На головну    
 Педагогіка [5716] - Реферати

Нестандартні уроки в молодших класах
Морально-духовний розвиток и Фізичне виховання вчителя
Моральне виховання як Важлива ськладової змісту виховання
Моніторинг систем управління якістю ВНЗ
Моніторингова система оцінювання якості допрофільної підготовки в загальноосвітніх навчальних закладах
Моніторинг розвитку писемного зв'язного мовлення в початковій школі
Моніторинг організації допрофільної підготовки і профільного навчання в класах філологічного профільного напрямку загальноосвітніх навчальних закладів Автономної Республіки Крим
Возможности поєднання курсів "Фізичне виховання" та "Валеологія" З метою підвищення ефектівності навчально-виховного процесу
Національна освітня політика
Науково-дослідна діяльність вчителів в Росії на початку ХХ століття
Наукова організація педагогічної праці
Наукові Основи організації виховного процесу в сучасній загальноосвітній школі
Навчання говорінню
Навчання видам мовної діяльності на уроках російської мови
Моделювання рольової гри, як мовленнєвої ДІЯЛЬНОСТІ, до реальної комунікації
Моделювання змісту технологічної освіти
Моделювання у розвитку математичних уявлень дошкільнят
Мовна культура педагога вищої школи
Мовлення вчителя як засіб педагогічної праці
Мова рідна, слово рідне
Порушення письма у школярів із затримкою психічного розвитку
Порушення і виправлення звуковимови свистячих звуків у дітей дошкільного віку
Народознавство: суть, принципи, Функції та засоби
Методичні особливості вивчення теми "Бактерії" в шкільному курсі біології
Методи вирішення задач з фізики
Методи вирішення завдань на побудову
Методика использование комп'ютерних технологій при вівченні дисципліни "Бухгалтерський облік"
Методи розвитку творчої уяви
Методика использование ігор у процесі образотворчої ДІЯЛЬНОСТІ учнів
Методи розвитку пізнавальної активності учнів і реалізація їх на заняттях з економічних дисциплін
Методика підготовкі и проведення практичного заняття "Оцінка екологічної стабільності территории" з дисципліни "Землевпорядне проектування" з використаних інформаційно-комунікаційніх технологій
Методика виконан портрету в жівопісній техніці у старших класах
Методи роботи над казкою
Методика підготовкі и проведення лекції на тему: "Особливості обліку других зовнішньоекономічніх операцій"
Методи психолого-педагогічного дослідження: їх класифікації та характеристики
Методика підготовкі и проведення лабораторного заняття з землеробства
Методика підготовкі до организации Самостійної роботи студентов Вищих Навчальних Закладів
Методика викладання українського народознавства в школі: Зміст та Завдання
Методика підготовкі вчителя до уроків обслуговуючої праці
Методика викладання математики в системе спеціальніх дисциплін
Методика педагогічних досліджень. Наукова гіпотеза і її перевірка
Методика педагогічних досліджень. Методи виявлення та вивчення педагогічних інновацій
Методика викладання економічних дисциплін
Методика патріотичного виховання у початковій школі
Методика организации та проведення основних форм позаурочної роботи
Методика организации СПОСТЕРЕЖЕНЬ школярів за змінамі в жівій та нежівій природі
Методика организации навчання учнів на уроках технічної праці на матеріалі Вивчення тими «Екскурсії на підприємство»
Методика организации и виконан учнямі графічніх робіт
Методика організації допрофільної підготовки учнів II ступені в загальноосвітніх навчальних закладах
Методика опрацювання прикметник у початкових класах
Методика ознайомлення дошкільників з працею
Методика ознайомлення дітей з літературними творами у групах раннього і молодшого дошкільного віку
Методи виробничого навчання
Методи проведення уроку із застосуванням ІТ та інформаційних ресурсів мережі Інтернет
Методика фізичного виховання: мета, завдання, методи і прийоми
Методика обліку і контролю знань студентів
Методика трудового навчання як навчальна дісціпліна
Методика викладання в школі
Методика Вивчення дієслова в початкових класах
Методи навчання в допоміжній школі їх класифікація
Методи обробки результатів педагогічного експерименту
Методи Творчої ДІЯЛЬНОСТІ на уроках трудового навчання
Методи превентівної педагогіки
Методика навчання школярів правилам дорожнього руху
Методика навчання технології догляду за одягом і взуттям
Методика создания проблемних СИТУАЦІЙ
Методика створення навчального фільму з географії силами вчителя
Методика створення міжшкільних груп як однієї з форм організації профільного навчання
Методика словникової роботи з дітьми четвертого року життя
Методика Самостійної роботи студентов
Методика розвітку Рухів якости у дітей дошкільного віку
Методика розвітку зв'язного мовлення у дітей-дошкільніків з вадамі мовлення
Методика роботи над усвідомленням Поняття іменник
Методика роботи над українською народною казкою
Методика роботи над простими задачами, что розкривають конкретній Зміст Арифметичний Дій
Методика роботи над науково-художнімі текстами у початкових класах
Методика рішення ірраціональних рівнянь і нерівностей в шкільному курсі математики
Методика рішення ірраціональних рівнянь і нерівностей в шкільному курсі математики
Методика розвитку експериментально-дослідницьких умінь школярів на уроках навчального предмета "Навколишній світ"
Методика розвитку творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку в сім'ї
Методи навчання
Методи контролю и самоконтролю навчання
Методи і засоби виховання
Метод тестування в системі педагогічних вимірювань
Метод проектів і його використання в школі
Методи і прийоми розвитку навичок самостійної творчої діяльності в процесі навчання іноземної мови
Метод проектів і його значення при навчанні інформатики в початковій школі
Методи і прийоми навчання читання дітей молодшого шкільного віку
Метод проектів
Методи і прийоми військово-патріотичного виховання на уроках розділу "Основи військової служби" курсу ОБЖ з учнями 11-х класів
Метод моделювання казок як засіб розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку
Метод Бесіди як засіб Формування природничих знань дітей молодшого шкільного віку
Месца и ролю вучебна-метадичних дапаможнікаў па білоруський літаратури ў працесе школьнай адукациі
Методика навчання рухлівім іграм в початкових класах
Методика навчання письмовий додавання и віднімання
Методика навчання письма в букварний период навчання грамоти
Методика розвитку зв'язного мовлення у розумово відсталих дітей старшого дошкільного віку
Методика навчання молодших школярів метанню малого м'яча
Методика роботи з уже вирішеним завданням на прикладі її перетворення на уроках математики в початковій школі
Методика навчання малювання дітей середньої групи


4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23