На головну

Створення власної справи - відкриття підприємства з виготовлення піци ПП "Велічіта" - Экономика

Курсова робота

Створення власної справи - відкриття підприємства з виготовлення піци ПП "Велічіта"

Повна назва фірми:

Приватне підприємство "Велічіта"

Юридична адреса:

Ідентифікаційний номер:3345678901

Житомир

2006

Зміст

1.         Суть проекту та характеристика продукції

2.         Оцінка ринку збуту

3.         Аналіз стану справ у галузі та оцінка конкурентноздатності

4.         План маркетингу

5.         Виробничий план

·          Опис технологічного процесу

·          Розрахунок витрат на придбання основних засобів

·          Розрахунок витрат на придбання сировини

6.         Організаційний план

7.         Оцінка ризику і страхування

8.         Ресурсне забезпечення

9.         Фінансовий план

Вступ

Підприємство пропонує виготовлення піци в досить широкому асортименті для задоволення будь-яких смаків

На першому етапі планується випускати три види піци:

а) м'ясну;

б) з сиром;

в) з грибами.

В подальшому даний асортимент продукції буде розширений, з урахуванням смаків потенційних споживачів. Технологія виробництва використовує спеціальні рецептори та новітнє обладнання фірми " Астрал --Київ". Сировинну базу підприємства мають забезпечити виробники, що знаходяться на території Житомирської області, що значно зменшить витрати на транспортування сировини. А також дасть можливість використовувати натуральну сировину високого гатунку. Плановий об'єм випуску готової продукції - 11 000 штук на місяць на основі діючих виробничих потужностей та їх реконструкції. Ринком збуту продукції є підприємства харчової промисловості, які безпосередньо контактують зі споживачами (кафе, ресторани, столові), а також декілька точок фірмової торгівлі в м. Житомирі. В подальшому планується забезпечити доставку піци на замовлення.

Загальна вартість проекту по організації цеху з виробництва піци складає 450 000 гри., які планується отримати в кредит, з бажаною ставкою по 15% річних, під заставу майна власника. Персонал фірми складається з І4 чоловік, що забезпечує безперебійну і високоефективну роботу підприємства.

Конкурентноздатність фірми забезпечується низькими внутрішньовиробничими витратами виготовленням продукції високого гатунку, високим рівнем обслуговування споживачів, який є принципово новим для нашого ринку.

1. Суть проекту та характеристика продукції

МП "Велічіта" - це новостворене мале підприємство, яке буде розміщуватись за адресою м. Житомир, вул. Ватутіна 45 в приміщенні ВАТ "Міськмолзавод" на правах оренди, що дозволить швидко та якісно, в майбутньому, відкрити філії в інших частинах міста для прискорення доставки піци клієнтам додому, а також якісне обслуговування в кафе при підприємстві. При цьому орендна щомісячна плата за приміщення складатиме 1 500 грн.(18 000 на рік)Створене підприємство є представником харчової промисловості.

Показники роботи підприємств харчової промисловості свідчать про те. що вперше за останні роки (2004 - 2005) визначилась тенденція до зростання обсягів виробництва в даній галузі, що (наслідком зростання попиту населення на вітчизняні якісні харчові продукти).

Реалізація проекту передбачається у формі приватного підприємства. Підприємство "Велічіта" представляє собою мале приватне підприємство. Всіє свою діяльність на основі Громадянського Кодексу України. МП "Велічіта" є юридичною особою і діє на основі Статуту підприємства, має власне майно, самостійний баланс і розрахунковий рахунок.

Продукція, що виробляється, відповідає ДСТУ, має сертифікат відповідності.

Предметом та метою діяльності МП "Велічіта" є виготовлення піци, що сприяє найбільш повному задоволенню потреб споживачів в таких продуктах харчування і формах обслуговування. Продукція виготовлена за сучасною технологією і має високі смакові якості, які дозволяють їй конкурувати з аналогами на інших ринках. Планується декілька різновидів піци, а також приправ та соусів до неї, що дозволить задовольнити будь-який смак покупця.

2. Оцінка ринку збуту

Обсяги споживання піци населенням України, взагалі, і в м. Житомирі, в тому числі, з кожним роком зростають. За останні 5 років цей обсяг зріс в 15 разів. В перспективі передбачається зростання темпів приросту обсягів споживання даного продукту.

Виконаний нами аналіз ринку показав, що ринкова потреба міста Житомира у піці складне щоденно приблизно 2000 штук. Вузькоспеціалізованих виробників піци в м. Житомирі не існує. Часткова потреба в даному продукті задовольняється за рахунок підприємств громадського харчування. Обсяги виробництва ними піци оцінені в 60% ринкової потреби. Таким чином, ми можемо говорити про існуючу нішу ринку в 40%, яку можемо частково заповнити продукцією нашого виробництва, загрузивши на 100% спроектовані виробничі потужності.

На початковому етапі планові обсяги реалізації складають приблизно 370 штук в день (фасовка по 500 грамів).

Реально оцінюючи свої можливості, ми плануємо довести до третьою року роботи обсяги випуску і реалізації до 395 шт. в день. Завдяки високій якості і доступній ціні нашої піци заплановано потіснити наших конкурентів.

Поява місцевих конкурентів, що також мають вузьку спеціалізацію по виробництву піци, очікується не раніше, ніж через рік після початку випуску нашої продукції. Це обумовлено відсутністю необхідних потужностей на місцевих підприємствах громадського харчування та тривалістю терміну організації подібного виробництва.

Основними каналами розподілу продукції, що виробляється, будуть:

1. Підприємство - виробник --> споживач (власна піцерія МП "Велічіта").

2. Підприємство - виробник --> споживач (доставка безпосередньо до клієнта).

3. Підприємство - виробник --> дрібнооптова торгівля --> підприємства громадського харчування.

В перші два роки роботи підприємства по першому каналу розподілу буде реалізовано 60% продукції, по другому -10%, по третьому - 30%. З третього року діяльності планується збільшення обсягів реалізації через підприємства громадського харчування до 40%, через безпосередню доставку - до 20% (відповідно зменшуючи обсяги реалізації по першому каналу до 40%). Така динаміка структурних зрушень обсягів реалізації обумовлена особливостями конкурентної боротьби та утвердженням на ринку по даній товарній позиції з урахуванням місцевих факторів. Реалізаційна ціна відносно не висока і складає 1 грн. 50 коп. за 100 грам., що в середньому на 30-40% нижче ціни конкурентів і здатна забезпечити постійно зростаючий попит споживачів.

Витрати на виробництво одиниці продукції складають 3,66 грн. Запланована величина валового прибутку, який буде приносити кожна одиниця продукції, становить 84 коп.

Отже, запропонована продукція розрахована на широке коло споживачів без вікових чи будь-яких обмежень, вона доступна і для споживачів з середнім і низьким рівнем доходів.

3. Аналіз стану справ у галузі та оцінка конкурентноздатності

Підприємство "Велічіта" спроектоване першим в Житомирі вузькоспеціалізованим виробником піци. Ринок даного продукту характеризується постійним зростанням об'ємів його споживання. Ще десять років тому майже невідомий продукт зараз завойовує все більше прихильників. За останні 5 років зростання обсягів його споживання склало 15 разів в середньому по Україні, в тому числі в Житомирі - приблизно 16 разів.

Основними нашими конкурентами є підприємства громадського харчування, розмішені в тому ж районі міста Житомира, що і МП "Велічіта", і які пропонують споживачеві аналогічну продукцію. Але піца для таких підприємств є лише одним з найменувань широкого асортименту. Водночас широта асортименту продукції і є головною перевагою конкурентів. Тобто перевагою піци наших конкурентів є її доступність поряд з іншими продуктами, що пропонуються до продажу підприємствами громадського харчування. а також диференціація цін і розфасовки. Однак у конкурентів існує проблема непостійності появи даного продуту на прилавках, а також часто допускаються значні огріхи з точки зору якості (пропонується до продажу залежана продукція). Крім того, у наших конкурентів досить високий рівень цін (в середньому 3 гривні за 100 г піци), що приводить до того, що потенційні покупці, маючи широкий вибір, віддають перевагу іншим продуктам.

Слабким місцем більшої частини конкурентів с низький рівень обслуговування, недбале ставлення до споживачів. Проведений нами аналіз місцевого ринку показав, що наші конкуренти забезпечують менше на 60% потреби в продукті у натуральному вимірнику. Таким чином, ми володіємо унікальною можливістю "захвату" долі ринку в розмірі 40%.

Сила позицій МП "Велічіта" в конкурентній боротьбі заключається в наступному:

1) Рівень ціни, що пропонується нами (7 грн. 50 коп. за 500 г). робить наш продукт доступним для серелньо- та низькооплачуваного споживача, який складає на поточний момент близько 85-90% платоспроможного населення міста Житомира. Низький рівень цін досягається, головним чином, за рахунок вузькоспеціалізованого виробництва, то визначає менші, ніж у конкурентів, виробничі витрати, а значить і нижчу собівартість продукції.

2) Висока якість, збалансованість складу та екологічна чистота продукту, що досягається за рахунок використання новітнього австрійського обладнання для виробництва піци.

3) Диверсифікація рецептурних рішень піци, що дозволяє враховувати різноманітність смаків споживачів (3 види піци).

4) Зручність, яскравість та інформативність упаковки.

5) Систематичне поліпшення якості піци на основі удосконалення рецептури приготування та технології виробництва.

6) Гнучкість технологічного процесу, що дозволяє миттєво реагувати на запити споживачів, які постійно змінюються.

7) Високий рівень обслуговування, ввічливе та поважне ставлення до клієнтів, запровадження нової послуги: доставка піци безпосередньо до споживача.

Планується нейтралізувати негативні наслідки конкурентної боротьби для діяльності МП "Велічіта" шляхом залучення на взаємовигідній основі підприємств громадського харчування, які є нашими конкурентами, до реалізації піци нашого виробництва.

4. План маркетингу

Для обґрунтування доцільності відкриття піцерії проведено маркетингове дослідження, сегментування ринку, яке показало, що сегментом ринку буде місцевий ринок м. Житомира, так як за проведеними дослідженнями стану харчової промисловості Житомирської області, аналогічних закладів не існує. Також для того, щоб отримати, яке оптимальне місце розташування, проведено анкетування, опитано 500 респондентів в різних частинах міста: на Корбутівці (концентрація студентів), в центрі міста, в районі вокзалу.

Були поставлені наступні запитання:

1. Чи задоволені Ви якістю продукції і обслуговуванням в місцевих:

а) барах; б)їдальнях; в) кафе.

2. Що Вас не влаштовує:

а) якість продукції;

б) рівень обслуговування:

в) ціни.

3. Де Ви хочіли б щоб було розташоване підприємство:

а) в центрі:

б) на Корбутівці

в) в іншій частині міста.

4. Яку ціну Ви вважаєте оптимальною за 100 ГРАМ ПІЦИ

а) 1 грн.50 коп.;

б) 2 гри. 50 коп.:

в) більше 3 грн.

На основі анкетування зроблено висновок, що місце розташування ближче до центру і на ринку, де сконцентровано найбільша кількість людей.

Можна, в існуючих рамках сегменту ринку, виділити покупців:

·           дрібні кафе, бари:

·           споживачі (звичайні).

Товар повинен зацікавити споживача, бо це перша піцерія в м. Житомирі, аналогій не існує. Хоча й існують виробники піци в місцевих кафе та барах, але якість продукції МП "Велічіта" значно краща. Підприємство використовує італійські рецепти виготовлення, якими володіє повар. Цей фахівець працював в аналогічній піцерії в Італії. Це ще один з факторів підвищення конкурентноздатності нашої продукції.

Для того, щоб зацікавити споживача, відкрити йому товар, ми використовуємо стимулювання продаж. Можна зазначити, що з допомогою цього втілюють комерційні та творчі ідеї, які стимулюють продажі із короткі терміни. Також це комплекс заходів стимулюючого впливу, які прискорюють чи посилюють зворотну реакцію ринку.

При відкритті підприємства на протязі одною тижня ми будемо використовувати стимулювання споживачів. Це дегустація товарів з використанням купонів, які дають право на доставку піци додому безкоштовно при попередньому замовленні.

По-друге, ми використовуємо акцію для стимулювання сфери торгівлі. Безоплатне надання певної кількості додаткового товару посереднику, який купив велику партію продукції. Акції стимулювання торгових агентів, премії, заохочувальні акції для продавців.

Використовуючи досвід великих торгових компаній, вдаючись до акцій, можна підвищити рівень обізнаності та зацікавленості цільової аудиторії, змінити поведінку покупців, тобто послабити інтерес до торгової марки конкурента і привернути увагу до своєї. Кінцева мета - збільшення обсягу продажу. Паралельно і водночас ми будемо використовувати рекламу на місцевому радіо "Житомирська хвиля" 150 гривень на місяць(1 800 грн. на рік). Радіо "Житомирська хвиля" щоденно проводить різноманітні конкурси, ми хочемо прорекламувати свою продукцію на протязі цих конкурсів. Розіграний приз - безкоштовний обід на 2 чоловік - піца. Також розмістити рекламу в газетах "Афіша" та "Інтерес", які містять в собі безкоштовні купони на розміщення реклами. Таку акцію заплановано провести на протязі 1-го місяця. В перший день відкриття ми проведемо дегустацію. Презентація відбудеться в "Торговому центрі", який розташований в місці великої концентрації людей. Планується оренда приміщення на 1,5 години з орендною платою 150 грн. В результаті проведених досліджень зроблено висновок, що наша піца повинна бути доступна всім колам споживачів: від студентів, школярів - до людей похилого віку. Тому, виходячи з цього, ми орієнтуємося на споживача, який би в будь-яку хвилину міг скуштувати піцу, йдучи з роботи або в обідню перерву, чи в любий інший час. Піца буде продаватись не лише на підприємстві, де існує зал для клієнтів, а й на вулиці, під фірмовою назвою доставлятись в кафе, бари.

На протязі першого місяця діяльності буде працювати наш маркетолог з метою врахування побажань і смаків споживачів та клієнтів.

5. Виробничий план

МП "Велічіта" створюється з метою виробництва продукції, яка буде користуватись широким попитом населення міста Житомира.

Підготовчий період включає наступні роботи:

1. Реєстрація підприємства.

2. Залучення фінансових ресурсів

3. Укладання договорів на придбання основного обладнання, транспорту та необхідної сировини.

4. Укомплектування штату підприємства.

Після завершення цих етапів підприємство на протязі трьох місяців роботи виходить на заплановану потужність випуску продукції. 3 часом, тобто на протязі 2006-2007 рр.. в залежності від рівня попиту на продукцію, що планується випускати, можливе підвищення обсягів випуску продукції. Робота підприємства передбачається в однозмінному режимі.

Для виготовлення піци використовуємо сировину місцевих підприємств. Сировина підбирається найкращої якості і підприємство-виробник якої давно працює на ринку. Дані зведені в таблиці 1. Таблиця 1

Назва продукту Ціна, грн.

Одиниця

виміру

Підприємство-постачальник
1 Борошно 1,80 кг. м.Житомир Фірма "АЕРО"
2 Дріжджі 3,50 кг. Андрушівський спиртозавод
3 Молоко пастеризоване 0,8 л. м.Житомир, маслозавод
4 Олія рафінована 4,80 л. Оптовий ринок, м.Житомир
5 Фарш 8,20 кг. ВАТ "Житомирський м'ясокомбінат"
6 Гриби мариновані 6,45 кг. Оптовий ринок, м.Житомир
7 Сир твердий 18,20 кг. м.Житомир, маслозавод
8 Майонез 2,3 л. м.Житомир, маслозавод
9 Соус "Томатний" 2,30 л.
10 Яйця 2,60 кг. Оптовий ринок, м.Житомир
11 Приправа до піци 3,70 кг. Оптовий ринок, м.Житомир
12 Цибуля ріпчаста 1,6 кг. Оптовий ринок, м.Житомир
13 Сіль екстра 1,1 кг. Оптовий ринок, м.Житомир

При виборі постачальників враховувалась перш за все якість продукції, ціна, відгуки споживачів про сировину. Наприклад, дріжджі Андрушівського спиртозаводу вже давно користуються попитом і споживач, при існуючому широкому асортименті, перевагу надає саме цій продукції. Останні складові теж обирались за такими критеріями. На основі зроблених маркетингових досліджень ми знайшли найбільш вигідних постачальників.За інформацією, отриманою в автоматизованих банках даних, ми просортували потенційних постачальників сировини:

- за цінами на сировину;

- за цінами на доставку;

- за відомостями постачальника (гарантія надійності поставок і якості сировини).

Аналіз інформації виконувався за допомогою спеціально розроблених програм і були обрані найбільш вигідні постачальники.

Вибір технологічного процесу мав велике значення для забезпечення високих показників виробництва.


Обробка компонентів це їх відповідна цілі о гонка згідно рецептури (подрібнення і нормування). Дріжджове тісто заміняють опарним і безопарним способом. Для здобного тіста краще застосовували опарний спосіб, оскільки злоба уповільнює піднімання тіста. Безопарним способом готують тісто з меншим вмістом здоби і слабшої консистенції.

Обробка тіста - один з найважливіших моментів приготування виробів. Від її якості залежить якість виробів Готове тісто кладуть на стіл або дошку трохи посипану борошном, і викачують в довгий жмут від якою потім відрізають окремі куски, бажано однакової величини. Неоднаковий розмір кусків тіста, як правило, спричиняє неоднакове пропікання виробів: дрібні будуть перепечені, а великі - недопечені. Під час обробки тіста і формування виробів треба враховувати бажані розміри майбутніх готових виробів. Об'єм готових виробів звичайно збільшується, причому величина цього збільшення залежить від якості борошна, рецептури, часу вистоювання тіста і температури випікання.

Сформовані вироби кладуть на змащений жиром лист рівними рядами з урахуванням збільшення об'єму виробів. Лист ставлять у тепле місце для вистоювання, яке потрібне для того, щоб вироби ущільнились під час формування. Бродіння, що триває в тісті з виділенням вуглекислого газу, спричиняє збільшення об'єму виробів. Щоб сформовані вироби під час вистоювання не обвітрювались, їх накривають легкою серветкою. Чим швидше вистоюється тісто, тим кращі будуть випечені вироби. Найкраща для вистоювання тіста температура -- 30-35' С, приблизний час вистоювання - 30-60 хв. Час вистоювання залежить і від розміру виробів і чим вони дрібніші, тим менше часу потрібно для вистоювання; великі вироби, навпаки, потребують тривалішого вистоювання. В разі недостатнього вистоювання на виробах у процесі випікання утворюються тріщини, а самі вироби будуть важкі, погано пропечені. Надмірне вистоювання деформує вироби, а м'якуш у них буде з великими порами.

Готовність вистояного тіста визначають наступним чином: якщо від легкого натискування пальцем заглибина на поверхні куска тіста швидко зникає, вистоювання ще недостатнє. При нормальному вистоюванні заглибина зникає повільно.

При випіканні температура в духовці також впливає на якість готових виробів. В умовах високої температури на виробах швидко утворюється скоринка і бродіння в тісті припиняється. При порівняно низькій температурі в духовці вироби слід ставити туди з недостатнім вистоюванням, оскільки утворення скоринки і проникнення тепла в середину тіста відбувається повільніше і тому вистоювання буде тривалішим.

Ще одну суміш готують з олії, томатного соусу, добавляють сіль і 100 г води. Все це змішують з борошном. Після цього тісто роз'єднують на шматочки по 140 г і

розкачують невеликими кругами. Зроблену масу випікають протягом 5 хвилин при температурі 250 С. Після цього на неї кладуть начинку і соус.

Склад основних засобів, необхідних для виробництва піци, представлений в таблиці 2 Таблиця 2 Витрати на придбання основних засобів

Найменування основних засобів Постачальник Кількість, шт. Ціна, грн. Вартість, грн.
1 Машина тістомісильна Фірма "Прома" м.Київ 1 5200 5200
2 Піч для піци Фірма "Астрал" м.Київ 1 5500 5500
3 Технологічне обладнання для пі церії(холодильники, мікрохвильові печі, посудомийні машини) Фірма "Астрал" м.Київ (2, 3, 2)

(1500,

200

1500

(3000,

600,

3000)

4 Столи, стільці Фірма "Астрал" м.Київ 150,50 10,40 1500,2000
Разом ------ -- -- 20800

Розрахуємо потребу в сировині на піцу на перший місяць та визначимо загальні витрати на сировину, при тому що планується виготовити 11 000 піц Таблиця 3 Витрати сировини на виробництво

Назва продукту Кількість, кг/л. Сума, грн.
1 Борошно 2 750 4 950
2 Дріжджі 110 385
3 Молоко пастеризоване 1 100 880
4 Олія рафінована 44 211,2
5 Фарш 330 2 706
6 Гриби мариновані 330 2 128,5
7 Сир твердий 330 6 006
8 Майонез 85 195,5
9 Соус "Томатний" 85 195,5
10 Яйця 88 228,8
11 Приправа до піци 22 81,4
12 Цибуля ріпчаста 132 211,2
13 Сіль екстра 23 25,3
Всього --- 18 204,4

Річний фонд на придбання сировини 18 204,4*12=218 452,8 Витрати на електроенергію -- 2000 грн. на місяць, 24 000 грн. на рік

Інші витрати(опалення, засоби зв'язку, канцелярські витрати)

8 000+10 000+3000=21 000грн.

6. Організаційний план

Для успішного ведення виробництва надзвичайно важлива наявність високо досвідчених фахівців по приготуванню піци. Знання рецептури, технології і вміння приготування відіграє вирішальну роль в процесі формування якості продукції. Такі фахівці з досвідом роботи в італійській піцерії приймають участь в організації спільного бізнесу.

Вибрана найпростіша з найменшими затратами організаційна схема виробництва:

Директор високо досвідчений фахівець в сфері торгівлі. Добре знає справу постачання і збуту. Широко обізнаний з виробництвом матеріалів, добре знає місцеву промисловість.

Бухгалтер безпосередньо керується директором. Має багаторічний досвід роботи в справі бухгалтерського обліку і звітності, зведення річного балансу.

На основі розрахунку витрат часу на виготовлення виробів визначена потрібна така кількість основних робітників

Посада Чисельність Оклад,грн.
1 Директор 1 1 200
2 Начальник цеху 1 650
3 Бухгалтер 1 600
4 Торговий агент 1 600
5 Робітники 9 500
Разом 14 7 550

Річний фонд оплати праці--7550*12=90 600грн.

Нарахування на заробітну плату 36,5% від фонду оплати праці

90 600*36,5%=33 069грн.

В перспективі, з ростом виробництва і розширенням ринків збуту продукції, планується фах маркетолога. На початкових стадіях виробництва функцію маркетолога виконує директор.

Система оплати праці прогресивно-преміальна в залежності від кінцевих результатів роботи.

7. Оцінка ризику і страхування

При розробці та написанні даного бізнес-плану проаналізована можливість виникнення кількох критичних ситуацій, які можуть негативно позначитись на роботі підприємства - можливості невдачі або непередбачених витрат (підприємницький ризик):

1. Ринковий ризик.

2. Ризик втрати майна.

3. Ризик капітальних вкладів (інфляція).

4. Ризик невиконання зобов'язань.

5. Політичний ризик.

6. Організаційний ризик.

7. Маркетинговий ризик.

Проаналізувавши вище перераховані види ризиків, нами були розроблені компенсаційні дії, які зможуть пом'якшити конкретний вид ризику або навіть зовсім уникнути його.

В цей перелік не включаються заходи щодо компенсації ризику капітальних вкладень (інфляції) і політичного ризику. Ці ризики пов'язані між собою і не залежать від керівника підприємства. Так як в даному випадку він не здатен впливати на зміну зовнішнього середовища, а лише за рахунок своєї майстерності швидко пристосовуватись до змін та передбачити ці зміни (зміна в законодавстві, зміна партій, які знаходяться біля керма керування державою). Загальна тенденція економічного і політичного розвитку України зменшує темпи інфляції, збільшує стабільність національної валюти та законодавства, стабілізує економіку взагалі.

Ризик втрати майна (пожежа, крадіжка) - підприємство орендує приміщення, які забезпечені протипожежним обладнанням, а також засобами охорони. До того ж планує застрахувати приміщення та виробниче обладнання на суму 10 000 грн.

Організаційний ризик - тобто ризик втрати часу підприємство при укладанні угоди з постачальником обладнання буде ставити вимогу здачі обладнання "під ключ". Також буде розроблено графік технічного обслуговування обладнання, що дозволить уникнути аварійних поломок та незапланованих зупинок виробництва.

Ризик невиконання зобов'язань - висока якість продукції та стабільність роботи обладнання дозволить виконувати свої зобов'язання перед клієнтами за термінами постачання продукції.

Ринковий ризик постійне покращання якості та асортименту продукції забезпечить зростання ринків збуту за рахунок витіснення з нього конкурентів.

Маркетинговий ризик проведення маркетингових досліджень, об'єми, ціни, споживач, формування власної дилерської сітки дозволить краще вивчити ринки збуту, на які фірма в подальшій своїй діяльності планує вийти.

Даний аналіз можливих ризиків дає можливість зробити висновок про необхідність придбання страхового полісу від втрат майна внаслідок стихійного лиха. Інші ризики будуть компенсовані запроектованими заходами.

8. Ресурсне забезпечення

Для реалізації цього підприємницького проекту необхідні виробничі ресурси, а саме основні засоби, сировина та працівники. Детальне обґрунтування потреби підприємства в сировині і основних засобах наведене в розділі "Виробничий план" там же вказано джерела їх отримання .

Розрахунок кількості працівників і суми їх посадових окладів наведений в розділі "Організаційний план" там же представлена організаційна схема підприємства.

Окрім виробничих ресурсів для функціонування фірма потребує і фінансові ресурси. Для функціонування проекту не вистачає 350 000 гривень. Цю суму планується одержати як банківський кредит під заставу власного майна і 15% річних. Схема розподілення кредитних коштів проста і диктується потребами запуску виробництва.

Для одержання банківського кредиту є необхідність складання офіційного договору, де вказуються всі умови фінансування, перелік майна під заставу, терміни кредитування і повернення інвестицій.

Повернення кредиту і відсотків за нього планується поступово, помісячно, на протязі 60місяців, з початком виплати через три місяці після його одержання.

Кредитні кошти і витрати на них гасяться за рахунок власних коштів, які залишаються у підприємства після розрахунків з державними органами.

9. Фінансовий план

Цей розділ бізнес-плану має узагальнити матеріали минулих частин та представити їх у вартісному виразі.

Для реалізації проекту необхідна кредитна сума 450 000грн. з бажаною ставкою 15% річних, під заставу майна, а також власні кошти необхідно використати гранично економно:

·           на річну орендну плату за приміщення - 18 000 грн;

·           на придбання основних фондів -20 800грн;

·           на придбання матеріалів - 218 452,8 грн;

·           на оплату праці-90 600грн;

·           на енерговитрати на технологічні цілі-24 000 грн;

·           на презентацію-150 грн;

·           на щомісячну рекламу -1 800 грн;

·           податки та відрахування в позабюджетні фонди- 33 069грн;

·           інші витрати-21 000 грн;

·           витрати на страхування виробничого приміщення і обладнання-10 000грн.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com