На головну    
 Педагогіка [5716] - Реферати

Методика роботи над казкою
Методика навчання дітей усного переказу в 2-му класі
Методика роботи над російськими народними казками
Методика навчання біології, як галузь педагогічної науки
Методика проектування шкатулки на уроках трудового навчання в загальноосвітніх школах
Методика проведення уроку з валеології "Функції ОРГАНІВ травлення. Для чого людина харчується?"
Методика проведення уроку волейболу в 5-7 класах загальноосвітньої школи
Методика проведення уроків фізичного виховання в 1-4 класах
Методика проведення теоретичного зайняти
Методика проведення СПОСТЕРЕЖЕНЬ учнів за змінамі в природі
Методика проведення педагогічних СПОСТЕРЕЖЕНЬ
Методика проведення інтегрованіх уроків во время Вивчення шкільного курсу біології
Методика проведення зайняти з ЦИВІЛЬНОЇ оборони в загальноосвітній школі
Методологічні основи педагогіки
Методологічно-світоглядні принципи викладання фізики в контексті світової культури
Методично-ілюстратівне забезпечення проведення уроків образотворчого мистецтва у 1 класі
Методичні проблеми реализации комунікативно-мовленнєвого підходу у початкових класах
Методичні основи роботи над словотворчімі афіксамі у контексті розділу "Будова слова" у 4 класі
Методичні основи! Застосування дідактічної гри на уроках математики в початковій школі
Методичні засади контролю пізнавальної ДІЯЛЬНОСТІ студентов Вищих технічних Навчальних Закладів Із Загальної фізики
Методичні аспекти роботи художньо-прикладного гуртка
Методичний материал по викладання алгебри
Методичне забезпечення зайняти шкільного радіотехнічного гуртка
Методичне забезпечення Вивчення тими "Метали" в 9 класі
Методика логопедичної роботи з дітьми старшого дошкільного віку зі стертою дизартрією
Методика контролю знань з російської мови молодших школярів
Методика використання схем і малюнків при вивченні оптики в курсі фізики середньої школи
Методика використання дидактичних ігор на уроках математики в початковій школі
Методика проведення фенологічних спостережень в додаткових освітніх установах
Методика проведення ранкової гімнастики в дошкільних установах
Методика проведення уроку на тему: Адміністративні правопорушення і адміністративна відповідальність
Методична розробка тематічної атестації з всесвітньої історії
Методичний супровід інноваційної діяльності педагогів установ середньої професійної освіти
Методичні рекомендації подолання дезадаптації ліворуких дітей при навчанні письма
Методичні рекомендації з написання курсових робіт з методики викладання фізики
Методичні рекомендації про порядок та критерії конкурсного відбору загальноосвітніх установ, які впроваджують інноваційні освітні програми
Методичні рекомендації дипломного проектування для студентів
Методика вивчення ампельних рослин на уроках біології
Лісові системи та їх Вивчення в шкільному курсі біології
Компетенція військових вузів як суб'єктів освітньої діяльності
Компетентнісний підхід до навчання молодших школярів умінню вирішувати проблеми у взаєминах людей
Компетентнісний підхід у викладанні хімії через проблемно-дослідну діяльність
Компетентнісний підхід в освіті
Компетентність вчителя іноземних мов
Використання елементів психологічної діагностики в профільній підготовці школярів
Використання елементів моделювання у формуванні системних знань у дітей про працю дорослих
Комунікативні ігри, як новий формат ігрових технологій при навчанні англійської мови
Критерії навчально-методичного комплексу з історії
Класифікація методів навчання
Класифікація інтерактівніх методів навчання
Календарне планування гр. № 8 "Казка"
Як реалізувати принцип метапредметний в процесі навчання
Місце географії у навчальних планах загальноосвітніх закладів
Місце вищої школи в системі державної освіти. Освітня структура вузу
Місце позакласної роботи з біології в навчальному процесі
Використання наочності на уроках російської мови
Використання мультимедійного проектора для підвищення якості знань учнів 5 класу при вивченні теми: "Десяткові дроби"
Використання мультимедіа на уроках алгебри по темі: «Прогресії» як засіб підвищення успішності учнів 9 класу
Використання музики на уроках літератури
Використання музично-ігрових методів для розвитку художньо-творчих здібностей молодших школярів із затримкою психічного розвитку
Використання моделювання у формуванні природно-наукових уявлень у дітей старшого дошкільного віку
Марафон безпеки
Макаренко як класик вітчізняної педагогіки XX століття
М.В. Ломоносов і російська педагогіка
Конфлікти в педагогічному процесі та технології їх дозволу
Логопедія, ее предмет и задачі
Використання методу проектів у навчанні дітей старшого дошкільного віку фізичним вправам
Використання методу моделювання при систематизації знань старших дошкільників про навколишній світ
Використання міжпредметних зв'язків як засіб розвитку зв'язного мовлення на уроках літературного читання
Логопедична ритміка в системі комплексного впливу на дітей із загальним недорозвиненням мови
Логопедична робота з розвитку голосових можливостей у дітей середнього дошкільного віку, що мають недорозвинення фонетичної сторони мови
Логопедична робота з корекції фонетико-фонематичної сторони мовлення у дошкільників зі стертою формою дизартрії
Контроль у навчанні іноземної мови
Контроль і оцінка результатів навчання в початковій школі
Контроль і зворотний зв'язок: аспекти інтеграції
Вивчення тригонометричного матеріалу в шкільному курсі математики
Вивчення теми "Сімейство складноцвітих" в середній школі
Використання інформаційних технологій в позакласній роботі з інформатики
Вивчення та виховання обдарованих дітей
Вивчення залежності ступеня агресивності від особливостей саморегуляції
Вивчення питань біотехнології в курсі хімії середньої школи
Вивчення 3D моделювання в AUTODESK 3DS MAX 2008 на факультативах в школі
Образотворча діяльність
Зміни в навчанні географії
Зміна ставлення до навчання в молодшому шкільному віці
Зміна сприйняття в процесі навчання
Використання блоків Дьенеша з метою розвитку логіко-математичних уявлень у дітей
Використання бально-рейтингової технології оцінювання досягнень старшокласників
Використання баз даних математичних задач у процесі підготовки учнів 11-х класів до ЄДІ з математики
Інформаційний тезаурус педагогічної інноватики
Інформаційні технології на уроках ОБЖ
Інформаційні технології на уроках китайської мови
Інформаційні технології в навчанні дітей з порушеннями мови
Інформаційні технології в освіті
Інформаційний простір та вивчення історії в школі
Інформаційне забезпечення методичної підготовки студентів педвузу
Інформаційно-освітнє середовище як фактор підвищення якості освіти
Інформатика та освіта
Інформатика та інформаційні технології в освіті
Інформатизація освіти


5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24