На головну    
 Педагогіка [5716] - Реферати

Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку
Українська література, як предмет Вивчення у школі
Українська жінка. Ее громадська и суспільна роль. Славетні українки: Маруся Богуславка, Настя Лісовська, Маруся Чурай
Узагальнена характеристика учня як результат Вивчення особистості
Удосконалення процеса виконан ранкової гігієнічної гімнастікі учнямі молодшого шкільного віку
Удосконалення процесів пам'яті на уроках англійської мови
Удосконалення естетичного виховання Засоба Залучення старших дошкільніків до музично-театралізованої ДІЯЛЬНОСТІ
Куточок природи в дитячому садку
Трудове виховання старших дошкільників з порушеннями інтелекту
Трудове виховання дошкільнят
Трудове виховання в сім'ї
Трудове виховання в початковій школі
Трудове виховання школярів в условиях сільської загальноосвітньої школи
Важкі діти
Труднощі логопедичної роботи
Труднощі вступу випускників до ВНЗ
Праця як засіб естетичного виховання
Праця в природі, його роль у формуванні екологічної вихованості дошкільнят
Праця в природі, його роль у формуванні екологічної вихованості дошкільнят
Трівожність як соціально-педагогічне явищем
Три ворога людства: тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія
Тренер в команді
Вимоги до організації ручної праці в дитячому садку
Вимоги до методів і організаційних форм трудового навчання
Традіційні народні промисли и ремесла як засіб Формування смаків та ідеалів у молодших школярів
Традіційні методи викладання народознавства в школі
Традиції та новаторство у зарубіжній Музичній культурі ХХ століття
Традиційні технічні засоби навчання у сімейному вихованні
Традиційні та інноваційні засоби оцінки результатів навчання
Традиції виховання християн і мусульман
Тоталітарні секти
Типи уроків у правовому курсі
Типи і стилі сімейного виховання
Типи і значення сімейного виховання
Типологія сімей та їх виховний потенціал
Типологія освітніх установ, їх різноманіття. Авторські школи
Типові помилки сімейного виховання, що сприяють формуванню делінквентної поведінки підлітків
Технологія Формування учнівського колективу
Технологія проблемного навчання
Технологія использование підручніків на уроках у початковій школі
Технології навчання як дослідження
Технології навчання у грі
Технологія художньої обробки деревини на уроках праці
Технологія ТРВЗ, як фактор розвитку творчого потенціалу особистості
Технологія соціальної роботи як майстерність фахівця соціальної роботи
Технологія раннього та інтенсивного навчання грамоті за методом Н.А. Зайцева
Технологія публічного виступу
Технологія проектного навчання
Технологія навчання соціокультурного компоненту писемного мовлення у профільній школі
Технологія колективного виховання А.С.Макаренка
Технологія інтерактивного навчання
Технологія інтенсифікації навчання на основі схемних і знакових моделей навчального матеріалу на уроках фізики
Технологія та ознаки інтерактивного навчання
Технологія в'язання
Технологічна освіта школярів
Технологічний проект уроку-майстерні з питань естетичного виховання
Технології формування громадянської культури майбутнього вчителя
Технології розвиваючого навчання
Технології професійного навчання
Технології здійснення педагогічного процесу
Технології якісного навчання в рамках нестандартного уроку
Технічне мислення на уроках праці
Техніка безпеки на уроках фізичного виховання
Технічні засоби навчання на уроках іноземної мови
Технічні засоби освіти в дитячому садку
Технічні засоби в навчанні технології
Техніко-педагогічна ефективність
Техніка безпеки на уроках фізкультури
Тести як засіб контролю розвитку граматичних навичок учнів 6 класу на уроках англійської мови
Тестування як вид контролю граматичних навичок
Термінологічна робота на уроках зоології
Терапевтичний підхід до інновацій в освіті
Теорія та практика колективного виховання А, С, Макаренка
Теорія елементарної освіти І.Г. Песталоцці
Теорія вільного виховання Руссо і вільного освіти Толстого: загальне і особливе
Теорія навчання
Теорія викладання історії України в школі
Теорія навчання у вищій школі
Теорія навчання
Теорія навчання
Теорія навчання
Теорія ігор
Теорія і методика фізичного виховання як наука і навчальна дисципліна
Теорія і методика фізичного виховання
Теорія і методика розвитку дитячого образотворчого творчості
Теорія і методика викладання іноземних мов
Теорія і методика викладання БЖД
Теорія і методика навчання праву
Теорія дитячого колективу в працях А.С. Макаренко
Теорія виховання
Теорія бухгалтерського обліку
Теоретичні та методичні основи Формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів
Теоретичні та методичні основи професійної підготовкі з інформаційних технологій майбутніх менеджеров-економістів
Теоретичні основи Формування ціннісніх орієнтацій молодших школярів
Теоретичні основи Формування и розвітку загальнотрудових умінь и навічок в учнів 8-11 класів при вівченні профілем "Деревооброрбка"
Теоретичні основи та Актуальні проблеми сучасної дидактики
Теоретичні основи проблемно-модульного навчання та методика его! Застосування у коледжі при вівченні спецдісціпліні
Теоретичні основи національного виховання старших дошкільніків Шляхом Ознайомлення з творами українського образотворчого мистецтва
Теоретичний аналіз до підходу вивчення дітей із затримкою психічного розвитку
Теоретичні проблеми програмованого навчання і методика складання навчальних програм Тализіної Н.Ф.


 14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33