На головну

 Складання бізнес-плану ательє - Підприємництво

Додаток

Анкета

1) Вкажіть Ваш пол:

Чоловіча Жіноча

2) Вкажіть до якої вікової групи Ви ставитеся:

від 14 до 25 понад 45

від 45 до 45

3) Одяг якого стилю Ви віддаєте перевагу?

Класичного Романтичного

Спортивного авангардного

4) Ваша освіта?

Неповна середня Неповна вища

Повна середня Повна вища

Повний професійне

5) До якої категорії громадян за рівнем доходів Ви можете себе віднести?

До 4000 руб. понад 10 000 руб.

від 4 000 до 10 000 руб.

6) Купили б Ви пропоновану модель?

Так Ні

7) Які якісні характеристики в одязі Вас приваблюють?

Відповідність Вашому стилю Відповідність напрямку моди

Якість виготовлення Зручність в експлуатації

Таблиця Д.2.1

Сильні і слабкі сторони товару

 Постановка питання

 Сильні сторони

 Слабкі сторони

 1 2 3

 1) Чи можете Ви визначити той сегмент ринку, на якому орієнтована Ваша продукція продукція орієнтована на дівчат до 25 років середнього достатку Замовляють вироби через досить довгий термін від першого замовлення, у зв'язку з довгим накопиченням коштів на оплату послуги

 2) Вивчено чи Вами запити Ваших клієнтів Вироби виготовляються з урахуванням вимог, наданих клієнтом

 Замовник не завжди може оцінити свою фігуру з боку

 3) Які переваги надає Ваша продукція клієнтам? Виготовляється з врахування індивідуальних особливостей фігури людини

 Не завжди ультрамодний підійде для фігури зі значними відхиленнями від типової

 4) Чи можете Ви ефективно довести продукцію до тих споживачів, на яких вона орієнтована? Постійно проводяться рекламні акції з просування товару на ринку

 Не доступні дорогі види реклами. Реклама по телевізору використовується не часто.

 Продовження таблиці П.2

 1 2 3

 5) Чи може Ваша продукція успішно конкурувати з продукцією інших виробників у відношенні:

 - Якості;

 - Ціни;

 - Стимулювання попиту;

 - Місця розповсюдження

 Продукція конкурує з аналогічними товарами у конкурентів. Пропонуються якісні товари за порівняно невисокою ціною.

 - Сезонне зниження ціни на товар.

 - Товар поширюється в центральних магазинах

 - Собівартість продукції дорожче вартості ринкового ширвжитку.

 - Сезонне зниження цін

 6) Чи є у Вас ідеї щодо нових видів продукції? Ведеться постійна розробка нових моделей відповідно до напрямів моди Розробка нових моделей вимагає додаткових матеріальних витрат

 7) Чи проводите Ви регулярну модифікацію Вашої продукції відповідно до запитів клієнтів? Вносяться коректування з урахуванням вимоги клієнтів Потрібно витрачати додатковий час на проведення примірок і коригувань.

 8) Чи можливо копіювання Вашої продукції конкурентами? Фірмова обробка, маркування підтверджує справжність товару Можливі дешеві підробки

 9) Чи відстежуєте Ви скарги покупців? Існує книга скарг

Таблиця Д.3.1

Оцінка конкурентоспроможності проектованих моделей

 Критерії конкурентоспроможності Модель Конкуренти

 А Б

 1 2 3 4

 1) Комплексні параметри моделі

 - Параметри призначення (вид одягу, відповідність функціям) 8. 8 липня

 - Ергономічні параметри (відповідність типу тканин характером одягу, відповідність кліматичних умов і т. П.) 9 9 8

 - Конструктивні параметри (багатофункціональність, зручність в шкарпетці, унікальність, універсалізм і т. П.) 9. 10 8

 - Естетичні параметри (Відповідність моделі напрямку моди, відповідність зовнішнім даним замовника, цілісність композиції, колірне рішення) 10 7 вересня

 2) Якість моделі (якість використовуваних тканин, якість виготовлення моделі, застосування сучасних методів обробки і т. П.) 9. 10 Серпня

 3) Якість обслуговування (терміни виконання замовлень, безвідмовність в прийомі замовлення і т. П.) 10 10 серпня

 4) Економічні параметри (варіанти розрахунків із замовниками, використання системи знижок, ціна на виріб, наявність реклами і т. П.) 9. 7 вересня

 Разом: 64 65 63

Таблиця П.4.1.

Графік рекламних заходів

 Засоби реклами Місяці Вартість реклами

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 Газета - - 300 300 - - - 300 300 300 300 - 1 800

 Телебачення - 5000 - - - - - - 5000 - - - 10 000

 Радіо - - 2000 - - - - 2000 - - 2000 - 6000

 Буклети, календарі - - - - - 400 - - - 4000 - - 800

 Разом: - 5000 2300 300 - 400 - 2300 5300 700 2300 - 18600

Таблиця П. 5.2.

Фонд робочого часу на планований рік (2002)

 Місяць Всього днів у році В тому числі Примітка

 Вихідних і праз.дней Робочих

 1 2 3 4 травень

 31 січня 20 листопада Тривалість чергової відпустки і його вид (за змінним графіком)

 28 лютого 19 вересня

 31 березня 20 листопада

 I квартал 90 31 59

 30 квітня 22 серпня

 31 травня 20 листопада

 30 червня 19 листопада

 II квартал 91 30 61

 31 липня 23 серпня

 31 серпня 22 вересня

 30 вересня 21 вересня

 III квартал 92 26 66

 31 жовтня 23 серпня

 30 листопада 20 жовтня

 31 грудня 21 жовтня

 IV квартал 92 28 64

 Разом за рік: 365115250

Таблиця п.5.3

Розрахунок вартості 1 нормо-години

 Найменування статей витрат Формула розрахунку сум витрат Сума витрат, руб.

 1 2 3

 1) Основна заробітна плата произв. робочих

 З о = З оз * У з + З оп * У п

 З о = 25,03 * 0,13 + 21,04 * 0,87 21,55

 2) Додаткова заробітна плата

 З д = З о * 0,08

 З д = 21,55 * 0,08 1,72

 3) Непрямі витрати

 З о * 0,6 = 21,55 * 0,6 12,93

 4) Виробнича собівартість

 З пр = З о + З д * До осв.расх

 З пр = 21,55 + 1,72 + 12,93 36,2

 5) Позавиробничі (комерційні) витрати

 До р = З пр * 0,03

 До р = 36,2 * 0,03 1,09

 6) Повна собівартість

 З підлогу = З о + З д + К ос.расх + С пр + К пр

 З підлогу = 21,55 + 1,72 + 12,93 + 36,2 + 1,09 73,49

 7) Прибуток

 П = С підлогу * 0,03

 П = 73,49 * 0,03 22,05

 8) Вартість 1 нормо-години

 Ст 1н.ч = С підлогу + П

 Ст 1н.ч = 73,49 + 22,05 95,54

Таблиця п.5.4

Баланс робочого часу одного робітника на 2002 р

 № п / п Показник План на 2002 р

 в днях в годинах у%

 1 2 3 4 травень

 1 Календарний фонд часу 365

 2 Кількість вихідних і святкових днів 115

 3 Номінальний фонд робочого часу 250 2000 100

 4 Чи не виходи на роботу

 - Чергові відпустки 24192 9,6

 - Не вихід через хворобу 24 березня 1,2

 - Відпустка у зв'язку з пологами 24 березня 1,2

 - Відпустка учням 24 березня 1,2

 - Виконання державних і громадських обов'язків 16 лютого 0,8

 5 Кількість днів невиходу на роботу 35280 14,0

 6 Число робочих днів у році (Е) 215 1720 86,0

 7 Втрати часу всередині робочого дня

 - Перерви в роботі годуючих матерів

 2 0,11

 - Пільгові години підліткам

 2 0,11

 8 Корисний фонд робочого часу

 1716 99,8

Таблиця П.5.8

Угруповання витрат по проектованого виробу

 Види витрат Формула розрахунку Сума витрат, руб.

 На одиницю На обсяг

 1 2 3 4

 Умовно-змінні витрати

 1. Сировина і матеріали З таблиці 1. 21,05 20 576,38

 2. Основна заробітна плата виробничих робітників

 З о = Ф ч * районний коефіцієнт

 З о = 827986,4 * 1,15 974,1 952 184,36

 3. Додаткова заробітна плата виробничих робітників

 116,89 114 262,12

 Умовно-постійні витрати

 4. Витрати на підготовку і освоєння виробництва

 З о * Питома вага видатків на підготовку і освоєння виробництва 48,72 47 609,22

 5. Загальновиробничі витрати

 З о * Питома вага загальногосподарських витрат

 6. Загальногосподарські витрати

 З о * Питома вага загальногосподарських витрат

 7. Комерційні витрати

 З пр * (0,01-0,03)

 8. Разом витрат

 З підлогу = З пр + К ом.расх

Таблиця п.5.9

Основні техніко-економічні показники

 Найменування показника Одиниця виміру Величина показника

 1 2 3

 1. Обсяг виробництва і реалізації крб. 1721 182,0

 2. Чисельність персоналу, всього - у тому числі робітників основного виробництва Чол. 18

 3. Середньорічна виробіток на одного робітника Руб. 156 471,09

 4. Середньорічна виробіток на одного працюючого Руб. 191 242,44

 5. Річний фонд оплати праці крб. 827 986,4

 6. Середньорічна заробітна плата на одного робітника Руб. 43 327,49

 7. Середньорічна заробітна плат анна одного працюючого Руб. 52 955,8

 8. Прибуток від реалізації Руб. 209 248,8

 9. Єдиний податок на поставлений дохід крб. 51 840,0

 10. Чистий прибуток крб. 157 408,8

 11. Витрати на один карбованець реалізації Руб. ******

 12. Рентабельність% 12,84

37

Анотація

Курсова робота з теми: «Складання бізнес-плану ательє» містить такі розділи, як: обща характеристика підприємства та продукції, аналіз ринку конкурентів, план маркетингової діяльності, виробничого плану та фінансового плану. Пояснювальна записка складається з 75 аркушів, 13 таблиць і 11 додатків. У цій роботі 1 рисунок, 1 анкета. Включає 16 найменувань бібліографічного списку.

Зміст

Введення 4

1. Резюме 5

2. загальна характеристика підприємства та продукції 6

3. Аналіз ринку та основних конкурентів 8

3.1. Опис ринкової кон'юнктури 8

3.2. Вибір ринкового сегмента 9

3.3. Аналіз конкурентоспроможності пропонованої моделі. 9

4. План маркетингової діяльності 11

5. Виробничий план 14

5.1. Розрахунок виробничої програми ательє 14

5.2 Розрахунок чисельності працюючих і фонду оплати праці 20

5.3. Розрахунок величини витрат при наданні послуг. 28

6. Фінансовий план 30

Висновок 35

Бібліографічний список 36

Введення

Планування та прогнозування є найважливішими складовими частинами управління підприємством, і без них навряд чи можлива успішна робота підприємства. Вони дозволяють: передбачити перспективу розвитку підприємства на майбутнє; більш раціонально використовувати всі ресурси підприємства; уникнути ризику банкрутства; більш цілеспрямовано і ефективно проводити науково технічну політику на підприємстві; своєчасно оновлювати і модернізувати продукцію, що випускається і підвищувати її якість відповідно до ко?юнктурой ринку; підвищувати ефективність виробництва і покращувати фінансовий стан предпріятія.1. Резюме

- Основні напрямки діяльності підприємства: пошиття та ремонт швейних виробів

- Основні характеристики продукції та її переваги на ринку: Д / С пальто виготовляється з відповідниками з особливостями фігури замовника та напрямками моди. Висока якість виготовлення за невисокою ціною. Фірмова упаковка.

- Основні заходи, що здійснюються для забезпечення конкурентоспроможності ательє: підвищення якості продукції, рекламні заходи, зниження ціни на послуги, якісне обслуговування.

- Цільові ринки і місце підприємства на цих ринках:

Забезпечення конкурентних позицій цільових ринків, збалансованість із загальним ринком споживчих товарів.

- Основні цілі підприємства: збільшення обсягу продажів, отримання прибутку, збільшення частки продукції підприємства на існуючому ринку, захоплення нових ринків.

- Економічне обгрунтування проекту і ефективність проекту:

Обсяг виробництва та реалізації послуг склав 1721 182,0 руб. Прибуток від реалізації 209 248,8 руб. Чистий прибуток склав 157 408,8 руб. Рентабельність 13,84%. Витрати на один карбованець реалізації 0,88 крб.2. загальна характеристика підприємства та продукції

У цій главі містяться такі відомості:

Найменування підприємства, його юридична адреса: ТОВ «Ірина», 644099 р Омськ, вул. Леніна, 18.

Товариство з обмеженою відповідальністю засновано трьома особами, статутний капітал розділений на три частки, розміри яких визначені установчими документами. Учасники товариства з обмеженою відповідальністю відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості внесених ними вкладів.

Установчими документами товариства з обмеженою відповідальністю є установчий договір, підписаний його засновниками, і затверджений ними статут.

Розмір статутного капіталу товариства визначений у розмірі 10 000 рублів.

Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складений з вартості вкладів його учасників.

Статутний фонд підприємства утворений за рахунок внесків засновників: Сальниковой І. А. - 40%, Сидорової О. Н. - 30% і Петрова Ю. В. - 30%.

Основний вид діяльності підприємства - виготовлення швейних виробів.

Основні відомості про продукт:

Проектоване Д / С пальто застосовується в повсякденному носінні в холодну пору року (вічна, осінь).

Захищає тіло людини від зовнішніх впливів (холодного повітря, вітру), виконує естетичні функції (виявляє особливості фігури, приховує недоліки). Зручно в повсякденному використанні.

При виготовленні вироби використовується фірмова обробка, етикетки з назвою фірми. На упаковках друкується фірмова символіка з назвою фірми, адресою та телефоном.

Планована до виробництва послуга відповідає рядом переваг: висока якість товару, швидкість виготовлення, відповідність розмірним ознаками тіла людини.

Сильні і слабкі сторони товару представлені в додатку таблиці П 2.1.3. Аналіз ринку та основних конкурентів

У цьому розділі приділено увагу наступним питанням:

- Опис ринкової кон'юнктури;

- Визначення розмірів (ємності) ринку;

- Ступінь насиченості ринку;

- Вибір ринкового сегмента;

- Аналіз конкурентоспроможності пропонованого продукту;

- Оцінка основних конкурентов.3.1. Опис ринкової кон'юнктури

Ко?юнктура ринку виявляє вплив об'єктивних чинників на стан ринку і виявляє заходів для повного задоволення попиту населення в товарах і послугах з урахуванням наявних у виробника ресурсів.

Для сучасного ринку властиві: постійне оновлення та підвищення якості виробленої продукції, поповнення товарного асортименту, задоволення купівельного попиту і конкуренція. Ринок проявляє інтерес до будь-яких нововведень, новими вважаються товари, що не мають аналогів.

Потреба в товарах визначається економічним і соціальним рівнем людей, а також культурними, географічними, історичними та іншими факторами.

Ринок покупця обумовлюється наявністю широкого асортименту товарів, які випускаються різними виробниками. Це породжує конкуренцію між продавцями товарів, що задовольняють одні й ті ж запити покупців. Покупець вибирає для себе товар більш вищої якості за порівняно низькою ціною. З переходом до ринку все більше приділяється увага до якості продукції.

Кожен товар функціонує на ринку певний час. Рано чи пізно він витісняється з ринку іншими більш досконалим і новим. Тому випускаються вироби повинні відповідати напрямку моди, науково технічному прогресу.

У країні інфляція з постійно зростаючими цінами на продукти харчування, товари і послуги. Однак матеріальний рівень життя населення порівняно із зростанням цін залишається на колишньому рівні. Населення не здатне платити високі ціни за пропоновані послуги.

Вивчення споживчого вибору покупців і їх переваг дозволяє досягти певної корисності товара.3.2. Вибір ринкового сегмента

Усередині кожного ринку існують групи клієнтів з подібними характеристиками, які різною мірою зацікавлені в наших товарах і послугах. Ці групи сегментів називаються сегментами ринку.

Для виявлення «своїх» потенційних клієнтів, вибирається той сегмент, якому цей комплекс підходить найбільше.

Сегментування допомагає знайти свою ділянку ринку, на якому можна проявити себе якнайкраще. Маючи в своєму розпорядженні докладною характеристикою клієнтів ми дізнаємося що їм потрібно запропонувати, за якою ціною, яку вибрати рекламу.3.3. Аналіз конкурентоспроможності пропонованої моделі.

Після визначення цільових ринків слід знайомство з конкурентами займаються діяльністю подібної з нашою.

При виході на конкретний ринок товарів і послуг виробник обов'язково стикається з конкурентами, що пропонують аналогічні товари та послуги.

Проводиться оцінка основних конкурентів. Мета - навчитися переймати позитивний у конкурентів і уникати їх помилок.

Після виявлення двох основних конкурентів проводиться аналіз переваг і недоліків проектованої послуги в порівнянні з аналогами. Критерії оцінки конкурентоспроможності наведені в таблиці Д.3.1.

Сумарне число балів, набрана пропонованої моделлю, склало 64 бали. Сума балів, набраних найсильнішим конкурентом, дорівнює 65, тоді втрати від конкуренції складуть:

64 * 100 / 65-100 = - 1,5%

Місткість ринку визначається за формулою:

, (1)

де V- місткість ринку;

Q - чисельність споживачів;

C - інтенсивність (кількість) покупок за певний період часу;

P - середня вартість покупки;

D - виграш або втрата частки ринку в результаті конкуренції;

S - витрати по сегментації ринку.

Чисельність споживачів для визначення ємності ринку знаходиться на підставі даних проведеного раніше анкетування.

Основними споживачами проектованого жіночого демісезонного пальто спортивного стилю є молоді дівчата віком до 25 років, які мають середній рівень доходу (від 4000 до 10 000 руб. На місяць). У місті Омську проживає 1,5 млн. Осіб, з них жінки складають близько 60%, а молодих дівчат до 25 років приблизно 27% всіх жінок:

1,5 * 0,6 * 0,27 = 0,243 млн. (Молодих дівчат).

З 243 000 молодих дівчат 60% мають дохід у межах 4 000-10 000 руб. в місяць. У виділеному сегменті молодих дівчат, які віддають перевагу спортивному стилю приблизно 25%. Об'єктивно, згідно зі статистичними даними, можуть звернути увагу і купити модель тільки 20% споживачів в обраному сегменті.

Чисельність споживачів складе:

Q = 243000 * 0,6 * 0,2 * 0,25 = 7290 чоловік.

Інтенсивність покупок моделей одягу спортивного стилю в рік складає 4 вироби (C), середньою вартістю (P) 2 000 рублів.

Програш від дії конкурентів склав d = -1,5%.

Витрати по сегментації ринку являють собою витрати по проведенні. Маркетингового дослідження і складають S = 600 рублів.

Ємність ринкового сегменту дорівнює:

G = 7 290 * 4 * 2000 * (1-1,5 / 100) -600 = 57 445 800 (крб.) 4. План маркетингової діяльності

Розділ бізнес-плану включає в себе:

- Вибір системи розповсюдження товару;

-. Аналіз цінової політики та методи ціноутворення;

- Реклама;

- Організація післяпродажного обслуговування;

- Формування громадської думки.

Підприємства сервісу в даний час мають бути орієнтовані на маркетинг, оскільки в ринковій економіці головну цінність представляє маркетингова діяльність і збут виробів (послуг). Вироби (послуги) є найбільш важливим складової маркетингової політики підприємства, поряд з урахуванням запитів потенційних клієнтів і орієнтації на імідж торгової марки.

Одне з найважливіших завдань сфери обслуговування полягає в якнайшвидшій ліквідації дефіциту на послуги (виріб). Крім того, необхідно формувати попит і на нові види послуг.

Жорстка ринкова конкуренція, постійно зростаючі вимоги споживача змушують підприємства сервісу постійно створювати нові зразки продукції (послуг) з урахуванням тенденції моди.

Важливим елементом плану маркетингу є схема розповсюдження товарів (організація каналів збуту). Канал збуту - шлях, по якому товари рухаються від виробника до споживачів. Наближенням товару до кінцевого споживача займаються посередники. При однорівневому каналі зазвичай буває роздрібний продавець.

Ціна відіграє важливу роль в оцінці можливості збуту виробів і послуг. Ціна - це засіб боротьби за клієнта. Вона багато в чому визначається співвідношенням попиту і пропозиції на ринку. В даний час в ціновій політиці великого значення набувають функціональні особливості виробів (послуг), тобто зручності (користь), яку вони здатні забезпечити. Ці показники відіграють чільну роль. Тому найважливіша проблема - це встановлення правильної ціни на послугу з урахуванням цінових і нецінових факторів.

Ціна може встановлюватися трьома методами:

- Встановлення ціни за рахунок прибавки до сумарних витрат певної націнки;

- Встановлення ціни з урахуванням попиту на послугу;

- Встановлення ціни виходячи з рівня цін у конкурентів.

Дуже важливим завданням маркетингу послуг є просування послуги на ринок, під яким розуміється сукупність заходів щодо інформування потенційних клієнтів про достоїнства (користь) послуг і стимулювання бажання придбати ці послуги.

Стимулювання збуту - це різноманітні дії, що сприяють вчиненню покупки. До них належать стимулювання:

- Споживачів;

- Сфери торгівлі;

- Торгового персоналу фірми.

На підприємстві сервісу використовуються різні способи залучення клієнтів:

Постійні (регулярні) рекламні повідомлення в ЗМІ, випуск друкованої рекламної продукції (довідники, буклети, календарі, фото в газетах) і т. Д.

За допомогою цих заходів визначається цільова аудиторія і її бажана реакція на пропоновані послуги.

Післяпродажний сервіс поділяється на гарантійний і після гарантійний сервіс.

Гарантійне зобов'язання - це документальне поручительство (гарантія) фірми-виробника товару за виконання його гарантійний термін зобов'язань з обслуговування покупців придбали цей товар. Гарантійне зобов'язання покликане підтвердити покупцю умови якісного післяпродажного обслуговування придбаного товару з боку виробника.

Так само покупцеві разом з придбаним товаром видаються експлуатаційні інструкції. Інструкції включають в себе інформацію про догляд за виробом, його чищенні, пранні, прасуванні і т. Д.

Ретельно розроблені інструкції підвищують рівень експлуатації товару, а, отже, підвищують і якість самого товару.

Формування громадської думки здійснюється шляхом виступи керівників на презентаціях, прес-конференціях, ярмарках і т. Д.

Графік рекламних заходів представлений у вигляді таблиці в додатку Таблиця П.4.1.

Мета рекламної компанії - доведення до більшого числа потенційних покупців інформації про изготавливаемом продукті.

Рекламна компанія спрямована на молодих дівчат 25 років, які віддають перевагу спортивному стилю.

Поширення реклами буде проходити в основному ряду через засоби масової інформації: газета, радіо, телебачення. Також будуть замовлятися в друкарні випуск буклетів та календарів для розповсюдження між клієнтами.

Друк оголошення в газеті - порівняно недорога реклама в порівнянні з рекламою на телебаченні і на радіо. Обрана для реклами газета спрямована на молодіжну аудиторію. Оголошення даються перед початком сезону на виготовлення якого або асортименту.

Реклама на радіо дається в денний час, коли потенційні клієнти на роботі, так як радіо слухають в основному на роботі. Телевізійна реклама навпаки розрахована на вечірній час, коли клієнти вже повернулися додому і приступили до перегляду вечірніх новин і телесеріалів.

Витрати на рекламну компанію не перевищують 3% від обсягу реалізації, тому використання реклами з метою залучення клієнтів приносить ефективність.

5. Виробничий план

У цій главі визначається виробнича програма ательє, потреба в персоналі та заробітній платі, здійснюється вибір і характеристика застосовуваного обладнання, дається докладний опис виробничого процесу.

Виробничий процес - сукупність всіх дій людей і знарядь праці, необхідних для виготовлення продукції всередині підприємства.

Схема виробничих потоків представлена ??в додатку 5.1. На цій схемі показаний процес виготовлення виробу. Одним з найважливіших заходів у даному процесі є впровадження комплексної системи управління якістю побутової послуги. При виготовленні послуг буде застосовуватися технічний контроль.

У швейній промисловості зазвичай застосовується суцільний контроль. І залежно від характеру виробничого процесу контроль буде інспекційним. Його проводить вибірково постійно діюча в ательє комісія з якості. Це входить в обов'язки конструктора-технолога.

У процесі обробки виріб порівнюється з нормативами і ГОСТами, загальними технічними умовами, відповідні виготовляти вироби. Вироби виготовляються відповідно до прогресивної технологією виготовлення одягу за індивідуальними замовленнями населення.

Підприємство планується розмістити поблизу центральних вулиць, по яких буде переміщатися основний потік людей. Дане розміщення забезпечить більший приплив клієнтів, здатних заплатити за замовлення більш високу ціну, якби вони одягалися в ательє, розташованому в спальному районі міста.

Обрана бригада малої потужності, що працює без поділу праці. Один закрійник обслуговує вісім портних.5.1. Розрахунок виробничої програми ательє

Вихідні дані для розрахунку обсягу виробництва:

- Фонд робочого часу на планований рік;

- Режим роботи підприємства в одну зміну;

- Вартість виготовлення виробу.

Такт процесу розраховується за формулою (2):

, (2)

де- такт процесу, год;

Тсм- тривалість робочої зміни, год;

М - випуск виробів за зміну, шт.

Випуск виробів за зміну визначається за формулою (3):

, (3)

де Ч - чисельність робітників у бригаді, чол.

Тср.взв- середньозважена витрата часу на виготовлення проектованого умовного виробу.

Такт процесу :, (4)

де Тср- середня витрата часу на пошиття вироби, ч.

Тср- середня витрата часу на пошиття виробу складається з витрат часу на пошиття і розкрій мінімальної складності і витрат часу на пошиття і розкрій ускладнюючих елементів.

Мінімальна зарплата часу на пошиття жіночого Д / С пальто склала 14,0 годин. Мінімальна витрата часу на пошиття одного ускладнює елемента дорівнює 1,0 год. Мінімальна витрата часу на розкрій 1 умовного елемента становить 0,1 ч. Кількість ускладнюючих елементів в изготавливаемом виробі - 2 штуки.

Тоді середня витрата часу на пошиття одного пальто складе:

ТСР = 14,0 + 2,23 + 2 * 1,0 + 2 * 0,1 = 18,43 (годину.)

(Год.) З формули (4)

(Штук)

(Год.)

Розрахунок виробничої програми ательє представлений в таблиці 5.1

Таблиця 5.1

Розрахунок обсягу виробництва і реалізації послуг на 2002 р

 Процес виробництва і асортимент послуг Кількість Випуск в натуральному вираженні СР вартість послуг, руб. Рік. обсяг у грошовому вираженні, руб.

 Змін Раб. днів у році У зміну У день У рік

 1 2 3 4 5 6 7 8

 Виготовлення виробу (кравці, що працюють без поділу праці)

 - Пальто зимове

 - Пальто Д / С 1 250 3,91 3,91 977,5 1760,8 1721182,0

 - Жакет

 - Спідниця

 - Куртка

 - Сукня

 - Блузка

Кількість робочих днів у році береться з фонду робочого часу.

Обсяг виробництва в натуральному вираженні розраховується за формулою:

Пн = Всм * Др * Ксм, (5)

де Пн- виробнича програма в натуральному вираженні;

Др- кількість робочих днів у році;

Ксм- коефіцієнт змінності;

Всм- випуск виробів за зміну, який визначиться за формулою (6):

, (6)

де R - тривалість зміни, год;

Ч - кількість робітників у бригаді, чол .;

Т - трудомісткість виготовлення виробу, ч

(Шт.)

Пн = 3,91 * 250 * 1 = 977,5 (шт.)

Середня вартість послуги розраховується виходячи з вартості 1 нормо-години і запроектованих витрат часу за формулою (7):

Стислі = Ст1.н-ч * Тзаг, (7)

де Стусл- вартість послуг, руб .;

Ст1.н-ч- вартість однієї нормо-години, руб .;

Т - час на виготовлення виробу, (ч.) (Включає витрати часу на розкрій, підготовку до примірці, дошів після примірки, СОТ, роботи на виносному обладнанні)

Для визначення витрат часу одного нормо-години складається калькуляція витрат на 1 нормо-годину по вартості витрат, розрахунки представлені в таблиці п.5.3.

Пояснення до заповнення таблиці. 1) Розрахунок витрат за статтею «Основна заробітна плата виробничих робітників» (Зо) включає в себе основну заробітну плату закрійників (ЗОЗ) та кравців (Зоп):

ЗОЗ = СТЗ * Кд, (8)

Зоп = Стср * Кд, (9)

де СТЗІ Стср- годинні тарифні ставки закрійників і кравців бригади;

КД- коефіцієнт доплат до годинного фонду: для закрійників першої категорії дорівнює 1,71; для кравців першої категорії дорівнює 1,67.

Годинні тарифні ставки закрійників і кравців (СТЗ, Стп) розраховуються за формулами:

СТЗ = Ст1 * ТКЗ (10)

Стп = Ст1 * ТКср, (11)

де Ст1- годинна тарифна ставка першого розряду, яка розраховується множенням тарифної ставки при мінімальній заробітній платі, встановленої на підприємстві 1000 руб. на коефіцієнт першого розряду.

ТКз- тарифний коефіцієнт закрійника (шостого розряду).

ТКср- середній тарифний коефіцієнт бригади.

Годинна тарифна ставка першого розряду визначається діленням мінімальної заробітної плати, встановленої на підприємстві на середню кількість робочих годин у місяці. Середньомісячна кількість робочих годин у місяці склало 166,6 год, при мінімальній заробітній платі 1000,0 рублів, тоді мінімальна годинна тарифна ставка складе: 1000 / 1666,6 = 6,0. Середня кількість годин у місяці визначено діленням номінального фонду робочого часу відповідного року на кількість місяців році.

Середній тарифний коефіцієнт бригади залежить від розряду робіт і розраховується за формулою:

ТКср = ТКм.р + (ТКб.р-ТКм.р) * (Рср-Рм) (12)

де ТКм.р, ТКб.р- тарифні коефіцієнти менших і більших цілочисельних розрядів, між якими знаходиться середній розряд

Рср- середній розряд

Рм- менший розряд, відповідає меншому з двох суміжних тарифних коефіцієнтів, між якими знаходиться середній тарифний коефіцієнт.

Середній розряд визначається за формулою:

, (13)

де Кср- середній тарифний коефіцієнт;

Км- менший з двох суміжних коефіцієнтів, між якими знаходиться середній тарифний коефіцієнт.

Бригада складається з 9 чоловік, з них 1 - закрійник 6-го розряду.

4 людини - 5 розряду; 3 людини - 4 розряду, 1 людина = - 6-го розряду: кравці.

ТКср = 1,91 + (2,44-1,91) * (4,36-4) = 1,91 + 0,53 * 0,36 = 2,10

Стзакр = 6,0 * 2,44 = 14,64 (грн.)

Стпорт = 6,0 * 2,10 = 12,6 (грн.)

ЗОЗ = 14,64 * 1,71 = 25,03 (грн.)

Зопорт = 12,6 * 1,67 = 21,04 (грн.)

1) Основна заробітна плата виробничих робітників знаходиться за формулою:

Зо = ЗОЗ * Уз + Зоп * Уп, (14)

де Уз, Уп- питома вага робіт виконаних закрійником і кравцем.

Зо = 25,03 * 0,13 + 21,04 * 0,87 = 3,25 + 18,3 = 21,55 (грн.)

2) Витрати за статтею «Додаткова заробітна плата виробничих робітників» за 1 нормо-годину визначається за формулою:

, (15)

де Зд- додаткова заробітна плата, руб.

Пзд- процентне вираження додаткової заробітної плати, яка береться за діючими нормативами підприємства.

(Грн.)

Непрямі витрати включають в себе витрати на підготовку і освоєння виробництва, загальновиробничі і загальногосподарські витрати і становлять 60% від основної заробітної плати:

Коср = Зо * 0,6 = 21,55 * 0,6 = 12,93 (грн.)

4) Виробнича собівартість включає в себе витрати з 1-ої по третій статті.

Спр = Зо + Зд + Коср = 21,55 + 1,72 + 12,93 = 36,2 (грн.)

5) Стаття «Комерційні витрати»

Кр = Спр * 0,03 = 36,2 * 0,03 = 1,09 (грн.)

6) «Повна собівартість» включає в себе витрати з 1-ї по 5-ту статті.

Спол = Зо + Зд + Коср + Спр + Кр = 21,55 + 1,72 + 12,93 + 36,2 + 1,09 = 73,49 (грн.)

7) Прибуток виражається у відсотках від повної собівартості.

П = Спол * 0,3 = 73,49 * 0,3 = 22,05 (грн.)

8) Вартість однієї нормо-години складається з повної собівартості і прибутку:

Ст1н.ч = Спол + П = 73,49 + 22,05 = 95,54 (грн.)

Середня вартість послуги становитиме:

Стислі = 95,54 * 18,43 = 1760,80 (грн.)

Для визначення коефіцієнту підвищення цін (Кп.ц) порівнюється ціна послуги із загальною сумою вартості за прейскурантом Б01 (01-15).

Коефіцієнт підвищення цін розраховується за формулою:

(16)

де Ст1н.ч- вартість однієї нормо-години, руб .;

Тобщ- час на виготовлення виробу, год;

Заг - загальна сума вартості за прейскурантом.

Цусл (ціна послуги) визначається за формулою:

Цусл = Заг * Кп.ц (17)

Цусл = 33,6 * 52,404 = 1760,8 (грн.) 5.2 Розрахунок чисельності працюючих і фонду оплати праці

- Розрахунок чисельності працюючих основного виробничого процесу.

Для визначення необхідної кількості робочих вимагається скласти баланс робочого часу на одного робітника в планованому році. Цей баланс встановлює середня кількість годин, яку робітник повинен відпрацювати протягом планового року.

Баланс робочого часу одного робітника на 2002 рік представлений в таблиці П 5.4.

Середня тривалість робочого дня складе:

,

де Пол.фонд - корисний фонд робочого часу в годинах

Чраб-число робочих днів у році

(Час)

При плануванні чисельності визначають явочний і списковий склад.

Явочное число основних робочих включає в себе:

- Кравців працюють без поділу праці;

- Закрійників в ательє.

Списочное число робітників розраховується за формулою:

, (18)

де Чсп- облікове число робітників, чол;

Чяв- явочне число робітників, чол;

z - загальний відсоток днів невиходів на роботу (з балансу робочого часу).

чол.

Прийняте облікове число робочих складе 11 осіб.

Чисельність резервних робітників визначається за формулою (19):

Через = Псп-Чяв, (19)

де Чсп- облікове число робітників, чол;

Чяв- явочне число робітників, чол .;

Чрез- чисельність резервних робітників, чол.

Через = 11-9 = 2 (чол.)

Середньорічне вироблення на одного працюючого:

, (20)

де ВР- середньорічне вироблення на одного працюючого, руб .;

V - середньорічний обсяг виробництва, руб .;

Чобщ- чисельність працюючих, чол.

(Грн.)

Середньорічне виробництво одного робітника:

, (21)

Враб- середньорічна вироблення робочого, руб .;

Чраб- спискова чисельність робітників, чол.

(Грн.)

- Розрахунок фонду заробітної плати робітників основного виробничого процесу.

Фонд заробітної плати основних робітників розраховується у відсотках від виручки. Послідовно розраховується прямий, годинний, денний і місячний фонди заробітної плати.

А. Розрахунок прямого фонду заробітної плати (ФПР) визначається за формулою (22):

, (22)

де V - обсяг виробництва послуг у грошовому вираженні;

А - відсоток на оплату праці,%:

(Руб.).

Б. Часовий фонд заробітної плати включає прямий фонд заробітної плати (ФПР) і доплати до годинного фонду (ДЧ):

Фч = ФПР + ДЧ (23)

До доплат до годинного фонду належать:

1) Премії (ДПР), які розраховуються за формулою (24):

, (24)

де П - відсоток премій за даними діючого підприємства,%;

Фпр- прямий фонд заробітної плати, руб.

Дпр =

2) Доплати висококваліфікованим робочим розраховуються за формулою (25):

, (25)

де Двр- доплати висококваліфікованим робочим, руб .;

Счвк- годинна тарифна ставка робітника має класне звання, руб .;

Чвк- число висококваліфікованих робітників, чол;

Фпол- корисний фонд робочого часу одного робітника в рік (з балансу робочого часу);

Авк- відсоток доплати для робітника з присвоєним званням «Майстер вищого класу»

ДСР =

3) Доплати бригадирам за керівництво бригадою розраховуються від чисельності складу бригади (склад бригади 9 чоловік, тому доплата - 10%).

Сума доплат бригадирам розраховується за формулою (26):

, (26)

де Дбр- доплати бригадирам за керівництво, руб .;

Счбр- годинна тарифна ставка бригадира, руб .;

Чбр- число бригадирів, чол .;

К - відсоток доплат за керівництво бригадою,%

ДБР =

4) Доплати резервним робочим. Резервним робочим встановлюється тарифний розряд, відповідний найвищим розрядом виконуваних робіт на закріплених за ними операціях.

Доплати резервним робітникам за виконання роботи на операціях, що тарифікуються нижче їх розряду, можна визначити за формулою:

Др1 = Ст (Кст-Кс) * Ф * Чр, (27)

де Ст - годинна тарифна ставка першого розряду;

Кст- середній тарифний коефіцієнт, що відповідає середньому розряду робіт, виконуваних за участю резервних робітників;

Кс- середній тарифний коефіцієнт по процесу;

Чр- чисто резервних робітників, чол.

Др1 =

КСТ =

При виконанні резервними робочими більше двох різних операцій проводиться доплата в розмірі 15% від тарифної ставки присвоєного йому розряду.

Сума доплат резервним робочим складе:

, (28)

де Кст - середній тарифний коефіцієнт, відповідний середньому резервних робітників, що виконують більше двох різних операцій.

Др2 =

Загальний розмір доплат резервним робочим складе:

Др = Др1 + Др2. (29)

Др =

5) Доплати за навчання учнів розраховуються залежно від встановленої плати за навчання кожного учня і визначаються за формулою:

,

де Доу- доплати за навчання учнів, руб .;

Фпр- прямий фонд заробітної плати, руб.

Доу =

ДЧ =

Фч =

В. Денний фонд заробітної плати. Складе з величини часового фонду та суми доплат до денного фонду заробітної плати (ДДН):

Фдн = Фч + ДДН (30)

, (31)

де Адн- відсоток доплат годуючим матерям і підліткам (береться з балансу робочого часу за величиною відсотка, відповідного втрат робочого часу).

Дн =

Фдн =

Г. Розрахунок місячного фонду заробітної плати визначається за формулою:

Фмес = Фдн + ДФмес, (32)

де Фдн- денний фонд заробітної плати, руб .;

ДФмес- доплати до фонду місячного, руб.

, (33)

де Амес- відсоток доплат до місячного фонду, який дорівнює сумі цілоденних невиходів на роботу (чергові та додаткові відпустки і т. д.), виражені у відсотках до номінального фонду робочого часу.

ДФмес =

Фмес =

Д. Середньорічна і середньомісячна заробітна плата одного робітника визначається за формулою:

, (34)

де Зср.год- середньорічна заробітна плата одного робітника, руб .;

Чсп- спискова чисельність робітників, чол.

, (35)

де 12 - 12 місяців в році.

- Чисельність і фонд заробітної плати робітників допоміжних процесів.

Результати розрахунків занесені в таблицю 5.5.

Таблиця 5.5

Розрахунок чисельності робітників допоміжних процесів та їх фонду заробітної плати

 Посада працівника Тарифний розряд Число допоміжних робітників у 2 зміни Місячний оклад, руб. Премії Ставка з урахуванням премії, руб. Фонд з / пл

 % Крб. місячний річний

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Приймальник замовлень б / р 1 1910 35 668,5 2578,5 2578,5 30942,0

 Комірник б / р 1 1910 35 668,5 2578,5 2578,5 30942,0

 Прибиральниця б / р 1 1690 25 422,5 2112,5 2112,5 25350,0

 Механік 4 1 1910 35 668,5 2578,5 2578,5 30942,0

 Разом:

 9848,0 9848,0 118176,0

Пояснення до таблиці.

1) Число приймальників в салоні береться з розрахунків технологічної частини проекту;

2) Кількість комірників визначається за формулою:

, (36)

де Чкл- чисельність комірників, чол .;

Мдн- двозмінний завдання ательє, шт .;

Нкл- норма обслуговування.

НКЛ = (1,41 + 0,76 + 2,29 + 2,15 + 2,13 + 2,49) * 2,18 = 24,48 (хв.)

(Чол) ? приймаємо одного комірника.

3) Число прибиральниць визначається виходячи з площі ательє.

Площа ательє дорівнює 81 м2, для прибирання потрібно одна прибиральниця.

4) Місячний оклад визначається твором мінімальної заробітної плати на тарифний коефіцієнт відповідного розряду.

Мес.оклад. приймальника замовлень = 1000 * 1,91 = 1910,0 (грн.)

Мес.оклад. прибиральниці = 1000 * 1,69 = 1690,0 (грн.)

Мес.оклад. комірника = 1000 * 1,91 = 1910,0 (грн.)

Мес.оклад. механіка = 1000 * 1,91 = 1910,0 (грн.).

5) Розмір премій встановлений за даними діючого підприємства.

-Розрахунок Чисельності адміністративно-управлінського персоналу і фонду заробітної плати.

Всі розрахунки наведені в таблиці 5.6

Таблиця 5.6

Розрахунок чисельності і ФОП адміністративно-управлінського персоналу

 Посада Кількість штатних одиниць Місячний оклад, руб. Премії Фонд з / пл

 % Руб. місячний річний

 1 2 3 4 5 6 7

 Завідувач ательє 1 2440,0 75 1830,0 4270,0 51240,0

 Головний бухгалтер 1 2160,0 70 1512,0 3672,0 44064,0

 Технолог 1 2160,0 70 1512,0 3672,0 44064,0

 Конструктор 1 2440,0 70 1708,0 4148,0 49776,0

 Дизайнер 1 2160,0 70 1512,0 3672,0 44064,0

 Разом: 5

 19434,0 233208,0

1) Місячний оклад персоналу визначений виходячи із ставки мінімальної заробітної плати підприємства та тарифного коефіцієнта, відповідного розряду.

Мес.оклад. зав.ателье = 1000 * 2,44 = 2440,0 (грн.)

Мес.оклад. глав.бух. = 1000 * 2,16 = 2160,0 (грн.)

Мес.оклад. технолога = 1000 * 2,16 = 2160,0 (грн.)

Мес.оклад. конструктора = 1000 * 2,44 = 2440,0 (грн.)

Мес.оклад. дизайнера = 1000 * 2,16 = 2160,0 (грн.).

2) Премії передбачені до 75% від окладу.

-Розрахунок Загальної чисельності і фонду заробітної плати всіх працюючих в ательє.

Всі представлені розрахунки чисельності і фонду заробітної плати зведені в таблицю 5.7

 Категорія працюючих Чисельність в 2-х змін., Чол. Річний фонд заробітної плати, руб.

 1. Робітники основного виробництва 9476 602,4

 2. Робочі допоміжних процесів 4118 176,0

 3. Адміністративно-управлінський персонал 5233 208,0

 Всього працівників підприємства 18 827 986,4

5.3. Розрахунок величини витрат при наданні послуг.

Розрахунок величини витрат при наданні послуг здійснюється відповідно до гл. 252 «Витрати. Угруповання витрат »другої частини« Податкового кодексу РФ »№117-ФЗ від 05.08.2000 р Угруповання витрат представлена ??в таблиці П.5.8.

У статті «Сировина і матеріали» враховується лише вартість прикладних матеріалів, за які не платить замовник, перелік яких передбачений прейскурантом БО1 (01-15). Розрахунок витрат виконується в таблиці 5.9.

Оптова ціна за одиницю виробу розраховується як різниця між роздрібною (покупної) ціною без ПДВ і торговельної знижкою (торгові знижки встановлені в розмірі 25% від роздрібної ціни).

Основна заробітна плата виробничих робітників визначена з таблиці 5.7.

Сума витрат за статтею «Додаткова заробітна плата» визначається як відсоток від основної заробітної плати (Д) У конкретному випадку Д = 12% від основної заробітної плати.

Таблиця 5.9

Розрахунок матеріальної кошторису на жіноче Д / С пальто

 № п / п Найменування матеріалів Норма витрати на один виріб Оптова ціна за ед.ізд., Руб. Сума витрат, руб.

 1 2 3 4 травень

 1 Тканина клейова 0,08 45,0 3,6

 2 Нитки х / б 1,65 3,0 4,95

 Всього:

 8,55

Стаття «Загальновиробничі витрати» визначається непрямим шляхом (через відсоток від основної заробітної плати). В дану статтю входять такі витрати на паливо та енергію, що йдуть на технологічне потреби; витрати на ремонт виробничих приміщень; витрати на проведення НДДКР; витрати з охорони праці; знос малопотужних і швидкозношуваних предметів (голок, крейда і т. д.).

Стаття «Загальногосподарські витрати» визначається таким же чином, як і попередня і включає в себе витрати, пов'язані з організацією виробництва і управління. До них відносяться заробітна плата управлінського персоналу (директора, бухгалтера і т. Д.), Витрати на ремонт будівель загального призначення, витрати на канцелярські товари, телефонні і поштово-телефонні витрати, утримання транспортних засобів і т. Д.

Стаття «Комерційні витрати» включає в себе витрати, пов'язані зі збутом продукції (упакування, зберігання готових виробів, витрати на рекламу і т. Д.) 6. Фінансовий план

У розділі бізнес-плану узагальнені всі попередні матеріали розділів бізнес-плану і представлені у вартісному вираженні. Фінансовий план передбачає виконання розрахунків:

- Розрахунок показників фінансових результатів (прибутку, рентабельності, витрат на один рубль реалізації) та їх економічний аналіз;

- Розподіл чистого прибутку по фондах (фонд накопичення, фонд споживання, резервний фонд для АТ);

- Розрахунок точки беззбитковості, побудова графіка беззбитковості, визначення дати, коли проект почне приносити прибуток;

- Основні техніко-економічні показники діяльності підприємства.

Прибуток визначається як різниця між обсягом реалізації послуг і загальною сумою витрат за формулою:

П = Vр-Роб, (37)

де П - прибуток від реалізації;

Vр- обсяг реалізації послуг, руб .;

Роб- загальна сума витрат, руб.

П =

Відповідно до закону Омської області «Про єдиний поставлений податок» №301-03 від 08.10.01г. всі підприємства сфери послуг з 01.01.02 р стають платниками єдиного поставлений податку.

Сума єдиного поставлений податку на рік обчислюється за формулою:

ЄП = СН * БД * К1 * К2 * ... * Кn-КЕ, (38)

де ЕН - величина єдиного податку на поставлений дохід;

СП - ставка єдиного податку на поставлений дохід (20%)

БД - базова прибутковість на рік (4000 руб. Для підприємств з пошиття та ремонту одягу);

К1, К2, ..., Кn- підвищують, понижуючі коефіцієнти, що показують ступінь впливу того чи іншого фактора (місце діяльності, вид діяльності) на результат підприємницької діяльності;

КЕ - кількість одиниць фізичного показника (виробнича площа, кв.м.)

ЄП = 0,2 * 4000 * 1 * 81 * 0,8 * 1 * 1 = 51840 (руб.).

Sобщ = Sпроізводств + 10 = 71 + 10 = 81 м2.

Чистий прибуток (Пч) визначається як різниця між прибутком від реалізації і єдиним податком на поставлений дохід:

Пч = П-ЕН (39)

Пч =

Рентабельність послуг визначається як відношення прибутку від реалізації і загальної суми витрат у вигляді такої формули:

, (40)

де Рус- рентабельність послуги,%.

Рус =

Витрати на 1 карбованець реалізації визначаються за формулою:

(41)

З =

Залишилося прибуток, після сплати єдиного податку на поставлений дохід, розподіляємо в такі фонди підприємства:

- Фонд накопичення 75%;

- Фонд споживання - 25%.

Фонд накопичення утворюється за рахунок прибутку, використовується на придбання і будівництво основних фондів виробничого і не виробничого процесу та здійснення інших капітальних вкладень, які не носять безповоротний характер:

- На проведення науково-дослідних робіт;

- На природоохоронні заходи;

- Внески по створенню інших підприємств;

- Сплата штрафних санкцій.

Фонд споживання підрозділяється на фонд матеріального заохочення і фонд соціального розвитку і використовується на фінансування соціальних потреб та матеріальне стимулювання працівників: виплата премій; надання матеріальної допомоги; оплату лікування та ін. Витрати по фонду споживання носять безповоротний характер.

У вартісному вираженні:

- Фонд накопичення =

- Фонд споживання =

Пості цього будується графік беззбитковості (ріс1).

С - точка беззбитковості

Рис 1. Графік беззбитковості

Графік являє собою показує вплив на прибуток обсягу виробництва і загальної величини витрат. Для визначення точки беззбитковості необхідно класифікувати витрати на умовно постійні та умовно змінні (таблиця П.5.8.). На графіку на осі абсцис відкладається обсяг випущеної продукції в натуральному вираженні, а по сої ординат - виручка і витрати у вартісному вираженні.

На графіку можна виділити дві зони, утворені перетином прямих обсягу реалізації і загальних витрат: зону збитків та прибутковості. Точка перетину цих прямих (на малюнку це точка С) і є точка беззбитковості. Вона показує мінімальний обсяг продажів (як у натуральному, так у вартісному вираженні), при якому досягається беззбитковість підприємства. Подальше збільшення обсягу виробництва веде до появи і збільшення прибутку.

Мінімальний обсяг продажів, при якому досягається беззбитковість розраховується за формулою:

, (42)

де С - точка беззбитковості;

Рпс- умовно постійні витрати;

Рпр- умовно змінні витрати.

С =

Точка беззбитковості - це такий обсяг реалізації, при якому отримані доходи забезпечують відшкодування всіх витрат і витрат, але не дають можливості отримувати прибуток, інакше кажучи, це нижній граничний обсяг випуску продукції, при якому прибуток дорівнює нулю.

Нижній граничний обсяг продажів продукції склав *********, * (грн.), При такому обсязі буде виготовлятися ***, * (штуки) вироби.

Для досягнення беззбитковості підприємства планується ввести комплекс заходів:

1) За більш раціональному використанню ресурсів (впровадження нової техніки і безвідходної технології, що дозволяє більш економно витрачати сировину, матеріали, паливо і Енергію; вдосконалення нормативної бази підприємства, впровадження і використання сировини і матеріалів; використання відходів виробництва; поліпшення якості продукції і зниження відсотка браку та ін.);

2) Заходи, пов'язані з більш ефективним використанням основних фондів (звільнення підприємства від зайвих машин та обладнання; здача майна підприємства в оренду; поліпшення якості обслуговування і ремонту основних засобів; велике завантаження машин та обладнання; підвищення рівня кваліфікації персоналу, що обслуговує машини та обладнання; впровадження більш прогресивних машин та обладнання);

3) Заходи, пов'язані з поліпшенням використання робочої сили (визначення та підтримання оптимальної чисельності персоналу; підвищення рівня кваліфікації працівників; забезпечення випереджаючого зростання продуктивності праці порівняно з середньою заробітною платою; поліпшення умов праці; механізація і автоматизація всіх виробничих процесів; забезпечення мотивації високопродуктивної праці );

4) Заходи, пов'язані з удосконаленням організації виробництва і праці (впровадження бригадної форми організації виробництва і праці, вдосконалення організаційної структури управління підприємством).

Планування і реалізація лише окремих заходів щодо зниження витрат виробництва хоч і дають певний ефект, але не вирішують проблеми в цілому.

Основні техніко-економічні показники роботи проектованого ательє представлені в таблиці П. 5.9.

Витрати *, ** руб. на один рубль реалізації відповідає рентабельності **, **%. Значить підприємство буде приносити дохід і займе своє місце на ринке.Заключеніе

В ході проведеної роботи було запропоновано споживачеві проектований виріб - жіноче Д / С пальто. Виявлено сегмент ринку, на який буде орієнтований виготовлений продукт. Зроблена оцінка конкурентоспроможності пропонованої моделі.

Заплановані рекламні заходи для залучення потенційних клієнтів.

Визначена виробнича програма ательє, потреба в персоналі та заробітній платі, визначена величина витрат при виробництві послуг. Вибрано місце розташування підприємства.

Обсяг реалізації послуг склав ******** руб. Загальна сума витрат ******* руб. Чистий прибуток склав ********* руб.

Рентабельність послуг **, **% відповідає витратам на 1 карбованець реалізації *, ** руб.Бібліографіческій список

Цивільний кодекс Російської Федерації. Ч1 / Комерційні вісті. 1994, №2.

Про коммерционализации діяльності підприємств побутового обслуговування в РСФСР: Указ президента РРФСР від 28.11.91 р Економічна політика Уряду в Російській Федерації. / «Економіка і життя», 1992, №25.

Федеральний закон РФ «Про державну підтримку малого підприємництва в Російській Федерації» // «Економіка і життя». 1995. №25

Федеральний закон РФ про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності для суб'єктів малого підприємництва .// «Економіка і життя», 1996, №3.

Податковий кодекс РФ. Ч2. М. «Юрант», 2000. 167 с.

Афанасьєва О. І., Овчинников С. І., Смирнова Л. П. Управління швейними підприємствами. Організація і планування виробництва. М., Легпроміздат, 1990. 427 с.

Алексєєва М. М. Планування діяльності фірми. М., Фінанси і статистика, 2000. 243 с.

Зав'ялов П. С., Демидов В. Е. Формула успіху: маркетинг (сто питань - відповідей про те, як ефективно діяти на зовнішньому ринку). М., Міжнародні відносини, 1991. 217 с.

Кулібанова В. В. Маркетинг: сервісна діяльність. Санкт-Петербург, 2000. 226 с.

Самоукіна А. І., Шишов А. Л. Теорія і практика бізнесу. Практичний посібник. М., 1997. 311 с.

Положення про склад витрат по виробництву і реалізації (робіт, послуг) та про порядок формування фінансових результатів, врахованих при оподаткування прибутку // «Економіка і життя», №33, 1992. 15-18 с.

Федеральний закон від 24 березня 2001 №33-ФЗ «Про внесення змін і доповнень до Федерального закону« Про введення в дію другої частини Податкового кодексу РФ »та внесення змін до деяких законодавчих актів РФ« Про податки »/« Економіка. Фінанси. Право », №7, 2001. 7-10 с.

Левітан Е. С., Романов В. Є. Організація, планування і управління виробництвом на швейних підприємствах. М., Легпроміздат, 1991. 158 с.

Феду В. Г. Культура сервісу. Навчальний посібник. М., 2000. 205 с.

Яворович А. М. Організація і планування виробництва. Навчальний посібник. Омськ: ОмГІС, 1998. 140 с.

Яворович А. М., Харіна Л. І. Організація виробництва та обслуговування. Методичні вказівки до виконання курсової роботи. Омськ: ОмГІС, 2002. 49 с.

Прейскурант БО1 (01-15) на виготовлення швейних виробів за індивідуальними замовленнями населення. М., Прейскурантіздат, 1986, Ч 1-3. 52 с.

Галузеві норми витрати прикладних матеріалів на виріб чоловічого і жіночого верхнього одягу, що виготовляються за індивідуальними замовленнями / ЦБНТІ Мінбита РРФСР. М., 1988. 157 с.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com