На головну

 Радіоелектроніка [796] - реферати
Історія розвитку електроніки
Історія розвитку кріоелектроніки
Історія розвитку ЕОМ і практичне застосування в навчанні
Історія виникнення радіо та радіолокації
Дослідження функцій перетворення і метрологічних характеристик безконтактних волоконно-оптичних датчиків переміщень
Дослідження феритових НВЧ пристроїв
Дослідження стійкості і якості процесів управління лінійних стаціонарних САУ
Дослідження реакції нижньої іоносфери на висип енергійних частинок з радіаційних поясів Землі
Дослідження роботи реверсивних лічильників
Дослідження помехоустойчивого каналу передачі даних методом імітаційного моделювання на ЕОМ
Дослідження методів розділення (ущільнення) каналів зв'язку
Дослідження комбінаційних перешкод в аналізаторі спектра міліметрового діапазону довжин хвиль
Дослідження взаємозв'язку електрофізичних параметрів кремнію отриманого методом карботермічним відновлення від технології його отримання
Дослідження атмосфери планети Венера
Випробування виробів електронної техніки
Іоносфера і розповсюдження радіохвиль
Інтранет мережі
Інтегральна мікросхема КР1533ТВ6
Вивчення режимів роботи діодів і транзисторів в електронних схемах
Вивчення та дослідження інтегрованих RS-тригерів, а також тригерів серії К155
Винахід радіо Поповим
Вимірювання параметрів АЦП
Надлишкові коди
ІМПУЛЬСНИЙ УСИЛИТЕЛЬ
Звук
Загасання ЕМВ при розповсюдженні в середовищах з кінцевою провідністю
Завдання обробки решіток
Диференційний каскад
Дискретизація і квантування зображень
Діоди
Діод
Діаграма спрямованості антени
Діагностика відмов елементів і пристроїв автоматичного управління
Детонометр розробка конструкції
Детектування амплітудно-модульованих сигналів
Двухзеркальная антена за схемою Кассергена
Рух електронів - відхиляючі системи ЕПТ
Датчик вологості
Гучномовці динаміки, рупори та телефони
Обчислювач універсальний (керівництво)
Обчислення елементарних функцій
Вихідні каскади в режимі В
Випрямлячі
Вибір і обгрунтування тактико-технічних характеристик РЛС. Розробка структурної схеми
Волоконно-оптичні системи
Волоконно-оптичні лінії зв'язку (Контрольна)
Вплив гістерезису і вихрових струмів на струм котушки з феромагнітним сердечником
Системи зв'язку
Видеоусилитель
Блок-схема: Вирахування чисел у формі плаваюча крапка, зрушення вправо на один два розряди
Блок посилення потужності нелінійного локатора
Блок пам'яті
Блок вирівнювання порядків
Блок порушення для ВТП
Безпека праці електромонтера з обслуговування електроустаткування
Архітектура стільникових мереж зв'язку та мережі абонентського доступу
Антенний підсилювач з підйомом АЧХ
Антенні решітки
Аналогові системи (міні АТС)
Аналогові волоконно-оптичні системи зв'язку
Аналого-цифровий перетворювач (АЦП)
Аналіз сигналів та їх проходження через електричні ланцюги
Аналіз операцій множення і ділення в конкретній моделі АЛУ
Аналіз лінійної стаціонарної ланцюга
Аналіз Перетворення сігналів
Алмазні плівки
Алгоритми трасування
Акустоелектроніка (Доповідь)
Активний фільтр низьких частот
Авторизація та маніпуляція у процесах управління
Автоматична комутація
Автоматика
Автоматизований електропривод механізму переміщення стола поздовжньо-стругального верстата
Автоматизовані технологічні комплекси
Автоматизовані системи управління технологічними процесами
Автоматизація проектування цифрових НВІС на базі матриць Вайнбергера і транзисторних матриць
Автомат для дозарядки АБ
АЦП
АТС Alkatel
АНАЛОГОВІ ЕЛЕКТРОННІ ВОЛЬТМЕТРИ
АНАЛІЗ сферичних п'єзокерамічних перетворювачів
Motorola MC68HC705C8
KURS
HDTV - телебачення високої чіткості
Cкремблірованіе і дескремблирование лінійного сигналу
Bachelor
AVR мікроконтролер AT90S2333 фірми Atmel
6 задач з теорії електричних ланцюгів
Теорія Попова
Управління тюнером супутникового телебачення
Супутникові мультисервісні системи та цифрові РРЛ
Захист салону автомобіля від знімання інформації
УСИЛИТЕЛЬ ГЕНЕРАТОРА з ємнісний ВИХОДОМ
Лазерна безпека
Лазерна безпека
Цифрова обробка сигналів


1   2   3   4   5   6   7   8