На головну

 Педагогіка [5716] - реферати
Іменник як частина мови та методика его Вивчення у початкових класах
Процес формування гуманних відносин у дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності
Навчання лексиці як найважливішому компоненту мовленнєвої діяльності на уроці іноземної мови на початковому етапі
Особливості формування атрибутивної лексики у дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови
Правопис. Складні випадки правопису м'якого знака, апострофа
Пошуково-дослідницька діяльність
Проблеми стандартизації шкільної освітньої системи
Профорієнтація учнів як педагогічне явище
Мілозвучність української мови
Стилістика й культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики
Стилі педагогічного спілкування і взаємодії
Навчально-Ігрова діяльність на уроках іноземної мови у початковій школі
Сучасний стан та актуальні проблеми системи вищої і післявузівської освіти Російської Федерації
Фундаменталізація освіти
Функції освіти і педагогічної діяльності
Форми організації з фізичного виховання дітей
Екологічне виховання чує населення
Технологія підготовки учнів старших класів середньої загальноосвітньої школи до складання іспиту з англійської мови
Навчальна мотивація сучасного школяра
Розвиток писемності мовлення студентов у работе над текстом
Розвиток сучасної освіти в Пакистані та ісламський чинник
Розвиток природничо понять молодших школярів в умовах особистісно-орієнтованої освіти
Розвиток дитячої творчості на заняттях по сюжетному малюванню дітей старшого дошкільного віку
Застосування схем-опор при формуванні граматичних навичок у молодших школярів на початковому етапі навчання англійської мови
Прийом посади заступником командира роти з виховної роботи
Педагогічні умови розвитку образотворчого творчості дітей старшого дошкільного віку засобами декоративної композиції
Педагогічні умови та особливості театралізованих ігор
Педагогічні принципи адаптації молодих співробітників до служби в ОВС
Особливості розвитку зорової пам'яті у старших дошкільників із загальним недорозвиненням мови
Навколишній світ, як середовище проживання
Початковий етап навчання у вокальному ансамблі. Розвиток музично-творчих здібностей у дітей
Музичне виховання школярів в дитячому оздоровчому таборі: проблеми і перспективи
Методика формування знань, умінь і навичок по розділу програми художньої обробки глини в дитячому садку
Місце і роль моделей психолого-педагогічного супроводу професійного самовизначення дітей старшого шкільного віку
Корекція заїкання
Корекційно-розвівальна програма "Соціалізація дошкільніків"
Історичний матеріал, як один із засобів розвитку пізнавальної активності молодших школярів на уроці математики
Використання наочних засобів навчання на уроках історії
Використання дослідницьких завдань, як засобу формування навчально-дослідницької діяльності учнів на уроках математики в школі першого ступеня навчання
Інфантилізм і зрілість у буддійській моделі філософії освіти
Ігри та вправи для корекції гіперрухливості
Значення фізкультурних свят в організації активного відпочинку дітей дошкільного віку
Запровадження магістерської програми "Педагогіка вищої школи" як передумови до підготовкі кваліфікованіх розуміюсь відповідно до вимог Болонський процес
Ділова гра як засіб организации допрофільної підготовкі з іноземної мови учнів 8-9-х класів ОСНОВНОЇ школи
Дидактична гра як засіб умотивування навчальної ДІЯЛЬНОСТІ молодших школярів на уроках іноземних мов
Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів
Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів
Дидактична гра як засіб виховання звукової культури мовлення дітей 4-5 років
Виховання молодших школярів у процесі занять ритмікою і хореографією з урахуванням гендерних особливостей
Державна символіка
Генезис цінностей вищої освіти в залежності від умов соціального розвитку суспільства
Діяльність художників-педагогів початку ХХ століття
Виховання трудової активності в молодших школярів
Вплив внутрішньосімейних стосунків на розвиток особистості глухих молодших школярів
Безпритульність дітей як соціально-педагогічна проблема
Облік гендерних особливостей у навчально-виховному процесі в початковій школі
Навчання дітей з порушенням слуху словесної мови
Навчання дітей дошкільного віку
Робота над виразністю мови на уроках читання в початкових класах
Сучасні засоби контролю успішності студентів
Методика викладання пізнання світу
Проблеми навчання і виховання дітей зі складною структурою дефекту
Розвиток творчих здібностей розумово відсталих дітей в ході гурткової роботи
Методи навчання в сучасній школі
Як допомогти дитині у навчанні
Мотиви гри та навчання
Особливості организации Вивчення математики в різновіковій групі
Педагогічні здібності, їх структура та розвиток
Роль раннього віку для подальшого розвитку дитини
Основи методології фізики в курсі середньої школи
Обдарована дитина в початковій школі
Професійна самосвідомість педагога
Методика виховання звукової культури мовлення на заняттях
Розробка експериментальної програми з вивчення традиційної розпису (на прикладі Гжели для учнів 5 класів)
Інноваційні технології навчання англійської мови та їх Вплив на навчально-виховний процес
Психолого-педагогічний практикум
Педагогічні погляди і діяльність П.П. Блонського і С.Т. Шацького
Розвиток мовлення у дітей старшого дошкільного віку в організованому педагогічному процесі
Навчання рахунку в середній групі дитячого садка
Особистісно-орієнтоване викладання зарубіжної літератури
Викладання культурології в школі
Організація методичної роботи в дитячому садку
Народні ігри як засіб соціалізації особистості дитини в процесі освіти
Інформаційно-комп'ютерні технології на уроках музики
Гра як один із засобів соціалізації дошкільників із затримкою психічного розвитку
Міжнародний день толерантності
Дидактичний простір початкової школи інноваційного типу
Особливості фонематичного сприйняття у дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови третього рівня
Методика навчання англійської мови як другої іноземної
Формування толерантності як засіб успішної соціалізації молодших школярів
Системний підхід до вирішення проблеми творчого саморозвитку особистості школяра в заклад додаткової освіти
Рекомендації щодо організації роботи з батьками старших дошкільників з дотримання прав дитини
Свято новорічної ялинки як старовинна традиція нашого народу
Організація гуртка по декоративно-прикладному мистецтву в школі (художня обробка дерева)
Екологічний проект як один Із ЗАСОБІВ екологічного виховання
Основи использование проектно-технологічної ДІЯЛЬНОСТІ учнів сільської школи на Заняття з трудового навчання
Тестові завдання як засіб формування навичок орфографічного самоконтролю молодших школярів на уроках російської мови
Розвиток науково-технічної творчості учнів
Розвиток навичок кистьовий розпису у молодших школярів (на прикладі хохломи)
Формування знань про російських дослідників-мандрівників в шкільному курсі географії


1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20