На головну

 Педагогіка [5716] - реферати
Програма елективного курсу "Орігамі"
Програма роботи з оздоровлення школярів та контролю за їх самопочуттям під час навчального процесу
Програма прилучення молодших школярів до здорового способу життя
Програма патріотичного виховання у початковій школі "Я і моя сім'я"
Програма літнього табору
Програма курсу "Психологія особистості"
Програма гуртка "Ми пізнаємо світ"
Програма діяльності експерта при проведенні атестації освітньої установи
Програма виховання і навчання в дитячому садку
Програма психологічної подготовки майбутніх вчителів
Програма гуртка журналістики
Проведення уроку історії по темі "Київська Русь за наступніків Ярослава. Володимир Мономах"
Проведення уроків історії Україні в 11 класі
Проведення уроків
Проведення експертизи діяльності регіональних психологічних служб системи освіти
Проведення занять в дитячому садку і в школі
Проведення позакласного заходу на тему: "Конституція РФ"
Проблеми екологічного виховання та розвитку любові до природи у дошкільнят на матеріалі художньої літератури
Проблеми шкільної зрілості
Проблеми соціального виховання в сучасних умовах
Проблеми соціалізації дошкільнят з неповних сімей
Проблеми вдосконалення управління діяльністю дошкільного навчального закладу
Проблеми сімейного виховання і взаємодії сім'ї і школи
Проблеми психологічної допомоги учням у старшій школі
Професійна освіта у Вищих Навчальних закладах
Пророцтво Декарта і виховання математичної культури гуманітаріїв
Пропедевтічна педагогічна практика студентів (за Вимогами кредитно-модульної системи)
Проектування та виготовлення вітродвигуна
Проектування виховної роботи в контексті соціально-педагогічної парадигми
Проблеми коонтогенеза особистості в загальноосвітньому просторі
Проблеми виховання культури міжнаціонального спілкування і толерантної поведінки у вищій школі
Проблеми адаптивного тестування та адаптації тестів до національних і особистісним особливостям тестованих
Проблемний підхід при вивченні географії
Проблемно-розвиваючий експеримент при вивченні властивостей гідросульфіту натрію на уроках хімії
Проблемно-пошуковий метод при вівченні історії
Проблемні методи навчання
Проблемний ПІДХІД до Вивчення фольклорних творів на уроках читання
Проблема місця роботи з навчальною книгою як методу навчання школярів у сучасній педагогіці
Проблема "важких" учнів
Про дружбу и товарішування
Пришкільний оздоровчий табір "Весела планета"
Природа як засіб естетичного виховання дошкільників
Поняття "наукова школа" і проблема фінансування науки
Застосування методик лабораторно-практичних занять
Застосування методу проектів в екологічному вихованні дітей молодшого шкільного віку
Застосування комп'ютерних технологій при навчанні учнів фізики
Пригода на острові дорожніх знаків
Покращення фізичної підготовленості у дітей молодшого шкільного віку Шляхом Збільшення ОБСЯГИ рухової актівності
Показники адаптації та розвитку
Пізнавальні цілі навчання російській мові
Пізнавальний розвиток дітей сьомого року як необхідна умова підготовки до школи
Пізнавальна сфера молодших школярів
Позаурочна виховна робота в освітній сістемі сучасної школи
Позакласне заняття з виховання почуття патріотізму в дітей на тему "Державні символи України"
Позакласна та позашкільна виховна робота з народознавства
Прийоми активізації учнів у процесі навчання математики в початкових класах при вивченні нумерації багатозначних чисел
Викладання права в школі
Предмет і завдання педагогіки
Практичні засоби навчання на уроках природознавства
Святковий макіяж
Слухняні кульки, або ще раз про розвиток логічного мислення
Післядипломна педагогічна освіта
Порівняння фізичної підготовленості Сільських и міськіх школярів
Порівняльній аналіз рейтингових систем ОЦІНКИ рівнів підготовкі студентов
Порівняльній аналіз нормативного регулювання підготовкі кадрів міліції (полиции) України та Європейськіх стран
Заохочення і покарання у вихованні школярів
Поняття, цілі, Особливості Наукової творчості студентов
Поняття виховання як суспільного явищем
Педагогічні умови професійної адаптації викладача ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Педагогічні технології у віщому навчальному закладі
Педагогічна практика в дитячому садку
Педагогічна позиція вчителя як гарант нового змісту освіти
Педагогічна технологія взаємодії сім'ї и школи Перше ступенів у віхованні учнів
Педагогічна технологія
Педагогічна техніка як складового навчальної технології
Педагогічна занедбаність молодших школярів
Педагогия епохи Просвітництва. Джон Локк
Педагогічне тестування в Росії і США
Педагогічна творчість вчителя в сільській школі
Педагогічне сприяння у виборі учнями 9-го класу форм продовження освіти
Педагогічне застосування програми PowerPoint для виконання комп'ютерних презентацій
Педагогічне спілкування та його функції
Педагогічне спілкування в конфліктній ситуації
Подолання мовно-Рухів порушеннях при дитячих церебральних паралічах
Підготовка учнів до ЄДІ при навчанні історії
Педагогічне спостереження як метод наукових досліджень
Підготовка учнів 5-6 класів до конкурсу "Безпечне колесо"
Педагогічна майстерність викладача ВНЗ
Підготовка та проведення навчально-виховної роботи студентів професійних навчальних закладів
Підготовка дітей з порушеннями інтелекту до школи
Рухливі ігри як засіб розвитку психофізичних якостей у дітей 6-7 років (на прикладі МДОУ д / с №10 "Теремок")
Рухливі ігри дошкільнят
Рухливі ігри для учнів 1-2 класів
Подвижник педагогіки Песталоцці
Рухлива гра як засіб розвитку емоційної сфери дошкільників
Рухлива гра як засіб розвитку швидкості і спритності у дітей із загальним недорозвиненням мови старшого дошкільного віку
Підвищення рівня самостійності в учнів підліткового віку на уроках технології
Підвищення рівня домагань молодших школярів як умова активізації їх пізнавальної діяльності
Підвищення самооцінки підлітка
Парадокси взаємодії ринку освіти і ринку праці


1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20