На головну

 Психологія, педагогіка [4166] - реферати
Соціальний та духовний суб'єкти
З історії трансперсональної психології ...
Стрес і занепокоєння
Неврастенія або синдром хронічної втоми
Депресія - хвороба невирішених психологічних проблем
Криза середнього віку: норма чи відхилення?
Вихід з психологічного рабства
Кризи подружніх відносин - закономірність чи трагедія?
Невербальне спілкування
Періодизація історії психології
Сучасний російський іммігрант - психологія і філософія відторгнутого соціуму
Стрес життя
Дослідження впливу симпатії на ідентифікацію в ситуації колірних переваг
До питання про валідності тесту Люшера
Інтерактивний підхід до викладання психології в технічних вузах
Принципи побудови автентичної психології
Всі начальники роблять це. Або зворотний зв'язок як інструмент управління
Квитки до іспиту "Історія психології"
У пошуках радості
Депривація Сну
Зведена таблиця за курсом «Вікова психологія»
Діяльність та особистість: будова і розвиток особистості
Як спілкуватися з дитиною раннього віку
Психологія і клініка наркологічної залежності
Психологія як наука
Розвиток мотиваційної сфери людини
Сучасна танатологія: проблеми клінічної смерті або чи існує життя після життя
Тестування в навчальному процесі: його історія і можливості
Установчі лекції для держіспиту за фахом "загальна психологія"
Загальна культура та соціально-професійна компетентність людини
«Що здійснюється» теорія навчання як методологічна передумова інноваційної діяльності в загальній середній освіті
Місце і функції методології педагогіки в науково-методичному забезпеченні модернізації освіти
Розвиток ключових компетентностей майбутніх педагогів професійного навчання як педагогічна проблема
По вибоїнах часу: інтелігенція й утворення
Про конструктивної функції методів навчання
Креативна освітнє середовище на основі інформаційних і телекомунікаційних технологій як фактор саморозвитку особистості
Інформаційна компетентність як педагогічна категорія
Виховання технологічної культури і принцип стандартософіі
Методологічні підстави в педагогічних дослідженнях і єдність методів навчання, виховання, розвитку учнів
Розвиток загальних навчальних умінь і навичок як ключової освітньої компетенції
Технологічні підходи до навчання
Типологія сучасних методів застосування засобів ІКТ в системі загальної освіти
Криза освіти: вихід з капкана
Розумова самостійність студентів як критерій успішності нових освітніх технологій реалізуються в процесі навчання
Проектні технології навчання інформатики: когнітивний аналіз результатів опитування вчителів
Семантичні поля навчальної діяльності (на прикладі вивчення молодшими школярами російської граматики)
Смислове поле "методу навчання" у вітчизняній педагогіці
Місце підручника в дидактичній системі
Теоретико-методологічні основи інноваційних процесів в освіті
Інновації та традиції - два полюси світу освіти
Модель безперервної освіти, що базується на освітньої технології концентрованого навчання
Проблеми освіти в переддень XXI століття
Оформлення бібліографічних посилань на електронні інформаційні ресурси
Про цілі та цінності освіти
Структурно-функціональні основи забезпечення інтерактивності дистанційного навчання за допомогою навчальних комп'ютерних завдань
Прогностична значимість досвіду проведення реформи школи в Росії в 1970-80 рр
Дистанційне навчання як показник розвитку культури сфери освіти
Як розмовляти з пресою
Учитель нової формації як великий учитель
Психолого-педагогічне співробітництво як фактор підвищення якості освіти
Формування уваги
Криза уваги
Біхевіоризм
Витоки когнітивної психології
Нова парадигма розвитку у віковій періодизації
Рання юність і початок професійного становлення
До проблеми здібностей
Психологічні аспекти морального виховання і самосвідомості підлітка
Емоційні особливості
Соціальні відносини
Виконавчі функції у СДУГ дітей
Класифікація та форми сприйняття
Види уваги
СДУГ. Визначення проблеми
Психологічні теорії уваги
Пам'ять в когнітивної психології
Моделі уваги
Супутні СДУГ стану
Етапи розвитку уваги
Структура пам'яті
Персептивная система людини
Етіологія і можливі причини СДУГ
Властивості уваги
Збереження та вилучення інформації
Сенс когнітивної психології
СДУГ: Методи організації діяльності
Гештальтпсихология
Увага і цивілізація
Експериментальна психологія
Психодіагностика і комп'ютерні технології
Шкільна неуспішність
Емоційні стани
Мотивація досягнень
Ефективність психологічних тестів
Акцентуації характеру
Психологія мотивації
Проблеми пам'яті
Амнезія
Організація знань
Моделі роботи мозку


 10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29