На головну    
 Педагогіка [5716] - Реферати

Форми і методи організації і проведення гімнастики в 5-6 класах
Форми та методи корекції порушень письма у дітей молодшого шкільного віку з дисграфією
Форми і методи виховного процесу
Форми і види контролю знань учнів з неорганічної хімії
Форми позаурочної виховної роботи з дітьми в школі
Форми позакласної роботи з літературного краєзнавства
Форми взаємодії керівника фізичного виховання і сім'ї з навчання старшого дошкільного віку рухливим іграм (на прикладі МБДОУ д / с № 14 "Гніздечко")
Формування чітацької компетентності у школярів
Формування Читацький інтересів молодшого школяра на Основі использование ілюстрованого матеріалу
Формування художньо-конструктивного мислення у молодших школярів
Формування уявлень про лічбу у дітей дошкільного віку
Формування умінь и навічок віразності голосного читання в учнів початкової школи
Формування уваги на уроках читання у початкових класах
Формування у старшокласників естетичного ставлені до мистецтва в процесі Вивчення ХУДОЖНЬОЇ культури
Формування у молодших школярів Читацький інтересів у процесі роботи з ДИТЯЧА ХУДОЖНЯ книжкою
Формування у молодших школярів уміння розв'язувати текстові задачі
Формування у молодших школярів самостійності в процесі роботи з дитячою книжкою
Формування у молодших школярів організаційніх умінь и навічок
Формування у молодших школярів навічок швідкочітання як Засоба усвідомленого сприйняттів художнього твору
Формування у молодших школярів навічок естетичного сприймання у процесі использование творів живопису
Формування у молодших школярів мотівації до навчання
Формування у молодших школярів комунікатівніх умінь и навічок на уроках рідної мови
Формування у молодших школярів естетичних почуттів на уроках класного читання
Формування у молодших школярів граматичного зрозуміти роду, числа и відмінка іменніків
Формування у другокласніків умінь розв'язувати складені задачі
Формування Творчої особистості як наукова проблема
Формування соціокультурного досвіду молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва
Формування системи композиційних закономірностей у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва
Формування самомоніторінговіх процесів в старшому дошкільному віці
Формування професійно-значущих якости майбутніх учителів
Формування правової свідомості учнів
Формування правільності усного мовлення у майбутніх учителів початкових класів
Формування правильної дікції у молодших школярів
Формування Поняття "птахи" на Основі екологічних знань
Формування позітівної мотівації студентов Засоба активних методів навчання
Формування позітівної мотівації на уроках англійської мови
Формування пізнавального інтересу учнів на уроках біології в 6 класі
Формування пізнавальних інтересів підлітків
Формування пізнавальних інтересів першокласників на уроках "Я і Україна"
Формування патріотичних почуттів молодших школярів у позаурочній ДІЯЛЬНОСТІ
Формування особистості в сучасности мире
Формування особистості в колектіві за творч Спадщина А.С.Макаренка
Формування национальной свідомості учнів у десятому класі в курсі вітчізняної історії
Формування национальной свідомості Засоба народної педагогіки
Формування народознавчіх знань та вмінь учнів
Формування навічок виконан збережений птахів и тварин на уроках образотворчого мистецтва у початкових класах
Формування навички Швидкого читання у молодших школярів
Формування мотівів пріродоохоронної ДІЯЛЬНОСТІ у молодших школярів
Формування мовленнєвої комунікації молодших школярів на уроках розвітку зв'язного мовлення
Формування мовленнєвих навічок у молодших школярів
Формування лексико-фразеологічніх норм в усному и писемності мовленні майбутніх учителів початкових класів
Формування лексико-граматічної Сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку Із ЗНМ
Формування культури писемності мовлення майбутнього вчителя початкових класів
Формування культури мовлення молодших школярів на уроках рідної мови
Формування комунікатівної компетенції у дітей
Формування комунікативно-мовленнєвих умінь во время Вивчення лексики
Формування комунікатівніх умінь и навічок у молодших школярів
Формування історичної свідомості учнів
Формування інформаційного пакету спеціальності "Облік і аудит"
Формування іміджу дошкільного навчального закладу
Формування знань учнів з розділу "Оптика"
Формування знань про тварин в учнів 3 класу на уроках "Я і Україна. Природознавство"
Формування здорового способу життя школярів Засоба фізичної культури
Формування здорового способу життя молодших школярів
Формування естетичних смаків учнів на уроках трудового навчання
Формування екологічної свідомості школярів
Формування екологічної культури молодших школярів у сучасній початковій школі
Формування екологічної культури молодших школярів
Формування діскурсівної компетенції студентов філологічних факультетів Вищих Навчальних Закладів
Формування графічніх умінь молодших школярів на уроках трудового навчання
Формування готовності до оволодіння самостійнім писемності мовлення у молодших школярів з тяжкими порушеннях мовлення
Формування геометричних зрозуміти у молодших школярів
Формування в учнів умінь розв'язувати задачі на рух
Формування в учнів Трудової культури Засоба народознавства
Формування в учнів обчислювальних навічок з табличного и позатаблічного множення и ділення
Формування в молодших школярів пізнавального інтересу Засоба усної народної творчості на уроках курсу "Я і Україна"
Формування в молодших школярів знань про людину на уроках природознавства
Формування ціннісного ставлення до професійної діяльності у майбутніх учителів за допомогою тренінгових занять
Формування етнотолерантності свідомості учнів
Формування екологічної культури студентів на прикладі теми "Заходи безпеки при застосуванні пестицидів"
Формування екологічної культури старшокласників
Формування екологічних уявлень у дошкільників
Формування екологічних уявлень про різноманіття рослинного світу на основі проектної діяльності
Формування екологічно вихованої особистості молодшого школяра
Формування почуття малої батьківщини у школярів при вивченні теми "Географія міст" (на прикладі Курської області)
Формування читацьких умінь у молодших школярів
Формування ціннісного ставлення до здорового способу життя
Формування цінностей орієнтацій у підлітків у системі діяльності класного керівника
Формування художньої культури школярів на основі активного використання міжпредметних зв'язків
Формування фонематических процесів при дислексії у дітей молодшого шкільного віку
Формування навчальних умінь і навичок засобами дидактичної гри
Формування розумової активності у дітей дошкільного віку
Формування розумового прийому порівняння у молодших школярів у процесі вирішення різнорівневих вправ з математики
Формування умінь роботи з історичними документами в I концентре школи
Формування умінь до самостійної діяльності учнів
Формування у молодших школярів уміння спостерігати в процесі проведення екскурсії
Формування у молодших школярів історико - суспільствознавчих знань
Формування у молодших дошкільнят трудових умінь у ході виконання доручень
Формування у дошкільнят самостійності
Формування у дошкільнят 6-7 років елементарних математичних уявлень


 11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30