На головну    
 Педагогіка [5716] - Реферати

Організація діяльності літнього оздоровчого табору "Веселка"
Організація діяльності класного керівника
Організація діяльності дітей у літньому таборі
Організація чергування дошкільнят
Організація виховної роботи ГОУ НВО "Професійне училище № 8"
Організація позакласної роботи з екологічної освіти та виховання молодших школярів
Організація активного відпочинку в дошкільних установах
Організаційно-методичні основи навчального процесу
Досвід організації роботи в дошкільних освітніх установах. Практика роботи відділення термінової соціальної допомоги нужденним громадянам
Організація Самостійної роботи учнів початкових класів на уроках математики
Організація Самостійної роботи учнів на уроках у початковій школі
Досвід "нових шкіл"
Оптимізація міжпредметних зв'язків, як Умова Підвищення ефектівності процеса загальнотехнічної підготовкі
Визначення рівня розвитку уяви у дітей за методикою О. Дьяченко
Організація Самостійної роботи на уроках у початковій школі
Організація роботи з підручніком на уроці як психолого-педагогічна проблема
Ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з працею дорослих
Ознайомлення дітей з рідним містом
Ознайомлення дітей різних вікових груп з рослинами ділянки дитячого садка
Ознайомлення з творами українських художників на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі
Організація навчально-виховного процесу в школі: досвід, проблеми
Загальне недорозвинення мови в дітей
Загальна характеристика навчальної діяльності
Навчання читання на уроках англійської мови в початковій школі
Навчання російській мові в початковій школі
Організація проектної діяльності учнів по коштах телекомунікацій
Організація продуктивного діалогу у старшому дошкільному віці
Організація проблемного навчання в початковій школі
Організація спілкування в умовах вищої школи. Моделі спілкування викладача вищої школи
Організація музичного виховання розумово відсталих дітей-сиріт та дітей, позбавлених піклування батьків, в системі комплексної педагогічної роботи
Організація методичної роботи на прикладі політехнічного технікуму
Організація логопедичної роботи в дошкільному закладі
Організація особистісно зорієнтованого уроку інформатики
Основні напрямки діяльності школи з питання формування здорового способу життя школярів
Організація корекційно-педагогічної роботи, здійснюваної в дошкільному навчальному (коррекционном) установі для дітей розумово відсталих
Організація дослідницької діяльності учнів на уроках літератури (тема кохання в повісті І.С. Тургенєва "Ася")
Організація дослідницької діяльності молодших школярів
Основи педагогіки
Основа технології цілісного педагогічного процесу
Організація та утримання елективного курсу "Основи теорії ймовірностей і математичної статистики" в класах оборонно-спортивного профілю
Організація та проведення лекційних занять з предмету "Транспортна логістика"
Організація і проведення семінарського заняття у вищій школі.
Організація і педагогічна діяльність дошкільних закладів для дітей з дефектами зору
Організація і методика керівництва дидактичними іграми в групі раннього віку
Організація і методика розвитку уяви у дітей 6-ти років у художній діяльності
Організація і методика виховної роботи
Освітні технології
Освіта Франции
Освіта в Японії
Організація та методика проведення уроку з тими: "Робота з Windows XP"
Організація та методика проведення уроку з тими: "Робота в комп'ютерній мережі"
Народний фольклор в дитячій педагогіці
Народний сценічний танець як чинник збереження традицій
Народні традиції у вихованні дітей
Освітня програма школи "Буратіно" (0 клас)
Народна творчість як засіб залучення дітей до витоків російської народної культури на заняттях з музичного виховання
Народні традиції у віхованні учнів початкових класів
Освіта, виховання і розвиток як найважливіші педагогічні категорії
Народні традиції та їх роль у сімейному віхованні
Народні звичаї и традиції як засіб екологічного виховання молодших школярів
Освіта як загальнолюдська цінність
Освіта і педагогіка за кордоном на початку ХХ століття
Освіта і особистість
Образ вчителя словесності в російській літературі XX століття
Узагальнення знань про гласних звуках і буквах, подорож у чарівну країну звуків і букв
Народна казка як засіб морального виховання дітей молодшого шкільного віку
Народна рухлива гра в роботі ДОП
Народна педагогіка в сімейному вихованні
Напрямки розвитку міждисциплінарної інтеграції в освітньому процесі ВНЗ
Написання діктантів з української мови
Написання наукової роботи
Написання дипломних робіт
Наочно-образне мислення в навчальній ДІЯЛЬНОСТІ першокласників
Наочні посібники для трудового навчання та вимоги до них
Наявність креативності у дітей старшого дошкільного віку з СДУГ
Покарання як метод педагогічного процесу
Призначення і конструктивні особливості асинхронних машин змінного струму
Наочний метод у навчанні історії
Наочні посібники та технічні засоби в навчанні інженерної графіки
Узагальнення в процесі навчання хімії
Забезпечення техніки безпеки на фізкультурних заняттях у ДОУ
Наочність у викладанні новітньої історії
Про соціально-педагогічної роботи з дітьми
Про зміст і методику лекцій проблемного характеру
Нумерація багатоціфровіх чисел (чотірі-, п'яти- и шестіціфровіх)
Моральне виховання молодших школярів
Навчання и побут студентов ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Навчання дітей декоративно-тематичність малювання
Морально-екологічне виховання молодших школярів на уроках "Людина і світ"
Мультимедійні презентації як засіб розвитку пізнавальної активності молодших школярів
Мультимедійна апаратура у навчально-виховній роботі з дітьми
Нові форми навчання іноземної мови в епоху інформаційних технологій
Музичне виховання молодших школярів Засоба мультимедійних технологій
Моя педагогічна діяльність
Нетрадиційні інструменти (есе, портфоліо ТОЩО) оцінювання Навчальних результатів
Морально-етичне та естетичне виховання
Нетрадиційні технології навчання
Нетрадиційні підходи до виховання важких підлітків
Нестандартні форми організації навчання в процесі викладання історії у 8 класі
Нестандартні уроки в школі


3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22