На головну

 Радіоелектроніка [804] < Реферати
Конструювання ЕВС
Конденсатори
Комп'ютерний інтерфейс передачі в системі персонального радіовиклику загального користування
Комутатор цифрових каналів системи передачі
Кодоімпульсной ТИС
Канали передачі інформації
ККД трансформатора. Пристрій і робота
Джерело живлення
Джерело живлення
Історія розвитку електроніки
Історія розвитку кріоелектроніки
Історія розвитку ЕОМ і практичне застосування в навчанні
Історія виникнення радіо та радіолокації
Дослідження функцій перетворення і метрологічних характеристик безконтактних волоконно-оптичних датчиків переміщень
Дослідження феритових НВЧ пристроїв
Дослідження стійкості і якості процесів управління лінійних стаціонарних САУ
Дослідження реакції нижньої іоносфери на висип енергійних частинок з радіаційних поясів Землі
Дослідження роботи реверсивних лічильників
Дослідження помехоустойчивого каналу передачі даних методом імітаційного моделювання на ЕОМ
Дослідження методів розділення (ущільнення) каналів зв'язку
Дослідження комбінаційних перешкод в аналізаторі спектра міліметрового діапазону довжин хвиль
Дослідження взаємозв'язку електрофізичних параметрів кремнію отриманого методом карботермічним відновлення від технології його отримання
Дослідження атмосфери планети Венера
Випробування виробів електронної техніки
Іоносфера і розповсюдження радіохвиль
Інтранет мережі
Інтегральна мікросхема КР1533ТВ6
Вивчення режимів роботи діодів і транзисторів в електронних схемах
Вивчення та дослідження інтегрованих RS-тригерів, а також тригерів серії К155
Винахід радіо Поповим
Вимірювання параметрів АЦП
Надлишкові коди
ІМПУЛЬСНИЙ УСИЛИТЕЛЬ
Звук
Загасання ЕМВ при розповсюдженні в середовищах з кінцевою провідністю
Завдання обробки решіток
Диференційний каскад
Дискретизація і квантування зображень
Діоди
Діод
Діаграма спрямованості антени
Діагностика відмов елементів і пристроїв автоматичного управління
Детонометр розробка конструкції
Детектування амплітудно-модульованих сигналів
Двухзеркальная антена за схемою Кассергена
Рух електронів - відхиляючі системи ЕПТ
Датчик вологості
Гучномовці динаміки, рупори та телефони
Обчислювач універсальний (керівництво)
Обчислення елементарних функцій
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15    16    17