На головну    

 Проектування дренажів на базі креслень бази ДП - Будівництво

Зміст

Зміст. 1

1 Введення. 5

2.СПЕЦІАЛЬНИЙ РОЗДІЛ .. 9

2.1. Постановка завдання. 9

2.1.1 Загальні відомості. 9

2.1.2 Призначення і цілі створення системи. 9

2.1.3 Характеристика об'єкта автоматизації. 10

2.1.4 Функціональна частина проекту. 11

2.1.5 Вимоги до надійності. 13

2.1.6 Вимоги до видів забезпечення. 13

2.2. Технічний (робочий) проект. 14

2.2.1.Разработка і вибір алгоритмів, методів автоматизируемой діяльності. 14

2.2.2 Робота з графічною моделлю вихідного об'єкта проектування. 15

2.2.3 Створення тривимірної моделі. 15

2.2.4. Візуалізація вихідної моделі. 15

2.2.5. Інформаційне забезпечення. 15

2.2.6. Лінгвістичне забезпечення. 16

2.2.7.Організаціонное забезпечення. 18

2.2.8.Техніческое забезпечення. 19

2.2.9.Методіческое забезпечення. 20

2.3 Дренажі. 20

2.3.1.Общая частину. 20

2.3.2.Тіпи дренажів. 22

2.3.3.Матеріал дренажних труб. 24

2.3.4.Устойчівость дренажних труб до агресивного впливу підземних вод. 28

2.3.5.Ісходние дані для проектування дренажів. 29

2.3.6.Общіе умови вибору типу дренажу. 30

2.3.6.1Головной дренаж .. 32

2.3.6.2 Систематичний дренаж .. 36

2.3.6.3Кольцевой дренаж .. 37

2.3.6.4 Пристінний дренаж .. 39

2.3.6.5Пластовий дренаж .. 39

2.3.7 Дренаж підземних каналів. 41

2.3.8 Дренаж приямків і заглиблених частин підвальних приміщень. 42

2.3.9. Інші види дренажів. 43

2.3.10 Траса дренажу. 46

2.3.11 Поздовжній профіль дренажу. 46

2.3.12 Розстановка оглядових колодязів. 46

2.3.13 Пристрій випусків. 47

2.3.14 Сполучення дренажу з водостоком. 48

2.3.15 Дренірующіе конструкції і фільтри дренажів. 49

2.3.16 трубофільтри .. 51

2.3.17 Колодязі .. 51

2.3.18 Піщані призми .. 51

2.3.19 Колодязі-фільтри .. 51

2.3.20 Конструкція пластового дренажу. 52

3.АРХІТЕКТУРНО-планувальних РОЗДІЛ .. 56

3.1Об'ёмно-планувальне рішення ділянки забудови. 56

3.2 Об'ємно-планувальне рішення житлового будинку. 58

3.3. Опис конструктивних рішень. 58

4. РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ РОЗДІЛ .. 61

4.1 Розрахунок колектора. 61

4.1.1 Вихідні дані. 61

4.1.2 Тиск ґрунту в траншеї. 61

4.1.3 Коефіцієнт, враховує розвантаження труби грунтом пазух. 61

4.1.4 Коефіцієнт концентрації тиску в насипу. 62

4.1.5 Розрахункова наведена навантаження на трубу. 63

4.1.6 Розрахункова наведена навантаження від транспорту. 66

4.1.7 Розрахункова наведена навантаження від рідини. 66

4.1.8 Розрахункова наведена навантаження від власної ваги труби ... 67

4.1.9 Повна наведена навантаження. 68

4.1.10 Зусилля в трубі від основного срчетанія навантажень. 68

4.1.11 Геометричні характеристики поздовжнього перерізу. 68

4.1.11.1 Загальні дані армування. 68

4.1.11.2Площадь спіралной арматури. 69

4.1.11.3 Коефіцієнт поздовжнього армування. 69

4.1.11.4 Площа приведеного перерізу. 69

4.1.11.5 Статичний момент. 70

4.1.11.6 Відстань від внутрішньої грані до цента. 70

4.1.11.7 Момент інерції приведеного перерізу. 70

4.1.11.8 Момент опору приведеного перерізу. 70

4.1.12 Розрахунок на тріщиностійкість. 71

4.2 Розрахунок фундаменту. 71

4.2.1 Інженерно-геологічні умови. 72

4.2.2 Збір навантажень. 72

4.2.2.1 Постійні навантаження. 73

4.2.2.2 Тимчасові навантаження. 74

4.2.3 Розрахунок фундаменту. 74

4.2.3.1 Визначення глибини промерзання. 75

4.2.3.2 Вибір варіанту фундаменту. 75

4.2.3.3 Розрахунок фундаменту на природній основі. 80

5. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ .. 80

5.1 Календарний план. 80

5.2 Генеральний план організації будівельного майданчика. 82

5.3 Технологічна карта на уклажку дренажних труб. 82

5.3.1 Організація і технологія будівельного процесу. 85

5.3.2 Вказівки щодо виконання робіт в зимових умовах ... 85

5.3.4 Зведена відомість потреби в будівельних машинах і механізмів ... 87

Список використаних джерел .. 88

1. Введення

Слово «дренаж» походить від англійського дієслова «to drain», т. Е. «Відводити», що досить добре відповідає самому суті роботи дренажних пристроїв, що виконують функцію відводу (осушення) підземних вод з водонасиченого товщі по знову створюваним штучним підземним шляхах.

Для цього у водоносному пласту прокладають «канали-осушувачі», або «дрени», які безпосередньо відбирають (осушують) воду з грунту і підводять її до різного роду проводять (транспортуючим) пристроям, службовців для швидкого виведення дренажних вод в природні (ріки, озера , яри, моря і т. п.) або штучні (канали, ставки, водосховища, прийомні резервуари і т. д.) водоприймачі.

Таким чином, підземні дренажі являють собою особливого роду підземні споруди, які дозволяють штучно знижувати рівень підземних вод (осушувати водоносний пласт) на ділянках з підвищеним його положенням протягом тривалого часу (десятки років). У ряді випадків той же ефект може бути досягнутий перехопленням підземних вод підземним дренажем, прокладених по верхньої або нижньої (по потоку) кордоні дренируемой території.

Підземні дренажі призначені для поліпшення общесанітарних, агротехнічних і будівельних умов на промислових майданчиках та міських територіях, що характеризуються несприятливим (підвищеним) рівнем підземних вод, або для захисту від підтоплення розташованих на цих територіях підземних споруд і комунікацій.

Основна вимога до підземних дренажам при промисловому і міському будівництві, полягає в тому, щоб знижений в результаті їх дії рівень підземних вод розташовувався не вище певної глибини від поверхні землі, т. Е. Інакше кажучи, щоб була витримана так звана норма осушення.

Виходячи з общесанітарних вимог, глибина залягання підземних вод в умовах промислової і міської забудови повинна бути не менше 1,5 м від поверхні землі; ця глибина зазвичай відповідає і вимогам попередження пучения пильоватих і глинистих ґрунтів, службовців природним підставою для дорожніх покриттів міських вулиць і заводських проїздів. Для нормального розвитку та існування різних деревних і чагарникових порід також необхідно, щоб рівень підземних вод не залягав вище певної глибини, тому що в противному випадку їм загрожує загибель від вимокання. Ця глибина різна для різних порід: наприклад, для тополі вона становить приблизно 0,4 м, для сосни близько 1 м, для фруктових дерев 1-1,5 м і більше, що не виходить зазвичай за межі норми осушення, що призначається за санітарним вимогам .

Основними видами підземних споруд і комунікацій у містах і на промислових підприємствах, що потребують захисту від підтоплення підземними водами за допомогою підземного дренажу, є фундаменти і підвали будинків, тунелі та підземні галереї, теплофікаційні канали і т. П.

Для захисту зазначених споруд від підтоплення необхідно, щоб знижений рівень підземних вод розташовувався нижче їх підстав не менш ніж на 0,5 м.

Враховуючи реальні глибини залягання підземних споруд, середнє значення норми осушення для міст з багатоповерховою забудовою і великих промислових підприємств практично можна приймати рівним 3-3,5 м, а для невеликих міст і селищ (за відсутності підвалів і глибоких фундаментів) - 1,5 м .

Генеральний план є основним проектним документом, за яким ведеться забудова міських територій і промислових зон. Генеральні плани складають на основі топографічної підоснови і геодезичної зйомки. Рельєф місцевості зображують у горизонталях в абсолютних або відносних відмітках, що обчислюються від умовної нульової позначки. Cостав основного комплекту робочих креслень марки ГП (генеральний план) представлений в табл 1.

Таблиця 1.1 - Склад основного комплекту робочих креслень генерального плану

 Найменування креслення Масштаби зображення

 Генеральний план 1: 500; 1: 1000; 1: 5000

 План інженерних мереж, благоустрою території, 1: 500; 1: 1000

 Профілі планування:

 Горизонтальний 1: 500, 1: 1000, 1: 2000

 Вертикальний 1:50, 1: 100, 1: 200

На кресленнях генеральних планів умовними зображеннями показують розташування існуючих і проектованих будівель і споруд, дороги і т. П.

Перш ніж приступити до читання креслень генеральних планів забудови благоустрою територій, а також будівельних генеральних планів, необхідно познайомитися з умовними зображеннями і позначеннями елементів генерального плану.

Склад і правила оформлення робочих креслень генерального плану повинні відповідати вимогам ГОСТ 21.204-93 [1], а в частині зображення і позначення трубопровідних мереж - вимогам ГОСТ 21.604-82 (1992).

Масштаби зображень приймають по табл.1.1. Зображення на кресленнях комплекту, в основі яких лежить план території, виконують в однаковому масштабі.

Система відміток висот повинна відповідати системі відміток, прийнятій при топографічної зйомки.

На сьогоднішній день створено безліч професійних систем, орієнтованих на архітектурно-будівельне проектування, такі як AutoCAD, ArchiCAD. Однак жодна система не дозволяє нам повною мірою в атоматізірованном режимі проектування дренажів на базі креслень генеральних планів.

Розглянемо можливості цих професійних систем:

· ArchiCAD має можливість побудови тривимірної топографії ділянки з подальшим зображенням профілю, але тільки найпростішими примітивами і вручну.

· AutoCAD не має у своєму складі частин відповідають за автоматизацію проектування генеральних планів та мереж.

Підземний дренаж в промисловому і міському будівництві широко застосовують при освоєнні нових обводнених територій під забудову та при реконструкції вже забудованих.

Важливе значення мають і численні дрібні дренажні споруди, часто здійснювані на територіях діючих прімишленних підприємств, міст та інших населених пунктів у зв'язку з підйомом рівня грунтових вод.

Ефективність будь-якого підземного дренажу значною мірою залежить від того, наскільки він правильно запроектований і розрахований, а також від дотримання при його експлуатації нормальних умов роботи дренажу, передбачених проектом іув'язаних з місцевими гідрогеологічними та іншими особливостями дренируемой території.

2. Спеціальний розділ 2.1 Постановка завдання

2.1.1 Загальні відомості

Система, розроблена в дипломному проекті, носить назву: «Система по автоматизированности дренажів на кресленнях марки генерального плану». Надалі в даному документі цей програмний продукт скорочено буде називатися «Drenazh 2006».

Перелік документів, на підставі яких створюється пакет:

1. розпорядження декана факультету № 645

2. завдання на проектування,

3. СНиП 2.02.01-83 *. Підстави будівель і споруд / Держбуд СССР.-М .: Стройиздат, 1985.-40с.,

4. ГОСТ 539-80 (1997). Труби і муфти азбестоцементні напірні. Технічні умови.

5. ГОСТ 1839-80. Труби і муфти азбестоцементні для безнапірних трубопроводів. Технічні умови.

6. ГОСТ 25100-95. Грунти. Класифікація. -М.: МНТКС, 1996. -31с .; 6.

2.1.2 Призначення і цілі створення системи

Система "Drenazh 2006" призначена для автоматизації при проектуванні дренажів.

Система може використовуватися в навчальних цілях при курсовому і дипломному проектуванні.

Вихідними даними є:

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати