

 Бобровицькому 50 20 10 10 5 5 - 350

 Всього 270 100 60 40 45 20 5

В ЦРЛ 275 ліжок, в даний час продовжується будівництво нового корпусу на 50 ліжок. Введення в експлуатацію намічений через рік. Приміщення ЦРЛ не дозволяють розгорнути додаткові ліжка. Спеціальних ліжок для лікування хворих із шкірно-венерологічного хворобами в районі немає, хворі госпіталізуються в стаціонар обласного шкірно-венерологічного диспансеру, а також в інфекційне відділення ЦРЛ.

У педіатричному відділенні був зареєстрований випадок сироваткового гепатиту. Через простій ліжок у педіатричному відділенні було втрачено 1200 ліжко-днів. Вартість пустуючої ліжка становить 95 руб. в день.

Хворі з гінекологічними захворюваннями тривалий час очікували планової госпіталізації.

Таблиця 9. Розрахункова потреба населення в ліжках за спеціальностями (по району в цілому)

 Спеціальність

 Необхідна кількість ліжок.

 Норматив ліжкового фонду.

 Терапія 297,54 34,2

 Хірургія 196,6 22,6

 Акушерство 78,3 9,0

 Гінекологія 87,0 10,0

 Педіатрія 9,57 1,1

 Інфекційні хвороби 49,6 5,7

 Неврологія 66,99 7,0

 Офтальмологія 33,06 3,8

 Оториноларингологія 18,27 2,1

 Фтизіатрія 77,43 8,9

 Дерматовенерологія 26,97 3,1

 Психіатрія 145,3 16,7

Розрахунок потреби в ліжках.

, Де К - необхідна кількість ліжок;

К1-норматив ліжкового фонду на 10000 населення;

Н - чисельність населення.

Таблиця 10. План ЦРЛ в цілому і по відділеннях на черговий рік (складений з урахуванням можливостей наявних приміщень)

 Найменування

 відділень Показники плану

 Число

 лікарняних ліжок

 Середньорічна зайнятість

 койки

 Кількість ліжко-днів

 Середня тривалість перебування

 хворого на ліжку

 Число

 госпіталізованих хворих

 Терапія 75 343 22981 19 1209,5

 Хірургія 50 335 16750 13 1288,4

 Акушерство 25 300 7500 10 750

 Гінекологія 30 340 10200 серпня 1275

 Педіатрія 30 340 10200 15680

 Інфекційне 25 310 7750 13 596,2

 Неврологія 10 340 3400 22 154,5

 Офтальмологія 15 340 5100 17 300

 ЛОР-відділення 15 330 4950 10 495

 Всього 275

Для розрахунків використовувалися дані Додатки №5.

Через простій ліжок у педіатричному відділенні було втрачено 1200 ліжко-днів. Вартість пустуючої койки 95 руб. / День.

Висновок. Ліжковий фонд і середньорічна зайнятість ліжок у Гавриловской СУБ відповідно 20 і 280. У зв'язку з просте ліжок вирішено розформувати дану СУБ і, звільнивши 20 ліжок, передати їх Морозовський СУБ в пологове відділення. Отже, пологове відділення з плану ЦРЛ можна виключити.

Ліжковий фонд і середньорічна зайнятість ліжок Нікулінський СУБ 75 і 310 відповідно. У зв'язку з простоєм доцільно розподілити 10 акушерських ліжок на користь терапевтичного відділення і 10 педіатричних ліжок на користь хірургічного відділення цієї ж СУБ, оскільки є істотна потреба ліжковому фонді терапевтичного та хірургічного профілю.

Тепер допомога породіллі виявляється в Морозівської СУБ, де ліквідовано дефіцит ліжок акушерського профілю.

Таблиця 11. Вивчено склад і тривалість перебування хворого в стаціонарі в звітному році

 Число днів перебування.

 Число хворих.

 10

 16

 20

 24

 26

 10

 30

 50

 25

 20

У попередньому році середня тривалість перебування хворих склала 18,0 днів m = ± 0,8 днів.

Необхідно обчислити середні величини і визначити ступінь достовірності результатів дослідження.

Таблиця 12. Варіаційний аналіз тривалості перебування хворих у стаціонарі

 V p d Vp dp

 d 2

 d 2 p ?

 14 жовтня - 6140 - 60 36 360 3,8

 16 30 - 4480 - 120 16 480

 20 50 0 1000 0 0 0

 24 25 4 600 100 16 400

 26 20 6 520 120 36 720

 ? = 100 n = 135 ?Vp = 2740 ?dp = 40

 ?d 2 p = 1960

Приклади розрахунків оцінки достовірності результатів.

1. Середня величина (М).

, Де М1- мода

n = ?p = 135

, Де

М - середня арифметична;

d - відхилення;

p - частота варіації;

n - число спостережень;

? (сигма) - знак, яким прийнято позначати підсумовування.

2. Середнє квадратичне відхилення або дисперсія (?).

, Де ? - середнє квадратичне відхилення

М = 20,3 ? = 3,8

Весь варіаційний ряд укладається в інтервал ± 2? від значення середньої арифметичної. Це пов'язано з несиметричною ряду і його «парністю».

М ± 1? = 20,3 ± 1 ? 3,8 = 16,5 - 24,1

В інтервалі від 16,5 до 24,1 перебуває 75 з 135 варіант, що становить 55,55%.

М ± 2? = 20,3 ± 2 ? 3,8 = 12,7 - 27,9

В інтервалі від 12,7 до 27,9 перебуває 135 з 135 варіант, що становить 100%.

3. Коефіцієнт варіації (V) - характеризує середню мінливість варіаційного ряду.

4. Середня помилка середньої арифметичної (m).

Висновок. Середня тривалість перебування хворих склала 20,3 ± 0,3 днів. Тобто вона збільшилася в порівнянні з 1997 роком, коли середня тривалість перебування хворих на ліжку становила 18,0 ± 0,8 днів.

При оцінці достовірності середніх показників керуються правилом: середня арифметична при числі спостережень в вибіркової сукупності 30 і більше повинен перевищувати свою помилку не менше, ніж в 2 рази.

Середнє арифметичне в 68 разів перевищує свою помилку, що свідчить про високий ступінь достовірності статистичного дослідження.

5. Обчислення критерію Стьюдента (t) для середніх величин (за 1997-1998 рр.)

Висновок. Отримане значення критерію Стьюдента (2,7) відповідає ймовірності 99%, що свідчить: більш тривале перебування хворого на ліжку призводить до більш ефективного використання ліжок.

Поліклініка ЦРЛ

У поліклініці ЦРЛ зайнято посад: дільничних терапевтів - 10; хірургів - 2.

Дільничними терапевтами в даному році було виконано 21000 відвідувань на дому до жителів райцентру, в тому числі до жителів своїх ділянок -16200.

Таблиця 13. Чинний графік роботи поліклініки ЦРЛ (в годинах).

 Фахівці

 На прийомі

 На дому

 Терапевти (дільничні) 3,0 3,5

 Хірурги 5,5 -

Необхідна кількість зазначених фахівців розраховується, виходячи з функції лікарської посади.

, Де

Ф - функція лікарської посади;

Б - навантаження лікаря на 1 годину роботи в поліклініці і вдома;

С - кількість годин роботи роздільно на прийомі і з надання допомоги на дому;

Г - число робочих днів у році.

Для терапевтів:

Для хірургів:

Нормативи по навантаженню на 1 годину роботи дивись Додаток 2.

Потреба в лікарських посадах розраховується за формулою:

, Де

Л - норматив відвідування на 1 людину в рік;

Н - чисельність населення;

Ф - функція лікарської посади.

Для терапевтів:

Для хірургів:

Коефіцієнт укомплектованості =

і становить:

для терапевтів :;

для хірургів :.

Нормативи дивись Додаток 3.

Коефіцієнт сумісності =

і становить.

Висновок. Фактична забезпеченість лікарями-терапевтами менше належної на 5, а лікарями-хірургами - на 6.

Потрібно вишукали кошти на вдосконалення матеріальної бази поліклініки, поліпшення соціально-економічних та житлово-комунальних умов життєдіяльності персоналу з метою збереження наявних кадром і залучення молодих фахівців.

Таблиця 14. Число відвідувань зроблених жителями райцентру в поліклініку ЦРЛ (включаючи допомогу вдома) у попередньому році і план на черговий рік

 Спеціальність

 Попередній рік

 Черговий рік

 Терапія 67400 191400

 Хірургія 21180 113100

Плановане число відвідувань = число жителів ? норматив відвідувань на 1 жителя в рік.

За терапії: 87000 ? 2,2 = 191400

По хірургії: 87000 ? 1,3 = 113100

Показник дільничності на прийомі:

.

Висновок. Показник дільничності в 77,1% може бути розцінений як низький. Це пов'язано з неукомплектованістю штатами поліклініки, незручним графіком роботи, надмірним навантаженням на лікаря. Це й інші причини, якщо мають місце, необхідно виявити і усунути.

Лікарські кадри

В ЦРЛ в даному році було передбачено 64 лікарських посади, фактично зайнято -55. Число фізичних осіб - 49.

Всього в Тарусском районі передбачено 110 лікарських посад, фактично зайнято - 85.

1. Укомплектованість штатів ЦРЛ: 86%.

2. Сумісництво: 6 чоловік.

число фактично зайнятих лікарських посад - число фізичних осіб = 55 - 49 = 6.

3. Укомплектованість Тарусского району лікарськими кадрами: 77,3%.

Таблиця 15. Розподіл дільничних лікарів-терапевтів поліклініки ЦРЛ за наявним тарифікаційним розряду

 Всього посад

 З числа зайнятих, мають розряд

 штатних

 зайнятих

 11

 12

 13

 14

 11 10 2 4 2 2

Кошторис ЦРЛ

1 стаття (код 110110).

Заробітна плата за штатними лікарським посадам (для дільничних терапевтів) = мінімальна заробітна плата ? тарифний коефіцієнт ? надбавка для жителів сільської місцевості.

 Розряд

 МЗП, руб.

 Тарифний коефіцієнт

 Надбавка

 ЗП за 1 міс, руб.

 ЗП за рік, руб.

 Кількість осіб

 Разом

 11720 4,51 25% 4059 48708 2 97416

 12720 5,10 25% 4590 55080 4 220 320

 13720 5,76 25% 5184 62208 2 124 416

 14720 6,51 25% 5859 70308 2 140 616

 Фонд заробітної плати за рік 582 768

Фонд заробітної плати за 1 міс .: 8118 + 18360 + 10368 + 11718 = 48564 руб.

Фонд заробітної плати за рік: 48 564 ? 12 = 582 768 руб.

Фонд заробітної плати розподіляється на:

1. основну зарплату штатним співробітникам (входять в тарифний список);

2. додаткові виплати - чергування і заміни;

3. зарплата нештатним працівникам (консультантам).

2 стаття (код 110200).

Нарахування на заробітну плату за місяць (35,6% від фонду зарплати) - на оплату листків тимчасової непрацездатності, відпусток жінок по догляду за хворою дитиною, відпустки по вагітності та пологах посібники та ін.

48564 ? 0,356 = 17288,8 руб.

Нарахування на заробітну плату за рік: 17288,8 ? 12 = 207465,4 руб.

582768 ? 0,356 = 207465,4 руб.

9 стаття (код 110340).

Витрати на харчування хворих = число ліжко-днів за планом на наступний календарний рік ? норма витрат на харчування в розрахунку на 1 ліжко-день.

10 стаття (код 110320).

Витрата на медикаменти та перев'язувальні засоби:

u для стаціонару: планова кількість ліжко-днів на наступний календарний рік ? норма витрат на медикаменти та перев'язувальні засоби в розрахунку на 1 ліжко-день.

u для поліклініки: планова кількість відвідувань на наступний календарний рік ? норма витрат на медикаменти та перев'язувальні засоби в розрахунку на 1 відвідування поліклініки.

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка