На головну    
 Педагогіка [5716] - Реферати

Вивчення епічних творів малої форми в 5-9 класах на прикладі розповідей В.П. Астаф'єва
Значення дидактичних ігор
Завдання і зміст словникової роботи
Духовно-моральне виховання молодших школярів засобами музичного мистецтва на уроках музики
Диференційований ПІДХІД в процесі навчання учнів середньої школи
Естетичне виховання учнів у процесі Вивчення іноземної мови
Естетичне виховання учнів СЕРЕДНЯ шкільного віку в полікультурному середовіщі на Закарпатті (1919-1939 рр.)
Естетичне виховання молодших школярів в процесі навчання
Природознавство як засіб естетичного виховання в молодших класах
Формування у дітей універсального музично-естетичного сприйняття
Екскурсія - форма виховання екологічної свідомості та естетичного світосприйняття
Екскурсії в природу та їх роль в екологічному вихованні молодших школярів
Формування у дітей ставлення до природи в процесі спільної діяльності в еколого-розвиваючої середовищі
Економічна освіта школярів
Формування працьовитості у молодших школярів в сім'ї
Економічне виховання старших дошкільників
Формування технічних знань на уроках технології
Еколого-краєзнавче освіта молодших школярів
Формування теоретичних основ професійної компетентності майбутнього педагога
Екологічний зміст теми "Підстави" в курсі неорганічної та органічної хімії середньої школи
Формування творчих здібностей школярів у процесі навчання
Екологічна освіта та виховання школярів
Формування середньовічної культури. Пошук нового змісту, форм культури
Екологічна освіта та виховання на уроках предметів природничо-наукового циклу в ЗОШ ім. С. Жаксигулова
Формування соціокультурної компетенції учнів початкових класів
Формування соціального середовища як чинника, що сприяє зростанню громадянської активності що навчаються
Екологічне виховання дошкільнят
Екологічне виховання дошкільнят
Правові питання вищої школи: реалії та перспективи
Основні тенденції розвитку освіти в сучасному світі
Методичні особливості вивчення теми "Атоми. Молекули" в шкільному курсі хімії
Методика підготовкі та проведення лекційніх зайняти у віщій школі
Методичні особливості вивчення теми "Аналізатор слуху і рівноваги" на уроках біології
Методика підготовкі та использование тестів з навчальної дисципліни "Механізація сільського господарства"
Методичні особливості вивчення розділу "Алгоритм і виконавці" в базовому шкільному курсі інформатики
Методичні особеннности вивчення теми "Біогеоценоз і його компоненти" в шкільному курсі біології
Методика виховання звукової культури мовлення дошкільників за допомогою сучасних методів і прийомів навчання
Методика виховної роботи
Методи екологічної освіти на уроках хімії
Методика использование Принципів екологічного виховання В.О. Сухомлинського у практіці сучасної початкової школи
Методи формування поняття числа у молодших школярів
Методика использование нестандартних форм организации навчання при вівченні тими "Домашнє господарство як економічний суб'єкт"
Методи усного викладу, як засіб вивчення географії
Методика использование мультимедійних технологій при вівченні тими "Загальні Відомості про менеджмент" у 10-11 класах
Методи теоретичного навчання
Методика использование лекційно-семінарської системи в аграрних технікумах и Коледж при вівченні дисциплін економічного профілю
Методи стимулювання навчально-пізнавальної діяльності дошкільників
Використання комп'ютера при підготовці до уроку
Використання комп'ютера на уроках російської мови та в позакласній роботі
Використання карт на уроках історії
Використання інформаційних технологій на уроках історії в школі
Вплив російських народних казок на розвиток зв'язного мовлення дітей старшого дошкільного віку
Виховні заняття з дітьми шкільного віку
Використання дидактичних ігор та ігрових прійомів у работе по збагачення, уточнення та актівізації словника у дітей старшого дошкільного віку з загально недорозвітком мови ІІ уровня, обумовлення моторні алалією
Аналіз Ідей батьківської педагогіки В. Сухомлинського
Аналіз сучасної дидактичної концепції Занкова
Аналіз професійної діяльності педагога
Активне соціально-психологічне навчання у ВУЗі
Актівізація пізнавальної ДІЯЛЬНОСТІ учнів на уроках англійської мови у старшій школі
Адаптація в дитячому саду
Форми організації уроків орігамі як засіб розвитку творчих здібностей молодших школярів
Формування пізнавальної актівності Засоба дідактічної гри
Формування згуртованого колективу в початковій школі
Формування сенсорних еталонів у дітей старшого дошкільного віку
Формування навичок читання на фінською мовою в старших класах
Вчення Макаренка про колектив
Встановлення зв'язку між характеристиками когнітивного розвитку учнів та їх успішністю в навчанні математики
Тестування як засіб ОЦІНКИ знань та вмінь студентів
Суть інноваційних процесів в Росії
Специфіка роботи соціального педагога з дітьми-підлітками з малозабезпечених сімей в загальноосвітній школі
Специфіка діяльності соціального педагога в школі з профілактики бездоглядності неповнолітніх
Соціально-педагогічна підтримка дітей молодшого шкільного віку з неблагополучної сім'ї
Сучасні особливості управління системою освіти на прикладі Челябінської області
Система дистанційної освіти
Роль оцінки на уроці іноземної (німецької) мови в початковій школі
Розвиток інтересу учнів та! Застосування НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ на уроках обслуговуючої праці
Руйнування інституту сім'ї як наслідок соціально-економічної та духовної кризи суспільства
Розробка елементів модульної технології навчання математики в 6-му класі
Розробка та моделі педагогічного супроводу сім'ї, яка виховує дитину-інваліда
Розвиток фонематичного сприйняття в процесі формування правильної звуковимови у дітей з ОНР
Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках літературного читання
Розвиток словника дітей дошкільного віку
Розвиток розмовної мови глухих учнів першого класу
Психолого-педагогічні основи формування просторових уявлень у дітей дошкільного віку
Психолого-педагогічні аспекти підвищення педагогічної компетентності батьків дітей з обмеженими можливостями
Психологічний аналіз лекцій з психології
Психологічні умови подолання відставання у навчанні школяра
Програма з самоосвіти
Проблемне навчання
Застосування гендерного підходу в освіті
Викладання іноземних мов дітям дошкільного віку
Правове виховання школярів
Педагогічний контроль і оцінка якості освіти
Педагогічні шляхи та умови формування самостійності в діяльності молодших школярів
Особливості західного та східного тіпів виховання людини
Особливості формування художньо-образотворчих навичок у дітей старшого дошкільного віку за допомогою малювання натюрмортів
Особливості системи додаткової освіти дітей та підлітків
Особливості виховання упертих дітей
Основні форми и методи организации Навчальний процес в університеті
Організація психолого-педагогічного супроводу діяльності вихователя інклюзивної групи


1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20