На головну    
 Менеджмент [8057] - Реферати

Оцінка ефективності управління цехом
Техніко-економічне обґрунтування створення перукарні в м Смоленськ
Формальне керівництво і неформальне лідерство
Професія: "дитячий бібліотекар" як об'єкт репутаційного менеджменту
Основи фінансового менеджменту
Сутність управлінського впливу на хід кар'єрного росту з боку всіх суб'єктів управління
Теорія організації
Ризик менеджера
Експлуатаційна програма готелі
Екологічний менеджмент
Удосконалення мислення і поведінки керівника як умова ефективності управління на ТОВ "Арабіка"
Роль Паблік рілейшнз в реалізації кадрової політики на підприємстві
Управління змінними витратами
Управління бізнесом в условиях економічного спаду
Сутність і особливості оцінки персоналу
Планування реализации стратегії у ресторані "Декаданс Хаус" та заходь относительно Підвищення его ефектівності
Ефективність менеджменту
Система управління персоналом організації
Система управління персоналом на заводі "МіассЕлектроАппарат"
Основи енергетичного менеджменту
Організаційна культура
Оперативні заходи щодо виходу з кризи
Обгрунтування використання персоналу в організації
Методи управління проектами
Методологічний підхід до реорганізації діяльності підприємства
Критерії ефективності методів набору персоналу
Корпоративне управління на Сучасне етапі
Контролінг: поняття, види, структура
Командоутворення (Тім-білдінг)
Інноваційні процеси на підприємстві
Інформаційні технології - важливий засіб підвищення ефективності управління
Інноваційні аспекти управлінського консультування
Внутрішнє середовище организации
Виявлення закономірностей Функціонування та ДІЯЛЬНОСТІ кадрової служби в установі
Бачення бізнесу на прикладі компанії Hewlett-Packard
Введення нової системи охорони та обліку книг
Організація системи навчання персоналу
Стратегічне управління підприємством на Основі цеху товарів широкого споживання ВАТ "Запоріжсталь"
Людський фактор як суб'єкт і об'єкт управління на сучасному підприємстві
Дослідження процесів Формування та использование кадрового потенціалу в ВАТ "Стаханівській вагонобудівельній завод"
Концепція розвитку життєвого циклу організації
Концепція менеджменту та підходів
Організаційні Структури управління
КОМУНІКАЦІЙНІ процеси у сістемі менеджменту підприємства на прікладі ЗМКБ "Прогрес"
Методи моделювання в процесі розробки управлінських рішень
Удосконалення матеріального заохочення в контексті Підвищення якості управління промисловим підпріємством на прікладі ТОВ "СТК лтд"
Система управління ТОВ "Старий Лекарь"
Сутність кадрового потенціала
Документування управлінської діяльності
Теорія і практика організаційного розвитку
Теорії управління про роль людини в організації
Професійна мотивація
Планування в процесі управління продажами
Особливості вироблення і розвитку місії організації
Вивчення кадрів управління та іміджу менеджера
Зміна системи управління підприємством з урахуванням застосування факторного аналізу в концепції управління
Розгортання функцій якості
Атестація персоналу в радянське і нині
Аналіз організації управління в ВАТ НВО "Іскра"
Аналіз джерел надходження товарів в організацію
Аналіз роботи персоналу та розробка пропозицій щодо її вдосконалення
Актуальні питання організації підприємницької діяльності
Cамоорганізація як процес саморозвитку
Теоретико-філософські та концептуальні основи управління персоналом
Стадії управління якістю
Системний підхід до розробки управлінських рішень
Шляхи підвищення мотивації праці
Основи професійного комунікаційного менеджменту у сфері PR
Основні підходи, концепції та школи менеджменту
Організація реформування житлово-комунального господарства в муніципальній освіті (на прикладі Адміністрації м Серпухова)
Організація як складна система
Завдання, зовнішні та внутрішні фактори, що враховуються при проведенні маркетингової діяльності в області персоналу
Загальний огляд процеса стратегічного управлінння
Економічний аналіз і основи аудиту
Системи Прийняття управлінськіх РІШЕНЬ на підприємстві
Способи усунення конфліктів та умови їх застосування
Управління асортиментом продукції, що випускається підприємством продукції
Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства
Система внутрішнього контролю на підприємстві
Прийняття рішень в умовах ризику
Теорія і практика оцінки персоналу
Розробка методичних основ формування інвестиційної стратегії та рекомендацій щодо управління інвестиційним процесом в малих містах
Функції та методи менеджменту
Форми організацій
Управління комунікаціями в організації
Етика і соціальна відповідальність в менеджменті
Функції, принципи и Завдання управління витратами
Підготовка та реалізація управлінських рішень на прикладі підприємства ТОВ "Амур-Аудит"
Технологія найму, підбору та оцінки персоналу
Стратегія підприємства
Керівництво і керівник в процесі управління
Управління підприємством в условиях крізової ситуации
Основи формування системи управління персоналом
Основний зміст менеджменту, термінологія, класифікація
Основні напрями удосконалення Формування кадрового потенціалу у відкритих акціонерних товариств
Организации, ее призначення та методи управління
Організація праці на підприємстві
Моделювання ситуацій і вироблення управлінських рішень
Методи професійного відбору персоналу
Методи організації колективної розумової діяльності


1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20