На головну    
 Менеджмент [8057] - Реферати

Державна політика регулювання зайнятості: світовий досвід та вітчизняна практика
Діловодство: його законодавче та нормативно-методичне регулювання
Діловодство в системі управління сільськогосподарським виробництвом та шляхи його вдосконалення
Діловодство в кадровій службі
Діловодство
Ділові наради, їх роль в менеджменті сервісу і туризму
Ділові прийоми
Ділові переговори
Ділові бесіди і переговори
Ділове спілкування з жінкою-кінестетиків
Ділове спілкування
Зміна системи продажів ТОВ "Технічне оснащення"
Зміна ставлення співробітників до навчання
Вплив кризи на кадрову політику
Вплив індивідуальних особливостей особистості на організаційну поведінку
Виготовлення бізнес-плану роботи косметологічного кабінету
Ієрархія пріоритетів і цінностей системи мотивації і роль навчання в цій системі
Ідентифікація факторів ризику
Ідеї ??Генрі Форда
Ідеальний співробітник. Портрет співробітника мрії
Гра "Вижити в пустелі"
Зовнішнє середовище підприємства
Значення и розвиток поділу та кооперування праці на підпріємствах різніх форм власності за ПОДЛІ ТА кооперація ПРАЦІ НА ПІДПРІЄМСТВАХ різніх ФОРМ ВЛАСНОСТІ
Значення, функції і види контролю при реалізації управлінських рішень
Значення центрів відповідальності в системі контролінгу, їх функції при управлінні витратами
Значення рекомендації при влаштуванні на роботу
Значення мотивації в менеджменті
Значення комунікацій для ефективного управління організацією
Земельні русурсов місцевого самоврядування
Захист трудових прав працівників
Захист конфіденційної інформації на підприємстві
Витрати для забезпечення якості
! Застосування зарубіжного досвіду управління інноваційнім потенціалом в Україні
! Застосування SWОТ-аналізу в діагностіці противостояние підприємств-конкурентів на досліджуваному прайси
Зарубіжній досвід Формування та забезпечення ефективного использование кадрового потенціалу фірми
Зарубіжній досвід соціального партнерства
Зарубіжній досвід матеріального та нематеріального стимулювання персоналу
Бізнес-планування в кредитній організації
Бізнес-планування
Антикризове управління
Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"
Аналіз господарської діяльності підприємства
Аналіз управління в установі
Аналіз системи управління персоналом в компанії "Марс"
Аналіз мотивації РТБ ВАТ "СТПС"
Адміністратор готелю
Автоматизована система управління складом
Японська модель управління якістю
Ефективний тайм-менеджмент для офісного працівника
Етичний менеджмент підприємства
Етапи кризового стану підприємства. Арбітражне управління в системі антикризового менеджменту
Економічний аналіз
Економічна сутність та ефективні шляхи використання франчайзингу в сучасній Росії
Цілі організації, порядок формування та реалізації в організації (на прикладі ТОВ "ТехносілаІнвест")
Характеристика франчайзингу
Характеристика діяльності "ІП Коренюгін"
Форми і методи матеріального стимулювання праці в ринкових умовах. Теорія і практичний досвід
Управління рухом кадрів на підприємстві в условиях становлення прайси праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)
Управлінський аналіз у галузях
Управлінська діагностика в менеджменті організації
Управління персоналом
Управління циклом проекту
Управління трудової кар'єрою менеджерів
Управління ризиками на рівні підприємства
Управління розвитком персоналу за рамками підприємства
Управління розвитком персоналу
Управління продажами: проблеми і перспективи
Управління підприємствами в умовах кризи
Вибір між закупівлею і самостійним виготовленням
Чи можливо тільки електронне документування
Внутрішньовиробничі логістичні системи. Складання виробничого розкладу
Внутрішня мотивація персоналу на етапі адаптації до нового робочого місця
Зовнішньоекономічна середу і її вплив на функціонування підприємства
Управління підприємством в умовах кризи
Управління підприємством в ринкових умовах
Управління поведінкою в конфліктних ситуаціях
Управління персоналом
Управління організаційною культурою
Управління на прикладі корпорації "Казахмис"
Управління конфліктами в організації
Управління кадрами на підприємстві
Управління інноваційними проектами
Управління інноваційною діяльністю організації торгівлі
Управління інвестиційною діяльністю фірм
Збільшення виробництва та організації переробки молочної продукції
Трудові ресурси підприємства
Трудова мотивація і соціальні основи управління
Типи спільної діяльності по Л.І. Уманському
Типологія організаційних культур
Технологічні інновації у сфері торгівлі
Тести для прийому на роботу
Теорія справедливості
Теорія організації
Теорії поведінки особистості в організації
Теорії і завдання, які розробляв Тейлор
Теоретичні та методологічні основи менеджменту
Тенденції розвитку туристичних фірм
Сутність оперативного та поточного планування
Сутність та Зміст контролю
Сутність стратегічного и оперативного контролінгу


6   7   8   9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25