На головну    
 Педагогіка [5716] - Реферати

Теоретичні проблеми особистісно-орієнтованої освіти
Теоретичні підходи до феномену "математичне мислення"
Теоретичні основи фундаментальної природничо-наукової підготовки студентів технічного вузу
Теоретичні основи формування творчої активності дітей дошкільного віку в ігровій діяльності з художнім змістом
Теоретичні основи формування здорового способу життя у дітей в умовах дитячого закладу
Теоретичні основи становлення дошкільних закладів
Теоретичні основи навчання літніх людей
Теоретичні основи методів навчання фізики
Теоретичні основи індивідуального підходу учнів до вибору професії
Теоретичні основи діяльності муніципального освіти щодо забезпечення соціальних гарантій дитинства
Теоретичні основи виховання
Теоретичні підстави розвитку професійно-педагогічної культури вихователя дошкільного навчального закладу
Теоретичні методи пізнання в шкільному курсі фізики
Теоретичні аспекти формування активності школяра в навчанні
Теоретико-методичні основи екологічного виховання у позашкільніх навчальний заклад
Теоретико-методичні засади фізичного виховання молоді у працях С. Гайдучка та братів Франків
Теоретико-методичні засади педагогічної психогігієни
Теоретико-методичні аспекти организации практичного навчання при вівченні студентами дисципліни "Механізація тваринництва"
Тенденції сучасної педагогіки
Тенденції сучасної масової літератури
Тенденції розвитку системи вищої освіти в Україні і за кордоном: основні напрями
Темперамент у дітей дошкільного віку 3-5 років
Тематичний вечір "День Святого Валентина в Европе"
Тематичне планування уроків німецької мови в 5 класі
Театральна педагогіка и Акторська мистецтво
Театралізовані ігри як засіб розвітку творчих здібностей першокласників на уроках музики
Театралізовані ігри як засіб формування виразності мовлення у дітей старшого дошкільного віку
Театралізація як різновид художньо-мовленнєвої діяльності в дитячому садку
Театралізація в дитячому садку
Творчість Григорія Ващенка - скарб українського народу
Творчий ПІДХІД до Вивчення математики
Творчість Чехова в шкільному вивченні
Творчість викладача вищої школи та її розвиток
Творчість і структура дидактичного процесу
Творчість Є.І. Чарушина
Творчість військових ансамблів у військово-патріотичному вихованні підлітків
Творча спадщина К.Д. Ушинського
Творче мислення молодших школярів
Творча діяльність школярів як умова формування морально-естетичного ставлення до природи
Твори українського народного мистецтва як Чинник Формування національно-культурної свідомості молодших школярів
Сюжетно-рольові ігри в дитячому садку
Сценарій до Дня Перемоги
Сценарій виховного заходу: "У дружбі наша сила"
Сценарій фізкультурного свята "Не потрібен і клад, коли в сім'ї лад"
Сценарій уроку
Сценарій уроку
Сценарій уроку
Сценарій уроку
Сценарій проведення уроку
Схематичне моделювання при навчанні рішенню завдань на рух (молодші школярі)
Сутність, призначення і зміст виховання
Сутність трудового виховання і професійної орієнтації в КПК
Сутність соціалізації учнів
Сутність педагогічної технології
Сутність педагогічних ідей С. Френе і актуальність їх використання в теорії та практиці вітчизняного навчання і виховання
Сутність орієнтування в просторі в дошкільному віці
Сутність організації виховного процесу в установах початкової професійної освіти
Сутність та специфіка роботи соціального педагога в спеціальній (корекційної) школі-інтернаті VIII виду
Сутність та специфіка роботи з хлопчиками-підлітками
Сутність і своєрідність педагогічної професії
Сутність і методи педагогічного стимулювання
Сутнісні особливості розвитку шкідливих звичок
Сучасні технології розвівального навчання в початкових класах
Сучасні технології навчання у вікладанні історії
Сучасні системи ПРОФЕСІЙНОГО навчання
Сучасні системи освіти
Сучасні Комп`ютерні технології в навчанні
Сучасний урок: форми, структура, Зміст и методи проведення
Сучасний урок
Сучасний вчитель як педагог та психолог
Сучасна школа в условиях рінкової Економіки
Сучасна українська освіта в контексті перспектив СВІТОВОГО розвітку
Сухомлинський про професію вчителя
Суть процеса навчання та засоби его актівізації
Сутність педагогічного спілкування
Сутність и Зміст педагогічної етики
Суб'єктно-діяльнісний ПІДХІД до навчання
Студент як об'єкт - суб'єкт педагогічної ДІЯЛЬНОСТІ
Студент як суб'єкт навчальної діяльності
Структурні елементи виховання. Цілі, зміст, джерела виховання
Структурно-часовий аналіз уроку з фізичної культури
Структура уроків при застосуванні інтерактівніх методик
Структура та Зміст віщої освіти
Структура практикумів системи Фобус
Структура науково-дослідніцької ДІЯЛЬНОСТІ студентов у віщому навчальному закладі
Будівельно-конструктивна гра як засіб формування позитивного ставлення до праці у дітей старшого дошкільного віку
Страхи дітей молодшого шкільного віку
Стимулювання навчальної ДІЯЛЬНОСТІ молодших школярів
Стиль формування вольових якостей учнів у спілкуванні "учень-учитель"
Стиль педагогічного спілкування і його вплив на взаємовідносини з учнями
Стилі навчання та навчальні технології у ДІЯЛЬНОСТІ викладача
Стилі керівніцтва в навчальний заклад
Стилі сімейного виховання
Ступінь готовності дитини до навчання
Статистичні методи оцінки значущості компонент педагогічної системи вчителя
Статеве виховання підлітків
Статеве виховання молодших школярів
Становлення педагогічної науки в римській імперії
Становлення и розвиток вищої освіти на Україні
Становлення суб'єктності студента університету


 15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34