На головну    
 Менеджмент [8057] - Реферати

Сутність планування, его види та Особливості организации на підпріємствах
Структура управління організацією
Стратегія і тактика ведення переговорів. Специфіка організаційного конфлікту.
Стратегічне управління персоналом
Стратегічне управління на прикладі підприємства ТОВ "Сисертскій Хлібокомбінат"
Стратегічне планування на підприємстві
Стратегічний аналіз ризиків підприємства
Стимулювання персоналу
Стимулювання і мотивація до праці персоналу організації
Способи прогнозування трудових конфліктів
Соціальний менеджмент
Складання та оформлення ділових документів
Створення прибуткового підприємства з виробництва ковбаси вареної "Молочна"
Сучасні школи теорії організації
Сучасні концепції менеджменту
Удосконалення управління процесом підвищення кваліфікації персоналу кампанії
Вдосконалення структури управління ВАТ "Агропромбуд"
Удосконалення системи управління Групи Компаній "ПСБ"
Удосконалення підготовки персоналу для готелю "Гранд Готель" Європа ""
Удосконалення організаційної поведінки співробітників ТОВ "Еліт-С"
Удосконалення організації системи профілактики соціальної напруженості як фактора дестабілізації муніципальної середовища управління
Удосконалення організації ділової оцінки персоналу в ТОВ "Бугульмінської УТТ"
Удосконалення мотивації праці як функції управління у ВАТ "Хлібна база № 52"
Системи менеджменту якості Росії і Європи
Системний аналіз будівництва електростанції в м Новосибірську
Система управління якістю на прікладі ЗАТ КФ "Лагода"
Система управління підприємством
Система управління персоналом організації
Система управління як об'єкт дослідження
Система стратегічного управління персоналом
Система стимулювання і мотивація персоналу
Система мотивації праці управлінського персоналу на прикладі конкретного підприємства
Система контролю на підприємстві ВО "Ульяновскмебель"
Символіка компанії
Мережеве планування та управління в менеджменті
Роль закономірностей і принципів управління в управлінні сучасною організацією
Реструктуризація власності та реорганізація підприємства як аспект антикризового управління
Реструктуризація компанії як засіб підвищення її ринкової вартості на прикладі ЗАТ "Житловий капітал"
Раціональна організація обслуговування населення
Розрахунок техніко-економічних показників структурного підрозділу
Розрахунок і аналіз показників фінансової стійкості підприємства
Розробка структури служби безпеки об'єкта
Розробка стратегії управління персоналом організації на прикладі ВАТ МКО "Севзапмеблі"
Розробка стратегії розвитку підприємства ЗАТ Санаторій "Москва"
Розробка системи пошуку, відбору та найму персоналу в ТОВ "Medicine"
Розробка системи адаптації персоналу холдингової компанії
Розробка проекту підвищення ефективності системи адаптації персоналу
Розробка пропозицій і рекомендацій, спрямованих на стимулювання нематеріальної мотивації
Розробка плану фінансового оздоровлення підприємства
Розробка та прийняття стратегічних рішень на прикладі ВАТ "Самарський хлібозавод № 9"
Розвиток інтеграційної діяльності ВАТ "Уралкалий"
Психологічні аспекти управління
Виробничі процеси та принципи його організації
Проектування організаційно-технічних ЗАХОДІВ Підвищення ефектівності операційної системи
Проект вдосконалення системи залучення базового персоналу
Програма практики менеджменту для студентів спеціальності "Менеджмент організації" всіх форм навчання
Прогнозування збуту як основна частина плану продажів
Прогнозування обсягів продажів
Проведення інтерв'ю з кандидатом на вакантну посаду
Проблеми початківця керівника
Проблема управління персоналом в менеджменті
Природа конфліктів и управління конфліктною сітуацією в организации
Прийняття рішень в умовах невизначеності
Принципи продуктивності
Правове становище профспілок у сфері праці
Правила підготовки та оформлення документів
Поняття, цілі і завдання інноваційного менеджменту. Етапи розвитку науки
Показники якості продукції та методи їх визначення
Підбір і розстановка кадрів
Планування виробництва і реалізації цільномолочної продукції, виробничих витрат і економічної ефективності виробництва олії
Планування персоналу: цілі та завдання
Планування якості продукції
Планування діяльності підприємства
Оформлення та закриття нарядів в умовах бригадної форми організації і стимулювання праці
Відділ кадрів на підприємстві
Особливості Японської системи менеджменту
Особливості транспортно-логістичних систем
Особливості дослідження систем управління
Особливості та характерні риси американського менеджменту
Основи енергоменеджменту на підприємстві
Основи стимулювання праці персоналу
Основи менеджменту
Основні етапи реалізації управлінського рішення
Основні принципи проектування управлінських процесів на ТОВ "Принт-Експрес"
Організація виробництва
Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ розвиток підприємств
Організація ділянки механічної обробки деталей
Організація праці на підприємстві "Нафтогазовидобувне управління"
Організація робочого часу, як фактор зниження стресу
Організація роботи в десерт-барі
Організація виробництва олії "Бутербродне"
Організація виробництва
Організація виробництва
Організація підприємства з виробництва ряжанки
Організація і підвищення ефективності роботи з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації персоналу на підприємстві
Організація і планування управління кафе "Чашечка"
Організація документообігу
Організаційна структура підприємства та шляхи її вдосконалення
Організаційна культура підприємства


7   8   9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26