На головну    

Застосування індексації в автоматизованій кошторисної програмі SmetaWIZARD - Будівництво

Баранівський А .Г.

Викладач практичного курсу

«Кошторисна справа в будівництві»

Інституту прикладної автоматизації

і программированияПрименение індексації в автоматизованій кошторисної програмі SmetaWIZARD

В системі ціноутворення для визначення кошторисної вартості проведених робіт, при розрахунку кошторисів базисно-індексним і ресурсно-індексним методами і для розрахунків з виконання будівельно-монтажних робіт між замовниками і підрядними організаціями, використовується система поточних (прогнозних) індексів. Основне призначення індексів (або як їх ще просто називають коефіцієнтів) - облік чинника подорожчання вартості будівництва по відношенню до базового рівня. У нинішній системі ціноутворення індекси застосовуються до базисної кошторисної вартості 2000р., Визначеної за одиничними розцінками або по елементних нормам ресурсним методом з урахуванням базисної вартості ресурсів. Як правило, індекси формуються на будівельні, ремонтно-будівельні, монтажні, пусконалагоджувальні, іноді й на реставраційно-відновлювальні роботи.

Класифікувати індекси можна за різними ознаками і призначенням:

по вартісному рівню перерахунку:

l поточні (на момент складання кошторису або акта виконаних робіт);

l прогнозні;

по економічним складовим кошторисної вартості:

l індекси до елементів прямих витрат (до оплати праці робітників, вартості експлуатації будівельних машин і механізмів, до вартості матеріалів, виробів, конструкцій, обладнання);

l до загальної вартості будівельно-монтажних робіт (індекси перерахунку СМР);

l до спеціальних статтях витрат і елементам кошторисної вартості (наприклад, індекси за проектним і дослідницьким роботам);

за видами будівництва, об'єктам, комплексам і видам робіт:

l на нове будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт та реставрацію і т.д.

l по будівлям і спорудам (житлові будинки, школи, зовнішні мережі, дороги і т.д.);

l за видами робіт (земляні роботи, стрічкові фундаменти, пальові роботи і т.д.) .

Для перерахунку базисної вартості в поточні (прогнозні) ціни можуть застосовуватися індекси:

l до статей прямих витрат (на комплекс або за видами будівельно-монтажних робіт)

l до підсумків прямих витрат або повної кошторисної вартості (за видами будівельно-монтажних робіт, а також за галузями народного господарства).

З появою у світ автоматизованих кошторисних програм процес індексації доведений до автоматизму. Однією з таких програм є SmetaWIZARD, розроблена Компанією ЗАТ «Візардсофт». Значення індексів закладені для кожної розцінки в наявний кошторисно-нормативній базі, тому при додаванні її в форму локального кошторису немає необхідності їх ручного введення.

Значення підбираються індексів залежать від дати, яку вибирає сметчик (даний параметр в ПП SmetaWIZARD носить назву «дата прив'язки цін») і від обраного регіону для територіальної кошторисно-нормативної бази, так для СНБ ТЕР МО вибирається регіон 50 (вибраний параметр означатиме, що до розцінок застосовуватимуться індекси для регіону Московська обл.)

Найбільшою точності і правильного відображення структури поточної кошторисної вартості дозволяють досягти індекси до елементів прямих витрат за видами робіт. Однак різні регіони розраховують індекси по різному, наприклад одні розробляють значення індексів на всі види робіт, другі розробляють на кожен вид робіт, треті для кожної окремо взятої розцінки. Незважаючи на те, що застосування базисного індексного методу вважається найбільш поширеним, нерідко суперечки між замовником і підрядником виникають через значний застосовуваних індексів. Безумовно будь індекс є усередненим розрахунковим значенням і не завжди відповідає конкретним умовам. В таких випадках спір може бути вирішено домовленістю про застосування індивідуальних індексів, розрахованих на підставі конкретних кошторисів (актів) по даному об'єкту. Методика розрахунку індивідуальних індексів із застосуванням автоматизованих кошторисних програм стала ще простіше і швидше. Програмний продукт SmetaWIZARD дозволяє це зробити всього в три етапи:

1. З кошторису (або акта виконаних робіт) програма автоматично робить вибірку основних (ціноутворюючих) матеріалів в об'ємному співвідношенні. Для цього на локальний кошторис (акт виконаних робіт) необхідно створити форму «Розрахунок фактичного індексу на матеріали».

2. Після введення фактичної вартості для кожного матеріалу програма SmetaWIZARD, шляхом порівняння їх з базисними, виводить середній індивідуальний індекс, який поширюється на всі матеріали, як основні, так і допоміжні.

3. Отриманий індекс необхідно ввести в локальному кошторисі (акті) навпроти статті матеріальні ресурси.

Практика показує, що індивідуальні індекси застосовуються при спеціалізованих видах будівництва і при реалізації унікальних проектів. Тому при виробництві типових видів робіт зазвичай користуються готовими індексами за статтями витрат, розробленими федеральним центром або регіональними центрами з ціноутворення в будівництві.

© 8ref.com - українські реферати