На головну    
 Педагогіка [5716] - Реферати

Фізкультура в школі
Фізичний розвиток дітей засобами народного танцю
Фізичне виховання учнів
Фізичне виховання дитину-інваліда
Фізичне виховання дитини з народження до трьох років
Фізичне виховання дітей, що мають відхилення у стані здоров'я
Фізичне виховання дітей дошкільного віку
Фізичне виховання дітей в ДОП
Фізичне виховання в школі
Фізичне виховання в професійно-технічних училищах (ПТУ)
Фізичні моделі при вивченні інтеграла в курсі алгебри і початків аналізу в 10-11 класах
Фізична підготовка
Фізична культура і розвиток особистості дошкільника
Фізіолого-педагогічні особливості розвитку учнів у підлітковому віці
Фізіологічні основи розвитку втоми
Фізіологічна основа корекційної спрямованості фізичного виховання
Фізика в школі сьогодні і завтра
Фасилітація у професійній освіті
Факультатівні заняття з біології
Фактори, що обумовлюють актуалізацію або гальмують процес науково-дослідної діяльності студентів у вузі
Фактори, що впливають на розвиток дитини
Фактори, що впливають на якість і результативність управлінської діяльності керівника ДНЗ
Вчитель іноземної мови. Майстерність і особистість
Облік статевих особливостей школярів у процесі взаємодії на уроці іноземної мови
Навчання і труд, їх місце в психічному розвитку молодшого школяра, новоутворення молодшого шкільного віку
Врахування особливостей підліткового віку в роботі класного керівника
Врахування індивідуальних особливостей, схильностей і спрямованості, учнів у викладанні предметів естетичного циклу
Облік знань, умінь і навичок з хімії в середній школі
Учені-біологі України
Вчення як благо і повинність
Навчальні тренінгові ігри на уроках історії Росії та історичного краєзнавства
Навчальні завдання у викладанні історії
Навчально-тематичне планування до курсу "Органічна хімія в 10класс" по новому підручнику О.С. Габрієляна
Навчально-розважальна гра "Професійний лабіринт"
Навчально-пізнавальна діяльність студентів
Навчально-методичний посібник для адаптаційної практики
Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу
Навчально-матеріальна база технологічного навчання
Навчально-виховна робота в школах в післявоєнний період
Навчальна мотивація студента
Навчальна мотивація молодших школярів
Навчальна діяльність як провідний елемент процесу соціалізації
Усунення помилок сімейного виховання та концепція роботи соціального педагога
Усна мова
Встановлення та використання міжпредметних зв'язків при вивченні елементів III і V групи періодичної системи Д.І. Менделєєва
Установка і увага в навчанні
Статут муніципального освітнього закладу додаткової освіти дітей "Будинок дитячої творчості" Бардимскій району
Усні обчислення на уроках математики в початкових класах
Умови формування позитивної мотивації до навчання
Умови розвитку креативності молодших школярів на уроках фізичної культури
Умови розвитку інтелектуальних процесів молодших школярів засобами комп'ютерного навчання
Умови розвитку взаємодії батька та дитини в ранньому дитинстві
Умови прилучення дошкільників до етнічної культури засобами дитячих свят і розваг
Умови виховання дітей у сім'ї
Засвоєння основ живопису дошкільниками в процесі роботи фарбами
Засвоєння знань учнями
Усвідомлення основних Завдання малокомплектних початкових шкіл
Урок-дослідження як складова частина формування дослідницького типу мислення учнів і засіб отримання нових міцних знань з математики
Уроки фізики з використаних мультимедійних ЗАСОБІВ
Уроки з використанням інформаційних комп'ютерних технологій
Уроки з комп'ютерною підтрімкою
Уроки позакласного читання в початковій школі
Уроки в інтегральній технології навчання за В. Гузеєвім
Урок-роздум на тему "В. Сухомлинський" Красиві слова и красиве діло "
Урок-конференція за оповіданням Б. Грінченка "Олеся"
Урок фізичної культури в школі: особливості підготовки та проведення
Урок українського народознавства
Урок російської мови в 3-му класі
Урок по В.І. Далю казка "У тебе в самого свій розум"
Урок літератури на тему: "Пошуки сенсу життя - це доля кожного мислячого і совісного людини" на прикладі оповідання В.М. Шукшина "Альоша Бесконвойний"
Урок літератури "Війна - жесточе немає слова" за творами письменників-фронтовиків про Велику Вітчизняну війну
Урок КВК на тему: Цікаве матеріалознавство
Урок як основна форма організації навчання технології
Урок історії, як навчальне заняття
Урок історії на тему "Революція відступає. Російський парламент"
Урок історії на тему "Революція відступає. Російський парламент"
Урок історії на тему "Революція на підйомі. Апогей революції"
Урок історії в середній школі на тему: "Зовнішня політика Росії наприкінці XIX - початку ХХ століття
Урок історії
Урок інформатики як засіб формування ключових компетенцій
Урок з Формування национальной свідомості "Охорона природи України"
Урок з природознавства з елементами проблемного навчання
Урок у сучасній школі
Урок в системі особистісно орієнтованої освіти
Урок - основна форма виробничого навчання
Рівень сформованості навички переказу у дітей із загальним недорозвиненням мови
Рівень рецидиву як показник ефективності процесу виховання засуджених
Рівень розробленості виховання в молодших школярів культури розумової праці
Рівень навченості
Упереджувальний адаптація як особлива освітня діяльність викладачів ВНЗ
Вправи в навчанні ритму та інтонації англійської мови в основній школі
Вправа - завдання - тестове завдання: точки перетину
Управління РОЗВИТКУ виховної системи ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (на прікладі Старбільського обласного медичного училища)
Управління процесом Підвищення якості знань учнів з української мови, літератури
Управління школою за результатами
Управління системою освіти
Управління розвитком змісту регіональної освіти (сучасна казахстанська модель освіти)
Управління освітніми системами в різних країнах
Управління освітніми системами
Управління дошкільним освітнім закладом


 13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32