На головну

 Менеджмент [8057] - реферати
Завдання зниження витрат виробництва
Вивчення системних ознак у підприємства
Вивчення розробки управлінського рішення щодо реструктуризації компанії
Державне фінансування інновацій
Інтеграційні процеси в менеджменті
Значення планування в діяльності підприємства
Діагностика професійної діяльності працівників
Автоматизація бізнес-процесів в середовіщі Microsoft Project-2007
Аналіз факторів зовнішнього і внутрішнього середовища в діяльності мережевих організацій
Аналіз і застосування інноваційного менеджменту для забезпечення ефективності діяльності компанії
Аналіз внутрішнього середовища підприємства на прикладі ВАТ "Ікар"
Аналіз зовнішнього середовища організації
Cущность ризиків в системі менеджменту
Аналіз господарської діяльності та перспектив розвитку конкретних зарубіжних компаній (компанія "Тойота")
Аналіз ефективності управління оплатою праці
Аналіз ефективності кадрової стратегії організації на прикладі ТОВ "ТНГ Груп"
Банкрутство і шляхи виведення підприємства з кризи
Аудит ефективності використання робочих місць на підприємстві
Управління ризиками для розробки та прийняття управлінських рішень
Теорія організації
Стратегія управління персоналом
Роль переговорів в управлінні конфліктамі
Розробка загальної моделі сучасного менеджера
Розвиток організаційної структури управління як умова ефективного менеджменту
Основи стандартизації, метрології та сертифікації
Основи стратегічного менеджменту
Шляхи Підвищення ефектівності использование трудових РЕСУРСІВ у Банківських установах
Шляхи вдосконалення інформаційного забезпечення менеджменту підприємства
Функції керівника
Аналіз і розвиток співвідношення науки і мистецтва при розробці управлінських рішень
Проблеми та шляхи підвищення якості продукції на ВАТ "Нижнекамскшина"
Проблеми стратегії розвітку системи регіонального управління на проектних засадах
Управління проектами. Бізнес-планування. Представлення проекту надання кейтеринг-послуг "Обіди в офіс"
Управління проектами за допомогою Microsoft Project
Статистика трудових ресурсів підприємства
Проект управління як об'єкт пізнання
Управління якістю продукції підприємства як основний аспект конкурентоспроможності фірми
Теоретичні аспекти операційного радіобізнесу
Процес организации технологічного ланцюжки
Професійні компетенції сучасного управлінця-менеджера
Облік особистісних характеристик людини в практиці управління організацією (колективом)
Типова організаційна структура підприємства і її вдосконалення в сучасних умовах
Управлінська та логістична діяльність ТОВ "Мелікс"
Аналіз та оцінка систем організації управління муніципальними утвореннями в зарубіжних країнах
Регламентація праці персоналу
Управління якістю продукції
Теоретичні та методологічні основи механізму стратегії виходу компанії на зовнішній ринок
Виробничий аутсорісінг: поняття та функції
Стратегічне управління організації
Розрахунок оптимального виду руху партії виробів в обробці
Аналіз діяльності МУП "Ишимские теплові мережі"
Формування організаційної культури
Розробка бізнес-плану фірми в умовах сучасної економіки
Програма вдосконалення системи мотивації на ВАТ "Нижнекамскнефтехим"
Повне і об'єктивне уявлення про феномен корпоративної культури
Поліпшення фінансово-господарської ДІЯЛЬНОСТІ за рахунок Зменшення впліву ФІНАНСОВИХ Ризиків
Управління торговим підприємством
Стратегії розвитку бізнесу
Керівництво та лідерство на підприємстві. Аналіз системи управління персоналом на прикладі ВАТ "Ікар"
Правила ведення переговорного процесу, впровадження його в організацію та оцінка ефективності
Сучасні концепції управління: "Шість сигм"
Психогігієна стресу на підприємстві
Будівництво закритого аквапарку в м Красноярську
Злиття та поглинання
Проблеми управління ризиками на російських фірмах та підприємствах
Підхід до визначення стратегії підприємства: сутність та класифікація
Потреби та їх структура як основа мотивації персоналу
Теорія прийняття рішень
Планування на підприємстві
Особливості стратегічного управління інноваційною діяльністю на підприємстві
Особливості роботи з персоналом підприємства
Особливості діяльності віртуальних організацій
Організація технічного контролю на фірмі
Організаційне проектування, його призначення та методи
Організаційна структура підприємства
Опис моделей загального управління якістю фірми
Операційний менеджмент казино
Муніципальне освітній заклад Середня загальноосвітня школа №3 м Калінінському Саратовської області
Моделювання систем управління організацією
Методологія навчання менеджерів
Методика організації робіт із забезпечення якості продукції на фірмі
Методи поиска та відбору артиста его персональним менеджером
Менеджер в системі управління, його імідж і стилі керівництва
Маркетинг і організація продажів консультаційних послуг
Лідерство і керівництво, їх взаємини в організації
Лідерство в організації
Критерії оцінки кандидатів при прийомі на роботу в кафе, ресторани
Комп'ютерні технології в інвестиційному проектуванні
Комунікаційна політика Мурманського Обласної ради професійних спілок
Класифікація управлінських рішень
Якість продукції
Кадрова політика та вимоги до працівніків. Підготовка до телефонної співбесіди
Історія розвитку та сучасний стан менеджменту
Дослідження систем управління
Інформаційне та правове забезпечення розвитку стратегічного менеджменту
Зарубіжний досвід управління
Дослідження роли мотівації в управлінні персоналом на прікладі підприємства ТОВ "Майстер плюс"
Вибір напрямку стратегічного розвитку підприємства
Взаємодія в групі: управління колективом
Бізнес-план як складова частина стратегічного плану організації


1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20