На головну    
 Металургія [115] < Реферати

Розробка технологічного процесу зміцнення кулачка головного валу з використанням лазерного випромінювання
Розрахунок затвердіння плоскою виливки
Розробка автоматизованої системи управління збором і відображенням інформації на установці продувки азотом
Розробка технологічного процесу
Розробка технології одержання виливків «корпус» зі сплаву МЛ5 в умовах масового виробництва
Розробка технології плавки стали в печі електродуги ДСП-80 і розрахунок її механізму
Прокат металу
Виробництво чавуну і сталі
Виробництво плавленого периклаза з природного брусита
Виробництво нікелю
Виробництво виливків в ливарних цехах
Виробництво заліза, чавуну й алюмінію
Виробництво анодної маси
Проект термічного відділення для обезуглероживающего і рекристаллизационного відпалу ізотропної електротехнічної сталі третьої групи легування в товщині 0.5 мм в умовах ЛПЦ-5 АТ НЛМК
Застосування УВМ при автоматизації сортових прокатів
Програма для розрахунку цеху серійного виробництва
Межі зневуглецювання металевого розплаву під окислювальним шлаком
Порошкова металургія та властивості металевих порошків
Напівпровідникові матеріали в металургії
Звіт по общеметаллургіческой практиці
Звіт про проходження переддипломної практики в електросталеплавильному цеху №2 ТОВ Сталь КМК
Основне виробництво НЛМК
Виливок
Осадження сплаву олово-свинець
Ознайомлювальної практиці на ЗСМК
Обробка металів тиском
Безперервне лиття заготовок
Методи волочіння металів
Металургія кольорових металів
Металургія України
Металургія титану
Металургійний комплекс Росії
Металеві матеріали
Магнітометри
Лиття в піщано-глинисті форми, устаткування і оснащення
Лиття кольорових металів в металеві форми - кокілі
Лінійна і об'ємна усадка металів і сплавів
Контроль якості згоряння палива в методичних нагрівальних печах
Конспект лекцій і відповіді на екзаменаційні питання з предмету Термічна Обробка
Кування металів
Колінчастий вал
Класифікація та виробництво виливків з хладостойкой сталі. Виливки з магнієвих сплавів
Історія технології художніх виливків. Лиття гармат
Якість стали
Історія заводу Вільний Сокіл
Історія ливарного устаткування (виробництва)
Історія агломераційного виробництва
Дослідження та розробка конструкції бандажірованного опорного валка стану 2500 гарячої прокатки
Історія АТ Металургійний завод Серп і молот
Дослідження горячеломкости ливарних сплавів на основі систем Al-Si, Al-Cu, Al-Si-Cu


1   2   3