На головну    
 Статистика [100] < Реферати

Соціальні норми і девіантна поведінка
Соціальна статистика
СНР
Збір статистичної інформації
Ряди динаміки
Рішення задач транспортного типу методом потенціалів
Розрахунки за статистикою
Розрахунки
Розрахунок і аналіз показників обсягу роботи і використання рухомого складу Ж / Д
Розрахунки семестрового завдання
Розвиток Російської Державної статистики
Поняття і склад національного багатства в зарубіжних країнах
Перепис населення
Загальна теорія статистики
Обробка результатів експерименту
Метрологія, стандартизація та сертифікація
Методи згладжування і вирівнювання динамічних рядів
Методи проведення експертного опитування
Математичні методи в психології
Математична модель методу головних компонент
Лекції за статистикою промисловості
Лекції за статистикою
Лекції за статистикою
Лекції по предмету статистика
Лабораторна робота за статистикою за другий семестр
Курсова робота
Курсова по статистиці
Курсова по статистиці
Курс лекцій за перший семестр
Кореляційні моменти. Коефіцієнт кореляції
Кореляційно-регресійний аналіз залежності прибутку 40 банків від їхніх чистих активів
Кореляційно-регресійний аналіз
Концепція демографічної політики до 2015
Контрольна робота
Контрольна зі статистики
Історія вітчизняної статистики
Вивчення складу кадрів на промисловому підприємстві
Статистичне вивчення рівня витрат підприємства на виробництво продукції
Завдання за статистикою
Видобуток і експорт нафти в 2000 і 2001 роках та їх аналіз
Демографічаская ситуація в Україні
Графічне представлення даних в статистиці
Аналіз страхової діяльності
Аналіз рентабельності за допомогою програми Олімп
Аналіз рентабельності організацій
Cтатистика конспект
Cтатистика
Збір статистичної інформації
Збір статистичної інформації
Збір статистичної інформації


1   2