На головну

 Педагогіка [5716] - реферати
Організація дозвілля молодших школярів у канікулярний час в умовах дитячого будинку
Ораторами не народжуються
Визначення оптимальних шляхів і методів роботи з розвитку орфографічної пильності у дітей з дисграфією
Навчання читання іноземною мовою в початковій школі
Чи не з іменниками
Науково-педагогічна практика у вузі
Модернізація музичної освіти на матеріалах музичної школи м Совєтська Кіровської області
Методи логопедії
Методика организации слухання та інтерпретації музики в початкових класах
Використання узагальнень при навчанні математики в середній школі
Використання ігор та ігрових вправ у процесі формування сенсорних еталонів у дітей 2-3 років
Використання відеопрограм на уроках англійської мови в старших класах середньої школи
Інтернет-екзамен у сфері професійної освіти: ідея і реальна практика
Формування ціннісного ставлення старшокласників до здоров'я в процесі фізичного виховання
Формування позітівної мотівації навчання за помощью Трудової ДІЯЛЬНОСТІ
Ефективність використання ігрових прийомів при вивченні іншомовної лексики молодшими школярами
Етапи самостійної роботи з книгою
Етапи корекційної роботи з подолання порушень письма і читання у дітей з елементами загального недорозвинення мови
Естетичне виховання молодших школярів на уроках трудового навчання
Навчально-ділова гра "Етапи логопедичного впливу на дитину"
Характеристика дитячих музичних інструментів та введення їх в урок музики
Формування елементарних математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку
Виробнича практика як Важлива форма набуття квалификации в професійному навчанні
Виникнення та розвиток Ідей Теорії "вільного виховання" в педагогіці
Вимоги до сучасного уроку
Використання українознавства та етнопедагогіки як основи національного виховання и навчання управлінськіх кадрів новой генерації
Використання технічних засобів навчання на уроках природознавства
Використання творів українського народного мистецтва на уроках малювання в початкових класах
Використання СУЧАСНИХ технологічних ЗАСОБІВ при вікладанні биологии в школі
Використання сучасних технічних засобів в процесі Вивчення іноземної мови
Використання робочих зошітів, підручніків та Електрон РЕСУРСІВ на уроках біології у 8 класі
Використання різнорівневіх Завдання на уроках трудового навчання
Використання психологічних способів впліву в процесі навчання
Використання проектної технології при вікладанні химии
Використання персонального комп'ютера як засоби навчальної ДІЯЛЬНОСТІ для подготовки творчого вчителя
Використання педагогічних технологій розвітку творчих здібностей в процесі трудового навчання
Використання НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ навчання на заняття з дисциплін циклу
Використання нетрадіційніх методів та ЗАСОБІВ навчання на уроках фізичної культури
Використання народознавчого матеріалу на уроках "Я і Україна" в початковій школі
Використання народного фольклору у загальноосвітній школі
Використання народніх прикмети пріродознавчого характером на уроках "Я і Україна" в початковій школі
Використання методу вправі у навчанні
Використання методу Бесіди як засоби удосконалення навічок естетичного сприймання мистецьких творів у початкових класах
Використання матеріалів и приладдя на уроках Вивчення натюрморту
Декоративно-прикладне мистецтво в роботі з дітьми старшого дошкільного віку
Вплив успішності в навчанні на Формування самооцінкі учня
Вплив групових психолого-педагогічних методів на розвиток навичок спілкування у старших дошкільників
Введення в соціальну педагогіку
А.С. Макаренко про шляхи Формування дисципліни віхованців
Фундаментальні науки в системі вищої освіти
Формування самооцінкі школяра
Формування творчих здібностей школярів у процесі навчання
Традиційні та інноваційні методи навчання
Технологія саморозвиватися навчання (Г.К. Селевко)
Технологія повного засвоєння програми на уроках англійської мови. Методичні рекомендації з формування лексичних та граматичних навичок
Порівняльний аналіз програм з російської мови В.В. Бабайцевой і Т.А. Ладиженської
Специфіка педагогічного процесу
Соціально-педагогічна діяльність по Попередження токсікоманії та алкоголізму у дітей та підлітків
Соціальна ситуація розвитку в неповній сім'ї
Сучасні реалії дитинства
Сучасна освіта в США
Сумісність у творчому колективі
Доданки професійного іміджу педагога
Система освіти Канади
Сім'я та її основні функції, типологія
Роль оцінки і відмітки в навчанні
Психолого-педагогічний супровід учня з особливими потребами. Використання моделі інклюзівної освіти
Професійне самовизначення старшокласників
Професії: далекобійник, програміст, конструктор
Проведення уроку з математики в 4 класу за темою "Знаходження частки числа"
Проблеми соціалізації в контексті соціального виховання
Принцип гуманізму в соціальній педагогіці
Предмет, Завдання и методи педагогіки
Педагогічні погляди та освітня діяльність О.В. Духновича
Педагогічні погляди и просвітницька діяльність Олени Пчілки
Педагогічні умови розвитку уявлень школярів про музичне життя Челябінського Уралу в новітній час
Педагогічні технології навчання в системі загальної, початкової професійної та середньої професійної освіти
Патріотичне виховання школярів
Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами дитячої літератури
Особливості формування лексичних навичок у дітей дошкільного віку на заняттях англійської мови
Особливості розвитку почерку у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
Основні принципи соціальної педагогіки
Навчання читання дітей на початковому етапі
Навчання іншомовної письмової мови як виду мовленнєвої діяльності на середньому етапі
Навчання руховим умінням і навичкам на основі використання технології особистісно-орієнтованого підходу в навчальному процесі
Порушення писемного мовлення в учнів молодших класів загальноосвітньої школи
Порушення граматичного ладу мовлення у дошкільників із загальним недорозвиненням мови
Народні ігри та їх включення у виховний процес дитячого садка
Музика та розвиток розумової діяльності дошкільників
Методика Формування мовленнєвої компетенції учнів 6-го класу в аудіюванні
Методика розвітку м'язової сили у дітей шкільного віку
Методика розвитку мови у дітей
Методика проведення ЕКСКУРСІЙ в шкільному курсі біології
Методика навчання стійці на голові з зігнутими ногами учнів 6-го класу
Корекція аграмматіческой дисграфії у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення
Корекційно-логопедична робота з дітьми з ОНР
Комп'ютер - наш друг і помічник
Як сучасна система відміток стимулює навчально-пізнавальну діяльність учнів
Інтерактівні методи навчання на уроках анлійськой мови
Дослідження рівня тривожності на етапі адаптації учнів п'ятих класів


1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20