На головну    
 Педагогіка [5716] - Реферати

Вивчення історії становлення та розвитку методики викладання математики в Росії
Життєвий шлях і діяльність В.С Сухомлинського
Електромагнітна індукція. Досліди Фарадея
Проектування змісту безперервного навчання інформатики з 1 по 11 клас середньої загальноосвітньої школи
Освітньо-педагогічна прогностика
Музично-сенсорний розвиток дошкільнят
Використання мультимедійних засобів при вивченні основних властивостей рухів в курсі планіметрії основної школи
Історія викладання риторики в Росії
Методика викладання теми "Програмування в середовищі Scratch" учням початкової школи
Діяльність соціального педагога з профілактики схильності до наркоманії старших підлітків
Development of creative abilities at English lessons
Граматика латинської мови
Виховання особистості в спорті
ВШК як функція управління навчально-виховним процесом у школі
Вплив сімейного виховання на успішну соціалізацію молодших школярів
Вплив дидактичних ігор на розумовий розвиток дітей підготовчої до школи групі
Виготовлення флористичних робіт з використаних різноманітного природного матеріалу
Адаптація дошкільників до умов дитячого садка
Управління освітнім процесом у ДОУ з пріоритетом інтелектуального розвитку дітей
Шкільний урок і його вплив на учнів
Формування мотиваційної готовності до навчання в школі у дітей із затримкою психічного розвитку старшого дошкільного віку через ознайомлення з життям школи
Формування інтелектуальної культури особистості
Соціальна педагогіка як особлива область знання і практичного досвіду
Роль гумору у вихованні
Розробка уроку з дисципліни "Психологія малих соціальних груп"
Інноваційний підхід до управління системою освіти
Особливості Впровадження модульної технології навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації в рамках Болонський процес
Настінне панно для дитячої кімнати "Корівка"
Причини неуспішності молодших школярів та шляхи їх попередження
педагогічний досвід роботи по проведенню и підготовці свят в спеціальніх установах для дітей з порушеннях слухом
Пояснення як метод навчання на уроці
Психологічна готовність до школи дітей підготовчої групи
Корекційна робота при відкритій формі ринолалии
Робота з фізичного розвитку в дошкільному закладі
Методика збору, обробки та зберігання педагогічної інформації в системі внутрішньошкільного управління
Логопедична робота з формування словотворення у дітей із затримкою психічного розвитку
Дослідження особливостей для реалізації фізичного виховання
Дослідження порушень письма у молодших школярів із затримкою психічного розвитку
І.І. Бецкой - теоретик і організатор навчально-виховних закладів
Методологія історичної науки
Організація контролю за процесом виховання і рівнем вихованості учнів
Педагогічний аналіз уроку як шлях підвищення педагогічної майстерності вчителів
Збагачення активного словника учнів початкових класів Засоба дидактичних ігор у процесі Вивчення української граматики
! Застосування групових форм навчання у ПТНЗ
Духовно-моральне виховання молодших школярів
Навчання книжкової ілюстрації старших школярів на уроках комп'ютерної графіки
Вивчення впливу міжпредметних зв'язків на розвиток письмової мови молодшого школяра в процесі навчання російській мові в 3 класі
Поняття і значення педагогічних інновацій
Інформаційне забезпечення управління школою
Комп'ютер як засіб предматематіческой підготовки дошкільнят
Дидактичні умови підготовки студентів технологічного факультету до дизайн-освіті в режимі online
Дидактична гра як засіб підвищення мотивації дітей у навчальній діяльності молодшого шкільного віку з вадами інтелекту
Діяльність шкільного психолога
WEB-дизайн: Flash технології
Формування конкурентоспроможної особистості молодшого школяра через впровадження курсу "Самопізнання"
Графо-моторні порушення у першокласників з ОНР
Виховання морально-патріотичних почуттів у дітей дошкільного віку
Вплив здоров'язберігаючих підходу в організації виховної роботи на формування валеологічної грамотності молодших школярів
Взаємозв'язок особливостей сприйняття і дісграфіческіх розладів у дітей з порушеннями зору
Аналіз поетичної творчості І. Франка
Аналіз форм і методів роботи педагога з батьками в дошкільних установах, необхідних для виховання педагогічної культури батьків
Аналіз своєрідності мовного розвитку дітей молодшого шкільного віку, що мають легку ступінь розумової відсталості
Аналіз діяльності в організації жінки-керівника на прикладі школи
Формування знань про акваріумних рибок у дітей старшого дошкільного віку за допомогою спостереження
Формування адекватної самооцінки молодших школярів у навчальному процесі через створення виховують ситуацій
Фінансово-кредитні встанови в рінковій економіці
Формування и розвиток інтересу учнів до Вивчення біології в 7 класі з використаних нетрадіційніх ЗАСОБІВ наочності
Теоретичний аналіз педагогічних умов розвитку зв'язного мовлення дітей старшого дошкільного віку
Теоретичний аналіз можливостей методу проектів у реалізації та розвитку творчих здібностей школярів
Формування ціннісних орієнтацій учнів загальноосвітніх закладів
Екологічна стежка, як засіб для сталого розвитку екологічної освіти в ДОП
Цілі і зміст методів активного навчання іноземної мови
Характеристика особистостей Конфуція, Макаренко і Пирогова з позиції їх придатності до педагогічної діяльності
Форми і методи педагогічної роботи по ознайомленню дітей дошкільного віку з навколишнім світом
Цифрові освітні ресурси на уроках інформатики
Теоретико-методологічні особливості проблеми наочно-образного мислення дітей дошкільного віку з порушеним слухом
Сюжетні фізкультурні заняття, як засіб розвитку інтересу до фізичних вправ у дітей старшого шкільного віку
Сутність цілісного педагогічного процесу
Соціокультурна сутність багаторівневої системи безперервної освіти
Зміст і методичне забезпечення формування мовної компетенції учнів середньої школи
Сучасні підходи до навчання граматики іноземної мови
Роль діалогічного спілкування в освоєнні іноземної мови дітьми молодшого шкільного віку
Розвиток освітніх інноваційніх процесів у віщій школі
Розробка уроку на тему "8 березня"
Розробка основних напрямків логопедичної роботи по формуванню словозміни іменників у дошкільнят із загальним недорозвиненням мови
Розвиток творчих здібностей дітей середнього шкільного віку на прикладі рольової гри з елементами фольклору
Розвиток зв'язного мовлення у дітей з ЗПР на уроках російської мови і літератури
Психолого-педагогічний аналіз процесу розвитку мислення у дітей шостого року життя за допомогою ігор
Проблеми впровадження інфокомунікаційних технологій в освіті Російської Федерації
Пріоритетні форми взаємодії класного керівника з батьками
Православна педагогіка та її особливості
Поема "Мойсей" - вершина творчості Івана Франка
Повість "Перехресні стежки". Проблема Вибори жіттєвої позіції
Повість "Перехресні стежки". Особливості композіції, сюжетом
Пісня як засіб навчання іноземної мови
Оцінка уровеня сформованості функцій словозміни і словотворення у дітей старшого дошкільного віку зі стертою дизартрією
Особливості фонематичного сприйняття у дошкільників з фонетико-фонематичним недорозвиненням мови
Організація цивільно-патріотичного виховання особистості в республіці Білорусь
Ознайомлення учнів з життям и творчістю М.П. Старицького
Народна художня творчість як засіб аксіологічного виховання


1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20