На головну

 Менеджмент [8057] - реферати
Поняття та етапи стратегічного планування
Сучасні організаційні форми реализации інновацій
Основи розробки бізнес-плану
Управління якістю на підприємстві на прикладі ВАТ "Алтайвагон"
Теоретичні аспекти управління малим підпріємством у Галузі охорони здоров'я в СУЧАСНИХ условиях господарювання
Основи і стилі переговорів
Консалтингові послуги в Росії і за кордоном
Технологічні парки в Україні
Мотивація праці
Ризик вкладень у цінні папери
Концепція управління сукупним ризиком на рівні підприємства через зміну співвідношення змінних і постійних витрат
Людська спільнота на рубежі тисячоліть
Цілі, функції, властивості автоматизованої системи "Автоматизоване робоче місце фахівця"
Вивчення процесу управління в організації
Цілі системи компенсації співробітників
Удосконалення организации системи Добробут і відбору кадрів на підприємстві
Становлення і розвиток дисципліни "Тайм-менеджмент"
Стандартизація та управління якістю
Переговорний процес як спосіб вирішення конфліктів
Інноваційний менеджмент в Україні
Інноваційний менеджмент в туризмі
Технології інформаційного менеджменту в системах соціального захисту. Прогнозування параметрів системи соціального захисту
Організаційна культура та її роль в управлінні персоналом
Система управління персоналом: формування і розвиток
Джерела фінансування капітальних вкладень
Функціональний зміст менеджменту
Фундаментальний аналіз інвестиційної привабливості цінних паперів
Влада і вплив у організації
Види і механізми прийняття рішень в логістиці
Корпоративні системи управління
Загальні організаційні засади корпоративного управління
Організація управління на підприємстві торгівлі
Бізнес-план у діяльності підприємств ринкової економіки
Аналіз застосування нейролінгвістичного програмування в практиці управління
Аналіз конкурентної позиції на прикладі ВАТ "Городецький хліб"
Авторитет і лідерство як проблема сучасного управління
SWOT-аналіз для ресторану "Cafе Vintage"
Сутність планування на підприємстві
Удосконалення системи мотивації
Система організації оплати праці
Психологія управління
Професіоналізм і комунікативні здібності менеджера
Прийняття рішень в умовах невизначеності і ризику
Поняття і значення дослідження систем управління організацією
Оцінка та аналіз ризиків
Основи інноваційного менеджменту
Організація та проведення наукових досліджень
Організація підбору персоналу
Організаційна культура освітнього закладу
Операційний менеджмент
Методи стимулювання персоналу в організації
Лідерство і влада
Комплексне оцінювання ефектівності інноваційної ДІЯЛЬНОСТІ фірми
Якість продукції та шляхи його підвищення (на прикладі підприємства ВАТ "Металіст")
Інноваційна політика підприємства
Дослідження мотівації Досягнення и унікнення Невдача
Фактори дослідження ефективності організації
Основи бізнес-планування
Стратегічне планування
Стратегічне планування
Розробка управлінського рішення щодо вдосконалення системи стимулювання на підприємстві
Управління проектом зміни системи продажів на прикладі підприємства ТОВ "Євростандарт"
Сучасні Концепції інноваційного розвітку
Управління персоналом підприємства
Основні поняття складської логістики
Основні напрямки щодо підвищення індивідуальних доходів працівників соціальної організації РБ
Стратегічний і технічний рівень спілкування. Взаємозв'язок вербальних і невербальних засобів спілкування
Розробка стратегічного плану розвитку ЗАТ "Лілія"
Основи управління персоналом
Змістовні та процесуальні теорії мотивації і їх прикладне значення (на прикладі ТОВ "Регіон-Дизайн")
Система управління на прикладі ТОВ "Техстрой"
Проблеми впровадження нових інформаційних технологій
Трудові ресурси Кемеровської області: стан, прогноз
Організаційно-виробничі структури підприємств автомобільного транспорту
Муніципальне управління
Стратегія розвітку виробничого підприємства
Організація управлінської праці
Організаційна структура підприємства та оцінка її ефективності
Служба управління персоналом: поняття, структура, основні функції
Еволюція підходів до організації науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок у великих фірмах західних країн у другій половині 20 століття
Школи менеджменту
Ефективність інформаційного виробництва
Етапи консалтингового процесу. Консалтинговий проект
Менеджмент організації
Маркетингові дослідження і сегментація ринку магазина "Оптіма"
Логістичні системи
Лідерство
Коучинг як спосіб підвищення ефективності діяльності організації
Комунікації в управлінні
Комунікації в інноваційному менеджменті
Комунікативні зв'язки в організації
Колективні системи організації та стимулювання праці
Когнітивне моделювання
Класифікація інформаційно-аналітичних документів
Кадровий менеджмент
Кадрова політика организации: суть, проблеми, перспективи
Інформаційний бізнес в інтернет
Інформаційні системи управління
Витрати прозводства
Значення секретарської служби у 2 відділі міліції


1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20