На головну

 Менеджмент [8057] - реферати
Вивільнення персоналу
Вироблення цілей і стратегії розвитку фірми
Вироблення рішень в системі "людина-машина"
Вироблення і прийняття управлінських рішень
Виконання курсової роботи
Виховна діяльність менеджера
Види і рівні розробки бізнес-стратегії підприємства
Види і стадії досліджень системи управління
Види і складові стратегії управління персоналом
Види і організація моніторингу
Види і значення маркування вантажів
Види та аналіз інвестиційних проектів
Види зайнятості
Види документів та їх розвиток в сучасних умовах
Види ділових ігор
Віді діловіх ЗАХОДІВ, їх підготовка та проведення
Видатні постаті японського менеджменту
Видатні постаті французького та німецького менеджменту
Видатні постаті радянського менеджменту
Видатні постаті американського менеджменту
Вибір та! Застосування стандартів Серії ISO 9000 и 10000
Вибір стратегії розвітку ВАТ "Миколаївцемент" за методом фірм "Дженерал ЕЛЕКТРІК" - "МакКінсі"
Вибір найкращого варіанту оптимального зустрічного плану виробництва
Погляд на побудову системи менеджменту організації
Виховання і розвиток персоналу на прикладі функціонування МУЗ "Міська лікарня №5"
Вісім принципів сучасного менеджменту якості, ключові вигоди від їх застосування
Можливості зниження собівартості продукції заводу "ПТМ" за рахунок поліпшення нормування праці
Можливості використання франчайзингу як форми збільшення капіталу в сучасній Росії
Внутрішнє та Зовнішнє середовище организации
Внутріфірмові комунікації в бізнесі
Внутріфірмові комунікації в бізнесі
Внутрифирменное управління
Внутріфірмове планування: місце, роль, механізм
Внутріфірмове планування на підприємстві
Внутріфірмове планування як найважливіша функція управління підприємством
Внутріфірмове планування в ринкових умовах господарювання
Внутріфірмове планування (бюджетування)
Внутріфірмова система інформації
Внутрішньогалузевої структурний аналіз
Внутрішньокорпоративний свято як елемент формування корпоративної єдності (на прикладі ВАТ "Альфа-Банк")
Внутрішньокорпоративні відносини і фірмовий стиль ВАТ "Первомайскхиммаш"
Внутрішньокорпоративна оцінка персоналу та результатів його праці. Формування поліпшень
Взаємозв'язок сприйняття організаційної справедливості, рівня задоволеності персоналу і клієнтів сервісної компанії
Взаємовідносини між процесами самоорганізації та самоврядування
Взаємовідношення повноважень у соціальній роботі
Взаємодія людини і групи в організації
Взаємодія соціальних та управлінських технологій
Взаємодія з персоналом і психологічний підхід до проблеми переговорів
Взаємодія людини й колективу
Ведення розпорядчої документації
Ведення переговорів
Ведення особових справ
Вебінари: що нас чекає на ринку навчання
Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група" ТАС "Криворізька філія)
Вдосконалення организации допоміжного виробництва
Варіанти конкурентної стратегії
Бюрократична модель організації. Методи управління
Внутрішнє середовище організації на прикладі ВАТ "Оренбургуголь"
Бюджетне планування в Україні
Бригадна форма організації та оплати праці
Бренд-менеджмент в інноваційних галузях економіки
Болгарська середня загальноосвітня школа № 1 Спаського муніципального району Республіки Татарстан
Бізнес-планування на підприємстві
Бізнес-план фото-підприємства
Бізнес-план підприємства по Надання послуг
Бізнес-етика в міжнародніх відносінах та Особливості етічної бізнес-ДІЯЛЬНОСТІ в Україні
Бихевиористские підходи до управлінської діяльності
Бізнес-планування як інструмент вдосконалення управління в організаціях охорони здоров'я
Бізнес-планування розвитку підприємства
Бізнес-планування підприємства з виробництва виробів з деревини
Бізнес-планування діяльності підприємства
Бізнес-планування в ресторанному бізнесі на прикладі ресторану "Главкурорт"
Японський досвід в управлінні якістю продукції
Японська модель управління підприємством
Якість и ефективність управлінськіх РІШЕНЬ
Юридична практика у відділі кадрів
Гумор як елемент компетентності менеджера проектів
Ефективний менеджер
Ефективність управління факторами виробництва в корпораціях оборонної промисловості Росії
Ефективність управління персоналом
Ефективність управління персоналом
Ефективність управління змінами в організації
Ефективність управління і "теорія людських відносин" Е. Мейо
Ефективність управління
Ефективність забезпечення безпеки промислового підприємства
Ефективність менеджменту
Ефективність менеджменту
Ефективність логістичних транспортних потоків
Ефективність використання трудових ресурсів в Ставропольському краї
Ефективність використання трудових ресурсів в організаціях споживчої кооперації
Ефективність використання трудового потенціалу підприємства
Ефективність використання робочого часу на підприємстві робочими. (На прикладі ВАТ "БРТ")
Ефективність інвестицій в людський капітал в Ставропольському краї. Концепція ефективності праці
Ефективне управління трудовими ресурсами на підприємстві
Ефективне управління російськими компаніями
Ефективне управління персоналом в організаціях
Ефективне командування
Ефективне використання трудових ресурсів - запорука виходу із соціально-економічної кризи
Ефектівність управління підприємством
Етикет спілкування керівника і підлеглого


9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28