На головну

 Менеджмент [8057] - реферати
Спостереження за роботою листоноші і міркування про поліпшення цієї роботи
Методичні аспекти створення корпоративної культури в організації
Менеджмент в підлітковому служінні
Контролінг - система управління підприємством
Командно-адміністративні методи управління на підприємстві "Білоруськалій"
Дослідження систем управління
Дослідження систем управління
Інноваційна активність підприємств будівельного комплексу
Дослідження ефектівності системи менеджменту на туристичному підприємстві
Документація інноваційного проекту
Документаційне забезпечення управлінської діяльності
Діагностика кадрового потенціалу підприємства
Внутрішні загрози економічній безпеці
Впровадження контролінгу на підприємстві на прикладі ВАТ "АвтоВАЗ"
Закономірності групової ефективності
Безробіття і її види
Антикризове управління і методи прогнозування банкрутства підприємства
Аналіз загального стану трудової мотивації
Аналіз якості та конкурентоспроможності продукції на підприємстві ПП ППП "ІСО-Енерготехнології"
Управління кар'єрою на державній цивільній службі
Аналіз діяльності ВАТ "АвтоВАЗ"
Структурна діяльність підприємства
Функції менеджменту як основа процеса управління
Технологія ведення секретарської діяльності, методи і способи її раціоналізації та автоматизації
Управління та соціально-психологічний клімат у колективі
Форми управління підприємствами індустрії гостинності
Фактори зовнішнього оточення організації
Управління державною установою на прикладі установи "Військовий комісаріат Кіровської області"
Формування кадрового резерву
Ціннісні орієнтації, їх вплив на людину
Управлінські рішення в готельному бізнесі
Управління ефективністю діяльності персоналу
Сутність управлінських рішень
Сутність стратегічного управління, характеристика його складових
Сучасна політика управління персоналом в закладах охорони здоров'я України
Стреси на роботі і індивідуальні зміни в поведінці людини
Складання ділових документів
Вдосконалення організації діяльності муніципальних установ
Російсько-китайська програма співпраці територій Далекого Сходу і Забайкалля з Північно-Східними провінціями КНР
Роль методології у дослідженні систем управління
Роль Лі Якокка в управлінні персоналом корпорації
Проблематика антикризового управління
Принципи управління соціальною роботою
Планування - засіб стратегічного управління
Негативна трудова мотивація співробітників: причини, зміст, профілактика
Особливості державного управління та соціального менеджменту
Опитування на вивчення сформованої на підприємстві системи мотивації персоналу
Менеджмент персоналу на підприємстві індустрії гостинності
Менеджмент персоналу готелів і ресторанів
Критерії аналізу та контроль якості при освоєнні нової продукції
Об'єднання предпринимателей, як суб'єкт господарювання
Методи управління конфліктними ситуаціями в організації
Особистість в трудовій організації
Організація менеджменту оптової торгівлі
Корпоративна культура
Кадрова служба на підприємстві
Ефективна зустріч з клієнтом: правила поведінки
Документальне забезпечення управління
Проектування організаційної структури управління
Проектування трудового процесу
Управління процесами обслуговування на підприємствах харчування
Вплив глобалізації на функціональний менеджмент в індустрії гостинності
Управление ЗБУТОВА діяльністю підприємства
Аналіз позитивних можливостей конфліктів в організації і способів управління ними
Аналіз існуючих організаційних структур управління підприємством та особливостей їх застосування в російській економіці
Аналіз способів підбору та відбору персоналу для формування трудового колективу організації
Аналіз плінності кадрів на виробництві
Аналіз системи стимулювання праці на підприємстві (на прикладі ВАТ "Московський")
Аналіз роботи менеджера з документами
Аналіз структури управління на підприємстві
Аналіз стану та розробка напрямків вдосконалення менеджменту на фірмі
Адаптація нового співробітника на підприємстві
Оранізаціонная структура системи управління підприємством
Процесуальні теорії мотивації
Планування діяльності підприємства
Сучасні конкурентні стратегії підприємства
Розвиток системи антикризового управління сучасною організацією
Вдосконалення бізнес-процесів шляхом стандартизації на прикладі ТОВ "Ламінат +"
Вдосконалення бізнес-процесів
Механізми та інструменти ефективного управління підприємством в сучасних умовах
Дослідження бізнес-процесів підприємства (на прикладі ВАТ "Криловський гірничо-збагачувальний комбінат")
Суб'єкти організаційної діяльності
Управління міжкультурні відмінностями в сучасних корпораціях
Стратегічний менеджмент та інновації
Стан та основні тенденції російського ринку консультаційних послуг
Оцінка ефектівності Функціонування прайси праці в Україні
Оцінне співбесіду і методика його проведення
Основи кадрової політики на підприємстві
Характеристика різніх структур управління на прікладі загальноосвітньої школи
Характеристика моделей організацій як об'єктів управління
Удосконалення процесу "Найм на роботу нового співробітника"
Керівництво та лідерство в менеджменті
Процес адаптації як найважливіший елемент системи управління персоналом підприємства
Принципи та методи оцінки ефективності інноваційних проектів у сучасних умовах
Застосування контролю в управлінні організацією
Особливості корпоративної системи організації на прикладі проведення дитячого свята
Схеми і процедури сертифікації
Функції управління та прийняття управлінських рішень в ресторані
Управління персоналом на підприємстві ВАТ "Лукойл"
Розробка та обґрунтування кадрової політики організації


1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20