На головну    
 Менеджмент [8057] - Реферати

Стратегічний аналіз середовища підприємства
Стимулювання розвитку відкритих інновацій в галузі інформаційно-комунікаційних технологій в Росії
Створення підприємства й розробка системи керування цукровий завод
Становлення та розвиток діловодства з IX по XIX ст.
Специфіка організації та функціонування СПА-центру при готелі
Скорочення чисельності або штату працівників
Вдосконалення організації роботи нафтобази в ЗАТ "Константиново"
Удосконалення діяльності ВАТ "Рибінскхлеб" на основі принципів менеджменту якості
Системний підхід в менеджменті
Ризикове (венчурне) інвестування нововведень
Розробка стратегії організації
Розробка кадрової політики організації в сучасних умовах
Розвиток менеджменту в Росії
Шляхи вдосконалення управлінського контролю на підприємстві
Виробничий цикл випуску деталі типу "Вісь"
Застосування принципів Е. Демінга до митної діяльності
Застосування бізнес-процесу до визначення показників результативності діяльності Дирекції з експлуатації та ремонту колійних машин Жовтневої залізниці
Правила внутрішнього трудового розпорядку
Поняття планування, его місце среди функцій управління
Підвищення ефективності оцінки результатів діяльності персоналу
Побудова контрольних карт кількісніх ознакою. Контрольні карти індівідуальніх СПОСТЕРЕЖЕНЬ
Планування завантаження виробничих потужностей
Оцінка системи показників якості продукції на прикладі йогурту
Оцінка конкурентоспроможності 2-х товарів експертним методом
Звіт про переддипломної стажуванні в кафе
Основні елементи системи планування
Організація проведення ділових нарад і переговорів
Організація і оплата праці на підприємстві
Організаційна культура підприємства
Мотіваційній Механізм інноваційної діяльності підприємства
Мотивація і її роль в управлінні персоналом
Методи і розрахунки заробітної плати на підприємстві
Методологічні основи феномена "організаційна культура"
Комунікації в організації
Історія розвитку школи наукового управління в менеджменті
Дослідження теорій мотивації в системі трудових відносин
Дослідження внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування ВАТ "Білоруськалій"
Інформаційні технології менеджменту
Інтегроване планування ланцюгів постачань
Внутрішнє і зовнішнє середовище організації
Зовнішня і внутрішня середовище фірми
Віртуальні корпорації
Визначення залежності между Ознака якості. Рівняння регресії
Взаємозв'язок мотивації трудової діяльності і спрямованості особистості співробітників
Управлінський імідж на службі керівника
Бізнес-план туристичного агентства
Аналіз теоретичних та практичних аспектів стратегічного управління на підприємстві
Аналіз процедур управління
Аналіз і регулювання матеріальних запасів
Аналіз та проектування системи оцінки та атестації державних цивільних і муніципальних службовців
Чотири стилі лідерства в робочих ситуаціях
Характеристика діяльності корпорації
Функції управління
Функції та методи прогнозування
Успішний керівник: людина, приклад якого мене надихає
Управлінське консультування в Росії
Управління персоналом на ТОВ "Бочкаревскій пивзавод"
Управління конфліктами в організації
Управління якістю на основі стандартів серії ISO 9000
Управління кар'єрою
Трудовий договір: поняття, зміст і форма
Технології управління конфліктами в сучасних організаціях
Сутність організаційних структур управління та перспективи їх розвитку
Сутність і поняття стратегічного управління турфірмою
Стратегія конкурентних переваг на прикладі готелю ТОВ "Бєлка-Готель"
Стратегічне управління функціонуванням господарського суб'єкта по ситуацій та результатами
Стратегічні інформаційні системи в управлінні
Стандартизація, метрологія та контроль
Порівняльний аналіз теорій лідерства
Способи вирішення конфліктів
Способи та методи управління конфліктною ситуацією на фірмі
Створення та виконання культурного проекту: "Організація корпоративної вечірки"
Сітьовій метод планування науково-дослідної роботи
Роль контролінгу у фінансовій діяльності
Роль консультування в діяльності вищого менеджменту
Розвиток системного підходу в управлінні фірмою
Процесуальні теорії мотивації
Профспілки та їх роль
Проектування системи підвищення продуктивності праці на основі розвитку інноваційної діяльності
Побудова стратегії розвитку підприємства швейного ательє "Шиємо для Вас"
Переговорний процес і його структура
Перші кроки в оптимізації інноваційної діяльності ІТ-служби
Особливості становлення і розвитку управлінського консультування в Україні та його урядова підтримка. Місце і роль іноземних консультаційних фірм в інфраструктурі управлінської економіки
Особливості атестації персоналу державних і приватних організацій
Основи концепції створення інтегрованої автоматизованої інформаційної системи адміністративного управління
Основні підходи до визначення і етапи побудови кадрової політики організації
Методика складання схем систематизації документів в межах архівного фонду
Використання контролінгу в менеджменті
Інноваційний менеджмент
Господарська діяльність підприємства
Характеристика СУЧАСНИХ бізнес-моделей сітьовіх и віртуальніх компаний
Характеристика основних факторів і методів мотивації персоналу, і встановлення їх впливу на роботу колективу окремого підприємства
Фредерік Тейлор. Его експеримент
Патіентная стратегія інноваційної діяльності
Фінансова середовище підприємництва і підприємницькі ризики
Фактори, що визначають характер сучасного управління
Рінкові реформи та інтеграція України у світовий економічний та освітянській простір. Спожи ЕКОНОМІКИ ТА підготовка управлінців нового типу в Україні
Організація процесу управління проблемами для інтернет-магазину цифрової техніки
Організація проведення експертних оцінок
Наукова школа управління Ф. Тейлора


1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20