На головну

 Педагогіка [5716] - реферати
Емоційна регуляція навчальної діяльності
Електронне тестування як форма контролю іншомовного граматичного навички в системі середньої професійної освіти
Виховання культурної поведінки у школярів
Дидактична гра, як засіб розвитку творчої і пізнавальної активності школярів
Виховна година: Вітчизна слави й доблесті край
Можливості організованого спілкування при навчанні групового взаємодії старших підлітків в установах додаткової освіти
Внесок Громадський ОРГАНІЗАЦІЙ, приватних осіб та асоціацій у розвиток дошкільного виховання на Слобожанщіні (друга половина ХІХ - початок ХХ століття)
Аналіз розвитку творчих здібностей учнів на позакласних заняттях
Аналіз можливостей розвитку культури підприємницької діяльності у школярів на уроках технології
Навчально-професійна мотивація студентів як фактор готовності до професійної діяльності
Формування фізичних якостей старших дошкільників через рухливі ігри
Формування самостійності у молодших школярів на уроках технології
Фонематичні сприйняття у дошкільників з фонетико-фонематичним недорозвиненням мови і стертою дизартрією
Специфічні порушення мовного розвитку у дітей раннього віку
Специфіка порушень мовленнєвого розвитку у дітей раннього віку
Соціалізація дітей із затримкою психічного розвитку у середу нормально розвиваються однолітків
Стан інформаційно-освітніх середовищ російських освітніх установ
Зміст, шляхи та засоби формування і виховання толерантності у дітей старшого дошкільного віку
Системний аналіз особливостей фонематичного сприйняття у старших дошкільників із затримкою психічного розвитку
Роль діяльності та спілкування у вихованні молодших школярів
Роль виховання у соціалізації особистості учня початкової професійної освіти
Розвиток художнього сприйняття дітей старшого дошкільного віку в процесі ознайомлення з творчістю іркутських художників
Розвиток мовлення дітей дошкільного віку в ігровій діяльності
Розвиток пізнавального інтересу
Розвиток музично-ритмічних здібностей учнів на уроці "Оркестр шумових і ударних інструментів"
Психологія виховання
Процес соціально-психологічної компенсації дефекту зору у дітей розвитком музичних здібностей
Процес підготовкі спеціаліста за спеціальністю "Апаратник широкого профілю" у професійно-технічному навчальному закладі
Особливості організації та методики навчання читання молодших школярів
Навчання учнів за заліковою системою на основі рівневої диференціації
Навчання старших дошкільників вимірюванню величини предметів
Методи стимулювання і мотивації учнів. Устаткування навчальних майстернях
Методичні особливості вивчення теми "Значення зелених рослин у житті людини"
Методичні особливості вивчення теми "Берилій та його сполуки" за допомогою інтегрованих уроків
Методичні засади організації групової форми роботи на заняттях з іноземної мови
Методика корекції постави у дітей 7-8 років із затримкою психічного розвитку
Дослідницька діяльність учнів
Характеристика можливостей використання переказу в процесі розвитку мови в молодших школярів із затримкою психічного розвитку
Система освіти у Нідерландах
Реалізація здоров'язберігаючих освітніх технологій на уроках біології при вивченні теми "Вітаміни"
Застосування методу проектів у початковій школі
Застосування диференційованого підходу при виконанні робіт фізичного практикуму
Організація самостійної роботи молодших школярів
Ознайомлення школярів з деякими прийомами долікарської допомоги
Методи і прийоми інтелектуального розвитку молодших школярів на заняттях образотворчого мистецтва в умовах корекційної школи
Методика формування поняття "речовина" на пропедевтическом етапі навчання хімії
Методика та теоретичні основи естетичного виховання школярів
Місце вивчення рослинності в екологічних дослідженнях
Катарсісне виховання та его значень у формуванні емоційно-інтелектуального розвитку дітей
Шкільна система БССР в 1950-80-х рр
Розвиток ідеї з'єднання навчання з продуктивною працею в історії педагогіки
Організація режиму дня в різновікових групах дитячого садка
Урок літератури в 5 класі з основ віршування
Лабораторний практикум з ботаніки як засіб розвитку самостійності учнів
Формування потребностно-мотиваційної сфери особистості для побудови особистої стратегії здравотворчества
Формування основ світогляду молодших школярів
Засоби навчання та методика контролю роботи учнів
Методичні розробки уроку на тему "Спирти"
Ефективні способи створення і дозволу педагогічного конфлікту в умовах педагогічного процесу
Ефективність використання логоритміки у дітей старшого дошкільного віку
Використання елементів етнопедагогіки в моральному вихованні дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови III рівня
Використання технічних засобів навчання та інформаційні технології в освіті
Використання нових інформаційних технологій як засобу стимулювання навчальної діяльності при вивченні іноземної мови
Використання аудіовізуальних форм як нетрадиційних методів навчання англійської мови
Вивчення можливостей народної гри як засобу формування навичок спілкування дітей старшого дошкільного віку
Ігрові вправи як засіб корекції агресивної поведінки у дітей молодшого шкільного віку з ЗПР
Знайомство з цифрами дошкільнят
Здійснення підсумкового контролю Вивчення менеджменту
Запровадження Болонський процес
Етап узагальнення та апробації результатів дослідження
Деревні і чагарникові рослини як об'єкт лабораторних робіт з загальної біології
Дидактичні умови ефективного использование дидактичних ігор на уроках української мови
Дидактичний проект підготовкі фахівця "економіст" з поглиблення Розробка технологій навчання по темі: "Аналіз использование основних ФОНДІВ та виробничих потужностей"
Виховання усвідомленого ставлення у дітей, педагогів і батьків до ЛФК як умові підвищення їх здоров'я і формування правильної постави
Гендерний аспект в соціалізації дітей молодшого дошкільного віку за допомогою гри
Вплив стилю педагогічного спілкування вчителя на процес Формування пізнавальної актівності старшокласників на уроках Загальної біології
Вплив фізічніх вправо на розумово працездатність учнів СЕРЕДНЯ шкільного віку
Аналіз розвітку системи освіти в Италии
Формування графічних понять у старших дошкільників за допомогою ігрових завдань на інтегрованих заняттях по З і інформатики
Формування майбутньої особистості через виховання моральних якостей учнів
Формування понять про тварин на уроках навколишнього світу в 3 класі
Технологія роботи з Формування статевої культури підлітків у школі
Розробка дидактичного проекту навчання майбутнього спеціаліста дисципліни "Ветеринарна медицина"
Розвиток кількісних уявлень у дітей 5-ти років
Професійне самовизначення старшокласників як аспект діяльності соціального педагога загальноосвітнього закладу
Принципи организации та побудова освіти в Україні
Поняття педагогічної майстерності
Педагогічна психологія
Особливості роботи з сім'єю в сучасних дошкільних закладах
Основи педагогічного супроводу опікунських сімей
Модульно-редуктивного навчання історії та суспільствознавства
Інноваційна педагогічна діяльність в сучасному дошкільну освіту
Особистісна ідентичність вчителя і особливість його спілкування
Екологічне виховання та розвиток в ігровій діяльності молодших дошкільнят
Використання образотворчої діяльності для корекції мовного недорозвинення і розвитку дрібної моторики у старших дошкільників з дизартрією
Вивчення психолого-педагогічних умов ефективності навчання учнів шести років
Ефективність технології соціальної роботи з сім'ями дітей з обмеженими можливостями здоров'я
Особливості використання розвиваючих ігор, що сприяють розвитку уяви у старших дошкільників із затримкою психічного розвитку
Різдво в Англії
Робочий зошит з "Світовий художній культурі" як засіб розвитку розумової активності школярів


1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20