На головну    
 Педагогіка [5716] - Реферати

Навчальний хімічний експеримент на уроках хімії (дидактичні Функції)
Методика викладання пленеру
Роль народної художньої творчості у становленні та розвитку особистості
Інформаційно-комунікаційні технології як засіб розвитку пізнавального інтересу у дітей
Психологічні бар'єри у професійній діяльності педагога
Особливості розвитку емоційної сфери у дошкільників із затримкою психічного розвитку в музичній діяльності
Патріотичне виховання молодших школярів
Концептуальні особливості системи Л.В. Занкова
Контроль як провідний вид діяльності
Розвиток педагогічної думки в Росії та Білорусі
Програма виховної діяльності "Людина людині ліки"
Загальна педагогіка
Фізкультурний дозвілля дітей старшого дошкільного віку в умовах установ додаткової освіти
Методика использование творів живопису як засоби естетичного виховання школярів на уроках образотворчого мистецтва
Виховання у дітей культури поведінки
Вікові особливості розвитку мовлення
Вплив стилів сімейного виховання на процес формування базових якостей особистості дитини з порушенням слуху, в порівняльному аспекті з нормально чують дітьми
Вплив позанавчальної роботи на формування екологічної культури студентів
Використання музично-дидактичних ігор в процесі Музичне виховання дітей дошкільного віку
Види вправ з усунення недоліків мовного дихання
Аналіз методичної роботи в школі
Активні методи в викладанні соціально-політичних дисциплін
Формування навички "правильності" читання у розумово відсталих третьокласників
Мотивація в процесі навчання, шляхи мотивації до навчання
Методика организации різнопланової ДІЯЛЬНОСТІ школярів
Розвиток пізнавальної активності у дітей старшого дошкільного віку
Організація позакласної виховної роботи
Національна свідомість підлітків
Програмоване навчання
Педагогічні умови формування гуманістичної спрямованості у дітей дошкільного віку в сюжетно-рольовій грі
План виховної роботи класного керівника з учнями 1 класу, в якому навчаються діти, які до школи не були знайомі
Підготовка руки дитини до письма
Ознайомлення дітей з народними промислами в старшій групі
Особливості розвітку самостійності підлітків підліткового віку в навчально-виховному процесі
Удосконалення трудового навчання в школі
Педагогічні умови організації дослідницької діяльності учнів основної школи
Самооцінка учнів в віховній работе
Профорієнтаційна робота шкільного соціального педагога
Особливості роботи вихователя в дитячому садку
Розвиток логічного мислення на уроках математики при вирішенні текстових завдань в 6 класі
Специфіка та основи розвитку творчості дітей старшого дошкільного віку на заняттях з навчання сюжетному малюванню
Роль читання у вихованні особистості
Проблеми патріотичного виховання сучасної молоді
Моральне виховання
Особливості педагогічної діяльності на прикладі Бійського коледжу
Особливості бюджетного фінансування професійно-технічних закладів
Мистецтво бісероплетіння
Роль старшого вихователя у створенні умов для самостійної художньо-творчої діяльності дітей і керівництво роботою вихователів
Роль станції юних натуралістів в розширенні екологічного освітнього простору школярів
Роль сім'ї у навчанні та вихованні дітей з порушеннями мови
Розвиток словника у дітей з моторною алалією
Особливості мотиваційної готовності до навчання у школі дітей 6 і 7-річного віку
Навчання читання як засіб розвитку особистості та формування її базової культури
Психолого-педагогічні та методичні напрямки вивчення курсу соціально-економічної географії в 10 класі на базовому рівні
Нетрадиційні способи зображення об'єктів живої і неживої природи, як засіб розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку
Стилі сімейного виховання дітей
Особливості ігрової діяльності у дошкільників з порушеннями зору
Методичні прийоми правового навчання
Методична робота в дошкільному навчальному закладі
Методика проведення уроку на тему "Значення і склад їжі"
Методика викладання сольфеджіо в музичній школі
Методика аплікаційних робіт з різними матеріалами в школі
Корекція недорозвинення мови в дітей з моторною алалією
Комплекс занять з використанням нетрадиційних способів зображення живої і неживої природи
Колективна творча діяльність як засіб емоційного розвитку дошкільників
Інтелектуальні технології в електронному освіті
Інтегрований урок з математики та російської мови на основі вивчення карело-фінського епосу "Калевала"
Ігрова діяльність як засіб підвищення мовної активності дітей молодшого дошкільного віку
Дистанційні технології в освіті
Дистанційне навчання: поняття і значення
Дизартрія та методика роботи при дізартрії
Групова робота на уроках математики в початковій школі
Виховання селянських і дворянських дітей
Виховання інтересу до музики у дітей старшого дошкільного віку засобами комп'ютерних навчальних програм
Можливості екологічного виховання школярів при вивченні теми: "Кальцій та його сполуки"
Актівізація навчально-пізнавальної ДІЯЛЬНОСТІ на уроках алгебри
Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології допомогою усної народної творчості та поезії
Учитель XXI століття. Яким він повинен бути ...
Навчальний коментування повісті А.С. Пушкіна "Капітанська дочка"
Формування рольової гри у розумово відсталих дітей дошкільного віку в умовах дитячого саду
Формування уявлень про історію створення предметного світу у дітей старшого дошкільного віку за допомогою дидактичної гри
Створення та розробка дидактичних ігор для розвитку словесної творчості дошкільнят
Роль "Руху реформ" в області викладання іноземних мов
Навчання та виховання на ідеях гуманізму
Навчальні ігри як метод Підвищення ефектівності навчання англійської мови на початкових етапі
Методика викладання курсу "Матричні ігри"
Специфіка професійної діяльності соціального педагога в загальноосвітньому закладі
Розвиток творчих здібностей на уроках фізики шляхом використання науково-популярної та художньої літератури
Розвиток творчих здібностей молодшого школяра на уроці читання
Інтегрований урок математики, російської мови, навколишнього світу "Корінь (рівняння, слова, рослини)"
Педагогічна техніка викладача
Формування самоосвітньої компетентності учнів
Використання різноманітних форм уроків при вивченні теми "Квадратні рівняння" у 8 класі
Методи навчання та їх вибір
Розвиток Творчої актівності школярів у процесі розв'язування розрахункових задач з хімії
Розвиток професійної компетентності вчителів як педагогічна проблема
Методика виконання наукового дослідження та оформлення його результатів
Информационное забезпечення наукових досліджень
Мій родовід
Методика организации курсового й дипломного проектування


1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20