На головну

 Педагогіка [5716] - реферати
Методичні рекомендації щодо вдосконалення словотворення дієслів у дошкільнят із загальним недорозвиненням мови
Методика роботи педагога додаткової освіти дітей в дитячих освітніх об'єднаннях різних форм
Методика використання технології електронного навчання при вивченні розділу "Інформаційна діяльність людини" предмета "Інформатика та ІКТ" (для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю)
Метод рівневої диференціації та самостійна робота в початковій школі
Метод проектів на уроках іноземної мови
Казка як Ефективний засіб виховання и навчання дітей різного віку
Дослідження особливостей домашнього завдання з фізкультури
Використання дидактичних ігор для формування уявлень про сенсорні еталони кольору у дітей молодшого дошкільного віку
Вивчення умов формування у школярів знань про здоровий спосіб життя
Вивчення професійної спрямованості майбутніх фахівців-вчителів "Технології"
Значення тестування у середній загальноосвітній школі
Знайомство учнів з життєвим и творчим Шляхом І.Я. Франка
Духовно-моральне виховання дітей на прикладі Євангельських притч
Дослідження асортименту клумбових рослин в озелененні м. Харкова
Домашнє завдання як засіб формування навчальної мотивації у молодших школярів
Дидактична розробка тими "Домашнє господарство як ланка Економіки. Домашнє господарство у сучасній економіці, его ефективна діяльність"
Дидактичні ігри в логопедичної корекції фонетико-фонематичного недорозвинення мови в дітей дошкільного віку зі стертою дизартрією
Діарея безглуздий в педагогіці і психології
Гуманізація і гуманітаризація освіти
Вплив фізкультурних занять з лижної підготовки на фізичне виховання дітей середнього дошкільного віку
Технологія продуктів громадського харчування
Види туристичної роботи в середній школі з урахуванням географічної спрямованості
Аномалії особистості. Проблема норми в психології
Формування образно-виразних засобів мовлення у дошкільників із загальним недорозвиненням мови (III рівень) в процесі навчання монологічного вислову
Стилістичні засоби лексікології та фразеології
Система освіти Росії, Калмикії
Розвиток основних природничо умінь з фізики в основній школі
Моральний розвиток школярів як педагогічна проблема
Літературний процес 70-90-х років ХІХ ст.
Контроль і самоконтроль знань і умінь молодшого школяра
Сприймання чужого мовлення, відтворення готового тексту
Способи організації сучасного уроку географії
Соціальна педагогіка
Складні випадки правопису слів з Спрощення в групах пріголосніх
Система додаткової освіти в КБР: стан і тенденції розвитку (на прикладі Республіканського дитячого еколого-біологічного центру)
Зв'язкова мова молодших школярів із загальним недорозвиненням мови і затримкою психічного розвитку
Роль мультимедіа в підвищенні ефективності навчального процесу
Розвиток міжособістісніх стосунків у дітей старшого дошкільного віку у процесі ігрової ДІЯЛЬНОСТІ
Реабілітація дітей групи ризику в інтернатному закладі
Розвиток мислення молодшого школяра з порушеним слухом
Розвиток математичних уявлень у дошкільників
Персонажі повісті, проблематика твору. Народознавство у творі. Мовне багатство повісті. Інсценування урівків повісті "Кайдашева сім'я"
Панас Мирний: нарис життя и творчості
Особливості навичок словотворення у дітей 6 років з дислалией
Основи управління освітніми системами
Окисно-відновні Реакції, їхнє значення. Процеси окиснення, Відновлення, окіснікі, відновнікі
Написання орфограм в корінь, префіксах и суфіксах. Тренувальні Вправи
Конспект як Різновид Стислий переказу висловлювань, что спріймається на слух
Конкурсний урок алгебри і початку математичного аналізу за темою "Логарифмічні рівняння"
Ігрові методики Ознайомлення з іноземними мовами дітей дошкільного віку (5-6 років)
І.С. Нечуй-Левицький. "Кайдашева сім'я" - зразок реалістічної соціально-побутової повісті. Історія написання и Зміст твору
Теоретичний аспект особливостей особистісного розвитку обдарованих школярів
Теоретико-практичний аналіз структури мовного дефекту у дошкільнят зі стертою дизартрією
Творчі завдання як засіб навчання письма на уроках англійської мови в 6 класі загальноосвітньої школи
Створення елективного курсу з фізики "Альтернативна електроенергетика"
Створення та виконання культурного проекту: Організація благодійного заходу для дітей шкільного віку
Рід невідмінюваних іменників і методика їх вивчення
Робота над технікою читання на Німецькій мові на початкових етапі навчання в ЗОШ
Робота з тематичність виписки, складна планом та тезами
Розвиток уявлень про працю дорослих у дітей шостого року життя в процесі проведення екскурсій
Розвиток пізнавальних здібностей у дітей дошкільного віку в процесі ознайомлення з природою
Викладання психології як науки - теоретичної та прикладної
Образ головного персонажу роману Панаса Мирного "Хіба ревуть волі, як ясла повні" Чіпка Варениченко
Мотивація учбової ДІЯЛЬНОСТІ
Дослідницьке навчання школярів
Забезпечення якості освіти в універсітетах Європи
Дидактична гра як засіб розвитку мовленнєвої діяльності дітей із загальним недорозвиненням мови III рівня
Гуманізація дитячо-батьківських відносин у соціально-неблагополучних сім'ях на основі взаємодії з ДОП
Вплив IT технологій на розвиток сприйняття кольору дітьми дошкільного віку на заняттях з образотворчого мистецтва
Виховна година: "Наркоманія среди підлітків"
Позакласна робота з російської мови в початковій школі
Творчість вчителя як активний елемент художньої освіти (на заняттях керамікою в системі додаткової освіти)
Університетська освіта и Болонський процес
Вивчення тими "Складні випадки правопису слів з ненаголошенімі голосними"
Вивчення тими "Ділові папери та Загальні вимоги до їх складання"
Взаємодія муніципальних дошкільних освітніх установ з родиною
Болонський університет
Бесіди з дітьми на Різні тими
Аудіювання, як провідний метод навчання учнів іноземної мови у вітчизняній і зарубіжній методиках
Аналіз логопедичних технологій, що сприяють усуненню дислексії у дітей молодшого шкільного віку з ОНР
Актуальні проблеми сучасного фізкультурної освіти
Толерантність, як принцип соціально-педагогічної діяльності
Формування професійної готовності педагога до взаємодії з дітьми з неповних сімей
Формування просторових уявлень у дітей старшого дошкільного віку як умова попередження дисграфії
Управління самостійною роботою студентів-дипломників і питання антропологічної власності
Порівняльний аналіз розвитку мови у молодших дошкільнят в нормі і з інтелектуальними порушеннями
Порівняльна характеристика систем вищої освіти передових країн світу
Складні випадки правопису Великої букви. Тренувальні Вправи
Складні випадки правопису Великої букви
Зв'язкова мова слабочуючих дошкільників
Психолого-педагогічна корекція порушень граматичного ладу мови
Проблема корекції помилковості усній і письмовій мові школярів на середньому етапі навчання
Основні характерні труднощі розумових процесів і зв'язного мовлення у дошкільників із ЗПР
Проектна діяльність як засіб розвитку рефлексивних здібностей молодших школярів
Саморозвиток особистості педагога
Особливості формування шкільного колективу в початковій школі
Організація навчання водінню автомобілів
Педагогіка Яна Амоса Коменського
Прилучення молодших школярів до самостійної читацької діяльності
Розвиток у старших дошкільників дбайливого ставлення до природи в процесі природознавчих екскурсій


1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20