На головну    

 Планування міської території - Будівництво

Міністерство освіти і науки України

Запорізька державна інженерна академія

Кафедра ПГС

Пояснювальна записка до контрольної роботи

Планування міської території

Запоріжжя, 2008

Зміст

1. Розрахунок перспективної чисельності населення міста

1.1 Питома вага

1.2 Площі елементів житлових районів

2. Складання попереднього балансу території міста

3. Формування сельбищної території міста та загальноміського центру

4. Формування промислової території міста

5. Вулично-дорожня мережа міста і пристрій зовнішнього транспорту

6. Техніко-економічні показники міста

1. Розрахунок перспективної чисельності населення міста

Розрахунок чисельності населення міста виробляємо за формулою:

,

- Загальна чисельність населення міста, чол .;

- Чисельність містоутворююче групи, чол .;

- Питома вага обслуговуючої групи,%;

- Питома вага несамодеятельного населення,%.

Чисельність містоутворююче групи визначаємо, як загальна кількість робочих кадрів промисловості, зовнішнього транспорту, будівельних організацій, НДІ і проектних інститутів, а також 25% від чисельності студентів денного відділення ВНЗ та 15% від чисельності учнів технікумів і ПТУ.

Таким чином, чисельність містоутворююче групи становить:

1.1 Питома вага

Питома вага обслуговуючої групи становить, як правило 18-25% (приймаємо 25%), а питома вага несамодеятельного населення з урахуванням розширення територій міста складає 40-46% (приймаємо 44%). Таким чином, загальна чисельність населення становить:

Згідно даних індивідуального завдання розраховуємо чисельність населення проживає в районах з різною поверховістю забудови:

Розміри основних територій міста (за попереднім балансом) розраховуємо за формулою:

,

.где- площа території, га;

- Чисельність населення в залежності від поверховості забудови, чол .;

УВ - питома розмір елемента території житлового району, м2 / люд.

1.2 Площі елементів житлових районів

На підставі таблиці 2 методичного вказівки визначаємо площі елементів житлових районів, загальноміських центрів, зелених насаджень, складських територій, підприємств і споруд комунгоспу, лісопарків і т.д.

Наприклад площа житлових кварталів становить для 4-х поверхової забудови:

.

Площа території житлових вулиць і доріг беруть 16-18% (приймаємо 16%) від загальної площі сельбищної території і становить відповідно:

Площа територій ВНЗ, технікумів і ПТУ визначаємо в залежності від кількості учнів за таблицею 3 методичних вказівок. Всі отримані результати заносимо в таблицю 1.

2. Баланс території міста

Таблиця 1 - Попередній баланс території міста

 Території га

 м 2 / чол

 1. Житлових районів

 - Житлових кварталів;

 - Установ та пр-й обслуговування;

 - Зелених насаджень;

 - Житлових вулиць і площ;

 - Ком.-госп. пр-я і гаражі.

 2. загальноміського центру

 3. Зелених насаджень

 4. Території вулиць і доріг

 146,18 / 322,78

 6,81 / 21,79

 127,12

 31,32 / 70,82

 10,90

 145,27

 199,75

 206,26

 4-32,2 / 8-23,7

 4-1,5 / 8-1,6

7

 4-6,9 / 8 -5,2

 0,6

 8,0

 11,0

 по розр.

 РАЗОМ: 1289,00

 5. Промислові

 6. Будівельних організацій

 7. НДІ і проектних інститутів

 8. ВНЗ, технікумів і ПТУ

 9. Складські

 10. Зовнішнього транспорту

 11. Санітарно-захисних зон

 12. Підприємств і споруд КП

 - Водозабір та очисні споруди

 Водопроводу;

 - Очисних споруд каналізації;

 - Полігонів побутових відходів;

 - Квітково-парникового господарства;

 - Розплідників зелених насаджень;

 - Установ обслуговування КП.

 13. Лісів і лісопарків

 14. Землі с / г призначення

 15. кладовищі

 16. Резервні

 - Для сельбищної зони;

 - Для промислової зони.

 532,00

 25,00

 18,00

 14,5

 45,40

 68,25

 318,25

 6,00

 12,00

 2,18

 7,26

 90,80

 14,53

 908

 441,5

 43,58

 386,70

 159,60

 по розр.

 по табл.

 по табл.

 по табл.

 2,5

 по розр.

 по розр.

 по табл.

 по табл.

 0,12

 0,40

 5,0

 0,8

 50,0

 по розр.

 2,4

 по розр.

 по розр.

 РАЗОМ: 2265,55

 Всього по місту за попереднім розрахунком: 3554,55

 Всього по місту з проектного балансу: 4382,55

Землі с / г угідь становлять 20% від:

сельбищної території + промислової території + санітарно-захисних зон + території зовнішнього транспорту.

3. Формування сельбищної території міста та загальноміського центру

До сельбищної території міста включає в себе території житлових районів, будівельних організацій, Вузів і ПТУ, суспільно міських і районних центрів, а так же підприємств 5-го класу шкідливості.

Дана селитебная територія включає в себе шість районів, 4-району за 4-ри кварталу і 2-а району за 2-ва кварталу. У кожному кварталі проживає приблизно 6 ... 12 тис. Чоловік.

У центрі кожного району передбачений районний центр і території комунальної зони та гаражів. У центрі міста передбачений загальноміський центр.

Складські території розташовані поруч з вантажними станціями для населення і промисловості.

Території комунальних споруд розташовані з дотриманням санітарно захисних зон. Очисні споруди водопроводу розташовані, вгору за течією існуючої річки, на території проектованого міста. Очисні споруди каналізації розташовані знизу за течією, щодо міста.

Резервні території передбачені для розвитку всіх функціональних зон міста. Резерви сельбищної зони дають можливість розміщення на них цілих житлових районів і відокремлені автомобільними магістралями з усіх боків.

Територія житлових районів даного міста розташована окремо від промислових підприємств підвищеного класу шкідливості (Іб, Іа, ІІа та IIIб) з дотриманням санітарно захисних зон. Підприємства V-го класу шкідливості згруповані і розташовані радом з житловою забудовою.

4. Формування промислової території міста

В промислова зоні розташовані підприємства з пов'язані з транспортом і складами магістраллю вантажних автомобілів.

У даному місті є підприємства чотирьох класів шкідливості:

- Завод алюмінієвого прокату - Іб;

- Підприємства з переробки кам'яного вугілля - Іа

- Підприємство з виробництва сажі - Іа

- Завод з виробництва оцтової кислоти - IIа

- Завод по виготовленню металопластикових виробів - IIIб

- Завод глиняних виробів - Vг

- Шелко-ткацька фабрика - Vе

- Пивоварний завод - Vз

- Фабрика харчових напівфабрикатів - Vз

- Хлібозавод - Vз

Підприємства I-го класу шкідливості розташовані окремо від сельбищної зони та санітарні зони становлять 1000м від житлових районів.

Підприємства II-го класу шкідливості розташовані окремо від сельбищної зони та санітарні зони становлять 500м від житлових районів.

Підприємства III-го класу шкідливості розташовані окремо від сельбищної зони та санітарні зони становлять 500м від житлових районів.

Підприємства V-го класу шкідливості розташовані безпосередньо на території сельбищної зони та санітарні зони становлять 100м від житлових районів.

5. Вулично-дорожня мережа міста і пристрій зовнішнього транспорту

Вулично-дорожня мережа міста запроектована у вигляді єдиної системи з урахуванням функціонального призначення. Магістральні вулиці забезпечують трудове переміщення населення до трудових вузлів і центру. Магістральні вулиці відокремлюють райони і забезпечую вільне переміщення населення в різні частини міста.

6. Техніко-економічні показники міста

Населення міста - 181593чел .;

Площа територій у межах міської межі - 3967га;

Щільність населення в межах сельбищної зони - 166чел / га;

Довжина магістральних вулиць - 36,34км;

Довжина житлових вулиць - 20,12км

© 8ref.com - українські реферати