На головну    
 Менеджмент [8057] < Реферати

Зв'язки з громадськістю в органах державної влади міста Москви та напрямки їх вдосконалення
Ринкова стратегія і структура промислово-господарської системи в умовах фінансової кризи
Проектування системи менеджменту на підприємстві
Проектування бізнес-процесів інформаційної системи банківських кредитів для покупки автомобіля
Принципи та функції адміністрування у Анрі Файоля
Застосування інструментів менеджменту якості
Побудова бізнес-моделі діяльності підприємства
Планування в аграрних формуваня
Питання Вибори ефективного стиль керівництва
Організація підприємства громадського харчування
Мотивація і стимулювання діяльності людини
Місце і роль бізнес-планування в процесі управління підприємством
Лідерство, вплив, влада
Корпоративна культура як вирішальний фактор підвищення ефективності бізнесу
Історичний, управлінський та правовий аспекти у понятті "документ"
Інновації, приклади інновацій. Нововведення та його вплив на сфери життя
Вивчення теоретичних основ організації праці ремонтних служб на підприємстві
Бізнес-планування інноваційної діяльності
Розробка пропозицій щодо вдосконалення логістичної системи з метою підвищення фінансових результатів підприємства на прикладі ЗАТ "Рос & Нафта"
Розробка заходів щодо вдосконалення організації та оплати управлінської праці
Роль комунікацій в діяльності підприємства
Що заважає керівникам ефективно управляти підлеглими
Теоретико-практичний підхід до стратегічного управління підприємствами малого бізнесу
Аналіз господарсько-фінансової ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ
Аналіз управління фінансовою діяльністю підприємства в умовах кризи
Аналіз основних шляхів підвищення ефективності використання трудових ресурсів підприємства
Аналіз досвіду створення і діяльності акціонерного товариства ЗАТ ТРК "Фотон"
Аналіз впливу психологічних аспектів управління в процесі створення соціально-психологічного клімату в колективі
Типові моделі поведінки менеджера
Фактор спілкування у функціонуванні та розвитку промислових фірм в умовах ринкової економіки
Управління ризико
Управління конкурентоспроможністю підприємства при віході на Зовнішній ринок
Управління витратами і його вплив на фінансові результати діяльності підприємства (на прикладі ВАТ "Старт")
Характеристика доповідної і пояснювальної записки
Функція організування в менеджменті
Функції управлінськіх документів та схема документообороту организации
Управління платоспроможністю в організації (на прикладі ТОВ "Тріада")
Управлінські рішення
Функціональна діяльність та організація виробництва ріелтерської фірми
Економічні методи управління в організації
Економіко-математичні моделі управління
Ефективне управління організацією
Управління операціями
Теоретичний аспект вдосконалення шляхів комерційної роботи на підприємствах
Теоретичний аналіз і оцінка структури процесу прийняття управлінських рішень на підприємстві
Теоретичні основи управління мотивацією персоналу в організації
Теоретичні основи управління джерелами фінансування оборотного капіталу організації
Сутність лізінгу персоналу
Соціально-психологічні методи управління
Професійна мотивація студентів-менеджерів


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 ... 162